Ska du prenumerera eller köpa?
Valet är ditt!

Jämför versionerna av FlexiPDF

Du kan prenumerera på FlexiPDF eller köpa det:

  • FlexiPDF NX: Om du prenumererar på FlexiPDF NX kan du använda programmet så länge din prenumeration är aktiv. Under din prenumeration ingår alla uppgraderingar till nya versioner utan extra kostnad. Du kan antingen prenumerera på FlexiPDF NX månad för månad eller år för år.
  • FlexiPDF 2022: Om du köper FlexiPDF 2022 kan du använda den här versionen så länge du vill. Framtida uppgraderingar kan köpas med rabatt.
 

FlexiPDF
NX Home

För upp till 3 Windows-datorer
Redigera PDF-filer som om du arbetade med en ordbehandlare.
Skapa PDF-filer från alla Windows-program med den inbyggda skrivardrivrutinen
NYHET: Användargränssnitt med intuitiv menyflik
NYHET: Valfritt mörkt användargränssnitt som reducerar ögonansträngning
 
 
 
 
 
 
Populär
 

FlexiPDF
NX Universal

För upp till 3 Windows-datorer
Redigera PDF-filer som om du arbetade med en ordbehandlare.
Skapa PDF-filer från alla Windows-program med den inbyggda skrivardrivrutinen
NYHET: Användargränssnitt med intuitiv menyflik
NYHET: Valfritt mörkt användargränssnitt som reducerar ögonansträngning
Skapa interaktiva formulär
OCR-funktion för att konvertera skannade sidor till redigerbara PDF-filer
NYHET: Skapa /A-filer för arkivering
NYTT: Digital signering av PDF-filer
NYTT: Jämför två PDF-filer och markera skillnaderna
NYTT: Automatisk översättning av hela PDF-sidor via DeepL med bibehållen originallayout *
 

FlexiPDF
Professional 2022

För upp till 3 Windows-datorer
Redigera PDF-filer som om du arbetade med en ordbehandlare.
Skapa PDF-filer från alla Windows-program med den inbyggda skrivardrivrutinen
NYHET: Användargränssnitt med intuitiv menyflik
NYHET: Valfritt mörkt användargränssnitt som reducerar ögonansträngning
Skapa interaktiva formulär
OCR-funktion för att konvertera skannade sidor till redigerbara PDF-filer
NYHET: Skapa /A-filer för arkivering
NYTT: Digital signering av PDF-filer
NYTT: Jämför två PDF-filer och markera skillnaderna
 
* Den årliga versionen översätter upp till 750 000 tecken per år, och den månatliga versionen 75 000 tecken per månad.

Gratis provversion

Licensens omfattning

Icke-kommersiellt bruk: Du och dina familjemedlemmar har rätt att använda en licens på upp till tre datorer samtidigt, så länge dessa datorer tillhör samma hushåll.

Kommersiellt bruk: Varje licens får bara installeras och användas på en dator. Varje användare av den datorn kan använda programvaran, men endast 1 (en) användare vid en viss tidpunkt. Rättigheter för sekundär användning: Den primära användaren av den datorn har dessutom rätt att använda programvaran på en bärbar dator.