SoftMaker logo

SoftMaker Office

Funkcje

Ogólne

 • SoftMaker Office bezpośrednio obsługuje formaty pakietu Microsoft Office DOCX, XLSXPPTX, więc nie trzeba konwertować dokumentów dla współpracowników lub partnerów biznesowych
 • Tworzenie plików PDF bezpośrednio z poziomu każdej aplikacji
 • NOWOŚĆ: Tworzenie archiwalnych plików PDF w formacie PDF/A na potrzeby długoterminowego, bezpiecznego przechowywania dokumentów
 • Wersja 32- i 64-bitowa w tym samym pakiecie
 • NOWOŚĆ: Ulepszone zarządzanie wersjami umożliwia zachowanie wybranej liczby zapisanych ręcznie lub automatycznie wersji każdego pliku i przywrócenie dowolnej poprzedniej wersji
 • NOWOŚĆ: Zaawansowana funkcja wyszukiwania informacji — zaznaczanie terminów w dokumencie i sprawdzanie ich w wielu słownikach oraz encyklopediach online
 • Możliwość instalacji w pamięci USB w celu użycia na dowolnym komputerze bez instalowania
 • NOWOŚĆ: Nowa licencja umożliwia korzystanie z pakietu SoftMaker Office 2021 na maksymalnie pięciu komputerach z systemami Windows, macOS lub Linux (w dowolnej kombinacji)
 • Bezpłatna obsługa klienta

Interfejs użytkownika

 • W pakiecie SoftMaker Office do wyboru nowoczesne wstążki lub klasyczne menu i paski narzędzi
 • Wstążki można dostosować
 • Pasek narzędzi szybkiego dostępu z często używanymi poleceniami
 • Przełączanie na tryb ciemny w celu ograniczenia przemęczenia oczu
 • Tryb ekranu dotykowego z większymi ikonami i odstępami
 • Obsługa ekranów o wysokiej rozdzielczości 4K
 • Otwieranie dokumentów na kartach lub w osobnych oknach — jak w przeglądarce internetowej
 • Przeciąganie kart dokumentów na pulpit w celu „oddokowania” do osobnego okna lub przeciąganie na pasek kart, aby ponownie zmienić na kartę dokumentu
 • Zmiana kolejności kart dokumentów przez przeciąganie i upuszczanie
 • Przypinanie dokumentów oraz szablonów w historii plików i szablonów w celu szybkiego dostępu do często potrzebnych rzeczy
 • NOWOŚĆ: Podgląd szablonów dokumentów w oknie dialogowym Nowy dokument
 • NOWOŚĆ: Ulepszony interfejs użytkownika służący do zmiany rozmiaru obiektów umożliwia wygodniejszą zmianę rozmieszczenia obrazów, rysunków, ramek tekstowych i innych obiektów

Edytor tekstu

TextMaker dla systemów Windows, Mac i Linux: otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików DOCX oraz DOC

TextMaker

Pliki i drukowanie

 • Bezstratna wymiana dokumentów ze wszystkimi wersjami programu TextMaker we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie i zapisywanie plików DOCXDOC z programu Microsoft Word (od 6.0 do 2021 i Word 365) z zachowaniem zgodności z oryginałem, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • Otwieranie i zapisywanie plików OpenDocument (zgodne z OpenOffice i LibreOffice)
 • Otwieranie i zapisywanie dokumentów w formacie RTF, HTML, Pocket Word i zwykłych plików tekstowych
 • Otwieranie dokumentów WordPerfect (.wpd) [Windows]
 • Asystent importu i eksportu plików tekstowych
 • Tworzenie plików PDF i formularzy PDF bezpośrednio w TextMaker
 • NOWOŚĆ: Tworzenie archiwalnych plików PDF w formacie PDF/A na potrzeby długoterminowego, bezpiecznego przechowywania dokumentów
 • Pliki PDF z tagami i zakładkami
 • Eksportowanie do formatu e-booków EPUB [SoftMaker Office Professional i NX Universal]
 • Drukowanie 2, 4, 8 lub 16 stron na jednym arkuszu papieru [Windows]
 • Wysyłanie dokumentów w dowolnym formacie (np. DOCX, DOC lub PDF) pocztą elektroniczną

