Installera SoftMaker Office för Linux

SoftMaker Office NX innehåller en uppsättning 64-bitars applikationer som kan användas med 64-bitars (x86_64, amd64) Linux-distributioner. 32-bitars distributioner stöds inte.

Vi testar SoftMaker Office NX med de senaste versionerna av följande distributioner och rekommenderar att du väljer en av dem:

Information om hur man installerar å andra system finns här.

Du kan installera SoftMaker Office NX för Linux på två sätt:

  1. Via SoftMaker-databasen: Detta är den rekommenderade installationsmetoden om du använder en DEB- eller RPM-baserad Linux. Du lägger till SoftMaker-databasen i ditt Linux-system en gång och får sedan alla uppdateringar automatiskt.
  2. Genom nedladdning från vår webbserver: Du laddar ner SoftMaker Office och installerar det manuellt. När en uppdatering släpps laddar du ner det nya installationspaketet och installerar det igen manuellt.

Debian

Rekommenderas: Installation via SoftMaker-databasen

Om du använder SoftMaker-databasen kan du enkelt installera SoftMaker Office och hålla det uppdaterat.

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange dessa kommandon för att konfigurera databasen och installera SoftMaker Office:

su -
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-office-nx

Om du har ställt in automatiska uppdateringar på ditt system, kommer Linux pakethanterare att hålla SoftMaker Office uppdaterat automatiskt.

Om du inte använder automatiska uppdateringar i ditt system kan du uppdatera SoftMaker Office till den senaste tillgängliga versionen genom att ange följande kommandon:

su -
apt update
apt upgrade

Alternativ: Manuell installation

Ladda först ner .deb-installationspaketet för SoftMaker Office:

Ladda ned

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange följande kommandon för att installera SoftMaker Office:

su -
apt update
apt install -f ./softmaker-office-nx_1214-01_amd64.deb

Obs! Om du inte har laddat ner .deb-filen till den aktuella mappen, ska du ersätta ./ med sökvägen till .deb-filen.

När ett servicepaket släpps, ska du ladda ner det senaste .deb-installationspaketet och installera det igen enligt beskrivningen.


Ubuntu, Linux Mint

Rekommenderas: Installation via SoftMaker-databasen

Om du använder SoftMaker-databasen kan du enkelt installera SoftMaker Office och hålla det uppdaterat.

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange dessa kommandon för att konfigurera databasen och installera SoftMaker Office:

sudo -i
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-office-nx

Om du har ställt in automatiska uppdateringar på ditt system, kommer Linux pakethanterare att hålla SoftMaker Office uppdaterat automatiskt.

Om du inte använder automatiska uppdateringar i ditt system kan du uppdatera SoftMaker Office till den senaste tillgängliga versionen genom att ange följande kommandon:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Alternativ: Manuell installation

Ladda först ner .deb-installationspaketet för SoftMaker Office:

Ladda ned

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange följande kommandon för att installera SoftMaker Office:

sudo apt update
sudo apt install -f ./softmaker-office-nx_1214-01_amd64.deb

Obs! Om du inte har laddat ner .deb-filen till den aktuella mappen, ska du ersätta ./ med sökvägen till .deb-filen.

När ett servicepaket släpps, ska du ladda ner det senaste .deb-installationspaketet och installera det igen enligt beskrivningen.


Manjaro

Manjaro inkluderar SoftMaker Office NX i dess databas, vilket gör installationen särskilt enkel.

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange följande kommandon för att installera SoftMaker Office:

sudo pamac install softmaker-office-nx

Manjaro-pakethanteraren håller automatiskt SoftMaker Office uppdaterad.


Fedora

Rekommenderas: Installation via SoftMaker-databasen

Om du använder SoftMaker-databasen kan du enkelt installera SoftMaker Office och hålla det uppdaterat.

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange följande kommando för att konfigurera databasen:

sudo wget -qO /etc/yum.repos.d/softmaker.repo https://shop.softmaker.com/repo/softmaker.repo

Om du använder dnf, ska du fortsätta enligt följande för att installera SoftMaker Office:

sudo -E dnf update
sudo -E dnf install softmaker-office-nx

Om du använder yum, ska du fortsätta enligt följande för att installera SoftMaker Office:

sudo -E yum update
sudo -E yum install softmaker-office-nx

Om Fedora uppmanar dig att bekräfta importen av SoftMaker GPG-nyckeln ska du göra det.

Om du har ställt in automatiska uppdateringar på ditt system, kommer Linux pakethanterare att hålla SoftMaker Office uppdaterat automatiskt.

Om du inte använder automatiska uppdateringar i ditt system kan du uppdatera SoftMaker Office till den senaste tillgängliga versionen genom att ange följande kommandon:

– Om du använder yum:

sudo -E yum update

– Om du använder dnf:

sudo -E dnf update

Alternativ: Manuell installation

Våra RPM-installationspaket är digitalt signerade. Innan du installerar SoftMaker Office ska du ladda ned vår offentliga GPG-nyckel:

Ladda ned

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange följande kommando för att importera GPG-nyckeln:

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

Obs! Om du inte har laddat ner GPB-filen till den aktuella mappen, ska du ersätta ./ med sökvägen till nyckelfilen.

Om du hoppar över detta steg kommer du fortfarande att kunna installera SoftMaker RPM-paket, men du måste trycka på Ignorera när du blir informerad om att GPG-nyckeln saknas.

