SoftMaker Office

Funkcje

Dowiedz się więcej o pakiecie SoftMaker Office dla systemów Windows, Mac i Linux,
zgodnej z RODO alternatywie dla programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint.

Ogólne

 • Typy plików Microsoft Office, takie jak DOCX, XLSXPPTX, są obsługiwane w pakiecie SoftMaker Office tak jak jego własne formaty plików — to oznacza, że już nie trzeba konwertować dokumentów
 • Tworzenie plików PDF i PDF/A bezpośrednio z poziomu dowolnej aplikacji
 • Wersja 32- i 64-bitowa w tym samym pakiecie
 • Zarządzanie wersjami umożliwia zachowanie dowolnej liczby zapisanych ręcznie lub automatycznie wersji każdego pliku i przywrócenie poprzedniej wersji
 • Zaawansowana funkcja wyszukiwania informacji: zaznaczanie terminów w dokumencie i sprawdzanie ich w wielu słownikach oraz encyklopediach online [SoftMaker Office NX Universal i Professional]
 • Możliwość instalacji na nośniku USB w celu użycia na dowolnym komputerze bez instalowania
 • Pakiet SoftMaker Office można zainstalować nawet na 5 komputerach (z systemami Windows, Mac, Linux)
 • SoftMaker Office NX zapewnia też pięć licencji na używanie pakietu na iPhonie, iPadzie i urządzeniach z Androidem
 • Bezpłatna obsługa klienta

Interfejs użytkownika

 • W pakiecie SoftMaker Office do wyboru są wstążki lub klasyczne menu
 • Wstążki można dostosować
 • Pasek narzędzi szybkiego dostępu z często używanymi poleceniami
 • NOWOŚĆ: Przełączanie na ulepszony tryb ciemny w celu ograniczenia przemęczenia oczu
 • Tryb ekranu dotykowego z większymi ikonami i odstępami
 • Otwieranie dokumentów na kartach lub w osobnych oknach — jak w przeglądarce internetowej
 • Przeciąganie kart dokumentów na pulpit w celu „oddokowania” do osobnego okna lub przeciąganie na pasek kart, aby ponownie zmienić na kartę dokumentu
 • Zmiana kolejności kart dokumentów przez przeciąganie i upuszczanie
 • Przypinanie dokumentów oraz szablonów w historii plików i szablonów w celu szybkiego dostępu do często używanych plików

TextMaker

Edytor tekstu

TextMaker dla systemów Windows, Mac i Linux: otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików DOCX oraz DOC zgodnie z oryginałem

Dowiedz się więcej o programie TextMaker dla systemów Windows, Mac i Linux,
zgodnej z RODO alternatywie dla programu Microsoft Word.

Pliki i drukowanie

 • Bezstratna wymiana dokumentów ze wszystkimi wersjami programu TextMaker we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie i zapisywanie plików DOCXDOC z programu Microsoft Word (od 6.0 do 2021 i Word 365) z zachowaniem zgodności z oryginałem, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • Otwieranie i zapisywanie plików OpenDocument (zgodne z OpenOffice i LibreOffice)
 • Otwieranie i zapisywanie dokumentów w formacie RTF, HTML, Pocket Word i zwykłych plików tekstowych
 • Otwieranie dokumentów WordPerfect (.wpd) [Windows]
 • Asystent importu i eksportu plików tekstowych
 • Tworzenie plików PDF i PDF/A oraz formularzy PDF bezpośrednio w programie TextMaker
 • Wiele opcji eksportu plików PDF, np. ochrona hasłem, szyfrowanie pliku PDF, ułatwienia dostępu, osadzanie czcionek i NOWOŚĆ — kompresja obrazów
 • NOWOŚĆ: Ulepszone eksportowanie do formatu e-booków EPUB [SoftMaker Office NX Universal i Professional
 • NOWOŚĆ: Tworzenie dokumentów DOCX i TMDX z osadzonymi czcionkami
 • Drukowanie 2, 4, 8 lub 16 stron na jednym arkuszu papieru [Windows]
 • Wysyłanie e-maili oraz NOWOŚĆ: udostępnianie dokumentów w wybranym formacie (np. DOCX lub PDF)

