Porady i wskazówki

PlanMaker

Zlokalizowane nazwy funkcji

W programie Microsoft Excel są używane przetłumaczone nazwy funkcji. Podobnie jest w programie PlanMaker, jeśli używasz języka interfejsu użytkownika innego niż angielski. Na przykład angielska funkcja SUM ma nazwę SOMME w języku francuskim, SUMA w języku polskim i hiszpańskim, a Сумм w języku rosyjskim.

Podręcznik do PlanMaker w języku angielskim zawiera jedynie nazwy funkcji w języku angielskim, więc może być konieczne wyszukanie zlokalizowanych nazw funkcji. Ten plik .pmdx programu PlanMaker zawiera listę odsyłaczy do jego wszystkich funkcji.


Wstawianie bieżącej daty i godziny

Pytanie: Jak wstawić aktualną datę lub godzinę do arkusza kalkulacyjnego? Funkcje DZIŚ() i TERAZ() nie są do tego odpowiednie, ponieważ są stale aktualizowane jako funkcje obliczeniowe.

Odpowiedź: Naciśnij Ctrl+. w przypadku daty i Ctrl+Shift+. w przypadku godziny.

 


Zmiana poziomu powiększenia za pomocą myszy

Jeśli masz mysz z kółkiem przewijania, możesz jej użyć do szybkiej zmiany poziomu powiększenia wyświetlanego arkusza. W tym celu przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl na klawiaturze i obróć kółko przewijania myszy w górę lub w dół.


Wiele walut w jednym arkuszu

W przeciwieństwie do innych programów arkuszy kalkulacyjnych PlanMaker umożliwia używanie dowolnej liczby walut w każdym arkuszu.

Aby wyświetlić liczbę jako kwotę w walucie, wybierz komórki do sformatowania, kliknij prawym przyciskiem myszy w wybranym obszarze i wybierz polecenie Komórka z menu kontekstowego. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz format liczby Waluta i właściwą walutę (np. zł, euro, franki szwajcarskie — CHF, USD itp.).

Można również po prostu wprowadzić liczbę z symbolem waluty. Jeśli na przykład w komórce wpiszesz € 42 lub 19,50 €, PlanMaker automatycznie rozpozna, że jest to kwota w euro i przedstawi ją w formacie walutowym „€”.


Łączenie dwóch kolumn w jedną

Pytanie: Mam arkusz z numerami kierunkowymi (np. 123) w kolumnie A i powiązanymi numerami telefonów (np. 456-7890) w kolumnie B. Chcę je połączyć w jedną kolumnę jako „123-456-7890”. Jak to zrobić?

Odpowiedź: Wprowadź formułę =A1&"-"&B1 w komórce C1, a następnie skopiuj tę formułę do komórek poniżej tyle razy, ile masz numerów telefonów.

Kolumna C zawiera teraz połączone numery telefonów, ale tylko jako formuły. Jeśli chcesz przekonwertować je na rzeczywiste wartości, zaznacz nowe formuły i skopiuj je do schowka za pomocą polecenia Narzędzia główne | Kopiuj. Pozostaw zaznaczone formuły i wybierz polecenie Narzędzia główne | Wklej | Wklej wartości. Numery telefonów zostaną umieszczone w komórkach jako ciągi znaków.