Co nowego w pakiecie
SoftMaker Office?

Nowe funkcje w aplikacjach TextMaker, PlanMaker i Presentations

 • Teraz można kompresować wstawiane obrazy. Powoduje to zmniejszenie rozmiaru plików i mniejsze pliki PDF oraz przyspiesza drukowanie. [SoftMaker Office NX Universal i Professional]
 • Podczas eksportu do formatu PDF obrazy można wyeksportować w niższej rozdzielczości, więc pliki PDF są mniejsze.
 • Automatyczna korekta typowych literówek w wielu językach.
 • Najnowsza wersja słownika Duden Korrektor do sprawdzania gramatyki niemieckiej.
 • Do dokumentów można wstawiać kody QR i kody kreskowe (EAN-13, EAN-8, Code128). [SoftMaker Office NX Universal i Professional]
 • SoftMaker Office dla systemu Mac teraz korzysta z technologii akceleracji grafiki Metal zamiast OpenGL.
 • W oknie dialogowym Nowy dokument jest dostępny dodatkowy widok listy, który zawiera listę plików zamiast widoku miniatur.
 • Podczas wklejania ze schowka można wybrać zachowanie formatowania źródłowego, zastosowanie formatowania docelowego, wklejenie bez formatowania lub scalenie formatowania.
 • We wszystkich programach można wstawiać obrazy w formacie WEBP.
 • Lepsza obsługa sprawdzania pisowni: słowniki SoftMaker i Hunspell są teraz pobierane automatycznie przy pierwszym użyciu.
 • Edycja zgrupowanych obiektów jest łatwiejsza.
 • W razie potrzeby na pasku tytułu programu można wyświetlić pełną ścieżkę do dokumentu (ustawiane w oknie dialogowym Opcje).
 • Aplikacje pobierają listę czcionek za pośrednictwem oficjalnych funkcji systemu operacyjnego. Dzięki temu czcionki można znaleźć również w innych folderach, a filtrowanie czcionek przez programy takie jak FonBook i Font Menu Cleaner wpływa też na pakiet SoftMaker Office.
 • Czyszczenie listy czcionek: nowe ustawienie „Załaduj tylko czcionki istotne dla zainstalowanych układów klawiatury” ukrywa na liście te czcionki, które zwykle nie są potrzebne. Przykład: jeśli nie zainstalowano chińskiego układu klawiatury, prawdopodobnie nie są potrzebne chińskie czcionki.
 • Teraz po wybraniu poleceń Wstaw | Symbol można bezpośrednio wpisać wartość szesnastkową znaku Unicode.
 • Przy wstawianiu hiperlinku tekst jest podpowiadany automatycznie, ale można go edytować.
 • Ulepszony tryb ciemny ma ciemne paski boczne.
 • Tryb ciemny możne być włączany i wyłączany automatycznie przy zmianie systemu operacyjnego na „ciemny” lub „jasny”.
 • Oprócz funkcji wysyłania dokumentów przez e-mail jest też dostępne polecenie „Udostępnij”, które umożliwia udostępnienie dokumentów aplikacjom systemu Windows.
 • W przypadku zastępowania tekstu polecenie Cofnij cofa pojedynczo poszczególne kroki.
 • Okno dialogowe druku Apple jest wyświetlane natychmiast podczas drukowania — opcje serwera druku CUPS są pomijane.
 • Dokumenty są zapisywane w taki sposób, że zostają zachowane atrybuty pliku, takie jak „Skompresowany”, „Pozycja ikony na pulpicie”, „Właściciel”.
 • Wygląd programów jest harmonijnie dostosowywany do systemu operacyjnego Windows 11.
Ikona TextMaker

TextMaker

Szybka i zgodna alternatywa dla programu Microsoft Word

 • Sztuczna inteligencja z ChatGPT pisze nowe teksty na dowolny temat, streszcza gotowe teksty i poprawia gramatykę oraz styl Twoich tekstów — w dodatku w wielu językach! [SoftMaker Office NX Universal]
 • Automatyczne tłumaczenie dokumentów na wiele języków przy użyciu narzędzia DeepL [SoftMaker Office NX Universal]
 • Teraz przy użyciu klawisza CTRL można zaznaczyć wiele niesąsiadujących ze sobą zakresów tekstu.
 • Łatwe porównywanie dokumentów dzięki synchronicznemu przewijaniu dwóch dokumentów wyświetlonych obok siebie.
 • Polecenie Finalizuj umożliwia usunięcie informacji osobistych z pliku. [SoftMaker Office NX Universal i Professional]
 • Funkcja Czytaj na głos służy do odczytania dokumentu. [SoftMaker Office NX Universal i Professional]
 • Można tworzyć dokumenty TMDX i DOCX z osadzonymi czcionkami. Odbiorca zobaczy dokumenty z wybranymi przez Ciebie czcionkami, nawet jeśli sam ich nie ma.
 • Funkcja śledzenia zmian teraz w razie potrzeby wyświetla usunięcia w okienku komentarzy zamiast bezpośrednio w dokumencie.
 • Nowy tryb widoku Układ książki umożliwia wyświetlenie pierwszej strony dokumentu po prawej w widoku dwóch stron.
 • Style akapitu i znaków można filtrować przy użyciu opcji „Wszystkie style”, „Używane style” i „Style w dokumencie”.
 • Na karcie wstążki Tabela jest dostępny element do obracania komórek tabeli.
 • Funkcja eksportu do formatu EPUB tworzy mniejsze pliki, ponieważ opcjonalnie eksportuje obrazy w mniejszej rozdzielczości. [SoftMaker Office NX Universal i Professional]
 • Już są dostępne listy numerowane z zerem wiodącym.
 • Liczby na listach można wyrównać do prawej.
 • Wpisanie =rand() lub =lorem() umożliwia wygenerowanie fikcyjnego tekstu.
Ikona PlanMaker

PlanMaker

Szybka i zgodna alternatywa dla programu Microsoft Excel

 • Bazy danych SQLite można importować i eksportować.
 • Sortowanie według koloru (koloru komórki lub czcionki).
 • Autofiltr obsługuje również filtrowanie według koloru.
 • Przy otwieraniu plików CSV można określić kolejność dat: DMR, MDR, RMD.
 • Przy otwieraniu plików CSV można określić separatory części dziesiętnych i tysięcy inne niż ustawienia systemu operacyjnego.
 • Tytuły wykresów, nazwy osi i etykiety danych można pobierać dynamicznie z komórek.
 • Tekst w autokształcie może dynamicznie odwoływać się do komórki (przez kliknięcie autokształtu prawym przyciskiem myszy i wybranie „Łącze do komórki”).
 • Na karcie wstążki Formuły znajduje się nowy element, który służy do wygodnego wybierania opcji ponownego obliczenia.
 • Tabele przestawne można sortować przy użyciu list definiowanych przez użytkownika.
Ikona Presentations

Presentations

Szybka i zgodna alternatywa dla programu Microsoft PowerPoint

 • Teraz można wprowadzać notatki pod slajdem.
 • Nowe dynamiczne przejścia slajdów zgodne z programem PowerPoint.
 • Dźwięk w prezentacjach można odtwarzać również w systemie Linux.
 • Filmy w prezentacjach można odtwarzać również w systemie Linux.
 • Teraz również w systemach Linux i Mac można tworzyć prezentacje z osadzonymi czcionkami. Odbiorca zobaczy prezentacje z wybranymi przez Ciebie czcionkami, nawet jeśli sam ich nie ma.