Edycja i formatowanie

 • Szybkie tworzenie atrakcyjnych dokumentów dzięki wielu szablonom dokumentów w pakiecie
 • Wstawianie pól takich jak data/godzina, numer strony, autor, kolejne numery itp.
 • SmartText: na przykład po wpisaniu „asap” natychmiast pojawi się tekst „as soon as possible”
 • Licznik wyrazów i sekwencji klawiszy w czasie rzeczywistym na pasku stanu
 • Obliczenia w tekście i tabelach
 • Obramowania i cieniowanie, wzory wypełnień, inicjały, kontrola akapitu
 • Automatyczne dodawanie do stron znaków miejsca zaginania, aby je składać zgodnie z rozmiarem koperty
 • Ukryty i chroniony tekst
 • Style akapitów i znaków
 • Menedżer arkusza stylów: zarządzanie stylami i przenoszenie ich między dokumentami
 • NOWOŚĆ: Filtrowanie stylów przy użyciu opcji „Wszystkie style”, „Używane style” i „Style w dokumencie”
 • Przenoszenie formatowania za pomocą malarza formatów
 • Automatyczna numeracja wierszy, akapitów, list i nagłówków
 • Prawdziwe strony wzorcowe, nie tylko proste nagłówki i stopki
 • Podgląd w czasie rzeczywistym zmian formatowania
 • NOWOŚĆ: Łatwe porównywanie dokumentów dzięki synchronicznemu przewijaniu dwóch dokumentów wyświetlonych obok siebie

Obrazy i rysunki

 • Wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w dokumencie za pomocą autokształtów, które są zgodne z programem Word
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach plików
 • Zaawansowane funkcje graficzne, w tym efekty lustrzane, delikatne cienie i przezroczystość
 • NOWOŚĆ: Kompresowanie wstawionych obrazów
 • Przycinanie obrazów bezpośrednio w dokumencie
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio w TextMaker
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Ramki fotografii
 • NOWOŚĆ: Wstawianie kodów QR i kreskowych [SoftMaker Office NX Universal i Professional]
 • Kontury i przyleganie
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, np. wykresy słupkowe, kołowe i histogramy
 • Doskonałe rozmieszczanie obiektów dzięki inteligentnym prowadnicom

Tabele

 • Tabele złożone, a także zagnieżdżone i wielostronicowe
 • Scalanie, dzielenie i obracanie komórek
 • Powtarzające się wiersze (nagłówki są automatycznie powtarzane na początku każdej nowej strony)
 • Sortowanie tekstu i tabel
 • Style tabeli

Narzędzia językowe

 • Automatyczne sprawdzanie pisowni: nieprawidłowo napisane wyrazy są podkreślane na czerwono
 • NOWOŚĆ: Automatyczna korekta typowych literówek w wielu językach
 • Sprawdzanie pisowni w ponad 85 językach, automatyczne dzielenie wyrazów w 35 językach
 • Słowniki synonimów do 10 języków
 • Najnowsza wersja słownika Duden Korrektor do sprawdzania pisowni i gramatyki niemieckiej [SoftMaker Office NX Universal i Professional]
 • Analiza stylu tekstu pomaga tworzyć lepsze teksty w języku niemieckim [SoftMaker Office NX Universal]
 • NOWOŚĆ: Automatyczne tłumaczenie dokumentów przy użyciu narzędzia DeepL w 30 językach [SoftMaker Office NX Universal]
 • NOWOŚĆ: Sztuczna inteligencja z ChatGPT pisze nowe teksty na dowolny temat, streszcza gotowe teksty i poprawia gramatykę oraz styl Twoich tekstów — w dodatku w wielu językach! [SoftMaker Office NX Universal]

