SoftMaker Office

Det GDPR-kompatibla alternativet till Microsoft Office

Du kan prenumerera på SoftMaker Office eller köpa det:

Prenumeration: SoftMaker Office NX


Du får kostnadsfria servicepaket som inte bara åtgärdar fel utan även tillhandahåller nya funktioner och egenskaper.

Köp: SoftMaker Office 2024


Du får kostnadsfria servicepaket som åtgärdar fel. Det finns nya egenskaper och funktioner finns i nya programversioner, som du kan köpa som en uppgradering.

NYTT

Prenumerera:
SoftMaker Office NX

NYTT

Köp:
SoftMaker Office 2024

NYTT

Volymlicenser