Användarmanualer

På den här sidan hittar du den engelska dokumentationen för SoftMaker Office och FlexiPDF, både som onlinehandböcker och i PDF-format.

SoftMaker Office NX och 2024

FlexiPDF NX och 2022

Onlinehandböcker
PDF-handböcker
Om du vill spara en PDF-fil på din hårddisk högerklickar du på respektive länk och väljer kommandot ”Spara mål som”.