Installatie van SoftMaker Office voor Linux

SoftMaker Office NX bevat een set 64-bit toepassingen die kunnen worden gebruikt met 64-bit (x86_64, amd64) Linux-distributies. 32-bit distributies worden niet ondersteund.

We testen SoftMaker Office NX met de allernieuwste versies van de volgende distributies en raden je aan om daar een uit te kiezen:

Informatie over de installatie op andere systemen vind je hier.

Je kunt SoftMaker Office NX voor Linux op twee manieren installeren:

  1. Via de SoftMaker repository: Dit is de aanbevolen installatiemethode als je DEB of RPM-gebaseerde Linux gebruikt. Je voegt eenmalig de SoftMaker repository toe aan je linuxsysteem en je ontvangt daarna alle updates automatisch.
  2. Door het te downloaden via onze webserver: Je downloadt SoftMaker Office en installeert het handmatig. Als er een update wordt uitgebracht, download je het nieuwe installatiepakket en installeer je het opnieuw handmatig.

Debian

Aanbevolen: Installatie via de SoftMaker repository

Als je de SoftMaker repository gebruikt, kun je SoftMaker Office makkelijk installeren en actueel houden.

Open een shell- of terminalvenster en voer deze opdrachten in om de repository te configureren en SoftMaker Office te installeren:

su -
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-office-nx

Als je automatisch updaten hebt ingesteld op je systeem, zorgt je Linux-package er automatisch voor dat SoftMaker Office automatisch wordt bijgewerkt.

Als je geen gebruik maakt van automatisch bijwerken op je systeem, voer je deze opdrachten uit om SoftMaker Office bij te werken met de meest recente revisie:

su -
apt update
apt upgrade

Alternatief: Handmatige installatie

Als eerste download je het .deb installatiepakket van SoftMaker Office:

Downloaden

Open een shell- of terminalvenster en voer de volgende opdrachten in om SoftMaker Office te installeren:

su -
apt update
apt install -f ./softmaker-office-nx_1214-01_amd64.deb

Opm.: Als je het .deb-bestand niet in de huidige map hebt gedownload, vervang je ./ met het pad naar het .deb-bestand.

Als er een servicepack komt, download je het laatste .deb installatiepakket en installeer je het zoals hierboven beschreven.


Ubuntu, Linux Mint

Aanbevolen: Installatie via de SoftMaker repository

Als je de SoftMaker repository gebruikt, kun je SoftMaker Office makkelijk installeren en actueel houden.

Open een shell- of terminalvenster en voer deze opdrachten in om de repository te configureren en SoftMaker Office te installeren:

sudo -i
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-office-nx

Als je automatisch updaten hebt ingesteld op je systeem, zorgt je Linux-package er automatisch voor dat SoftMaker Office automatisch wordt bijgewerkt.

Als je geen gebruik maakt van automatisch bijwerken op je systeem, voer je deze opdrachten uit om SoftMaker Office bij te werken met de meest recente revisie:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Alternatief: Handmatige installatie

Als eerste download je het .deb installatiepakket van SoftMaker Office:

Downloaden

Open een shell- of terminalvenster en voer de volgende opdrachten in om SoftMaker Office te installeren:

sudo apt update
sudo apt install -f ./softmaker-office-nx_1214-01_amd64.deb

Opm.: Als je het .deb-bestand niet in de huidige map hebt gedownload, vervang je ./ met het pad naar het .deb-bestand.

Als er een servicepack komt, download je het laatste .deb installatiepakket en installeer je het zoals hierboven beschreven.


Manjaro

Op Manjaro staat SoftMaker Office NX in de repository, wat de installatie supereenvoudig maakt.

Open een shell- of terminalvenster en voer de volgende opdracht in om SoftMaker Office te installeren:

sudo pamac install softmaker-office-nx

De package-manager van Manjaro zorgt dat SoftMaker Office automatisch up-to-date wordt gehouden.


