Tips och råd

FlexiPDF

Ladda ned FlexiPDF 2022 igen

Om du har förlorat installationsfilen för FlexiPDF kan du ladda ned den igen här. Detta är provversionen som kan låsas upp genom att välja kommandot ? | Köp och lås upp och ange din produktnyckel.


Saknar DLL:er när FlexiPDF 2022 startas

Om FlexiPDF inte startar och istället visar att DLL-filer som VCRUNTIME140.DLL, MSVCP140.DLL, o.s.v. inte kan hittas, betyder det att din Windows-installation saknar några systemfiler. Ladda ner ett installationsprogram för dessa systemfiler här och kör det.


Utskrift till PDF fungerar inte

Fråga: Ingenting händer när jag skriver ut från en applikation till PDF med FlexiPDF-skrivardrivrutinen. Ingen PDF-fil skapas och FlexiPDF startar inte. Hur kan jag fixa det här?

Svar: När du installerar FlexiPDF installeras en speciell skrivardrivrutin för att skapa PDF-filer i Microsoft Windows. FlexiPDF-installationsprogrammet lägger till programmet PrintDisp.exe i listan med Start-appar och ställer dess status till Aktiverad. Tyvärr ställer vissa virusskydd och programvara för systemoptimering statusen till Inaktiverad, vilket förhindrar FlexiPDF-skrivardrivrutinen från att fungera.

Fixa detta på följande sätt:

 1. Öppna Aktivitetshanteraren.
 2. Växla till fliken Start.
 3. Välj PrintDisp i listan och klicka på knappen Aktivera.
 4. Starta om datorn.

Distribuera FlexiPDF i ett nätverk

Du kan installera FlexiPDF i bakgrunden utan användarinteraktion. Detta är en tvåstegsprocess:

Steg 1: Kör FlexiPDF-inställningen en gång i vanligt interaktivt läge med en kommandoradsparameter som instruerar den att spara dina installationsval i en .inf-fil:

flexipdf2022.exe /SAVEINF="settings.inf"

När installationen är klar har filen settings.inf i installationsmappen registrerat alla de val du gjorde under installationen, t.ex. installation av skrivardrivrutiner, genvägar, o.s.v.

Steg 2: För ytterligare installationer på andra datorer ska du kopiera FlexiPDF-installationsprogrammet och filen settings.inf till dessa datorer och köra installationsprogrammet enligt följande:

flexipdf2022.exe /LOADINF="settings.inf" /VERYSILENT /NORESTART

Distribuera FlexiPDF-produkten över nätverket

Om du har köpt en volymlicens för FlexiPDF 2022 kan du automatiskt distribuera dess produktnyckel över ditt nätverk. Detta är en tvåstegsprocess:

Steg 1: Skapa en textfil med namnet License.key som endast innehåller produktnyckeln.

Steg 2: Distribuera den här filen (till exempel med GPO) till alla måldatorer, var och en till mappen C:\ProgramData\FlexiPDF 2022\3

Detta låser upp FlexiPDF 2022 på var och en av dessa datorer och FlexiPDF kommer inte längre att be om en produktnyckel.


Varför kan jag inte redigera ett textstycke med textverktyget?

Det kan bero på ett av tre skäl:

 1. Texten är en bild.
 2. Texten är en illustration.
 3. Texten är låst.

Du kan kontrollera om orsaken är 1. eller 2. genom att visa PDF med kommandot Visa | Platshållare. I platshållarläget förblir verklig text fast. Alla bilder blir rutor med ett diagonalt kors och illustrationer visas som blå konturer. Du kontrollerar för 3. genom att klicka på texten med hjälp av objektverktyget. Om den är låst kommer FlexiPDF att fråga dig om du vill låsa upp den.


Varför visas alla mina PDF-filer i blå konturer utan bilder?

Du visar PDF-filerna i platshållarläget. Det här läget aktiveras med kommandot Visa | Platshållare. Det kan vara snabbare att arbeta i platshållarläget med komplexa PDF-filer, eftersom FlexiPDF inte behöver spendera tid på att rita stora bilder och komplex grafik. Det påverkar inte hur PDF-filen visas i andra visningsprogram.


Varför är redigeringsverktygen gråtonade och otillgängliga?

Detta orsakas förmodligen av säkerhetsbegränsningarna för det dokument som visas. Välj kommandot Dokument | Säkerhet och kontrollera åtkomstbegränsningarna för dokumentet. Du kan behöva skaffa ett lösenord för att låsa upp dokumentet.


Vad betyder de rosa rektanglarna?

När du använder objektverktyget (verktygsfältikonen med den vita pilen) visas klippningsvägarna på sidan som rosa rektanglar.

Klippningsvägar används i PDF-filformat för att dölja delar av bilder (och ibland text). De är vanligtvis osynliga. Eftersom de kan påverka hur du redigerar text och grafik, visar FlexiPDF dig var de är genom att konturera dem i rosa. När du sparar ditt dokument blir klippningsvägarna osynliga. Läs kapitlet ”Ta bort en klippningsmask” i användarmanualen för att lära dig mer om klippningsvägar.


Hur skapar jag redigerbara PDF-filer från Google Chrome?

När Google Chrome skriver ut en webbsida skickar den inte bokstäver och teckensnitt utan bilder av bokstäverna. Om du skapar en PDF-fil genom att skriva ut till FlexiPDF, kan inte den resulterande PDF-filen redigeras.

Du kan däremot använda den integrerade PDF-exportfunktionen i Google Chrome för att skapa redigerbara PDF-filer och redigera dem med FlexiPDF efteråt.

Du gör detta genom att följa dessa steg:

 1. I Google Chrome öppnar du huvudmenyn i det övre högra hörnet (klicka på knappen med de tre staplade prickarna).
 2. Klicka på Skriv ut.
 3. Klicka på Ändra i avsnittet ”Destination”.
 4. Välj ”Spara som PDF”.
 5. Klicka på Spara.
 6. Välj en destination och klicka på Spara.

Den resulterande PDF-filen kan öppnas och redigeras med FlexiPDF.