Funkcje do pracy ze złożonymi dokumentami

 • Widok konspektu przestawiający strukturę dokumentów
 • Śledzenie zmian umożliwiające monitorowanie wszystkich zmian wprowadzonych w dokumencie oraz ich późniejsze zaakceptowanie bądź odrzucenie
 • Komentarze widoczne jako „dymki” na prawym marginesie strony
 • Odsyłacze, przypisy dolne i końcowe, indeksy, spisy treści, bibliografie
 • Bezpośrednia integracja z oprogramowaniem do zarządzania cytatami i odsyłaczami Zotero znacznie ułatwia tworzenie dokumentów naukowych [SoftMaker Office NX Universal i Professional]
 • Podpisy obrazów i spisy ilustracji
 • Tworzenie i wypełnianie formularzy z polami wprowadzania danych, polami wyboru, listami rozwijanymi, obliczeniami itp.

Dodatki

 • Rozszerzona dzięki Unicode obsługa czcionek azjatyckich i arabskich
 • Program TextMaker jest serwerem OLE i może wstawiać własne dokumenty do dowolnego innego programu [Windows]
 • Zintegrowany edytor równań [Windows]
 • Programowanie makr przy użyciu programu BasicMaker i różnych języków programowania [Windows]
 • Łatwe tworzenie korespondencji seryjnej przy użyciu plików SQLite, XLSX, PMDX, dBASE i CSV
 • Zintegrowany moduł bazy danych do plików SQLite, XLSX, PMDX, dBASE i CSV
 • Zmiana struktury baz danych
 • Konwertowanie istniejących baz danych dBASE na SQLite
 • Wstawianie indywidualnych adresów w nagłówkach
 • Tworzenie i drukowanie etykiet z bazy danych

PlanMaker

Arkusze kalkulacyjne

PlanMaker dla systemów Windows, Mac i Linux: otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików XLSX oraz XLS zgodnie z oryginałem

Dowiedz się więcej o programie PlanMaker dla systemów Windows, Mac i Linux,
zgodnej z RODO alternatywie dla programu Microsoft Excel.

Pliki i drukowanie

 • Bezstratna wymiana arkuszy ze wszystkimi wersjami programu PlanMaker we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie i zapisywanie plików XLSXXLSprogramu Microsoft Excel (od 5.0 do 2021 i Excel 365) z zachowaniem zgodności z oryginałem, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • NOWOŚĆ: Ulepszony asystent importu i eksportu plików tekstowych
 • NOWOŚĆ: Asystent importu i eksportu baz danych SQLite oraz dBASE
 • Tworzenie plików PDF i PDF/A bezpośrednio w programie PlanMaker
 • Wiele opcji eksportu plików PDF, np. ochrona hasłem, szyfrowanie pliku PDF, ułatwienia dostępu, osadzanie czcionek i NOWOŚĆ — kompresja obrazów.
 • Skalowanie wydruku, aby zmieścił się na określonej liczbie stron (pięć metod skalowania)
 • Drukowanie 2, 4, 8 lub 16 stron na jednym arkuszu papieru [Windows]
 • Podgląd podziału strony pomaga w przygotowaniu arkuszy do drukowania
 • Wysyłanie e-maili oraz NOWOŚĆ: udostępnianie arkuszy w wybranym formacie (np. XLSX lub PDF)

Wszechstronne możliwości obliczeń

 • Ponad 430 funkcji obliczeniowych
 • Arkusze z 1 milionem wierszy i 16 384 kolumnami
 • Obliczenia przy użyciu liczb zespolonych i funkcji tablicowych
 • Formatowanie liczb jako walut, ze stałymi miejscami dziesiętnymi i separatorami tysięcy, jako wartości procentowych lub ułamkowych, daty i godziny itp.
 • Format czasu kalendarza wiecznego (20:00 + 5:00 to 25:00, a nie 1:00) i obliczenia z ujemnymi wartościami czasu
 • Autosumowanie, automatyczny iloczyn itp.
 • Autowypełnianie: inteligentne wypełnianie obszarów komórek wartościami i wierszami wartości
 • Odwołania zewnętrzne (obliczenia na podstawie danych w innych plikach)

