Porady i wskazówki

FlexiPDF

Ponowne pobieranie FlexiPDF 2022

W przypadku utraty pliku instalacyjnego FlexiPDF można pobrać go ponownie tutaj. To wersja próbna, którą można odblokować przez wybranie polecenia ? | Kup i odblokuj i wpisanie klucza produktu.


Brak plików DLL przy uruchamianiu programu FlexiPDF 2022

Jeśli program FlexiPDF nie uruchamia się i jest wyświetlany komunikat, że nie można znaleźć plików DLL (na przykład VCRUNTIME140.DLL, MSVCP140.DLL), w instalacji systemu Windows brakuje niektórych plików systemowych. Pobierz instalator do tych plików systemowych tutaj i uruchom go.


Drukowanie do pliku PDF nie działa

Pytanie: Gdy drukuję z aplikacji do pliku PDF przy użyciu sterownika drukarki FlexiPDF, nic się nie dzieje. Nie jest tworzony plik PDF i nie zostaje uruchomiony program FlexiPDF. Jak można to naprawić?

Odpowiedź: Podczas instalowania programu FlexiPDF w systemie Microsoft Windows jest instalowany specjalny sterownik drukarki do tworzenia plików PDF. Program instalacyjny oprogramowania FlexiPDF dodaje program PrintDisp.exe do listy aplikacji autostartu i ustawia jego status na Włączone. Niestety niektóre programy antywirusowe i oprogramowanie do optymalizacji systemu ustawiają jego status na Wyłączone, co uniemożliwia działanie sterownika drukarki programu FlexiPDF.

Problem można rozwiązać następująco:

 1. Otwórz Menedżer zadań systemu Windows.
 2. Przełącz na kartę Uruchamianie.
 3. Wybierz z listy pozycję PrintDisp i kliknij przycisk Włącz.
 4. Uruchom ponownie komputer.

Wdrażanie programu FlexiPDF w sieci

Program FlexiPDF można zainstalować w trybie cichym bez interakcji użytkownika. Proces ma dwa etapy:

Krok 1. Uruchom program instalacyjny oprogramowania FlexiPDF raz w zwykłym trybie interakcyjnym z parametrem wiersza polecenia, który powoduje zapisanie ustawień wybranych podczas instalacji w pliku .inf:

flexipdf2022.exe /SAVEINF="settings.inf"

Po ukończeniu instalacji w pliku settings.inf znajdującym się w folderze programu instalacyjnego będą zapisane wszystkie ustawienia wybrane podczas instalacji, takie jak instalacja sterownika drukarki, skróty itp.

Krok 2. Aby zainstalować program FlexiPDF na innych komputerach, skopiuj jego program instalacyjny i plik settings.inf na te komputery, a następnie uruchom program instalacyjny w ten sposób:

flexipdf2022.exe /LOADINF="settings.inf" /VERYSILENT /NORESTART

Dystrybucja klucza produktu programu FlexiPDF w sieci

W przypadku zakupu licencji zbiorczej na program FlexiPDF 2022 można automatycznie dystrybuować klucz produktu w sieci. Proces ma dwa etapy:

Krok 1. Utwórz plik tekstowy o nazwie License.key, który zawiera tylko klucz produktu.

Krok 2. Dystrybuuj ten plik (na przykład przy użyciu obiektu zasad grupy) na wszystkie komputery docelowe — do folderu C:\ProgramData\FlexiPDF 2022\3

Spowoduje to odblokowanie programu FlexiPDF 2022 na każdym z tych komputerów i program FlexiPDF już nie będzie wyświetlał monitu o klucz produktu.


Dlaczego nie mogę edytować niektórych fragmentów tekstu przy użyciu narzędzia Tekst?

Przyczyna może być następująca:

 1. Tekst jest obrazem.
 2. Tekst jest ilustracją.
 3. Tekst jest zablokowany.

Wystąpienie przyczyny 1. lub 2. można potwierdzić, wyświetlając plik PDF przy użyciu polecenia Widok | Symbole zastępcze. W trybie symboli zastępczych prawdziwy tekst pozostaje bez zmian. Wszystkie obrazy stają się prostokątami z ukośnym krzyżem, a ilustracje mają niebieskie obrysy. Aby sprawdzić, czy wystąpiła przyczyna 3., kliknij tekst przy użyciu narzędzia obiektów. Jeśli jest zablokowany, zostanie wyświetlone pytanie o jego odblokowanie.


Dlaczego wszystkie moje pliki PDF są wyświetlane z niebieskimi obrysami bez obrazów?

Wyświetlasz plik PDF w trybie symboli zastępczych. Ten tryb można przełączyć przy użyciu polecenia Widok | Symbole zastępcze. Ten tryb zapewnia szybszą pracę ze złożonymi plikami PDF, ponieważ program FlexiPDF nie musi rysować dużych obrazów ani złożonej grafiki. Nie wpływa to na wygląd plików PDF w innych widokach.


Dlaczego narzędzia edycji są wyszarzone i nie można ich wybrać?

Wynika to prawdopodobnie z ograniczeń zabezpieczeń wyświetlanego dokumentu. Wybierz polecenie Dokument | Ochrona i sprawdź ograniczenia dostępu do dokumentu. Może być koniczne uzyskanie hasła do odblokowania dokumentu.


Co oznaczają różowe prostokąty?

Podczas używania narzędzia obiektów (ikona z białą strzałką na pasku narzędzi) ścieżki przycinania na stronie są wyświetlane jako różowe prostokąty.

Ścieżki przycinania są używane przy formatowaniu pliku PDF do ukrywania części obrazów (a czasami tekstu). Zwykle są niewidoczne. Ponieważ mogą mieć wpływ na sposób edycji tekstu i grafiki, program FlexiPDF pokazuje ich położenie, obrysowując je na różowo. Po zapisaniu dokumentu ścieżki przycinania znów będą niewidoczne. Więcej informacji o ścieżkach przycinania zawiera rozdział „Removing a clipping mask” (Usuwanie maski przycięcia) w podręczniku użytkownika.


Jak utworzyć edytowalny plik PDF w przeglądarce Google Chrome?

Przy drukowaniu strony internetowej w przeglądarce Google Chrome nie są wysyłane litery i fonty, ale obrazy liter. W przypadku utworzenia pliku PDF przez opcję drukowania do pliku PDF nie można edytować tekstu w wynikowym pliku PDF.

Można jednak utworzyć edytowalne pliki PDF przy użyciu zintegrowanej funkcji eksportu pliku PDF w przeglądarce Google Chrome, a później edytować je w programie FlexiPDF.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. W przeglądarce Google Chrome otwórz menu główne w prawym górnym rogu (kliknij przycisk trzech kropek pionowo).
 2. Kliknij pozycję Drukuj.
 3. W sekcji „Urządzenie docelowe” kliknij Zmień.
 4. Wybierz opcję „Zapisz jako PDF”.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.
 6. Wybierz miejsce docelowe i kliknij przycisk Zapisz.

Wynikowy plik PDF będzie można otworzyć i edytować w programie FlexiPDF.