Fedora

Aanbevolen: Installatie via de SoftMaker repository

Als je de SoftMaker repository gebruikt, kun je SoftMaker Office makkelijk installeren en actueel houden.

Open een shell- of terminalvenster en voer de volgende opdrachten in om de repository te configureren:

sudo wget -qO /etc/yum.repos.d/softmaker.repo https://shop.softmaker.com/repo/softmaker.repo

Als je dnf gebruikt, ga dan als volgt te werk om SoftMaker Office te installeren:

sudo -E dnf update
sudo -E dnf install softmaker-office-nx

Als je yum gebruikt, ga dan als volgt te werk om SoftMaker Office te installeren:

sudo -E yum update
sudo -E yum install softmaker-office-nx

Als Fedora vraagt om de import te bevestigen van GPG-sleutel van SoftMaker, doe dat dan.

Als je automatisch updaten hebt ingesteld op je systeem, zorgt je Linux-package er automatisch voor dat SoftMaker Office automatisch wordt bijgewerkt.

Als je geen gebruik maakt van automatisch bijwerken op je systeem, voer je deze opdrachten uit om SoftMaker Office bij te werken met de meest recente revisie:

- Als je gebruik maakt van yum:

sudo -E yum update

- Als je gebruik maakt van dnf:

sudo -E dnf update

Alternatief: Handmatige installatie

Onze RPM-installatiepakketten zijn digitaal getekend. Voordat je SoftMaker Office installeert, moet je onze publieke GPG-sleutel downloaden.

Downloaden

Open een shell- of terminalvenster en voer de volgende opdracht in om de GPG-sleutel te importeren:

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

Opm.: Als je de GPG-sleutel niet in de huidige map hebt gedownload, vervang je ./ met het pad naar het sleutelbestand.

Als je deze stap overslaat, kun je SoftMaker RPM-pakketten nog steeds installeren, maar moet je op Negeren drukken als je een melding krijgt over de ontbrekende GPG-sleutel.

Vervolgens download je het RPM-installatiepakket van SoftMaker Office:

Downloaden

Installeer dit pakket door erop te dubbelklikken.

Als er een servicepack komt, download je het laatste RPM-installatiepakket en installeer je het opnieuw door dubbel te klikken.


openSUSE

Aanbevolen: Installatie via de SoftMaker repository

Als je de SoftMaker repository gebruikt, kun je SoftMaker Office makkelijk installeren en actueel houden.

Open een shell- of terminalvenster en voer de volgende opdrachten in om de repository te configureren:

sudo zypper addrepo -f https://shop.softmaker.com/repo/rpm SoftMaker
sudo zypper --gpg-auto-import-keys ref

Bevestig deze opdrachten door het wachtwoord van root in te voeren.

Voer daarna de volgende opdracht in om SoftMaker Office te installeren:

sudo -E zypper install softmaker-office-nx

Als je automatisch updaten hebt ingesteld op je systeem, zorgt je Linux-package er automatisch voor dat SoftMaker Office automatisch wordt bijgewerkt.

Als je geen gebruik maakt van automatisch bijwerken op je systeem, voer je deze opdrachten uit om SoftMaker Office bij te werken met de meest recente revisie:

- Als je gebruik maakt van zypper:

sudo -E zypper update

- Als je gebruik maakt van yum:

sudo -E yum update

- Als je gebruik maakt van dnf:

sudo -E dnf upgrade

Alternatief: Handmatige installatie

Onze RPM-installatiepakketten zijn digitaal getekend. Voordat je SoftMaker Office installeert, moet je onze publieke GPG-sleutel downloaden.

Downloaden

Open een shell- of terminalvenster en voer de volgende opdracht in om de GPG-sleutel te importeren:

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

Opm.: Als je de GPG-sleutel niet in de huidige map hebt gedownload, vervang je ./ met het pad naar het sleutelbestand.

