Ska du prenumerera eller köpa?
Valet är ditt!

Prenumeration: FlexiPDF NX


Nya funktioner och buggfixar – gratis

Du får kostnadsfria servicepaket som inte bara åtgärdar fel utan även tillhandahåller nya funktioner och egenskaper.

Köp: FlexiPDF 2022


Gratis buggfixar

Du får kostnadsfria servicepaket som åtgärdar fel. Det finns nya egenskaper och funktioner finns i nya programversioner, som du kan köpa som en uppgradering.

 

FlexiPDF
NX Home

För upp till 3 Windows-datorer
Redigera PDF-filer som om du arbetade med en ordbehandlare.
Skapa PDF-filer från alla Windows-program med den inbyggda skrivardrivrutinen
NYHET: Användargränssnitt med intuitiv menyflik
NYHET: Valfritt mörkt användargränssnitt som reducerar ögonansträngning
 
 
 
 
 
 
Populär
 

FlexiPDF
NX Universal

För upp till 3 Windows-datorer
Redigera PDF-filer som om du arbetade med en ordbehandlare.
Skapa PDF-filer från alla Windows-program med den inbyggda skrivardrivrutinen
NYHET: Användargränssnitt med intuitiv menyflik
NYHET: Valfritt mörkt användargränssnitt som reducerar ögonansträngning
Skapa interaktiva formulär
OCR-funktion för att konvertera skannade sidor till redigerbara PDF-filer
NYHET: Skapa /A-filer för arkivering
NYTT: Digital signering av PDF-filer
NYTT: Jämför två PDF-filer och markera skillnaderna
NYTT: Automatisk översättning av hela PDF-sidor via DeepL med bibehållen originallayout *
 

FlexiPDF
Professional 2022

För upp till 3 Windows-datorer
Redigera PDF-filer som om du arbetade med en ordbehandlare.
Skapa PDF-filer från alla Windows-program med den inbyggda skrivardrivrutinen
NYHET: Användargränssnitt med intuitiv menyflik
NYHET: Valfritt mörkt användargränssnitt som reducerar ögonansträngning
Skapa interaktiva formulär
OCR-funktion för att konvertera skannade sidor till redigerbara PDF-filer
NYHET: Skapa /A-filer för arkivering
NYTT: Digital signering av PDF-filer
NYTT: Jämför två PDF-filer och markera skillnaderna
 
* Den årliga versionen översätter upp till 750 000 tecken per år, och den månatliga versionen 75 000 tecken per månad.

Gratis provversion

Licensens omfattning

Icke-kommersiellt bruk: Du och dina familjemedlemmar har rätt att använda en licens på upp till tre datorer samtidigt, så länge dessa datorer tillhör samma hushåll.

Kommersiellt bruk: Varje licens får bara installeras och användas på en dator. Varje användare av den datorn kan använda programvaran, men endast 1 (en) användare vid en viss tidpunkt. Rättigheter för sekundär användning: Den primära användaren av den datorn har dessutom rätt att använda programvaran på en bärbar dator.