Installing SoftMaker Office for Windows

Normal installation

You can install SoftMaker Office for Windows by double-clicking on the MSI file.

It depends on your computer: whether you should install the 32-bit or 64-bit version:

 • If you are using a 32-bit version of Windows, you must install the 32-bit version of SoftMaker Office.
 • If you are using a 64-bit version of Windows, you can install either the 32-bit version or the 64-bit version of SoftMaker Office. We recommend the 64-bit version because it can handle very large documents.

Distribuera SoftMaker Office för Windows i ett nätverk

Du kan installera SoftMaker Office för Windows över hela ditt nätverk med ditt favoritverktyg för programdistribution.

Distributionsinstruktioner

Konfigurera SoftMaker Office för Windows med administrativa mallar

Administratörer kan använda administrativa mallar för att distribuera applikationsinställningar för SoftMaker Office NX Universal och SoftMaker Office Universal via grupprinciper till datorer i ett nätverk. När en sådan inställning görs centralt kan användare inte längre ändra den på egen hand.

Du kan också använda administrativa mallar för att distribuera en produktnyckel för SoftMaker Office, vilket innebär att du slipper ange den manuellt på enskilda datorer.

Följande beskriver användning av administrativa mallar på en lokal dator. Mallarna är också kompatibla med programvara för systemhantering som SCCM och SMS.

 1. Download the administrative templates for SoftMaker Office and unpack them.
 2. Placera filen softmaker.admx i %windir%\PolicyDefinitions.
 3. Placera filen softmaker.adml i %windir%\PolicyDefinitions\sv-USA (ersätt en-US med språkkoden för ditt system).
 4. Kör gpedit.msc.
 5. Du finner nu inställningarna för SoftMaker Office Professional i Lokal datorprincip > Datorkonfiguration > Administrativa mallar > SoftMaker och i Lokal datorprincip > Användarkonfiguration > Administrativa mallar > SoftMaker:
  • Inställningar gjorda i Datorkonfiguration gäller alla användare av datorn.
  • Inställningar gjorda i Användarkonfiguration gäller den inloggade användaren.
 6. Klicka för att öppna en av SoftMaker-avdelningarna.
 7. Klicka sedan på applikationen vars inställningar du vill ändra.
 8. Nu ser du applikationsinställningarna som är tillgängliga för konfiguration. Dubbelklicka på en inställning för att redigera den. Det finns tre val:
  • Ej konfigurerad: Inställningen görs inte. Användare kan konfigurera den i SoftMaker Office Professional.
  • Aktiverad: Inställningen är inställd på ”På”, och användare kan inte längre ändra den i SoftMaker Office Professional.
  • Inaktiverad: Inställningen är inställd på ”Av”, och användare kan inte längre ändra den i SoftMaker Office Professional.
  För vissa inställningar visas ytterligare alternativ i dialogrutan. Ställ in dem efter behov.

Installera SoftMaker Office för Windows på ett USB-minne

Om du vill ta med dig SoftMaker Office för Windows och viktiga dokument kan du kopiera SoftMaker Office till ett USB-minne. Du kan sedan sätta in detta USB-minne i alla Windows-baserade datorer (till exempel vänner eller på internetkaféer) och köra SoftMaker Office. Inga spår av SoftMaker Office lämnas kvar på datorn när du kopplar ur USB-minnena.

Så här fortsätter du:

 1. Installera SoftMaker Office på din dators inbyggda hårddisk. Då kan du arbeta med programmen som vanligt på din dator utan att använda ett USB-minne.
 2. Klicka på Windows-startknappen, välj sedan Program > SoftMaker Office > Installera SoftMaker Office på ett USB-minne.
 3. Följ instruktionerna i detta program. Programmen kopierar nu hela SoftMaker Office-mappen och hela mappen Dokument\SoftMaker till USB-minnet Detta gör att alla SoftMaker Office-programfiler, alla dokument och alla inställningar från Dokument\SoftMaker finns tillgängliga på USB-minnet.

När programmet är klart innehåller USB-minnet en fullt fungerande kopia av SoftMaker Office som inte registrerar sig själv i Windows, plus alla dina dokument och konfigurationsfiler.

Om du vill starta något av programmen öppnar du SoftMaker Office-mappen på USB-minnet och klickar sedan på programmet du vill köra (t.ex. TextMaker.exe eller PlanMaker.exe).