SoftMaker logo

SoftMaker Office

Jak opanować szablony programu TextMaker, część 2


Po podstawowych informacjach o szablonach programu TextMaker i tajemnicach stron wzorcowych ujawnionych w pierwszej części samouczka przyszła pora na więcej szczegółów.

Aby pokazać możliwości programu, utworzymy szablon listu z drugą kolumną zawierającą logo, numery stron i stały obraz tła (znak wodny).

Jeśli chcesz dokładnie śledzić kroki samouczka, kliknij tutaj, aby pobrać wszystkie obrazy używane w tym projekcie.

Projektowanie fantazyjnego nagłówka

Lubię projektować na podstawie gotowych szablonów — głównie dlatego, że to oszczędność czasu. Zacznijmy więc od nowa z szablonem „Personal Letter 6” z części 1. Przed rozpoczęciem utwórz kopię zapasową szablonu zgodnie z wcześniejszym opisem.

Aby rozpocząć edycję szablonu, ustaw nowy styl akapitu dla wszystkich elementów nagłówka. Najpierw zaznacz tekst w dolnym polu tekstowym, wybierz atrakcyjniejszą czcionkę (Narzędzia główne | Znak), kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony blok tekstu, z menu kontekstowego wybierz Styl akapitu i kliknij przycisk Nowy na podstawie tekstu, aby utworzyć styl akapitu — na przykład „Letterhead”. Jeśli takie ustawienia akapitu są odpowiednie, kliknij OK i zastosuj styl akapitu.

Wybrałem czcionkę Open Sans Condensed Light o rozmiarze 10 pkt. i ustawiłem interlinię „Wielokrotne, 1,5 wiersza”. Później zastosowałem ten sam styl akapitu do górnej części nagłówka. Wiem, efekt nie jest najlepszy — na razie. Przecież dopiero zaczynamy.

W następnym kroku przy użyciu klawiszy strzałki i Backspace usunąłem poziome linie z elementów nagłówka. Później dostosowałem pola, które mają być wyświetlane w nagłówku. W górnej części dodałem nazwę firmy, a niżej numer konta bankowego. Nie próbuj jednak zrobić przelewu na to konto, bo numer jest fikcyjny.

Ustawianie marginesów strony

Aby ustawić nagłówek po prawej stronie, trzeba zrobić trochę miejsca na powtarzające się elementy, czyli edytować marginesy strony. W tym celu wystarczy kolejno kliknąć Układ | Marginesy strony | Więcej. Wybrałem 2,5 cm dla wszystkich marginesów poza prawym, dla którego ustawiłem 5,5 cm.

Kolejne kroki można zrobić zarówno w widoku strony wzorcowej, jak i normalnym. Wolę to zrobić w widoku strony wzorcowej, ponieważ elementy do modyfikacji (wiersz daty, zwrot grzecznościowy i inne podobne) są w nim oddzielone od stałych elementów projektu (nagłówek, logo, numery stron). Mówiąc szczerze, tak jest łatwiej.

Przenieśmy więc istniejące ramki tekstowe na stronę wzorcową. Sposób jest opisany w części 1. Zaznacz ramki tekstowe, klikając je z wciśniętym klawiszem Shift, i wytnij je ze strony przy użyciu klawiszy Ctrl+X. Włącz widok strony wzorcowej przy użyciu poleceń Widok | Strona wzorcowa i wklej pola, naciskając klawisze Ctrl+V.

Teraz pora na przeniesienie dwóch ramek tekstowych do pustego obszaru z prawej strony. Można to zrobić na kilka sposobów, ale najłatwiej w oknie dialogowym Właściwości. Dla górnej ramki wybierz położenie poziome „Z prawej, Względem: Strona, Przesunięcie 1 cm” oraz położenie pionowe „Góra, Względem: Strona, Przesunięcie 7,8 cm”. Na karcie Formatowanie wybierz szerokość ramki 4 cm. Wysokość ramki można dostosować przy użyciu myszy lub na karcie Formatowanie okna dialogowego właściwości obiektu.

