FlexiPDF NX i 2022

Lista zmian

2024-04-30: wersja 310

 • Ulepszenie: Znacznie ulepszono skanowanie — w przypadku używania skanera zgodnego z WIA i wybrania pierwszej pozycji z listy skanerów zostanie wyświetlone okno dialogowe, które umożliwia dostosowanie wielu ustawień skanera.
 • Ulepszenie: Do otwierania i zapisywania program FlexiPDF używa teraz zwykłego okna dialogowego plików systemu Windows, które działa szybciej, obsługuje skróty i umożliwia dostęp do ścieżek sieciowych.
 • Ulepszenie: Do plików PDF można teraz wstawiać obrazy w formacie BMP.
 • Ulepszenie: Interfejs użytkownika programu FlexiPDF lepiej pasuje do systemu Windows 11.
 • Ulepszenie: Program FlexiPDF teraz lepiej wygląda na monitorach 4K.
 • Przy zapisywaniu w zmniejszonym rozmiarze kolory obrazów mogły być zamienione.

2022-10-25: wersja 307

Skorygowanie błędu z wersji 306, który czasami powodował niepowodzenie skanowania obrazów czarno-białych oraz w skali szarości.


2022-09-26: wersja 306

 • Wyróżnienia już są zapisywane prawidłowo.
 • Polecenie „Znajdź w plikach” znów działa.
 • Już nie jest wyświetlany komunikat o błędzie „Renderowanie nie powiodło się: wystąpił wyjątek”.
 • W przypadku niektórych niestandardowych fontów tekst mógł być niewidoczny.

2022-05-09: wersja 303

 • W niektórych przypadkach narzędzie Text Plus pozwalało wstawić tekst tylko raz.
 • W przypadku niektórych plików PDF był wyświetlany komunikat o błędzie „Renderowanie nie powiodło się, wystąpił wyjątek”.
 • W plikach PDF mogły pojawiać się czerwone paski obok kodów kreskowych.
 • Funkcja automatycznego rozpoznawania tekstu (OCR) czasami jednocześnie wyświetlała tekst i zeskanowany obraz.
 • Wyróżnienia czasami były zapisywane ze złymi współrzędnymi.
 • Nazwy nowych elementów formularza teraz wskazują stronę, na której zostały wstawione.
 • Poprawiono wyświetlanie obrazów czarno-białych.
 • Elementy formularzy są teraz wstawiane na środku ekranu, a nie na środku strony.
 • W oknie dialogowym zastąpienia kolorów mogło brakować listy kolorów.
 • Poprawiono błąd scalania plików PDF.

2022-02-07: wersja 302

 • Pliki automatycznej kopii zapasowej są teraz umieszczane w folderze plików tymczasowych zamiast w folderze plików PDF.
 • Niestandardowe mapowania klawiszy już są trwale zapisywane.
 • Tekst „x of y” w numeracji automatycznej (Batesa) już jest zlokalizowany.
 • Lepsza zgodność ze standardem obrazów JPEG 2000
 • Już można edytować hiperlinki dłuższe niż 512 znaków.
 • W numeracji automatycznej (Batesa) jest uwzględniana wielkość czcionek.
 • Na pasku stanu znów są wyświetlane etykiety stron.
 • Już nie pojawia się komunikat o błędzie „Nie można otworzyć pliku C:\ProgramData\FlexiPDF 2022\3\product.xml”.
 • Ulepszenia węgierskiego interfejsu użytkownika
 • Do kolejnego skanowania jest proponowany ostatnio używany skaner.

2021-11-26: wersja 301

 • Ulepszenie: Teraz można się przełączać między wszystkimi językami interfejsu użytkownika bez ponownego instalowania.
 • Ulepszenie: Jeśli przy uruchamianiu program FlexiPDF wykryje, że wyłączono sterownik drukarki FlexiPDF, zaoferuje jego ponowne włączenie.
 • Przy otwieraniu i zapisywaniu plików PDF teraz domyślnie wybrany jest folder Documents (Dokumenty).
 • Przechodzenie między polami formularza teraz odbywa się w kolejności, w jakiej wstawiono pola.
 • W przypadku wyodrębniania stron z pliku PDF/A nowy plik PDF nie był zapisywany w formacie PDF/A.
 • Ulepszenia tłumaczeń interfejsu użytkownika

2021-09-21: wersja 300

Wersja 300 była początkowym wydaniem programu FlexiPDF NX i 2022.

Powrót do omówienia