SoftMaker Office

Zgodna z RODO alternatywa dla pakietu Microsoft Office

Pakiet SoftMaker Office można subskrybować lub kupić:

Subskrypcja: SoftMaker Office NX


Dostajesz bezpłatnie pakiety serwisowe, które zawierają nie tylko poprawki błędów, ale również nowe funkcje i ulepszenia.

Zakup: SoftMaker Office 2024


Dostajesz bezpłatnie pakiety serwisowe, które zawierają poprawki błędów. Nowe funkcje i ulepszenia są dostępne w nowych wersjach programów, które można kupić jako uaktualnienie.

NOWOŚĆ

Subskrypcja:
SoftMaker Office NX

NOWOŚĆ

Zakup:
SoftMaker Office 2024

NOWOŚĆ

Licencje zbiorcze