Ska du prenumerera eller köpa?
Valet är ditt!

Prenumeration: SoftMaker Office NX


Nya funktioner och buggfixar – gratis

Du får kostnadsfria servicepaket som inte bara åtgärdar fel utan även tillhandahåller nya funktioner och egenskaper.

Köp: SoftMaker Office 2024


Gratis buggfixar

Du får kostnadsfria servicepaket som åtgärdar fel. Det finns nya egenskaper och funktioner finns i nya programversioner, som du kan köpa som en uppgradering.

 

SoftMaker Office
NX Home

För upp till 5 datorer och
5 mobila enheter:
Windows
Mac
Linux
iOS
Android
TextMaker-ikon
Dokument: TextMaker
PlanMaker-ikonen
Kalkylblad: PlanMaker
Presentations-ikon
Bildspel: Presentations
BasicMaker-ikonen
Makron: BasicMaker *
Alltid uppdaterad med de senaste funktionerna
Stavningskontroll på 20 språk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Populär
 

SoftMaker Office
NX Universal

För upp till 5 datorer och
5 mobila enheter:
Windows
Mac
Linux
iOS
Android
TextMaker-ikon
Dokument: TextMaker
PlanMaker-ikonen
Kalkylblad: PlanMaker
Presentations-ikon
Bildspel: Presentations
BasicMaker-ikonen
Makron: BasicMaker *
Alltid uppdaterad med de senaste funktionerna
Stavningskontroll på 20 språk
Utmärkt tysk stavnings- och grammatikkontroll med Duden Korrektor
Forskning i hundratals professionella ordböcker över hela världen
Integration med Zotero för akademiska dokument
Skapa professionella e-böcker i EPUB-format
Administration med mer än 220 objekt för grupprinciper *
Avancerad formatanalys för bättre tyska texter
NYTT: Automatisk dokumentöversättning med DeepL som behåller all formatering **
NYTT: ChatGPT:s artificiella intelligens skriver texter åt dig, sammanfattar texter på ett intelligent sätt och förbättrar dina texter. **
2 500 högkvalitativa teckensnitt och webbteckensnitt för utskrifter, PDF-filer, webb- och e-bokspublicering
Avancerad teckensnittshanterare som du kan använda för att enkelt hantera dina Windows-teckensnitt *
 

SoftMaker Office
Professional 2024

För upp till
5 datorer:
Windows
Mac
Linux
TextMaker-ikon
Dokument: TextMaker
PlanMaker-ikonen
Kalkylblad: PlanMaker
Presentations-ikon
Bildspel: Presentations
BasicMaker-ikonen
Makron: BasicMaker *
 
Stavningskontroll på 20 språk
Utmärkt tysk stavnings- och grammatikkontroll med Duden Korrektor
Forskning i hundratals professionella ordböcker över hela världen
Integration med Zotero för akademiska dokument
Skapa professionella e-böcker i EPUB-format
Administration med mer än 220 objekt för grupprinciper *
 
 
 
 
 
 

SoftMaker Office
Standard 2024

För upp till
5 datorer:
Windows
Mac
Linux
TextMaker-ikon
Dokument: TextMaker
PlanMaker-ikonen
Kalkylblad: PlanMaker
Presentations-ikon
Bildspel: Presentations
BasicMaker-ikonen
Makron: BasicMaker *
 
Stavningskontroll på 20 språk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* endast Windows

** Eftersom SoftMaker på löpande basis betalar för din användning av DeepL och ChatGPT, är dessa funktioner endast tillgängliga med en prenumeration på SoftMaker NX Universal.
Användningsvolym för årsversionen: 750 000 tecken per år för översättningar och 1 miljon tecken för AI.
Användningsvolym för månadsversionen: 75 000 tecken per månad för översättningar och 100 000 tecken för AI.

Gratis provversion

Licensens omfattning

Icke-kommersiell användning:

  • Du och dina familjemedlemmar har rätt att använda en licens på upp till fem datorer (Windows, Mac, Linux) samtidigt, så länge dessa datorer tillhör samma hushåll.
  • Med SoftMaker Office NX får du också fem licenser för användning med iOS och Android.

Kommersiell användning:

  • Varje licens får installeras och användas på en dator. Varje användare av den datorn kan använda programvaran, men endast 1 (en) användare vid en viss tidpunkt.
  • Rättigheter för sekundär användning: Den primära användaren av den datorn har dessutom rätt att använda programvaran på en bärbar dator.
  • Med SoftMaker Office NX får du också en licens för användning med iOS och Android.