Edycja arkuszy kalkulacyjnych

 • Blokowanie wierszy i kolumn
 • Komentarze do komórek
 • Wyróżnianie składni
 • Inspekcja formuł pomagająca w rozwiązywaniu problemów z arkuszami
 • Sprawdzanie poprawności danych wejściowych (walidacja danych)
 • Autouzupełnianie komórek
 • Zaznaczanie i formatowanie wielu arkuszy jednocześnie
 • Ochrona arkusza, skoroszytu i dokumentów za pomocą szyfrowania

Analiza danych

 • Dzięki tabelom przestawnym można wyświetlać dane w konkretny sposób zgodnie z indywidualnymi wymogami, sumować je, sortować na kategorie, porównywać i szacować
 • Szukanie wyniku
 • Scenariusze
 • Tworzenie zakresów baz danych w arkuszach
 • Grupowanie danych (widok konspektu)
 • Sortowanie według maksymalnie 64 kolumn
 • NOWOŚĆ: Sortowanie według kolorów
 • Transponowanie zakresów komórek
 • Autofiltr i filtry specjalne
 • NOWOŚĆ: Filtrowanie według kolorów
 • Funkcje bazodanowe dla sum, średnich, wariancji itp.
 • Tabele — wyznaczone obszary w arkuszach, które można szybko formatować, modyfikować i analizować

Tworzenie atrakcyjnych arkuszy

 • Style komórek, tak jak w programie Microsoft Excel 2021
 • Formatowanie warunkowe takie jak w programie Microsoft Excel 2021
 • Przenoszenie formatowania za pomocą malarza formatów
 • Obramowanie, cieniowanie i wypełnianie deseniami
 • Podgląd w czasie rzeczywistym zmian formatowania
 • Obracanie i scalanie komórek
 • Wyśrodkowanie w kolumnach
 • Tworzenie i wypełnianie formularzy z polami wprowadzania danych, polami wyboru, listami rozwijanymi itp.
 • Nagłówki i stopki (podzielone na część lewą, środkową i prawą)
 • Kolorowe zakładki arkuszy
 • Ustawianie rozmiaru zakładek arkuszy

Obrazy i rysunki

 • Wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w arkuszu za pomocą autokształtów, które są zgodne z programem Excel
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach plików
 • Zaawansowane funkcje graficzne, w tym efekty lustrzane, delikatne cienie i przezroczystość
 • NOWOŚĆ: Kompresowanie wstawionych obrazów
 • Przycinanie obrazów bezpośrednio w dokumencie
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio w PlanMaker
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Ramki fotografii
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki
 • Doskonałe rozmieszczanie obiektów dzięki inteligentnym prowadnicom

Prezentacja i wizualizacja danych

 • Zgodny z programem Excel, zaawansowany moduł do tworzenia imponujących wykresów
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, na przykład wykresy słupkowe, kołowe i histogramy
 • Każdy element wykresu można osobno sformatować przy użyciu dowolnego desenia wypełnienia lub gradientu koloru
 • Imponujące efekty wykresów: delikatne cienie, fazowane krawędzie, przezroczystość, źródła oświetlenia itp.
 • Obracanie wykresów w przestrzeni 3D

Dodatki

 • Obsługa Unicode, w tym znaków arabskich
 • Program PlanMaker jest serwerem OLE i może wstawiać własne arkusze do dowolnego innego programu [Windows]
 • Programowanie makr przy użyciu programu BasicMaker i różnych języków programowania [Windows]

 

 • Sprawdzanie pisowni w 20 językach i automatyczne dzielenie wyrazów w 35 językach
 • NOWOŚĆ: Automatyczna korekta typowych literówek w wielu językach

Presentations

Oprogramowanie do prezentacji

Presentations dla systemów Windows, Mac i Linux: otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików PPTX oraz PPT zgodnie z oryginałem

Dowiedz się więcej o programie Presentations dla systemów Windows, Mac i Linux,
zgodnej z RODO alternatywie dla programu Microsoft PowerPoint.