Podobne dostosowania powodują przeniesienie dolnej ramki tekstowej do pustego obszaru. Ustaw położenie poziome „Z prawej, Strona, 1 cm” oraz położenie pionowe „Dół, Strona, 1 cm”. Aby tekst był wyrównany do dołu ramki, kliknij kartę Tekst wewnętrzny i ustaw wyrównanie w pionie „Dół” — to trzecia ikona od lewej. Przed zamknięciem okna dialogowego właściwości obiektu ustaw wysokość ramki taką samą jak dla górnej ramki (tj. 4 cm).

To dobry moment, aby ustawić linię prowadnicy poziomej pola adresu — zgodnie z opisem w części 1. Po powrocie do widoku standardowego wybierz Widok | Tryb obiektu i przeciągnij wskaźnik myszy od górnej linijki do górnego brzegu wiersza z adresem pocztowym.

Umieszczanie logo

Gdyby przypadkiem ktoś się zastanawiał nad dużym pustym miejscem u góry po prawej — jest zarezerwowane na logo. Przed kolejnymi krokami trzeba się przełączyć z powrotem do widoku strony wzorcowej (Widok | Strona wzorcowa).

Na potrzeby samouczka używam wąskiego przykładowego logo. Aby zaimportować logo do strony wzorcowej, kliknij Wstawianie | Obraz i wybierz plik obrazu. W tym przypadku używam przygotowanego wcześniej pliku PNG.

Ale nie tak szybko! Proszę zwrócić uwagę, jak TextMaker umieszcza logo — w lewym górnym rogu strony. Zamiast skalować i dopasowywać logo za pomocą myszy, lepiej użyjmy okna dialogowego Właściwości obrazu, bo zapewnia większą precyzję. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią pozycję menu.

Na karcie Układ okna dialogowego właściwości obiektu ustaw położenie poziome „Z prawej, Względem: Strona” z przesunięciem 1 cm. Zostaw położenie pionowe „Góra, Względem: Strona”, ale zmień przesunięcie na 1 cm. Kliknięcie teraz przycisku OK spowodowałoby jedynie odsunięcie problemu. Zamiast tego poprawmy skalowanie.

Przełącz się na kartę Formatowanie okna właściwości obiektu i zaznacz pole wyboru „Zachowaj współczynnik proporcji” w sekcji „Skalowanie”. W sekcji Rozmiar ustaw wartość szerokości taką samą, jak zanotowana przy zmianie rozmiaru ramek. (Jeśli nie masz zanotowanej tej wartości, przypominam, że to 4 cm).

W zależności od wysokości logo może być konieczne przesunięcie górnej ramki tekstowej nieco w dół. Można to zrobić przy użyciu myszy, bawiąc się środkowymi kropkami poziomego obramowania ramki, lub przez edycję właściwości obiektu — zmieniając położenie pionowe ramki tekstowej.

Aby zobaczyć, jak to wygląda bez przeszkadzających linii prowadnicy, przełącz się do podglądu, klikając Plik | Podgląd wydruku. Wygląda dobrze, ale może trzeba trochę uporządkować.

Pionowa linia mogłaby pomóc w oddzieleniu danych nagłówka od tekstu podstawowego. Zamknij podgląd wydruku, wróć do widoku strony wzorcowej i wybierz Wstawianie | Linie | Linia. Kliknij kropkę między górą przykładowego logo a prawym marginesem strony, przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij wskaźnik myszy w dół aż do spodu stopki.

Naciśnięcie klawisza Shift spowoduje ograniczenie linii i kątów obrotu. Linie mają ograniczenie zwiększania co 45 stopni, a ramki obrazu obracają się w krokach co 22,5 stopnia. To drugie ograniczenie będzie ważne w dalszej części.

Wynikiem tego działania jest cienka pionowa linia ułożona w mniej więcej równej odległości od logo i prawego marginesu strony. Jeśli położenie lub długość nie są do końca właściwe, zawsze można dostosować linię przy użyciu myszy lub — co pewnie łatwo zgadnąć — w jej oknie dialogowym Właściwości.

