SoftMaker logo

SoftMaker Office

De meester van TextMaker-sjablonen, deel 2


Na het ontdekken van de basis van TextMaker-sjablonen en de mysteries van basispagina’s in deel 1 van dit tutorial, is nu het moment om een stapje verder te gaan.

Om de mogelijkheden te illustreren, maken we een lettersjabloon met een tweede kolom die een logo bevat, paginanummers en een vaste achtergrondafbeelding (een watermerk).

Om dit tutorial nauwkeurig te kunnen volgen, kun je hier klikken en alle afbeeldingen downloaden voor dit project.

Ontwerpen van een mooi briefhoofd

Ik baseer het ontwerp graag op bestaande sjablonen, vooral om tijd te besparen. Dus laten we beginnen met de “Persoonlijke brief 6”-sjabloon uit deel 1. Voordat we beginnen, maken we een kopie van het hierboven beschreven sjabloon.

Om het sjabloon te kunnen bewerken, maken we een nieuwe alineastijl voor alle elementen van het briefhoofd: Eerst selecteren we een tekst in het onderste tekstveld en kiezen we een aantrekkelijker lettertype (Home | Teken), rechterklik op het geselecteerde tekstblok, kies Alineastijl uit het contextmenu en vervolgens klik je op de knop Nieuw uit tekst om bijvoorbeeld de alineastijl “Briefhoofd” te kiezen. Als je tevreden bent met de instellingen voor je alinea, klik je op OK om de alineastijl toe te passen.

Ik heb gekozen voor Open Sans Condensed Light van 10 pt en heb de regelafstand ingesteld op “Meervoudig, 1,5 regels”. Daarna heb ik dezelfde alineastijl toegepast op het bovenste briefhoofd. Ja, ik weet het, het resultaat ziet er niet uit - nog niet. Maar we zijn pas begonnen.

In de volgende stap, heb ik de horizontale regels verwijderd van de briefhoofdelementen met behulp van de pijltjes en de Backspace-toets. Daarna heb ik de velden aangepast die in het briefhoofd verschijnen. Ik heb een bedrijfsnaam toegevoegd in het bovenste gedeelte en een bankrekeningnummer in het onderste deel. Je hoeft me geen geld te sturen, het is een nepnummer.

Instellen van de paginamarges

Om aan de rechterkant het briefhoofd te kunnen instellen, moet je de herhalende elementen ergens parkeren door de paginamarges te bewerken. Dit doe je met Lay-out | Paginamarges | Meer. Ik heb gekozen voor 2,5 cm voor alle marges behalve de rechter, die heb ik ingesteld op 5,5 cm.

De volgende stappen kun je uitvoeren op de basispagina of in de normale weergave. Ik geef de voorkeur aan de basispagina-modus omdat de aanpasbare gegevens (datumregels, aanhef en vergelijkbare gegevens) apart worden gehouden van de vaste lay-out-elementen (briefhoofd, logo, paginanummers). Kort gezegd: het is minder verwarrend.

Dus we gaan de bestaande tekstkaders overzetten naar de basispagina. Dit doe je zoals beschreven in deel 1: Selecteer beide tekstkaders met Shift-klik, knip ze uit de pagina met Ctrl+X, activeer de basispagina-weergave met Weergave | Basispagina en plak de kaders op hun plek met Ctrl+V.

Nu gaan we de twee tekstkaders verplaatsen naar de lege ruimte aan de rechterkant. Je kunt dit op verschillende manieren doen, maar het makkelijkst is om gebruik te maken van het dialoogvenster Eigenschappen. Voor het bovenste tekstkader kies je de horizontale positie “Rechts, Relatief aan de pagina, Offset 1 cm” en de verticale positie “Boven, Relatief aan de pagina, Offset 7,8 cm”. Op het tabblad Indeling, stel je de breedte van het kader in op 4 cm. Om de hoogte van het kader aan te passen, kun je de muis gebruiken of het tabblad Indeling van het dialoogvenster Objecteigenschappen.