Pliki i drukowanie

 • Bezstratna wymiana prezentacji ze wszystkimi wersjami programu SoftMaker Presentations we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie i zapisywanie plików PPTXPPT z programu Microsoft Word (od 97 do 2021 i Word 365) z zachowaniem zgodności z oryginałem, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • Tworzenie plików PDF i PDF/A z wybranymi slajdami, konspektami, materiałami informacyjnymi i notatkami bezpośrednio w programie Presentations
 • Wiele opcji eksportu plików PDF, np. ochrona hasłem, szyfrowanie pliku PDF, ułatwienia dostępu, osadzanie czcionek i NOWOŚĆ — kompresja obrazów
 • NOWOŚĆ: Tworzenie dokumentów PPTX i PRDX z osadzonymi czcionkami, teraz również w systemach Linux i macOS
 • Eksport całych prezentacji w postaci plików graficznych lub stron internetowych HTML
 • Eksport całych prezentacji jako filmów
 • Tworzenie przenośnych pokazów slajdów do odtwarzania na dowolnym komputerze z systemem Windows — nawet bez zainstalowanego oprogramowania graficznego do prezentacji
 • Wysyłanie e-maili oraz NOWOŚĆ: udostępnianie prezentacji w wybranym formacie (np. PPTX lub PDF)

Projektowanie

 • Liczne atrakcyjne szablony projektów ułatwią proces projektowania
 • Każdy szablon ma zestaw pasujących schematów kolorów
 • Możliwość zaprojektowania własnych schematów kolorów i przełączania się między nimi przez naciśnięcie przycisku
 • Układy slajdów usprawniają projektowanie
 • Uniwersalne symbole zastępcze, które mogą służyć do osadzania tekstu, obrazów, tabel, filmów lub dźwięków według potrzeb
 • Zaawansowana koncepcja wzorca slajdów (zgodne z programem PowerPoint 2007–2021)
 • Podgląd w czasie rzeczywistym zmian formatowania
 • Wiele punktorów obrazkowych

Obrazy i rysunki

 • Wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w dokumencie za pomocą autokształtów, które są zgodne z PowerPoint
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach plików
 • Zaawansowane funkcje graficzne, w tym efekty lustrzane, delikatne cienie i przezroczystość
 • NOWOŚĆ: Kompresowanie wstawionych obrazów
 • Przycinanie obrazów bezpośrednio w dokumencie
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio we FreeOffice Presentations
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Ramki fotografii
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, np. wykresy słupkowe, kołowe i histogramy
 • Doskonałe rozmieszczanie obiektów dzięki inteligentnym prowadnicom

Multimedia

 • Łatwe wstawianie oraz odtwarzanie filmów i plików dźwiękowych
 • Automatyczne lub wyzwalane przez akcję (kliknięcie albo wskazanie myszą) odtwarzanie plików multimedialnych
 • Odtwarzanie dźwięków na slajdach
 • Wstawianie kolekcji obrazów

Animacje i przejścia slajdów

 • Dostępne setki różnych animacji obiektów i tekstu
 • Gotowe schematy animacji do zastosowania w całej prezentacji
 • NOWOŚĆ: Mnóstwo oszałamiających animacji i przejść slajdów opartych na technologiach OpenGL i Metal

Elastyczność prezentacji

 • Sterowane przez użytkownika i automatyczne prezentacje bez prezentera (tryb kiosku)
 • Interaktywne pokazy slajdów z wykorzystaniem wirtualnego piórazakreślacza
 • Widok prezentera — odbiorcy widzą pokaz slajdów na jednym monitorze lub ekranie projektora, a na drugim monitorze prowadzący ma do dyspozycji narzędzia do prezentacji
 • Pomocnicze notatki dla prezentera
 • Materiały informacyjne dla odbiorców
 • Widok pełnoekranowy

Zarządzanie i konspekt

 • Konspekt (widok konspektu)
 • Zintegrowane miniatury slajdów do zarządzania slajdami i zmiany ich kolejności

Dodatki

 • Obsługa Unicode, w tym znaków arabskich
 • Program Presentations jest serwerem OLE i może wstawiać własne slajdy do dowolnego innego programu [Windows]
 • Sprawdzanie pisowni w 20 językach i automatyczne dzielenie wyrazów w 35 językach

 

 • Słowniki synonimów do 10 języków
 • NOWOŚĆ: Automatyczna korekta typowych literówek w wielu językach

Języki

Dokumenty

SoftMaker Office umożliwia edytowanie dokumentów we wszystkich językach (nawet arabskim).