Edycja i formatowanie

 • NOWOŚĆ: Tworzenie atrakcyjnych dokumentów na podstawie nowych szablonów dokumentów
 • Wstawianie pól takich jak data/godzina, numer strony, autor, kolejne numery itp.
 • SmartText: na przykład po wpisaniu „asap” natychmiast pojawi się tekst „as soon as possible”
 • Licznik wyrazów i sekwencji klawiszy w czasie rzeczywistym na pasku stanu
 • Obliczenia w tekście i tabelach
 • Obramowania i cieniowanie, wzory wypełnień, inicjały, kontrola akapitu
 • NOWOŚĆ: Automatyczne dodawanie znaków miejsca zaginania do stron, co ułatwia odpowiednie składanie do rozmiaru koperty
 • Ukryty i chroniony tekst
 • Style akapitów i znaków
 • Podgląd w czasie rzeczywistym zmian formatowania
 • Menedżer arkusza stylów: zarządzanie stylami i przenoszenie ich między dokumentami
 • Przenoszenie formatowania za pomocą malarza formatów
 • Automatyczna numeracja wierszy, akapitów, list i nagłówków
 • Prawdziwe strony wzorcowe, nie tylko proste nagłówki i stopki

Obrazy i rysunki

 • Wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w dokumencie za pomocą autokształtów, które są zgodne z programem Word
 • NOWOŚĆ: Konwertowanie autokształtów na krzywe
 • NOWOŚĆ: Tworzenie zaawansowanych projektów przez połączenie wielu autokształtów w jeden
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach plików
 • NOWOŚĆ: Projektowanie atrakcyjnych dokumentów przy użyciu plików SVG (Scalable Vector Graphics)
 • Zaawansowane funkcje graficzne, w tym efekty lustrzane, delikatne cienie i przezroczystość
 • Obrazy można przycinać bezpośrednio w dokumencie
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio w TextMaker
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Ramki fotografii
 • Kontury i przyleganie
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, np. wykresy słupkowe, kołowe i histogramy
 • Inteligentne prowadnice umożliwiające szybkie i precyzyjne wyrównywanie obiektów względem siebie

Tabele

 • Tabele złożone, a także zagnieżdżone i wielostronicowe
 • Możliwość scalania, podziału i obracania komórek
 • Powtarzające się wiersze (nagłówki są automatycznie powtarzane na początku każdej nowej strony)
 • Sortowanie tekstu i tabel
 • Style tabeli

Narzędzia językowe

 • Sprawdzanie pisowni w 20 językach, synonimy w dziesięciu językach i automatyczne dzielenie wyrazów w 35 językach
 • Możliwość dodania dowolnego słownika Hunspell
 • Automatyczne sprawdzanie pisowni: nieprawidłowo napisane wyrazy są podkreślane na czerwono
 • NOWOŚĆ: Ulepszone automatyczne dzielenie wyrazów
 • NOWOŚĆ: Najnowsza wersja słownika Duden Korrektor do sprawdzania pisowni i gramatyki niemieckiej [SoftMaker Office Professional i NX Universal]
 • NOWOŚĆ: Analiza stylu tekstu umożliwia tworzenie lepszych tekstów w języku niemieckim [SoftMaker Office NX Universal]

Funkcje do pracy ze złożonymi dokumentami

 • NOWOŚĆ: Bezpośrednia integracja z oprogramowaniem do zarządzania cytatami i odsyłaczami Zotero znacznie ułatwia tworzenie dokumentów naukowych
 • Widok konspektu przestawiający strukturę dokumentów
 • NOWOŚĆ: Dwa dostosowywalne paski boczne
 • NOWOŚĆ: Wyszukiwanie na pasku bocznym do wygodnego przeglądania wyników wyszukiwania
 • NOWOŚĆ: Miniatury stron na pasku bocznym ułatwiają nawigację w dużych dokumentach
 • Śledzenie zmian umożliwiające monitorowanie wszystkich zmian wprowadzonych w dokumencie oraz ich późniejsze zaakceptowanie bądź odrzucenie
 • Komentarze widoczne jako „dymki” na prawym marginesie strony
 • Odsyłacze, przypisy dolne i końcowe, indeksy, spisy treści, bibliografie
 • NOWOŚĆ: Używanie przypisów dolnych i końcowych w tym samym dokumencie
 • NOWOŚĆ: Przypisy końcowe obejmujące wiele stron
 • NOWOŚĆ: Ulepszone odsyłacze do nagłówków
 • NOWOŚĆ: Klikalne pozycje spisu treści
 • Podpisy obrazów i spisy ilustracji
 • Tworzenie i wypełnianie formularzy z polami wprowadzania danych, polami wyboru, listami rozwijanymi, obliczeniami itp.

