Vad är nytt i
FlexiPDF 2022?

Praktiskt och elegant: det nya menyfliksgränssnittet för FlexiPDF

Med FlexiPDF, det GDPR-kompatibla PDF-editoralternativet till Adobe Acrobat, kan du redigera PDF-dokument lika enkelt som med en ordbehandlare.

FlexiPDF 2022 ger ett helt nytt menyfliksgränssnitt i stil med moderna Office-program. Detta gör det särskilt enkelt när du börjar med programmet eller migrerar till det: Du hittar kommandona på platser som du redan känner till från TextMaker, Microsoft Word och andra Office-program.

Du får se: Det har aldrig varit enklare att jämföra PDF-filer.

Skonsamt för ögonen: Det nya "mörka läget"

Det kan vara mycket tröttsamt för dina ögon att arbeta länge vid datorn. FlexiPDF 2022 erbjuder en lösning här: Med bara ett klick kan du växla användargränssnittet till ett mörkt läge som är skonsamt för ögonen. Du förblir därmed produktiv även i krävande situationer.

De som gillar reducerade användargränssnitt finns det också en tredje, minimalistisk och lätt menyfliksstil.

Effektiv: Verktygsfältet Snabbåtkomst

Om du redan har arbetat med SoftMaker Office känner du förmodligen redan till verktygsfältet Snabbåtkomst under menyfliken. Du kan också komma åt de viktigaste kommandona här i FlexiPDF 2022 med bara ett klick. Du kan anpassa urvalet av kommandon efter dina behov: Du bestämmer vilka funktioner du vill använda för att göra din egen arbetsmetod effektiv.

Flexibel: Snabbare växling av arbetsläge

Verktygsfältet Snabbåtkomst ger dig inte bara tillräckligt med utrymme för de kommandon som är viktigast för dig, utan det visar också de viktigaste arbetslägena vid en anblick. Detta låter dig omedelbart växla från textredigering till handverktygs- eller objektverktygsläge och tillbaka igen. Med bara ett klick kan du bestämma hur du vill redigera ditt PDF-dokument.

Intuitivt: Ändra zoomnivån i statusfältet

I FlexiPDF 2022 har statusfältet ett reglage med vilket du kontinuerligt kan justera zoomnivån. Är texten för liten? Är bilden för stor? Det kan omedelbart ändras.

Kompakt och mångsidig: Många nya listruteelement

Precis som en schweizisk armékniv finns en mängd nya listruteelement tillgängliga i FlexiPDF-menyfliken. I de här listruteelementen finner du alltid de viktigaste kommandona för de aktuella arbetsstegen – tydligt ordnade och med en överblick.

Framtidssäker: PDF/A-export för permanent arkivering

Du kan känna dig trygg med FlexiPDF: Tack vare stödet för det långsiktiga arkivformatet PDF/A kan du skapa filer som du fortfarande enkelt kommer att kunna öppna i många år framöver. Formatet är därför perfekt för digitalisering av dina viktigaste dokument – särskilt i samarbete med OCR-funktionen. [FlexiPDF NX Universal och Professional]

Betrodd: Digitala signaturer

Med digitala signaturer kan du göra dina dokument ”officiella” i FlexiPDF. Dina affärspartner, kollegor och anställda kan lita på att dokument som de får från dig är giltiga och inte har ändrats sedan du infogade din signatur. Du säkerställer därmed ett pålitligt samarbete. [FlexiPDF Professional och NX Universal]

Exakt: Avancerad jämförelse av dokument

Med FlexiPDF kan du inte bara se PDF-dokument sida vid sida och bläddra igenom dem synkront, utan det går också ett steg längre: Genom att automatiskt markera skillnader mellan två dokument i färg sparar programmet dig tid när du jämför två PDF-filer. Särskilt praktiskt: Skillnaderna som finns här kan också tydligt visas i ett sidofält som bekvämt kan användas för att hoppa till respektive förekomster. [FlexiPDF NX Universal och Professional]

Intelligent: Automatisk översättning av hela sidor

Med bara ett klick kan FlexiPDF NX Universal översätta hela sidor till många språk. Bäst av allt är att sidornas ursprungliga layout bevaras helt och hållet i processen. Tror du inte det? Se själv: Den kostnadsfria provversionen av FlexiPDF erbjuder också en gratis kvot för automatisk översättning. [FlexiPDF NX Universal]