Met vergelijkbare aanpassingen verplaats je het onderste tekstkader naar het lege gedeelte: Stel de horizontale positie in op “Rechts, Pagina, 1 cm” en de verticale positie op “Onder, Pagina, 1 cm”. Om de tekst uit te lijnen op de onderkant van het kader klik je op het tabblad Interne tekst en stel je de verticale uitlijnen in op “Onder” – dit is het derde pictogram van links. Voordat we het dialoogvenster Objecteigenschappen sluiten, passen we het kader aan tot dezelfde breedte als het bovenste kader (bijv. 4 cm.)

Dit is een goed moment om de horizontale hulplijn in te stellen voor de positie van het adresveld van de brief, zoals beschreven in deel 1: Ga terug naar de standaardweergave, kies Weergave | Objectmodus en sleep de muisaanwijzer van de bovenste sleep dan de muisaanwijzer van de bovenste liniaal naar de bovenrand van de regel met het postadres.

Logo plaatsen

Als je je afvraagt waarvoor het grote lege gat is in de rechterbovenhoek: dat is de ruimte die bestemd is voor het logo. Denk eraan om weer over te schakelen naar de weergave Basispagina voordat je doorgaat (Weergave | Basispagina).

In dit tutorial wordt een smal voorbeeldlogo gebruikt. Het wordt geïmporteerd op de basispagina met behulp van Invoegen| Afbeelding en het afbeeldingsbestand te selecteren; in dit geval, een PNG die ik eerder heb voorbereid.

Wauw. Zie je hoe TextMaker het logo precies in de linkerbovenhoek van de pagina zet? In plaats van dat je het formaat van het logo probeert aan te passen met de muis, gaan we de meer nauwkeurige manier gebruiken van het dialoogvenster Afbeeldingseigenschappen. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer de overeenkomstige menu-optie.

Op het tabblad Lay-out van de objecteigenschappen, stel je de horizontale positie in op “Rechts, Relatief aan de pagina”, met een offset van 1 cm. Houdt de verticale positie op “Boven, Relatief aan de pagina”, maar wijzig de offset naar 1 cm. Als je nu op OK zou klikken, heb je het probleem alleen verplaatst. We gaan daarom eerst de schaal aanpassen.

Schakel over op het tabblad Indeling van de Objecteigenschappen en zorg dat het selectievak “Hoogte-breedteverhouding behouden” in het deel “Schaal” is aangevinkt. Onder Afmeting, stel je de breedte in op dezelfde waarde die je hebt opgeschreven toen je de tekstkaders aanpaste. (Voor het geval je dat niet hebt gedaan, het was 4 cm).

Afhankelijk van de hoogte van je logo, moet je het bovenste tekstkader misschien iets naar beneden plaatsen. Dit kun je doen met de muis door met de middelste puntjes van de horizontale kaderrand te knoeien, of door de objecteigenschappen van het tekstkader aan te passen en de verticale positie aan te passen.

Als je wilt zien hoe ver we gevorderd zijn, zonder te worden afgeleid door de hulplijnen, schakel je over op het voorbeeld van Bestand | Afdrukken. Dat ziet er goed uit, maar misschien iets te dicht op elkaar.

Een verticale lijn zou kunnen helpen op het briefhoofd te scheiden van de inhoud. Sluit de voorbeeldweergave, ga terug naar de weergave Basispagina en kies Invoegen | Lijnen | Lijn. Klik op ene plek tussen de bovenkant van het voorbeeldlogo en de rechter paginamarge, houdt Shift ingedrukt en sleep de muis naar beneden totdat je de onderkant van de voetregel bereikt.

Door Shift ingedrukt te houden worden de lijn- en rotatiehoeken vastgezet. Regels worden beperkt tot stappen van 45 graden en afbeeldingskaders roteren in stappen van 22,5 graden. Dat laatste wordt verderop belangrijk.

Het resultaat is een dunne verticale lijn, die min of meer in het midden staat van het logo en de rechter paginamarge. Als de positie of de lengte niet helemaal goed is, kun je de lijn altijd aanpassen met de muis, of je raadt het al, het dialoogvenster Eigenschappen.