Dodatki

 • Pełna obsługa Unicode
 • Rozszerzona obsługa czcionek azjatyckich i arabskich
 • Program TextMaker jest serwerem OLE i może wstawiać własne dokumenty do dowolnego innego programu [Windows]
 • Zintegrowany edytor równań [Windows]
 • Możliwość przewijania i zmiany powiększenia na ekranach dotykowych przy użyciu palców
 • Programowanie makr przy użyciu programu BasicMaker i różnych języków programowania [Windows]
 • Ułatwiona korespondencja seryjna
 • NOWOŚĆ: Możliwość użycia plików SQLite, XLSX, PMDX, dBASE i CSV do korespondencji seryjnej
 • NOWOŚĆ: Wbudowany moduł bazy danych do plików SQLite, XLSX, PMDX, dBASE i CSV
 • Zmiana struktury baz danych
 • NOWOŚĆ: Konwertowanie istniejących baz danych dBASE na SQLite
 • Import książki adresowej programu Thunderbird
 • Wstawianie indywidualnych adresów w nagłówkach
 • Tworzenie i drukowanie etykiet z bazy danych

Arkusz kalkulacyjny

PlanMaker dla systemów Windows, Mac i Linux: otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików XLSX oraz XLS

PlanMaker

Pliki i drukowanie

 • Bezstratna wymiana arkuszy ze wszystkimi wersjami programu PlanMaker we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie i zapisywanie plików XLSXXLSprogramu Microsoft Excel (od 5.0 do 2021 i Excel 365) z zachowaniem zgodności z oryginałem, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • Asystent importu i eksportu plików tekstowych oraz baz danych dBASE
 • Tworzenie plików PDF bezpośrednio w programie PlanMaker
 • NOWOŚĆ: Tworzenie archiwalnych plików PDF w formacie PDF/A na potrzeby długoterminowego, bezpiecznego przechowywania dokumentów
 • Pliki PDF z tagami i zakładkami
 • Skalowanie wydruku, aby zmieścił się na określonej liczbie stron (pięć metod skalowania)
 • Drukowanie 2, 4, 8 lub 16 stron na jednym arkuszu papieru [Windows]
 • NOWOŚĆ: Podgląd podziału strony w celu przygotowania arkuszy do drukowania
 • Wysyłanie arkuszy w dowolnym formacie (np. XLSX, XLS lub PDF) pocztą elektroniczną

Wszechstronne możliwości obliczeń

 • NOWOŚĆ: Ponad 430 funkcji obliczeniowych
 • Arkusze z 1 milionem wierszy i 16 384 kolumnami
 • Obliczenia przy użyciu liczb zespolonych i funkcji tablicowych
 • Formatowanie liczb jako walut, ze stałymi miejscami dziesiętnymi i separatorami tysięcy, jako wartości procentowych lub ułamkowych, daty i godziny itp.
 • Format czasu kalendarza wiecznego (20:00 + 5:00 to 25:00, a nie 1:00) i obliczenia z ujemnymi wartościami czasu
 • Autosumowanie, automatyczny iloczyn itp.
 • Autowypełnianie: inteligentne wypełnianie obszarów komórek wartościami i wierszami wartości
 • Odwołania zewnętrzne (obliczenia na podstawie danych w innych plikach)
 • NOWOŚĆ: Obliczenia w czasie rzeczywistym na pasku stanu — teraz jest widocznych wiele wartości