Ladda sedan ned RPM-installationspaketet för SoftMaker Office:

Ladda ned

Installera detta paket genom att dubbelklicka på det.

När ett servicepaket släpps, ska du ladda ner det senaste RPM-installationspaketet och installera det igen genom att dubbelklicka på det.


openSUSE

Rekommenderas: Installation via SoftMaker-databasen

Om du använder SoftMaker-databasen kan du enkelt installera SoftMaker Office och hålla det uppdaterat.

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange följande kommandon för att konfigurera databasen:

sudo zypper addrepo -f https://shop.softmaker.com/repo/rpm SoftMaker
sudo zypper --gpg-auto-import-keys ref

Du måste bekräfta dessa kommandon genom att ange ditt rotlösenord.

Ange sedan följande kommando för att installera SoftMaker Office:

sudo -E zypper install softmaker-office-nx

Om du har ställt in automatiska uppdateringar på ditt system, kommer Linux pakethanterare att hålla SoftMaker Office uppdaterat automatiskt.

Om du inte använder automatiska uppdateringar i ditt system kan du uppdatera SoftMaker Office till den senaste tillgängliga versionen genom att ange följande kommandon:

– Om du använder zypper:

sudo -E zypper update

– Om du använder yum:

sudo -E yum update

– Om du använder dnf:

sudo -E dnf upgrade

Alternativ: Manuell installation

Våra RPM-installationspaket är digitalt signerade. Innan du installerar SoftMaker Office ska du ladda ned vår offentliga GPG-nyckel:

Ladda ned

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange följande kommando för att importera GPG-nyckeln:

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

Obs! Om du inte har laddat ner GPB-filen till den aktuella mappen, ska du ersätta ./ med sökvägen till nyckelfilen.

Skippa inte det här steget – annars misslyckas installationen och det obskyra felmeddelandet som säger ”Internt fel” blinkar kort på skärmen.

Ladda sedan ned RPM-installationspaketet för SoftMaker Office:

Ladda ned

Installera paketet genom att högerklicka på det och välja Öppna med och sedan YaST-programvaran. Tryck på Godkänn för att starta installationen.

När ett servicepaket släpps kan du installera det på samma sätt.


Installera på andra system

Om ditt system inte står med här och du inte kan köra installationen enligt anvisningarna ovan kan du installera SoftMaker Office med vårt .tgz-baserade installationspaket.

Ladda först ner .tgz-installationspaketet för SoftMaker Office:

Ladda ned

Packa upp det:

tar xvzf ./softmaker-office-nx-1214-amd64.tgz

Obs! Om du inte har laddat ner .tgz-filen till den aktuella mappen, ska du ersätta ./ med sökvägen till .tgz-filen.

Kör sedan installationsskriptet som finns i det:

./installofficenx

Återställa dokumentikoner

När du installerar SoftMaker Office tilldelas ikonerna för vanliga dokumentformat, som till exempel DOCX, XLSX och PPTX, till SoftMaker Office. Om du inte gillar vår ikonstil kan du enkelt återställa de tidigare ikonerna genom att köra detta skript:

sudo /usr/share/officenx/mime/remove_icons.sh

Installera på ett USB-minne

Om du vill ta med dig SoftMaker Office NX för Linux och viktiga dokument kan du kopiera SoftMaker Office till ett USB-minne. Du kan sedan sätta in detta USB-minne i alla Linux-baserade datorer (till exempel vänner eller på internetkaféer) och köra SoftMaker Office. När du kopplar ur USB-minnet finns det inga spår av SoftMaker Office kvar på datorn.

Så här fortsätter du:

  1. Installera SoftMaker Office på din Linux-dators inbyggda hårddisk. På så sätt kan du arbeta med SoftMaker Office som vanligt, även utan USB-minne.
  2. Skapa en mapp på USB-minnet och kopiera innehållet i SoftMaker Office-programmappen (t.ex. /usr/share/officenx) till den här mappen:
mkdir /media/disk/officenx (ersätt /media/disk med sökvägen för ditt USB-minne)
cd /usr/share/officenx
cp -Rv * /media/disk/officenx (ersätt /media/disk med sökvägen för ditt USB-minne)
  1. Skapa en fil med namnet portable.txt i den nya mappen på USB-minnet. Dess innehåll är irrelevant:
cd /media/disk/officenx (ersätt /media/disk med sökvägen för ditt USB-minne) 
touch portable.txt

Filen portable.txt är bara en ”markörfil” som informerar SoftMaker Office om att den ska köras i ett portabelt läge och inte lämna några konfigurationsfiler på värdsystemet.

  1. Starta sedan TextMaker:
./textmaker

TextMaker skapar mappen /media/disk/officenx/SoftMaker och kopierar sina standarddokumentmallar och konfigurationsfiler till den. Detta kan ta upp till trettio sekunder. Efter det kommer TextMaker att startas.

Installationen är klar nu.

Om du vill kan du även kopiera ytterligare dokument och mallar till USB-minnet. Lägg dokument i /media/disk/officenx/SoftMaker. Kopiera dokumentmallar till /media/disk/officenx/SoftMaker/TextMaker NX templates och /media/disk/officenx/SoftMaker/PlanMaker NX templates.

Om du vill starta något av programmen öppnar du SoftMaker Office-mappen på USB-minnet och dubbelklickar på programmet du vill köra (textmaker, planmaker eller presentations).