Sla deze stap niet over, anders mislukt de installatie met de vage foutmelding “interne fout” die kort over het scherm flitst.

Vervolgens download je het RPM-installatiepakket van SoftMaker Office:

Downloaden

Installeer dit pakket door er met rechts op te klikken. Dan selecteer je Openen met en vervolgens YaST Software. Druk op Accepteren om de installatie te starten.

Als een servicepack verschijnt, kun je het op dezelfde manier installeren.


Installatie op andere systemen

Als je systeem hier niet bijstaat en je kunt de installatie niet uitvoeren met de hierboven vermelde instructies, kun je SoftMaker Office installeren met behulp van onze .tgz-gebaseerde installatiepakket.

Als eerste download je het .tgz installatiepakket van SoftMaker Office:

Downloaden

Uitpakken:

tar xvzf ./softmaker-office-nx-1214-amd64.tgz

Opm.: Als je het .tgz-bestand niet in de huidige map hebt gedownload, vervang je ./ met het pad naar het .tgz-bestand.

Start daarna het installatiescript op dat erin staat:

./installofficenx

Herstellen van documentpictogrammen

Wanneer je SoftMaker Office installeert, worden de standaard documentindelingen zoals DOCX, XLSX en PPTX toegewezen aan SoftMaker Office. Als je de stijl van de pictogrammen niks vind, kun je eenvoudig de oude pictogrammen herstellen met dit script:

sudo /usr/share/officenx/mime/remove_icons.sh

Installatie op een USB-stick

Als je SoftMaker Office NX voor Linux en belangrijke documenten overal bij de hand wilt hebben, kun je SoftMaker Office naar een USB-stick kopiëren. Je kunt die USB-stick dan inpluggen in iedere op Linux-gebaseerde computer (bijvoorbeeld, die van een vriend of in een internetcafé) en SoftMaker Office opstarten. Zodra je de USB-stick loskoppelt, blijft er geen spoor van SoftMaker Office op de PC achter.

Ga als volgt te werk:

  1. Installeer SoftMaker Office op en ingebouwde vaste schijf van je Linux-PC. Hiermee kun je normaal met SoftMaker Office werken, zelfs zonder een USB-stick.
  2. Maak een map aan op de USB-stick en kopieer de inhoud van de SoftMaker Office applicatiemap (bijvoorbeeld /usr/share/officenx) naar deze map:
mkdir /media/disk/officenx (vervang /media/disk met het pad naar je USB-stick)
cd /usr/share/officenx
cp -Rv * /media/disk/officenx (vervang /media/disk met het pad naar je USB-stick)
  1. Maak een bestand met de naam portable.txt in deze nieuwe map op de USB-stick. De content is irrelevant:
cd /media/disk/officenx (vervang /media/disk met het pad naar je USB-stick) 
touch portable.txt

Het bestand portable.txt is gewoon een “markerbestand” dat SoftMaker Office informeert dat het in portable-modus moet draaien en geen configuratiebestanden moet achterlaten op het besturingssysteem van de host.

  1. Start vervolgens TextMaker:
./textmaker

TextMaker maakt een map aan genaamd /media/disk/officenx/SoftMaker en kopieert de standaard documentsjablonen en configuratiebestanden erin. Dit kan tot dertig seconden duren. Daarna wordt TextMaker gestart.

De installatie is nu voltooid.

Als je wilt kun je nu nog meer documenten en sjablonen naar de USB-stick kopiëren. Plaats de documenten in /media/disk/officenx/SoftMaker. Kopieer de documentsjablonen naar /media/disk/officenx/SoftMaker/TextMaker NX templates en /media/disk/officenx/SoftMaker/PlanMaker NX templates.

Om een van de programma’s te starten, open je de SoftMaker Office-map op de USB-stick en klik je op het programma dat je wilt uitvoeren (textmaker, planmaker of presentations).