Edycja arkuszy kalkulacyjnych

 • Blokowanie wierszy i kolumn
 • Komentarze do komórek
 • Wyróżnianie składni
 • Inspekcja formuł pomagająca w rozwiązywaniu problemów z arkuszami
 • Sprawdzanie poprawności danych wejściowych (walidacja danych)
 • Autouzupełnianie komórek
 • Zaznaczanie i formatowanie wielu arkuszy jednocześnie
 • Ochrona arkusza, skoroszytu i dokumentów za pomocą szyfrowania

Analiza danych

 • Dzięki tabelom przestawnym można wyświetlać dane w konkretny sposób zgodnie z indywidualnymi wymogami, sumować je, sortować na kategorie, porównywać i szacować
 • NOWOŚĆ: Grupowanie elementów w tabelach przestawnych
 • Szukanie wyniku
 • Scenariusze
 • Tworzenie zakresów baz danych w arkuszach
 • Grupowanie danych (widok konspektu)
 • Sortowanie według maksymalnie 64 kolumn
 • Transponowanie zakresów komórek
 • Autofiltr i filtry specjalne
 • Funkcje bazodanowe dla sum, średnich, wariancji itp.
 • Tabele — wyznaczone obszary w arkuszach, które można szybko formatować, modyfikować i analizować

Tworzenie atrakcyjnych arkuszy

 • Style komórek, tak jak w programie Microsoft Excel 2021
 • Formatowanie warunkowe takie jak w programie Microsoft Excel 2021
 • Przenoszenie formatowania za pomocą malarza formatów
 • Obramowanie, cieniowanie i wypełnianie deseniami
 • Podgląd w czasie rzeczywistym zmian formatowania
 • Obracanie i scalanie komórek
 • Wyśrodkowanie w kolumnach
 • Tworzenie i wypełnianie formularzy z polami wprowadzania danych, polami wyboru, listami rozwijanymi itp.
 • Nagłówki i stopki (podzielone na część lewą, środkową i prawą)
 • Kolorowe zakładki arkuszy
 • Ustawianie rozmiaru zakładek arkuszy

Obrazy i rysunki

 • Wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w arkuszu za pomocą autokształtów, które są zgodne z programem Excel
 • NOWOŚĆ: Konwertowanie autokształtów na krzywe
 • NOWOŚĆ: Tworzenie zaawansowanych projektów przez połączenie wielu autokształtów w jeden
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach plików
 • NOWOŚĆ: Projektowanie atrakcyjnych dokumentów przy użyciu plików SVG (Scalable Vector Graphics)
 • Zaawansowane funkcje graficzne, w tym efekty lustrzane, delikatne cienie i przezroczystość
 • Obrazy można przycinać bezpośrednio w dokumencie
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio w PlanMaker
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Ramki fotografii
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki
 • Inteligentne prowadnice umożliwiające szybkie i precyzyjne wyrównywanie obiektów względem siebie

Prezentacja i wizualizacja danych

 • Zgodny z programem Excel, zaawansowany moduł do tworzenia imponujących wykresów
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, na przykład wykresy słupkowe, kołowe i histogramy
 • Każdy element wykresu można osobno sformatować przy użyciu dowolnego desenia wypełnienia lub gradientu koloru
 • Imponujące efekty wykresów: delikatne cienie, fazowane krawędzie, przezroczystość, źródła oświetlenia itp.
 • Obracanie wykresów w przestrzeni 3D

Dodatki

 • Pełna obsługa Unicode, w tym znaków arabskich
 • Program PlanMaker jest serwerem OLE i może wstawiać własne arkusze do dowolnego innego programu [Windows]
 • Możliwość przewijania i zmiany powiększenia na ekranach dotykowych przy użyciu palców

 • Programowanie makr przy użyciu programu BasicMaker i różnych języków programowania [Windows]
 • Sprawdzanie pisowni w 20 językach i dzielenie wyrazów w 35 językach
 • NOWOŚĆ: Ulepszone automatyczne dzielenie wyrazów zapewnia lepsze efekty
 • Możliwość dodania dowolnego słownika Hunspell

