Wat is er nieuw in
SoftMaker Office?

Wat is er nieuw in TextMaker, PlanMaker en Presentations

 • Je kunt ingevoegde foto's nu comprimeren. Dit verkleint de bestandsgrootte, zorgt voor kleinere PDF-bestanden en versnelt het afdrukken. [SoftMaker Office NX Universal en Professional]
 • Tijdens de PDF-export, kunnen afbeeldingen nu worden geëxporteerd in een lagere resolutie, wat meer compacte PDF-bestanden oplevert.
 • Automatische correctie van veelgemaakte typfouten in veel talen
 • De nieuwste versie van Duden Korrektor voor controle van de Duitse grammatica
 • Je kunt nu QR-codes en barcodes (EAN-13, EAN-8, Code128) toevoegen aan je documenten. [SoftMaker Office NX Universal en Professional]
 • SoftMaker Office voor Mac gebruikt nu Metal graphics acceleration in plaats van OpenGL.
 • In het dialoogvenster Nieuw document, staat nu een extra lijst die gewoon een lijst met bestanden toont in plaats van miniaturen.
 • Bij het plakken vanaf het klembord kunt u kiezen tussen het behouden van de bronopmaak, het toepassen van de doelopmaak, het plakken zonder opmaak en het samenvoegen van de opmaak.
 • Je kunt nu afbeeldingen toevoegen in WEBP-opmaak in alle programma’s.
 • Betere afhandeling van spellingscontrole: de woordenboeken van SoftMaker en Hunspell worden nu automatisch gedownload als ze voor het eerst worden gebruikt..
 • Gegroepeerde objecten kunnen nu gemakkelijker worden bewerkt.
 • Het volledige documentpad kan nu optioneel worden weergegeven in de titelbalk van het programma (schakelbaar in het dialoogvenster Opties).
 • De toepassingen halen nu de lettertypenlijst op via officiële functies van het besturingssysteem. Als gevolg daarvan worden lettertypen ook in andere mappen gevonden, en het filteren van lettertypen door programma's als Font Book en Font Menu Cleaner heeft ook invloed op SoftMaker Office.
 • Schone lettertypenlijst: De nieuwe instelling "Alleen lettertypen laden die relevant zijn voor geïnstalleerde toetsenbordindelingen" verbergt de lettertypen in de lettertypenlijst die je normaal gesproken niet nodig hebt. Voorbeeld: Je hebt geen Chinese toetsenbordindeling geïnstalleerd, dus heb je waarschijnlijk geen Chinese lettertypen nodig.
 • Je kunt nu ook rechtstreeks de hexwaarde van een Unicode-teken invoeren in Invoegen | Symbool.
 • Bij het invoegen van een hyperlink wordt automatisch een tekst voorgesteld, maar je kunt deze nog bewerken.
 • Verbeterde donkere modus met donkere zijbalken
 • De donkere modus kan nu automatisch worden in- en uitgeschakeld wanneer het besturingssysteem verandert in "donker" of "licht".
 • Naast het verzenden van documenten via e-mail is er nu ook een opdracht "Delen" waarmee het document kan worden gedeeld met Windows-toepassingen.
 • Bij het vervangen van tekst maakt, Ongedaan maken nu elke stap afzonderlijk ongedaan.
 • Bij het afdrukken wordt onmiddellijk het Apple afdrukdialoogvenster getoond, waarbij de CUPS-opties worden overgeslagen.
 • Documenten worden nu zodanig opgeslagen dat bestandskenmerken zoals "Gecomprimeerd", "Pictogrampositie op bureaublad", "Eigenaar" enz. bewaard blijven.
 • In Windows 11 is het uiterlijk van de programma's harmonieus aangepast aan het besturingssysteem.
TextMaker-pictogram

TextMaker

He snelle en compatibele alternatief voor Microsoft Word

 • De kunstmatige intelligentie van ChatGPT schrijft nieuwe teksten over elk onderwerp voor je, geeft een samenvatting van bestaande teksten en verbeterd de grammatica en stijl van je eigen teksten – en dat in vele talen! [SoftMaker Office NX Universal]
 • Automatische vertaling van documenten in vele talen met DeepL [SoftMaker Office NX Universal]
 • Het is nu mogelijk om meerdere niet-aaneengesloten tekstbereiken te selecteren met de Ctrl-toets.
 • Makkelijk documenten vergelijken dankzij synchroon scrollen van twee documenten naast elkaar
 • Gebruik de nieuwe opdracht Finaliseren om persoonlijke informatie uit documenten te verwijderen. [SoftMaker Office NX Universal en Professional]
 • De functie Voorlezen leest je document voor. [SoftMaker Office NX Universal en Professional]
 • Je kunt nu TMDX- en DOCX-documenten maken met ingesloten lettertypen. De ontvanger ziet dan je documenten in de door jouw gekozen lettertypen, zonder dat hij/zij deze lettertypen hoeft te bezitten.
 • Verwijderingen die zijn gemaakt wanneer Wijzigingen bijhouden actie was kunnen nu optioneel worden weergegeven in het commentaarvenster in plaats van direct in het document.
 • Nieuw weergavemodus Boeklay-out toont de eerste pagina van een document op de rechterpagina van de weergave over twee pagina's.
 • Alinea- en tekenstijlen kunnen nu worden gefilterd op "Alle stijlen", "Gebruikte stijlen" en "Stijlen in document".
 • Een element voor het roteren van tabelcellen is nu beschikbaar op het lint Tabel.
 • EPUB-export maakt nu kleinere bestanden omdat het optioneel afbeeldingen exporteert in een lagere resolutie. [SoftMaker Office NX Universal en Professional]
 • Er zijn nu genummerde lijsten met voorloopnullen.
 • De nummering in lijsten kan nu ook rechts worden uitgelijnd.
 • Je kunt een dummy-tekst genereren door =rand() of =lorem() in te voeren.
PlanMaker-pictogram

PlanMaker

He snelle en compatibele alternatief voor Microsoft Excel

 • SQLite-databases kunnen nu worden geïmporteerd en geëxporteerd.
 • Sorteren op kleur (celkleur en tekstkleur)
 • Het AutoFilter kan nu ook filteren op kleur.
 • Bij het openen van CSV-bestanden kan de volgorde van de data worden opgegeven: DMY, MDY, YMD
 • Bij het openen van CSV-bestanden kun jeu nu decimale scheidingstekens en scheidingstekens tussen duizendtallen opgeven die afwijken van de instellingen van het besturingssysteem.
 • Grafiektitels, astitels en gegevenslabels kunnen nu dynamisch worden opgehaald uit cellen.
 • De tekst in AutoVormen kan nu dynamisch verwijzen naar een cel (rechtermuisknop op de AutoVorm, "Koppeling naar een cel").
 • Op het linttabblad Formules is er een nieuw element waarmee de herberekeningsopties gemakkelijk kunnen worden geselecteerd.
 • Draaitabellen kunnen worden gesorteerd met behulp van door de gebruiker gedefinieerde lijsten.
Presentations-pictogram

Presentations

He snelle en compatibele alternatief voor Microsoft PowerPoint

 • Je kunt nu notities invoeren onder de dia.
 • Nieuwe PowerPoint-compatibele dynamische dia-overgangen
 • Geluid in presentaties kan nu ook onder Linux worden afgespeeld.
 • Video’s in presentaties kan nu ook onder Linux worden afgespeeld.
 • Je kunt nu presentaties maken met ingesloten lettertypen onder Linux en op de Mac. De ontvanger ziet dan je presentatie in de door jouw gekozen lettertypen, zonder dat hij/zij deze lettertypen hoeft te bezitten.