Instalowanie pakietu SoftMaker Office dla systemu Windows

Instalacja zwykła

Pakiet SoftMaker Office dla systemu Windows można zainstalować, klikając dwukrotnie plik MSI.

W zależności od komputera: należy zainstalować wersję 32-bitową lub 64-bitową:

 • Jeśli używasz 32-bitowej wersji systemu Windows, musisz zainstalować 32-bitową wersję pakietu SoftMaker Office.
 • Jeśli używasz 64-bitowej wersji systemu Windows, możesz zainstalować zarówno 32-bitową, jak i 64-bitową wersję pakietu SoftMaker Office. Zalecamy wersję 64-bitową, ponieważ może obsługiwać bardzo duże dokumenty.

Wdrażanie pakietu SoftMaker Office dla systemu Windows w sieci

Pakiet SoftMaker Office dla systemu Windows można zainstalować w sieci przy użyciu swojego ulubionego narzędzia do wdrażania oprogramowania.

Instrukcja wdrażania

Konfigurowanie pakietu SoftMaker Office dla systemu Windows przy użyciu szablonów administracyjnych

Administratorzy mogą rozpowszechniać ustawienia aplikacji pakietu SoftMaker Office NX Universal i SoftMaker Office Professional na komputery w sieci przy użyciu szablonów administracyjnych za pośrednictwem zasad grup. Użytkownicy nie mogą samodzielnie zmienić ustawień skonfigurowanych centralnie.

Szablony administracyjne umożliwiają też rozpowszechnianie klucza produktu pakietu SoftMaker Office, dzięki czemu nie trzeba go wprowadzać ręcznie na poszczególnych komputerach.

Poniżej opisano korzystanie z szablonów administracyjnych na komputerze lokalnym. Szablony są też zgodne z oprogramowaniem do zarządzania systemem, takim jak SCCM i SMS.

 1. Pobierz szablony administracyjne do pakietu SoftMaker Office i rozpakuj je.
 2. Umieść plik softmaker.admx w katalogu %windir%\PolicyDefinitions.
 3. Umieść plik softmaker.adml w katalogu %windir%\PolicyDefinitions\en-US (zastąp en-US kodem języka swojego systemu, np. pl-PL w przypadku języka polskiego).
 4. Uruchom narzędzie gpedit.msc.
 5. Ustawienia pakietu SoftMaker Office Professional można znaleźć po wybraniu kolejno Zasady Komputer lokalny (Local Computer Policy) > Konfiguracja komputera (Computer Configuration) > Szablony administracyjne (Administrative Templates) > SoftMaker oraz Zasady Komputer lokalny (Local Computer Policy) > Konfiguracja użytkownika (User Configuration) > Szablony administracyjne (Administrative Templates) > SoftMaker.
  • Ustawienia wprowadzone w gałęzi Konfiguracja komputera (Computer Configuration) mają zastosowanie do wszystkich użytkowników komputera.
  • Ustawienia wprowadzone w gałęzi Konfiguracja użytkownika (User Configuration) mają zastosowanie do zalogowanego użytkownika.
 6. Kliknij, aby otworzyć gałęzie SoftMaker.
 7. Następnie kliknij aplikację, której ustawienia chcesz zmienić.
 8. Zostaną wyświetlone ustawienia aplikacji, które można skonfigurować. Aby edytować ustawienie, kliknij je dwukrotnie. Do wyboru są trzy opcje:
  • Nie skonfigurowano (Not configured): nie ustawiono. Użytkownicy mogą skonfigurować ustawienie bezpośrednio w pakiecie SoftMaker Office Professional.
  • Włączone (Enabled): ustawienie jest „włączone” (On) i użytkownicy nie mogą tego zmienić w pakiecie SoftMaker Office Professional.
  • Wyłączone (Disabled): ustawienie jest „wyłączone” (Off) i użytkownicy nie mogą tego zmienić w pakiecie SoftMaker Office Professional.
  W przypadku niektórych ustawień w oknie dialogowym są wyświetlane dodatkowe opcje do wyboru. Ustaw je stosownie do potrzeb.

Instalowanie pakietu SoftMaker Office dla systemu Windows na nośniku USB

Jeśli chcesz gdzieś zabrać ze sobą pakiet SoftMaker Office dla systemu Windows i ważne dokumenty, możesz skopiować pakiet na dysk flash USB. Taką pamięć USB można później włożyć do dowolnego komputera z systemem Windows (na przykład u znajomych lub w kawiarni internetowej) i uruchomić pakiet SoftMaker Office. Po odłączeniu pamięci USB na komputerze nie pozostają żadne ślady po pakiecie SoftMaker Office.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zainstaluj pakiet SoftMaker Office na dysku twardym swojego stałego komputera. Umożliwia to normalną pracę z aplikacjami, nawet bez pamięci USB.
 2. Kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie wybierz Programy > SoftMaker Office > Zainstaluj aplikację SoftMaker Office w pamięci USB.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Program skopiuje kompletny folder SoftMaker Office i cały folder Dokumenty\SoftMaker do pamięci USB. Dzięki temu pliki programu SoftMaker Office, a także wszystkie dokumenty i ustawienia z folderu Dokumenty\SoftMaker będą dostępne w pamięci USB.

Po zakończeniu instalacji pamięć USB będzie zawierała w pełni funkcjonalną kopię pakietu SoftMaker Office, która nie będzie zarejestrowana w systemie Windows, a także wszystkie dokumenty i pliki konfiguracyjne.

Aby uruchomić jeden z programów, otwórz folder SoftMaker Office w pamięci USB i kliknij dany program (na przykład TextMaker.exe lub PlanMaker.exe).