Oprogramowanie do prezentacji

Presentations dla systemów Windows, Mac i Linux: otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików PPTX oraz PPT

Presentations

Pliki i drukowanie

 • Bezstratna wymiana prezentacji ze wszystkimi wersjami programu SoftMaker Presentations we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie i zapisywanie plików PPTXPPTprogramu Microsoft PowerPoint (od 97 do 2021 i PowerPoint 365) z zachowaniem zgodności, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • Osadzanie czcionek ułatwia bezproblemowe udostępnianie plików programu PowerPoint
 • Tworzenie plików PDF z wybranymi slajdami, konspektami, materiałami informacyjnymi i notatkami bezpośrednio w programie Presentations
 • NOWOŚĆ: Tworzenie archiwalnych plików PDF w formacie PDF/A na potrzeby długoterminowego, bezpiecznego przechowywania dokumentów
 • Pliki PDF z tagami i zakładkami
 • Eksport całych prezentacji w postaci plików graficznych lub stron internetowych HTML
 • Eksport całych prezentacji w postaci plików wideo [Windows, Mac]
 • NOWOŚĆ: Tworzenie przenośnych pokazów slajdów do odtwarzania na dowolnym komputerze z systemem Windows — nawet bez zainstalowanego oprogramowania graficznego do prezentacji
 • Wysyłanie prezentacji w dowolnym formacie (np. PPTX, PPT lub PDF) pocztą elektroniczną

Projektowanie

 • Liczne atrakcyjne szablony projektów ułatwią proces projektowania
 • Każdy szablon ma zestaw pasujących schematów kolorów
 • Możliwość zaprojektowania własnych schematów kolorów i przełączania się między nimi przez naciśnięcie przycisku
 • Układy slajdów usprawniają projektowanie
 • Uniwersalne symbole zastępcze, które mogą służyć do osadzania tekstu, obrazów, tabel, filmów lub dźwięków według potrzeb
 • Zaawansowana koncepcja wzorca slajdów (zgodne z programem PowerPoint 2007–2021)
 • Podgląd w czasie rzeczywistym zmian formatowania
 • Wiele punktorów obrazkowych

Obrazy i rysunki

 • Wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w dokumencie za pomocą autokształtów, które są zgodne z PowerPoint
 • NOWOŚĆ: Konwertowanie autokształtów na krzywe
 • NOWOŚĆ: Tworzenie zaawansowanych projektów przez połączenie wielu autokształtów w jeden
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach plików
 • NOWOŚĆ: Projektowanie atrakcyjnych dokumentów przy użyciu plików SVG (Scalable Vector Graphics)
 • Zaawansowane funkcje graficzne, w tym efekty lustrzane, delikatne cienie i przezroczystość
 • Obrazy można przycinać bezpośrednio w dokumencie
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio we FreeOffice Presentations
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Ramki fotografii
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, np. wykresy słupkowe, kołowe i histogramy
 • Inteligentne prowadnice umożliwiające szybkie i precyzyjne wyrównywanie obiektów względem siebie

Multimedia

 • Łatwe wstawianie filmów i plików dźwiękowych [Windows, Mac]
 • Automatyczne lub wyzwalane przez akcję (kliknięcie albo wskazanie myszą) odtwarzanie plików multimedialnych [Windows, Mac]
 • Odtwarzanie dźwięków na slajdach [Windows, Mac]
 • Wstawianie kolekcji obrazów
 • NOWOŚĆ: Karta multimediów na wstążce do zarządzania obiektami filmów lub dźwięku

Animacje i przejścia slajdów

 • Dostępne setki różnych animacji obiektów i tekstu
 • Gotowe schematy animacji do zastosowania w całej prezentacji
 • Mnóstwo oszałamiających animacji i przejść slajdów opartych na bibliotece OpenGL
 • NOWOŚĆ: Dodano przejścia z bieżących wersji programu Microsoft PowerPoint
 • NOWOŚĆ: Wiele przejść całkowicie zgodnych z programem Microsoft PowerPoint