W tym drugim przypadku kliknij linię prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego Właściwości linii. Aby ułatwić sobie sprawę, ustawiłem położenie poziome „Z prawej” i dostosowałem przesunięcie na 5,25 cm. Następnie upewniłem się, że przesunięcie położenia pionowego to równomiernie 1 cm.

Długość linii można też dostosować w oknie dialogowym Właściwości (karta Formatowanie, pozycja „Wysokość”), ale jest to kłopotliwe, ponieważ nie ma w nim przycisku „Zastosuj” — trzeba więc zmienić wartość wysokości, kliknąć OK, sprawdzić efekt, otworzyć ponownie okno właściwości linii, edytować wartość, kliknąć OK... Dlatego ręcznie przeciągnąłem dolny punkt linii do pasującej wysokości (z niewielką pomocą klawisza Shift).

Szybkie sprawdzenie rezultatów w podglądzie wydruku — tak, wygląda przyzwoicie. W tym momencie zdecydowałem się na ustawienie koloru linii na „50% szary” (okno Właściwości obiektu, karta „Linie”) i zwiększyłem prawy margines strony do 5,75 cm, ale te kroki są całkowicie opcjonalne. Trzeba jeszcze zdecydować, czy akapity listu mają być wyjustowane i może się przydać dodanie kilku milimetrów do prawego marginesu.

Teraz tak naprawdę brakuje już tylko numerowania stron.

Ustawianie zaawansowanych numerów stron

Standardowo numerowanie stron ustawia się przy użyciu stopki. Ale zróbmy to naprawdę szybko. Na wstążce Wstawianie wybierz pozycję Stopka — możesz wybrać standardową stopkę, klikając ikonę stopki, lub jeden z dziesięciu gotowych układów dostępnych po kliknięciu ikony strzałki. TextMaker natychmiast przenosi kursor do stopki, a wstążka przełącza się w tryb nagłówka i stopki. Kliknij strzałkę menu rozwijanego Wstawianie | Pole, wybierz Strona i rozdział | Numer strony — i gotowe.

W przypadku bardziej ambitnego szablonu podejście jest podobnie. Jednak naszym celem jest numer strony obok tekstu podstawowego, a nie poniżej. Aby uzyskać taki rezultat, najpierw trzeba umieścić nową ramkę tekstową poza marginesem strony — wybrałem miejsce niżej po lewej. Samouczki zwykle zawierają uwagi, że dana rzecz „jest naprawdę prosta do zrobienia”, a potem okazuje się to niezwykle trudne, bo w procedurze pominięto niektóre kroki. Dlatego przedstawiam je w formie listy (choć tym razem to naprawdę proste):

 • Włącz widok strony wzorcowej (Widok | Strona wzorcowa).
 • Na wstążce wybierz Wstawianie | Ramka tekstowa.
 • Kliknij prostokąt w lewym dolnym rogu i przeciągnij go myszą poza obramowania strony.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z krawędzi ramki tekstowej. Z menu kontekstowego wybierz Właściwości.
 • Na karcie Układ okna dialogowego właściwości obiektu ustaw położenie poziome „Z lewej, Strona, 1 cm” i położenie pionowe „Dół, Strona, 1 cm”.
 • Na tej samej karcie ustaw marginesy zewnętrzne na 0 z każdej strony.
 • Na karcie Formatowanie ustaw szerokość 1,25 cm.
 • Na karcie Tekst wewnętrzny ustaw wyrównanie w pionie „Dół” (trzecia ikona od lewej) i zamknij okno dialogowe właściwości obiektu, klikając przycisk OK.
 • Kliknij dowolny punkt w ramce tekstowej i wybierz styl akapitu „Letterhead” — utworzony wcześniej z poziomu Narzędzia główne | Style.
 • Na wstążce Wstawianie kliknij strzałkę menu rozwijanego obok pozycji Pole i wybierz Strona i rozdział > Numer strony.
 • Wpisz znak | ze spacjami z obu stron („ | ”).
 • Z menu Pole wybierz Strona i rozdział > Liczba stron.