Voor die laatste, klik je op de lijn en selecteer je Lijneigenschappen uit het contextmenu. Om het allemaal wat makkelijker te maken, heb ik de horizontale positie ingesteld op “Rechts” en de offset aangepast op 5,25 cm. Daarna heb ik gekeken of de offset voor de verticale positie precies 1 cm was.

De lengte van de lijn kan ook worden aangepast in het dialoogvenster Eigenschappen (tabblad Opmaak, “Hoogte”), maar deze aanpak is wat onhandiger, omdat er geen knop is voor het “toepassen” ervan. Je moet de waarde van de hoogte aanpassen, op OK klikken, her resultaat bekijken en dan weer de eigenschappen van de lijn open, de waarde aanpassen, op OK klikken... enz. Dus heb ik er voor gekozen om de onderkant van de lijn handmatig naar een acceptabele hoogte te spelen (met wat hulp van de Shift-toets).

Bekijk de resultaten snel in het afdrukvoorbeeld - ja, dat ziet er goed uit. Nu had ik besloten om de lijnkleur aan te passen op 50% grijs (Objecteigenschappen, tabblad “Lijnen”) en de rechterpaginamarge in te stellen op 5,75 cm – maar ik laat je daarover zelf beslissen. Als je wilt dat de alinea's van de brief moeten worden uitgelijnd, kun je er voor kiezen om wat extra millimeters toe te voegen aan de rechtermarge.

Het enige wat nu ontbreekt is de paginanummering.

Geavanceerde paginanummering instellen

De standaard manier om paginanummering in te stellen is door de voetregel te gebruiken. Dit doen we even snel: Vanuit het lint Invoegen, selecteer je Voetregel; je kunt gewoon de standaard voetregel kiezen op het pictogram, of een van de tien lay-outs die je hebt als je op het pijltje klikt. Je ziet dat TextMaker de cursor direct verplaatst naar de voetregel en dat het lint overschakelt van de modus kopregel naar voetregel. Van hieruit klik je op de vervolgkeuzepijl van Invoegen | Veld en kies je Pagina en hoofdstuk | Paginanummer – en dan ben je klaar.

Voor een meer ambitieus sjabloon, gebruik je een vergelijkbare aanpak. Maar het doel is om het paginanummer naast de inhoud te hebben in plaats van onderaan. Om dit te verwezenlijken, plaats je eerst een tekstkader buiten de paginamarge; ik heb gekozen voor linksonder. Tutorials stellen vaak dat iets “echt eenvoudig is om te doen” en maken het dan enorm moeilijk om het proces te volgen omdat er veel stappen worden overgeslagen. We gebruiken lijst met opsommingstekens (alhoewel het echt heel simpel is):

 • Zorg dat je in de weergave Basispagina zit (Weergave | Basispagina).
 • Op het lint kies je Invoegen | Tekstkader.
 • Met je moet klik en sleep je een rechthoek in de linkeronderhoek buiten de paginarand.
 • Rechts-klik op een van de randen van het tekstkader. Kies Eigenschappen uit het contextmenu.
 • Op het tabblad Lay-out van het dialoogvenster Eigenschappen stel je de horizontale positie in op “Links, Pagina, 1 cm” en de verticale positie op “Onder, Pagina, 1 cm”.
 • Op hetzelfde tabblad zet je de tekstterugloopmarges in op 0 cm voor alle richtingen.
 • Op het tabblad Opmaak stel je de breedte in op 1,25 cm.
 • Op het tabblad Interne tekst, stel je de verticale uitlijning in op “Onder” (derde pictogram van links) en sluit je de dialoog Eigenschappen met de knop OK.
 • Klik in het tekstkader en kies de alineastijl “Briefhoofd” die je een tijd terug hebt gemaakt ui Home | Stijlen.
 • Op het lint Invoegen, klik je op de vervolgkeuzepijl naast Veld en kies je Pagina en hoofdstuk > Paginanummering.
 • Type een |-teken omringd door spaties (“ | “).
 • Uit het menu Veld kies je Pagina en hoofdstuk > Paginatelling.