Elastyczność prezentacji

 • Sterowane przez użytkownika i automatyczne prezentacje bez prezentera (tryb kiosku)
 • Interaktywne pokazy slajdów z wykorzystaniem wirtualnego piórazakreślacza
 • Widok prezentera — odbiorcy widzą pokaz slajdów na jednym monitorze lub ekranie projektora, a na drugim monitorze prowadzący ma do dyspozycji narzędzia do prezentacji
 • Pomocnicze notatki dla prezentera
 • Materiały informacyjne dla odbiorców
 • Widok pełnoekranowy

Zarządzanie i konspekt

 • Konspekt (widok konspektu)
 • Zintegrowane miniatury slajdów do zarządzania slajdami i zmiany ich kolejności

Dodatki

 • Pełna obsługa Unicode, w tym znaków arabskich
 • Program Presentations jest serwerem OLE i może wstawiać własne slajdy do dowolnego innego programu [Windows]
 • Możliwość przewijania i zmiany powiększenia na ekranach dotykowych przy użyciu palców

 • Sprawdzanie pisowni w 20 językach, synonimy w dziesięciu językach i automatyczne dzielenie wyrazów w 35 językach
 • SoftMaker Office Professional ze zintegrowanym słownikiem Duden Korrektor do niezawodnego sprawdzania gramatyki i pisowni niemieckiej
 • NOWOŚĆ: Ulepszone automatyczne dzielenie wyrazów zapewnia lepsze efekty
 • Możliwość dodania dowolnego słownika Hunspell

Języki

Dokumenty

SoftMaker Office umożliwia pracę z dokumentami we wszystkich językach (nawet arabskim).

Interfejs użytkownika (menu i okna dialogowe)

Języki interfejsu: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski (Portugalia), portugalski (Brazylia), holenderski, duński, szwedzki, fiński, estoński, łotewski, litewski, NOWOŚĆ: polski, węgierski, słoweński, rumuński, grecki, rosyjski, bułgarski, ukraiński, kazachski, turecki, arabski, indonezyjski, chiński, japoński, koreański

Sprawdzanie pisowni

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), niemiecki (przed i po reformie), szwajcarski niemiecki (przed i po reformie), francuski (Francja), francuski (Kanada), włoski, hiszpański (Hiszpania), hiszpański (Ameryka Łacińska), portugalski (Portugalia), portugalski (Brazylia), holenderski, duński, szwedzki, norweski, rosyjski, grecki, arabski

Wiele dodatkowych języków można dodać dzięki słownikom w formacie Hunspell.

Słowniki synonimów (tezaurusy)

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), niemiecki (Niemcy), niemiecki (Szwajcaria), francuski, włoski, hiszpański, holenderski

Automatyczne dzielenie wyrazów

Języki: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), niemiecki (przed i po reformie), szwajcarski niemiecki (przed i po reformie), francuski, włoski, hiszpański, portugalski (Portugalia), portugalski (Brazylia), holenderski, duński, NOWOŚĆ: norweski (Bokmål), NOWOŚĆ: norweski (Nynorsk), szwedzki, fiński, estoński, łotewski, litewski, polski, czeski, słowacki, słoweński, chorwacki, NOWOŚĆ: serbski (łaciński), NOWOŚĆ: serbski (cyrylica), NOWOŚĆ: węgierski, rumuński, grecki, turecki, bułgarski, rosyjski, ukraiński, NOWOŚĆ: indonezyjski

Wymagania systemowe

Windows

 • Microsoft Windows 11, 10, 8, 7
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 lub nowszy

Pakiet SoftMaker Office jest zgodny z serwerami aplikacji, takimi jak Citrix XenApp i serwer terminali firmy Microsoft.

Mac

 • macOS 10.12 lub nowszy
 • macOS 11 Big Sur
 • macOS 12 Monterey

Natywne aplikacje do procesorów Intel i Apple M1

Linux

SoftMaker Office obsługuje wszystkie główne 64-bitowe (x86_64 i amd64) dystrybucje systemu Linux.

Przetestowaliśmy SoftMaker Office z bieżącymi wersjami następujących dystrybucji i zalecamy wybranie jednej z nich:

Debian, Ubuntu, Linux Mint, openSUSE, Fedora, Manjaro

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.