Gotowe! Proste, prawda?

Ustawianie znaku wodnego

Dodajmy do papieru firmowego jeszcze znak wodny. Może to być logo za tekstem podstawowym lub choćby wielka pieczęć wskazująca, że to tylko wersja robocza. Zajmijmy się tym drugim, bo jest tylko nieco bardziej złożoną wersją pierwszego.

Najpierw sprawdź, czy na pewno masz włączony tryb strony wzorcowej. Wstaw ramkę obrazu w taki sam sposób, jak logo (Wstawianie | Obraz). Również w tym przypadku samouczek zawiera przykładowy obraz do pobrania. Obraz pojawi się jako wyśrodkowany w górnej ćwiartce strony. Kliknij ramkę obrazu i przeciągnij na środek strony. Z naciśniętym klawiszem Shift kliknij zielone kółko nad obrazem (co ograniczy kąt obrotu) i przeciągaj w prawo, aż linia stanu wskaże „Obrót: 45,0°”.

Rezultat jeszcze nie jest właściwy. Po pierwsze obraz znajduje się nad innymi elementami, a znak wodny powinien być z tyłu. Po drugie jest trochę za ciemny. Po trzecie mógłby być większy. Te problemy można rozwiązać za jednym razem.

Najpierw trzeba umieścić obraz z tyłu i sprawić, aby tekst się nie zawijał wokół niego. Jeśli obraz jest wciąż zaznaczony, w programie TextMaker powinna być widoczna karta wstążki kontekstowej Obraz. W sekcji „Położenie” ustaw tryb zawijania „Za tekstem” i kliknij Przesuń na spód. Następnie na karcie wstążki Obraz ustaw suwak jasności na +15% lub +20%. Aby powiększyć obraz, przeciągnij jedną z jasnoniebieskich kropek w rogu lub otwórz okno właściwości obiektu i następnie na karcie Formatowanie ustaw skalowanie na 110% lub 120% (przed kliknięciem OK upewnij się, że jest zaznaczona opcja „Zachowaj współczynnik proporcji”). Lewy górny róg pola obrazu jest w programie TextMaker kotwicą skalowania, więc po przeskalowaniu trzeba jeszcze poprawić położenie.

Pozostał jeszcze jeden krok. Aby mieć pewność, że żaden element projektu nie zostanie przypadkowo przesunięty podczas edycji listu, przejdź do menu Plik | Właściwości i na karcie Widok zaznacz opcję „Blokuj obiekty na stronie wzorcowej”. Jeśli teraz przełączysz się z powrotem do widoku standardowego, tekst grzecznie zignoruje znak wodny i wszystkie elementy projektu będą zablokowane we właściwych miejscach na stronie.

Ustawianie wielu stron wzorcowych

Jeśli w dokumencie jest potrzebnych wiele stron wzorcowych, można je ustawić w oknie dialogowym Rozdział (Układ | Rozdział). Gdy w sekcji „Strony wzorcowe” jest zaznaczona opcja „Inna pierwsza strona”, początkowo możesz się zdziwić, bo w widoku stron wzorcowych będzie tylko jedna opcja.

Kiedy jednak zaczniesz dodawać do strony fikcyjny tekst (generatory przykładowego tekstu są świetnym źródłem do akapitów fikcyjnego tekstu), w widoku stron wzorcowych pojawią się dwie strony wzorcowe: „pierwsza strona wzorcowa„główna strona wzorcowa”. Jeśli w oknie dialogowym Rozdział zaznaczysz też „Inne strony prawe i lewe”, zobaczysz trzy strony wzorcowe: „pierwsza strona wzorcowa”, „lewa strona wzorcowa”„prawa strona wzorcowa”.

Każdą z tych stron można edytować oddzielnie. Aby mieć jeszcze większy wybór, można ustawić różne rozdziały. Każdy rozdział może mieć maksymalnie trzy strony wzorcowe (pierwszą i główną lub pierwszą, lewą i prawą). Pamiętaj jednak, że tekst nie może przepływać między podziałami rozdziału.

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.