SoftMaker Office 2024

Servicepaket

Servicepaketen uppdaterar SoftMaker Office 2024 till den senaste versionen. De innehåller buggfixar och andra förbättringar.

 • Revision 1211, släpptes 2024-03-13 (endast Linux)

  Revision 1211 korrigerar ett problem som kunde hindra programmen från att starta i Debian 11.

 • Revision 1210, släpptes 2024-02-21

  • Bättre bildskalning i Presentations
  • Kindle-kompatibel EPUB-export
  • Buggfixar relaterade till pivottabeller och dokumentkryptering
 • Revision 1208, släpptes 2024-01-31

  Skapa QR-koder och streckkoder dynamiskt

 • Revision 1206, släppt 2023-11-20

  • Ny Duden Korrektor
  • Formatera med formler i PlanMaker
  • Numrering på grekiska, ryska och bulgariska
 • Revision 1204, släppt 2023-09-07

  Mörka dokument i mörkt läge

 • Revision 1202, släppt 2023-07-25

  • I PlanMaker kan inmatningsraden nu förstoras till flera rader.
  • Fyll i celler enkelt i PlanMaker
  • QR-koder och streckkoder nu även i PlanMaker och Presentations
 • Revision 1200, släppt 2023-06-20

  Revision 1200 var den första versionen av SoftMaker Office 2024.


2024-02-21: Förbättringar i revision 1210

Bättre bildskalning i Presentations

När du ändrade bildstorleken i Presentations (t.ex. från 4:3 till 16:9) ändrades storleken på alla bilder automatiskt. Med revision 1210 får du nu frågan om du vill ha detta.

Kindle-kompatibel EPUB-export

TextMaker skapar nu EPUB-filer som Amazon-programmet KindleGen kan konvertera till Amazon-kompatibla e-böcker.

Felkorrigeringar

Alla program

 • Det går att öppna och spara dokument med RC4-kryptering igen.

PlanMaker

 • Resultaten av pivottabellerna är korrekta igen. Det här felet var begränsat till revision 1208.

2024-01-31: Förbättringar i revision 1208

Skapa QR-koder och streckkoder dynamiskt

Med TextMaker, PlanMaker och Presentations kan du bädda in QR-koder och streckkoder i dina dokument på ett ögonblick.

Denna funktion har nu förbättrats i PlanMaker så att du även kan markera en tabellcell istället för en fast text. Det innebär att du dynamiskt kan hämta källdata för din QR-kod eller streckkod från ett kalkylblad, beräkna den eller till och med hämta den från ett annat PlanMaker-dokument.

Felkorrigeringar

Alla program

 • På gamla Mac-datorer (2014 och äldre) med NVIDIA-grafikkort kan färgerna ha bytts ut.
 • På Mac respekterar programmen nu ditt val att automatiskt dölja menyfältet.
 • Den högra Cmd-tangenten fungerar nu på samma sätt som den vänstra Cmd-tangenten.

TextMaker

 • I vissa Word-filer gick det inte att klicka på punkter i innehållsförteckningen.

PlanMaker

 • AutoFilter fungerar nu snabbare.

2023-11-20: Förbättringar i revision 1206

Ny Duden Korrektor (SoftMaker Office Professional)

Med revision 1206 får du den senaste Duden Korrektor, som identifierar ytterligare grammatiska fel i tyska texter. Till exempel hittar den nu kasusfel som ”Der Sachverständige konnte keinem Fehler finden” eller ”Wen gehört das Fahrrad?”. Funktionen för att identifiera felaktig kommatering, och särskilt kommatecken som saknas i bisatser, har nu förbättrats. Stavningsordboken har också utökats.

Formatera med formler i PlanMaker

PlanMaker överför nu formateringar som ”Valuta”, ”Datum/tid” och ”Procent” till resultatceller. Om cell A1 t.ex. innehåller ”42,00 €” ger =A1+1 inte längre ”43” utan ”43,00 €”.

Numrering på grekiska, ryska och bulgariska

Nu stöder TextMaker även numrering av stycken och rubriker med grekiska, ryska och bulgariska bokstäver.


2023-09-07: Förbättringar i revision 1204

Mörka dokument i mörkt läge

Den senaste versionen av TextMaker har en efterlängtad förbättring för alla fans av det mörka läget: Nu kan inte bara användargränssnittet, utan även dokument, visas med en mörk bakgrund. Det här läget är särskilt behagligt för ögonen.

Så snart du växlar till mörkt läge blir dokumentets bakgrund automatiskt mörk. Mörka textfärger blir ljusare så att texten är lätt att läsa.

Dra i reglaget för att jämföra dokumentvisningen före och efter.

Om du föredrar den ljusa dokumentbakgrunden i mörkt läge eller om du snabbt vill kontrollera hur dokumentet kommer att skrivas ut, klickar du bara på ikonen ”Mörkt dokument” i verktygsfältet Snabbåtkomst. Det är den gulmarkerade ikonen på den intilliggande skärmdumpen.

Tips: Om den här ikonen inte visas på verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på ikonen ”>>” till höger i verktygsfältet Snabbåtkomst och lägger till ikonen "Mörkt dokument" med knapparna Lägg till/Ta bort.

Felkorrigeringar

Alla program

 • Förbättrad talåtergivning för uppläsning av dokument

TextMaker

 • Förbättrade QR-koder och streckkoder
 • Innehållsförteckningar exporteras nu korrekt till EPUB.

PlanMaker

 • Nu kan även långa texter klistras in i PlanMaker via urklippet.
 • I villkorlig formatering sparas nu alltid inställningen ”Visa endast ikoner”.

2023-07-25: Förbättringar i revision 1202

Inmatningsrad med flera rader i PlanMaker

Inmatningsraden kan nu förstoras, vilket gör det enklare att redigera långa formler. Du kan välja att visa inmatningsraden som en enda rad eller flera rader, eller låta den expandera automatiskt för långa formler.

Fyll i celler enkelt i PlanMaker

När du har en kolumn med värden och anger en formel eller ett värde till höger om den, kan du nu automatiskt fylla i cellerna nedanför genom att dubbelklicka på det nedre högra hörnet av markeringsrektangeln.

QR-koder och streckkoder nu även i PlanMaker och Presentations

Funktionen för QR-koder/streckkoder finns nu även i PlanMaker och Presentations.

Felkorrigeringar

Alla program

 • Viktiga ändringar i användningen av Metal-grafikfunktioner som eliminerar vissa minnesproblem och felaktig grafikvisning.
 • Duplexutskrift var inte längre tillgängligt på vissa skrivare.

TextMaker

 • Korrigeringar vid öppning av innehållsförteckningar i DOCX-filer
 • Bildmappen skapades inte när du sparade HTML-filer.
 • När du sparar som HTML eller EPUB exporteras nu även SVG-filer.
 • Förbättrade QR-koder och streckkoder

Presentations

 • Nu går det snabbare att spara mycket stora presentationer.

2023-06-20: Revision 1200

Revision 1200 var den första versionen av SoftMaker Office 2024.

Tillbaka till översikten