SoftMaker logo

SoftMaker Office

Funkcje

Ogólne

 • NOWOŚĆ: SoftMaker Office teraz bezpośrednio obsługuje formaty pakietu Microsoft Office DOCX, XLSXPPTX, więc nie trzeba konwertować dokumentów dla współpracowników lub partnerów biznesowych.
 • Tworzenie plików PDF bezpośrednio z poziomu każdej aplikacji
 • NOWOŚĆ: Wersja 32- i 64-bitowa w tym samym pakiecie
 • Obsługa ekranów o wysokiej rozdzielczości 4K
 • NOWOŚĆ: Czyszczenie historii plików jednym kliknięciem
 • Zarządzanie wersjami umożliwia zachowanie wybranej liczby wersji każdego pliku i przywrócenie dowolnej poprzedniej wersji
 • Możliwość instalacji w pamięci USB w celu użycia na dowolnym komputerze bez instalowania
 • Bezpłatna obsługa klienta

Interfejs użytkownika

 • NOWOŚĆ: Obsługa pakietu SoftMaker Office zarówno przy użyciu nowoczesnych wstążek, jak i klasycznych menu oraz pasków narzędzi
 • NOWOŚĆ: Mnóstwo nowych kontrolek rozwijanych z paletami opcji (dostępnych w trybie wstążek i klasycznym) znacznie ułatwia tworzenie dokumentów
 • NOWOŚĆ: Wstążki można dostosować
 • NOWOŚĆ: Pasek narzędzi szybkiego dostępu z często używanymi poleceniami
 • Przełączanie na „tryb ciemny” w celu ograniczenia przemęczenia oczu
 • NOWOŚĆ: Tryb ekranu dotykowego z większymi ikonami i odstępami
 • NOWOŚĆ: Otwieranie dokumentów na kartach lub w osobnych oknach — jak w przeglądarce internetowej
 • NOWOŚĆ: Przeciąganie kart dokumentów na pulpit w celu „oddokowania” do osobnego okna lub przeciąganie na pasek kart, aby ponownie zmienić na kartę dokumentu
 • NOWOŚĆ: Zmiana kolejności kart dokumentów przez przeciąganie i upuszczanie
 • NOWOŚĆ: Przypinanie dokumentów i szablonów w historii plików i szablonów w celu szybkiego dostępu do często potrzebnych rzeczy

Edytor tekstu

TextMaker dla systemów Windows, Mac i Linux: otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików .doc oraz .docx

TextMaker

Pliki i drukowanie

 • Dokumenty można wymieniać bezstratnie ze wszystkimi wersjami programu TextMaker we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie i zapisywanie plików DOCDOCX z programu Microsoft Word (od 6.0 do 2019) z zachowaniem zgodności z oryginałem, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • Otwieranie i zapisywanie plików OpenDocument (zgodne z OpenOffice i LibreOffice)
 • Otwieranie i zapisywanie dokumentów w formatach RTF, HTML, Pocket Word, ASCII i Unicode
 • Otwieranie dokumentów WordPerfect (.wpd) [Windows]
 • Asystent importu i eksportu plików tekstowych
 • Tworzenie plików PDF i formularzy PDF bezpośrednio w TextMaker
 • Pliki PDF z tagami i zakładkami
 • Eksport do formatu książki elektronicznej EPUB
 • Drukowanie 2, 4, 8 lub 16 stron na jednym arkuszu papieru [Windows]
 • Podgląd dokumentu bezpośrednio z okna dialogowego plików
 • Wysyłanie dokumentów w dowolnym formacie (np. DOC, DOCX lub PDF) pocztą elektroniczną

Edycja i formatowanie

 • Wstawianie pól takich jak data/godzina, numer strony, autor, kolejne numery itp.
 • SmartText: na przykład po wpisaniu „asap” natychmiast pojawi się tekst „as soon as possible”
 • NOWOŚĆ: Licznik wyrazów i sekwencji klawiszy w czasie rzeczywistym na pasku stanu
 • Obliczenia w tekście i tabelach
 • Obramowania i cieniowanie, wzory wypełnień, inicjały, kontrola akapitu
 • Ukryty i chroniony tekst
 • Style akapitów i znaków
 • Podgląd w czasie rzeczywistym zmian formatowania
 • Menedżer arkusza stylów: zarządzanie stylami i przenoszenie ich między dokumentami
 • Przenoszenie formatowania za pomocą pędzla formatu
 • Automatyczna numeracja wierszy, akapitów, list i nagłówków
 • Prawdziwe strony wzorcowe, nie tylko proste nagłówki i stopki

Grafika i rysunki

 • Wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w dokumencie za pomocą autokształtów, które są zgodne z programem Word
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach plików
 • Zaawansowane funkcje graficzne, w tym efekty lustrzane, delikatne cienie i przezroczystość
 • Obrazy można przycinać bezpośrednio w dokumencie
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio w TextMaker
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Ramki fotografii
 • Kontury i przyleganie
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, np. wykresy słupkowe, kołowe i histogramy
 • NOWOŚĆ: Inteligentne prowadnice umożliwiające szybkie i precyzyjne wyrównywanie obiektów względem siebie

