SoftMaker Office NX

Servicepaket

Följande program kan uppdateras med detta servicepaket:

  • SoftMaker Office NX Home för Windows, Mac och Linux
  • SoftMaker Office NX Universal för Windows, Mac och Linux
  • TextMaker, PlanMaker och Presentations för iOS
  • TextMaker, PlanMaker och Presentations för Android

Vad är nytt i det här servicepaketet? Tillbaka till översikten

Installation i Windows

SoftMaker Office NX för Windows uppdaterar som standard sig själv automatiskt genom att ladda ned servicepaket från våra servrar.

Du kan också söka efter uppdateringar manuellt. Starta någon av dess applikationer, klicka på ”?"-ikonen i menyfliken och välj kommandot Sök efter uppdateringar. Om du kör SoftMaker Office NX i klassiskt läge med menyer väljer du kommandot Hjälp > Sök efter uppdateringar.

Installation på Mac och i Linux

Som standard kontrollerar SoftMaker Office NX för Mac och Linux en gång i veckan om ett servicepaket finns tillgängligt.

Du kan också söka efter uppdateringar manuellt. Starta någon av dess applikationer, klicka på ”?"-ikonen i menyfliken och välj kommandot Sök efter uppdateringar. Om du kör SoftMaker Office NX i klassiskt läge med menyer väljer du kommandot Hjälp > Sök efter uppdateringar.

Nedladdning för Mac Installation på Linux

Installation på Android

Om du har aktiverat automatiska uppdateringar i appen Google Play Store kommer nya versioner av TextMaker, PlanMaker och Presentations att laddas ner och installeras automatiskt. Du kan också leta efter uppdateringar manuellt genom att välja menykommandot Mina appar i Google Play Store.

Installation på iPhone och iPad

Om du har aktiverat automatiska uppdateringar för apparna på din iPhone eller iPad laddas nya versioner av TextMaker, PlanMaker och Presentations ner automatiskt.