Interfejs użytkownika (menu i okna dialogowe)

Języki: angielski (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), niemiecki, portugalski (Portugalia, Brazylia), hiszpański, francuski, włoski, holenderski, duński, szwedzki, fiński, estoński, łotewski, litewski, polski, czeski, słowacki, węgierski, słoweński, rumuński, bułgarski, grecki, turecki, ukraiński, rosyjski, kazachski, arabski, indonezyjski, chiński (uproszczony), japoński, koreański

Sprawdzanie pisowni

Europa: niemiecki (Niemcy, Austria, Szwajcaria), angielski (Wielka Brytania), walijski, francuski (Francja), bretoński, oksytański, hiszpański (Hiszpania), galicyjski, baskijski, kataloński, portugalski (Portugalia), włoski, łaciński, maltański, luksemburski, holenderski, duński, islandzki, farerski, norweski (Bokmål, Nynorsk), szwedzki (Szwecja, Finlandia), estoński, łotewski, litewski, polski, czeski, słowacki, węgierski, słoweński, chorwacki, bośniacki, serbski (łaciński, cyrylica), macedoński, albański, rumuński, bułgarski, grecki, białoruski, ukraiński, rosyjski, tatarski

Ameryka Północna, Środkowa i Południowa: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Kanada), francuski (Kanada), hiszpański (Ameryka Łacińska), portugalski (Brazylia), kiczuański

Afryka: angielski (Republika Południowej Afryki), afrykanerski, suahili, tsonga, tswana, wenda, xhosa, zulu

Bliski Wschód: turecki, arabski, hebrajski, jidysz

Azja: azerski, kazachski, tadżycki, turkmeński, indonezyjski, malajski, tagalski, wietnamski, koreański

Oceania: angielski (Australia, Nowa Zelandia)

Słowniki synonimów (tezaurusy)

Dostępne języki: angielski (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), niemiecki (Niemcy, Szwajcaria), francuski, włoski, hiszpański, holenderski

Automatyczne dzielenie wyrazów

Języki: angielski (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), niemiecki (przed reformą i po niej), szwajcarski niemiecki (przed reformą i po niej), francuski, włoski, hiszpański, portugalski (Portugalia, Brazylia), holenderski, duński, norweski (Bokmål, Nynorsk), szwedzki, fiński, estoński, łotewski, litewski, polski, czeski, słowacki, słoweński, chorwacki, serbski (łaciński, cyrylica), węgierski, rumuński, bułgarski, grecki, turecki, rosyjski, ukraiński, indonezyjski

Automatyczne tłumaczenie

Języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski (Portugalia, Brazylia), holenderski, duński, norweski, szwedzki, fiński, estoński, łotewski, litewski, polski, czeski, słowacki, węgierski, słoweński, rumuński, bułgarski, grecki, turecki, ukraiński, rosyjski, indonezyjski, chiński (uproszczony), japoński, koreański

 

Wymagania systemowe

Windows

 • Microsoft Windows 11, 10, 8, 7
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 lub nowszy

Pakiet SoftMaker Office jest zgodny z serwerami aplikacji, takimi jak Citrix XenApp i serwer terminali firmy Microsoft.

Mac

SoftMaker Office obsługuje wszystkie wersje systemu macOS począwszy od 10.14.

Otrzymujesz natywne programy do urządzeń z procesorami Apple Silicon i Intel.

Linux

SoftMaker Office obsługuje wszystkie główne 64-bitowe (x86_64 i amd64) dystrybucje systemu Linux.

Przetestowaliśmy SoftMaker Office z bieżącymi wersjami następujących dystrybucji i zalecamy wybranie jednej z nich:

Debian, Ubuntu, Linux Mint, openSUSE, Fedora, Manjaro