Vad är nytt i
SoftMaker Office?

Nya funktioner i TextMaker, PlanMaker och Presentations

 • Du kan nu komprimera infogade bilder. Detta minskar filstorleken, vilket ger mindre PDF-filer och påskyndar utskriften. [SoftMaker Office NX Universal och Professional]
 • Vid PDF-export kan bilder nu exporteras i en lägre upplösning, vilket ger mer kompakta PDF-filer.
 • Automatisk korrigering av vanliga stavfel på många språk
 • Senaste versionen av Duden Korrektor för tysk grammatikkontroll
 • Nu kan du infoga QR-koder och streckkoder (EAN-13, EAN-8, Code128) i dina dokument. [SoftMaker Office NX Universal och Professional]
 • SoftMaker Office för Mac använder nu Metal-grafikacceleration i stället för OpenGL.
 • I dialogrutan Nytt dokument finner du nu ytterligare en listvy som visar en lista med filer istället för miniatyrbilder.
 • När du klistrar in från urklippet kan du välja mellan att behålla källformateringen, tillämpa målformateringen, klistra in oformaterad eller slå ihop formateringen.
 • Du kan nu infoga bilder i WEBP-format i alla program.
 • Bättre hantering av stavningskontroll: SoftMaker- och Hunspell-ordböcker hämtas nu automatiskt när de används för första gången.
 • Grupperade objekt är nu enklare att redigera.
 • Den fullständiga sökvägen till dokumentet kan nu visas om så önskas i programmets titelfält (kan ställas in via dialogrutan Alternativ).
 • Programmen hämtar nu teckensnittslistan via operativsystemets officiella funktioner. Så teckensnitt finns nu även i andra mappar och filtrering av teckensnitt med program som Font Book och Font Menu Cleaner påverkar också SoftMaker Office.
 • Ren teckensnittslista: Den nya inställningen ”Ladda endast teckensnitt som är relevanta för installerade tangentbordslayouter” döljer de teckensnitt i teckensnittslistan som du normalt inte behöver. Exempel: Du har inte installerat någon kinesisk tangentbordslayout, så du behöver förmodligen inga kinesiska teckensnitt.
 • Du kan nu också skriva in hex-värdet för ett Unicode-tecken direkt i Infoga | Symbol.
 • När du infogar en hyperlänk föreslås automatiskt en text, men du kan fortfarande redigera den.
 • Förbättrat mörkt läge med mörka sidofält
 • Mörkt läge kan nu aktiveras och inaktiveras automatiskt när operativsystemet växlar till ”mörkt” eller ”ljust”.
 • Förutom att skicka dokument via e-post finns det nu också ett ”Dela”-kommando som du kan använda för att dela dokumentet med Windows-appar.
 • När du ersätter text ångrar nu kommandot Ångra varje steg individuellt.
 • När du skriver ut visas Apples utskriftsdialog direkt och CUPS-alternativen hoppas över.
 • Dokument sparas nu på ett sådant sätt att filattribut som ”komprimerad”, ”ikonposition på skrivbordet”, ”ägare”, osv., bevaras.
 • I Windows 11 är programmens utseende harmoniskt anpassat till operativsystemet.
TextMaker-ikon

TextMaker

Det snabba och kompatibla alternativet till Microsoft Word

 • ChatGPT:s artificiella intelligens skriver nya texter om alla olika slags ämnen åt dig, sammanfattar befintliga texter och förbättrar grammatiken och stilen i dina texter – och gör det på många språk! [SoftMaker Office NX Universal]
 • Automatisk översättning av dokument till många olika språk med DeepL [SoftMaker Office NX Universal]
 • Du kan nu välja flera icke sammanhängande textområden med Ctrl-tangenten.
 • Enkel jämförelse av dokument tack vare synkron bläddring av två dokument som visas sida vid sida
 • Använd det nya kommandot Slutför för att ta bort personlig information från dokument. [SoftMaker Office NX Universal och Professional]
 • Funktionen Högläsning läser upp dokumentet åt dig. [SoftMaker Office NX Universal och Professional]
 • Du kan nu skapa TMDX- och DOCX-dokument med inbäddade teckensnitt. Mottagaren kommer då att se dina dokument i de teckensnitt du har valt, utan att behöva äga dessa teckensnitt.
 • Spåra ändringar visar nu borttagen text i kommentarsfönstret i stället för direkt i dokumentet om så önskas.
 • Nytt visningsläge Boklayout som visar den första sidan i ett dokument till höger i tvåsidig vy.
 • Styckes- och teckenstilar kan nu filtreras efter ”Alla stilar”, ”Stilar som används” och ”Stilar i dokumentet”.
 • Nu finns ett element för att rotera tabellceller på menyfliken Tabell.
 • EPUB-export skapar nu mindre filer eftersom det är valfritt att exportera bilder med en lägre upplösning. [SoftMaker Office NX Universal och Professional]
 • Det finns nu numrerade listor med inledande nollor.
 • Numreringen i listor kan nu också högerjusteras.
 • Du kan generera dummytext genom att ange =rand() eller =lorem().
PlanMaker-ikonen

PlanMaker

Det snabba och kompatibla alternativet till Microsoft Excel

 • SQLite-databaser kan nu importeras och exporteras.
 • Sortera efter färg (cellfärg och teckensnittsfärg)
 • AutoFilter kan nu även filtrera efter färg.
 • När du öppnar CSV-filer kan du ange datumordningen: DMY, MDY, YMD
 • När du öppnar CSV-filer kan du nu ange decimalavgränsare och tusentalsavgränsare som skiljer sig från operativsystemets inställningar.
 • Diagramtitlar, axeltitlar och dataetiketter kan nu hämtas dynamiskt från celler.
 • Texten i AutoShapes kan nu dynamiskt hänvisa till en cell (höger musknapp på AutoShape, ”Länk till en cell”).
 • På fliken Formler i menyfliken finns ett nytt element som kan användas för att välja omräkningsalternativ.
 • Pivottabeller kan sorteras med användardefinierade listor.
Presentations-ikon

Presentations

Det snabba och kompatibla alternativet till Microsoft PowerPoint

 • Du kan nu skriva in anteckningar under bilden.
 • Nya PowerPoint-kompatibla dynamiska bildövergångar
 • Ljud i presentationer kan nu också spelas upp i Linux.
 • Videor i presentationer kan nu också spelas upp i Linux.
 • Nu kan du skapa presentationer med inbäddade teckensnitt i Linux och på Mac. Mottagaren kommer då att se dina presentationer i de teckensnitt du har valt, utan att behöva äga dessa teckensnitt.