Goed zo. Dat was toch best simpel?

Watermerk instellen

En nu als laatste het watermerk voor het briefhoofd. Misschien wil je een logo achter de tekst plaatsen, of een groot stempel plaatsen om aan te geven dat dit slechts een conceptversie is. We doen dat laatste omdat het iets complexer is dan de eerste optie.

Zorg er eerst voor dat je in de modus Basispagina zit. Voeg een afbeeldingskader toe zoals je dat hebt gedaan met het logo (Invoegen | Afbeelding). Ter herinnering: er is een voorbeeldafbeelding bijgevoegd in de download van dit tutorial. De afbeelding verschijnt gecentreerd over de top kwart van de pagina. Klik en sleep het afbeeldingskader naar het midden van de pagina. Gebruik nu Shift-klik op de groene cirkel boven de afbeelding (hiermee beperk je de rotatiehoek) en sleep het naar rechts totdat de statusregel “Rotatie 45,0°” aangeeft.

Het resultaat heeft nog wel wat probleempjes: Ten eerste zweeft de afbeelding bovenop de rest - een watermerk moet erachter staan. Ten tweede is het te donker. En ten derde moet het groter worden. We gaan die zaken een voor een aanpakken.

De eerste stap is om het afbeelding achter de tekst te laten verschijnen en te zorgen dat het geen tekstterugloop is. Aangenomen dat je de afbeelding nog hebt geselecteerd, zou TextMaker het contextgevoelige lint Afbeelding moeten weergeven. In het deel “Positie”, stel je de terugloopmodus in op “Achter de tekst” en klik je op Zet naar achter. Vervolgens stel je de helderheidsschuif in het linttabblad Afbeelding in op +15% of +20%. Om de afbeelding groter te maken, kun je een van de lichtblauwe hoeken verslepen of de Objecteigenschappen openen en op het tabblad Indeling de schaal instellen op 110% of 120% (kijk voordat je OK klikt of “Verhouding hoogte-breedte behouden” nog ingeschakeld is). Omdat TextMaker de linkerbovenhoek van het afbeeldingskader gebruikt als het schaalanker, moet je het watermerk weer op de goede plek zetten na het aanpassen van de grootte.

Nog een stap te gaan Om er voor te zorgen dat de elementen van het ontwerp niet per ongeluk worden verplaats als je de brief bewerkt, ga je naar Bestand | Eigenschappen en activeer je op het tabblad Weergave de optie “Objecten op basispagina vergrendelen”. Als je nu teruggaat naar de standaard weergave, negeert de tekst het watermerk en worden alle ontwerp-elementen vergrendeld op hun positie op de pagina.

Instellen van meerdere basispagina's

Als je meerdere basispagina’s wilt gebruiken in een document, kun je dat instellen via het dialoogvenster Hoofdstuk (Lay-out | Hoofdstuk). Als je de optie “Andere eerste pagina” aanklikt onder “Basispagina’s”, ben je misschien verrast omdat de basispagina je nog steeds maar één optie toont.

Maar wanneer je een tekst invoert op je pagina (Lorem Ipsum-generators zijn ene goede manier om dummytekst in te voeren), laat de basispaginaweergave je twee basispagina’s zien: “eerste basispagina” en “hoofdbasispagina.” Als je ook de optie”Verschillende linker- en rechterpagina” aanvinkt in het dialoogvenster Hoofdstuk, heb je drie basispagina’s: “eerste basispagina”, “linkerbasispagina” en “rechterbasispagina.”

Nu kun je al die basispagina’s apart bewerken. Voor nog meer mogelijkheden, kun je verschillende hoofdstukken instellen. Ieder hoofdstuk kan weer drie basispagina’s hebben (eerste en hoofd, of eerste, linker en rechter). Wees je er wel van bewust dat de tekst niet over the grenzen van een hoofdstuk kan doorlopen.

Dank je.

Het product is toegevoegd aan het winkelwagentje