Tips och råd

TextMaker

Ställa in standardteckensnitt och -storlek

Om du föredrar att starta dina dokument med ett annat teckensnitt än Times New Roman 10 pt kan du enkelt ändra det. Högerklicka i dokumentfönstret för att öppna snabbmenyn och välj menyalternativet Tecken. I dialogrutan ”Tecken” kan du nu välja inställningar för teckensnitt och göra dem till standardinställningar genom att klicka på knappen Ange som standard. I dialogrutan som följer väljer du Ändra för alla nya dokument baserat på standardmallen. Alla framtida dokument som du baserar på standardmallen kommer nu att använda de teckensnittsinställningar du angett.


Ställa in andra alternativ för standardformatering

Gör följande om du vill ställa in en ny standardzoomnivå eller -sidstorlek för alla framtida dokument: Öppna standardmallen Normal.tmvx med kommandot Arkiv | Öppna och gör önskade ändringar. Spara sedan dokumentmallen. Alla dokument som är baserade på den här mallen framöver kommer att ha de inställningar du valt.


Ändra zoomnivån med musen

Om du har en mus med ett skrollhjul kan du använda det för att snabbt ändra zoomnivån när du visar ett kalkylblad. Du gör det genom att hålla ner Ctrl-tangenten på tangentbordet och flytta scrollhjulet på musen uppåt eller nedåt.


Använd styckeavstånd!

Infoga inte tomma rader mellan stycken även om du tycker att det är jobbigt. Ställ istället in avstånd mellan stycken med hjälp av Styckeavstånd innan och Styckeavstånd efter. Du finner dessa alternativ i dialogrutan Stycke och Styckeformat. Högerklicka i dokumentfönstret och välj relevant kommando från snabbmenyn. Fördelen med styckeavstånd är att det låter TextMaker automatiskt dölja onödiga tomma utrymmen högst upp och längst ned på sidorna.


Hårda blanksteg förhindrar oönskad avstavning av ord

Om du vill förhindra att två ord från att skiljs åt av en rad- eller sidbrytning sätter du helt enkelt ett ”hårt blanksteg” mellan dem. Du gör detta genom att skriva ctrl+skift+blanksteg.


Sparar skrivarbläck när du skriver ut testutskrifter

För testutskrifter kan du välja alternativet Ignorera bilder i dialogrutan Skrivare. Utskriftsprocessen blir snabbare och använder mindre bläck eftersom alla bilder kommer att utelämnas.


Ramar och objekt

Du kan även välja ramar och objekt i redigeringsläget: Klicka bara på dem med musen.


Använd fler pappersfack

Om du vill att dokumentets eller kapitlets första sida ska hämtas från ett annat pappersfack i skrivaren, kan du ställa in pappersfacken via dialogrutan Sidinställning. Du visar den här dialogrutan genom att växla till fliken Layout i menyfliken och sedan klicka på den lilla triangeln till höger om avsnittsetiketten ”Sidinställning”.


Dela dokumentmallar

Om du arbetar i ett lokalt nätverk och vill att alla användare ska ha åtkomst till samma dokumentmallar, kan du ställa in en sökväg för delade mallar i Arkiv | Alternativ | Filer.


Huvudsidor

Huvudsidor är mycket kraftfullare än enkla sidhuvuden och sidfötter. Elementen på huvudsidorna är inte begränsade till sidomarginalerna utan kan placeras var som helst på sidan, till exempel för vattenmärken.


Bildramar och inbäddade bilder

Du kan använda TextMaker för att foga in bilder som antingen ramar eller inbäddade bilder. Bildramar har en absolut placering på sidan eller i förhållande till ett stycke, medan inbäddade bilder helt enkelt ”vandrar” med stycket där de har placerats.

Om du vill konvertera inbäddade bilder som redan infogats till en bildram (eller vice versa) väljer du helt enkelt bilden i TextMaker, högerklickar och väljer sedan kommandot Konvertera till bildram eller Konvertera till inbäddat objekt.