Tips och råd

PlanMaker

Lokaliserade funktionsnamn

Microsoft Excel använder lokaliserade funktionsnamn, vilket även PlanMaker gör när du byter användargränssnittets språk från engelska. Den engelska SUM-funktionen kallas t.ex. för SOMME på franska, SUMA på spanska och Сумм på ryska.

Den engelska bruksanvisningen för PlanMaker anger endast de engelska funktionsnamnen, så du kan behöva slå upp lokaliserade funktionsnamn. Denna PlanMaker .pmdx-fil innehåller en korsreferenslista för alla PlanMaker-funktioner.


Infoga aktuellt datum och aktuell tid

Fråga: Hur infogar jag aktuellt datum och aktuell tid i ett kalkylblad? Jag vill inte använda funktionerna IDAG() och NU() eftersom de ständigt uppdateras.

Svar: Tryck på Ctrl + . för datumet och Ctrl + Shift + . för tiden.

 


Ändra zoomnivån med musen

Om du har en mus med ett skrollhjul kan du använda det för att snabbt ändra zoomnivån när du visar ett kalkylblad. Du gör det genom att hålla ner Ctrl-tangenten på tangentbordet och flytta scrollhjulet på musen uppåt eller nedåt.


Flera valutor i ett kalkylblad

Till skillnad från andra kalkylbladsprogram låter PlanMaker dig använda ett valfritt antal olika valutor i ett kalkylblad.

Om du vill visa ett tal som ett valutabelopp väljer du cellerna som ska formateras, högerklickar på det valda området och väljer sedan kommandot Cell från snabbmenyn. I dialogrutan som visas väljer du nummerformatet Valuta och sedan önskad valuta (t.ex. Euro, schweiziska franc eller amerikansk dollar)

Du kan även ange ett tal med en valutasymbol. Om du t.ex. anger 42 € eller 19,50 € i en cell, känner PlanMaker automatiskt igen att detta är ett belopp i euro och formaterar det i valutaformatet ”€”.


Kombinera två kolumner

Fråga: Jag har ett kalkylblad med riktnummer (t.ex.123) i kolumn A och associerat telefonnummer (t.ex. 456-7890) i kolumn B. Hur kombinerar jag dem till en och samma kolumn som ”123-456-7890”. Hur gör jag detta?

Svar: Ange formeln =A1&"-"&B1, och kopiera sedan denna formel till cellerna under så att du har den för alla dina telefonnummer.

Kolumn C innehåller nu de kombinerade telefonnumren, men endast som formler. Om du fortfarande vill konvertera dem till faktiska värden väljer du de nya formlerna och väljer Hem | Kopiera för att kopiera dem till urklippet Ha formlerna markerade och väljer kommandot Hem | Klistra in | Klistra in värden. Telefonnumren kommer nu att inkluderas som strängar i cellerna.