Podręczniki użytkownika

Na tej stronie jest dostępna angielska dokumentacja oprogramowania SoftMaker Office i FlexiPDF — zarówno w postaci podręczników online, jak i plików PDF.

SoftMaker Office NX i 2024

Podręczniki w formacie PDF

FlexiPDF NX i 2022

Podręczniki online
Podręczniki w formacie PDF
Aby zapisać plik PDF na dysku twardym, należy kliknąć link prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako”.