FlexiPDF NX och 2022

Lista över förändringar

2024-04-30: Revision 310

 • Ny funktion: Skanning förbättrats avsevärt: När du använder en WIA-kompatibel skanner och väljer den första posten i skannerlistan visas en dialogruta där du kan justera olika skannerinställningar.
 • Ny funktion: FlexiPDF använder nu den vanliga Windows-fildialogrutan för att öppna och spara, vilket är snabbare, stöder genvägar och ger tillgång till nätverkssökvägar.
 • Ny funktion: Bilder i BMP-format kan nu också infogas i pdf-filer.
 • Ny funktion: FlexiPDF:s användargränssnitt passar bättre in i Windows 11.
 • Ny funktion: FlexiPDF ser nu bättre ut på 4K-skärmar.
 • När du sparar med reducerad storlek kan färgerna på bilderna bytas ut.

2022-10-25: Revision 307

Korrigering av ett fel i revision 306 som gjorde att skanningen av svartvita och gråskaliga bilder misslyckades i vissa situationer


2022-09-26: Revision 306

 • Markeringar sparas nu korrekt.
 • Kommandot ”Hitta och ersätt i filer” fungerar igen.
 • Felmeddelandet ”Rendering misslyckades: Undantag fångades” förhindras nu.
 • För vissa typsnitt med en icke-standardiserad typsnittsmatris kan texten bli osynlig.

2022-05-09: Revision 303

 • I vissa fall kan du med Text Plus-verktyget infoga text endast en gång.
 • Felmeddelandet ”Rendering misslyckades – undantaget fångades” visades i vissa PDF-filer.
 • Röda streck kan visas nära streckkoder i PDF-filer.
 • Automatisk textigenkänning (OCR) visar ibland text och den skannade bilden samtidigt.
 • Markering sparades ibland med fel koordinater.
 • Namnen på nya formulärelement anger nu på vilken sida de infogades.
 • Förbättrad visning av svartvita bilder
 • Formulärelement placeras nu i mitten av skärmen och inte i mitten av sidan.
 • Färglistan kan saknas i dialogrutan ”Ersätt färger”.
 • Åtgärdade ett fel vid sammanslagning av PDF-filer

2022-02-07: Revision 302

 • Den automatiska säkerhetskopieringen placerar nu filerna i den tillfälliga mappen istället för i mappen för PDF-filer.
 • Anpassade tangentbordsmappningar sparas nu permanent.
 • Texten ”x of y” i Bates numrering är nu lokaliserad.
 • Bättre kompatibilitet med JPEG 2000-bilder
 • Hyperlänkar som är längre än 512 tecken kan nu redigeras.
 • Bates-numreringen tar nu hänsyn till teckensnittsstorleken.
 • Sidbeteckningarna visas nu i statusfältet igen.
 • Felmeddelandet ”Det går inte att öppna filen C:\ProgramData\FlexiPDF 2022\3\product.xml” visas inte längre.
 • Förbättringar av det ungerska användargränssnittet
 • Den senast använda skannern föreslås nu för nästa skanning.

2021-11-26: Revision 301

 • Ny funktion: Du kan nu växla mellan alla språk för användargränssnitt utan att behöva installera om.
 • Ny funktion: Om FlexiPDF vid programstart ser att FlexiPDF-skrivardrivrutinen har inaktiverats blir du nu tillfrågad om du vill att aktivera den igen.
 • När du öppnar och sparar PDF-filer är mappen Dokument nu vald som standard.
 • Du kan nu gå igenom formulärfälten i den ordning som de infogades.
 • När sidor extraherades från en PDF/A-fil sparades inte den nya PDF-filen i PDF/A-format.
 • Förbättringar av översättningar av användargränssnittet

2021-09-21: Revision 300

Revision 300 var den första versionen av FlexiPDF NX och 2022.

Tillbaka till översikten