Tabele

 • Tabele złożone, a także zagnieżdżone i wielostronicowe
 • Możliwość scalania, podziału i obracania komórek
 • Powtarzające się wiersze nagłówka (nagłówki są automatycznie powtarzane na początku każdej nowej strony)
 • Sortowanie tekstu i tabel
 • NOWOŚĆ: Style tabeli
 • NOWOŚĆ: Umieszczanie tabel w dowolnym miejscu strony

Narzędzia językowe

 • Sprawdzanie pisowni w 20 językach, synonimy w dziesięciu językach i automatyczne dzielenie wyrazów w 33 językach
 • Automatyczne sprawdzanie pisowni: nieprawidłowo napisane wyrazy są podkreślane na czerwono
 • Możliwość dodania dowolnego słownika Hunspell
 • Pakiet SoftMaker Office Professional zawiera słowniki Berlitz do tłumaczenia na język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski oraz z tych języków

Funkcje do pracy ze złożonymi dokumentami

 • Widok konspektu przestawiający strukturę dokumentów
 • Śledzenie zmian umożliwiające monitorowanie wszystkich zmian wprowadzonych w dokumencie oraz ich późniejsze zaakceptowanie bądź odrzucenie
 • Komentarze widoczne jako „dymki” na prawym marginesie strony
 • Odsyłacze, przypisy dolne i końcowe, indeksy, spisy treści, bibliografie
 • Podpisy obrazów i spisy ilustracji
 • Tworzenie i wypełnianie formularzy z polami wprowadzania danych, polami wyboru, listami rozwijanymi, obliczeniami itp.

Dodatki

 • Pełna obsługa Unicode
 • Rozszerzona obsługa czcionek azjatyckich i arabskich
 • Program TextMaker jest serwerem OLE i może wstawiać własne dokumenty do dowolnego innego programu [Windows]
 • Zintegrowany edytor równań [Windows]
 • Możliwość przewijania i zmiany powiększenia na ekranach dotykowych przy użyciu palców
 • Programowanie makr przy użyciu programu BasicMaker i różnych języków programowania [Windows]
 • Zintegrowany pełny moduł bazy danych na potrzeby plików dBASE
 • NOWOŚĆ: Zmiana struktury baz danych
 • NOWOŚĆ: Import książki adresowej programu Thunderbird
 • Wstawianie indywidualnych adresów na papierze firmowym
 • Tworzenie i drukowanie etykiet z bazy danych
 • Ułatwiona korespondencja seryjna

Arkusz kalkulacyjny

PlanMaker dla systemów Windows, Mac i Linux: otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików .xls oraz .xlsx

PlanMaker

Pliki i drukowanie

 • Arkusze można wymieniać bezstratnie ze wszystkimi wersjami programu PlanMaker we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie i zapisywanie plików XLSXLSXprogramu Microsoft Excel (od 5.0 do 2019) z zachowaniem zgodności z oryginałem, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • Asystent importu i eksportu plików tekstowych oraz baz danych dBASE
 • Tworzenie plików PDF bezpośrednio w programie PlanMaker
 • Pliki PDF z tagami i zakładkami
 • Skalowanie wydruku, aby zmieścił się na określonej liczbie stron (pięć metod skalowania)
 • Drukowanie 2, 4, 8 lub 16 stron na jednym arkuszu papieru [Windows]
 • Podgląd dokumentu bezpośrednio z okna dialogowego plików
 • Wysyłanie arkuszy w dowolnym formacie (np. XLS, XLSX lub PDF) pocztą elektroniczną

Wszechstronne możliwości obliczeń

 • NOWOŚĆ: Ponad 430 funkcji obliczeniowych
 • Arkusze z 1 milionem wierszy i 16 384 kolumnami
 • Obliczenia przy użyciu liczb zespolonych i funkcji tablicowych
 • Formatowanie liczb jako waluty, ze stałymi miejscami dziesiętnymi i separatorami tysięcy, jako wartości procentowych lub ułamkowych, jako daty i godziny itp.
 • Format czasu kalendarza wiecznego (20:00 + 5:00 to nie jest 1:00 ale 25:00) i obliczenia z ujemnymi wartościami czasu
 • Autosumowanie, automatyczny iloczyn itp.
 • Autowypełnianie: inteligentne wypełnianie obszarów komórek wartościami i wierszami wartości
 • Odwołania zewnętrzne (obliczenia na podstawie danych w innych plikach)

Edycja arkuszy kalkulacyjnych

 • Blokowanie wierszy i kolumn
 • Komentarze do komórek
 • Wyróżnianie składni
 • Inspekcja formuł pomagająca w rozwiązywaniu problemów z arkuszami
 • Sprawdzanie poprawności danych wejściowych (walidacja danych)
 • Autouzupełnianie komórek
 • Zaznaczanie i formatowanie wielu arkuszy jednocześnie
 • Ochrona arkusza, skoroszytu i dokumentów za pomocą szyfrowania

Analiza danych

 • Dzięki tabelom przestawnym można wyświetlać dane w konkretny sposób zgodnie z indywidualnymi wymogami, sumować je, sortować na kategorie, porównywać i szacować
 • Szukanie wyniku
 • Scenariusze
 • Tworzenie zakresów baz danych w arkuszach
 • Grupowanie danych (widok konspektu)
 • Sortowanie według maksymalnie 64 kolumn
 • Transponowanie zakresów komórek
 • Autofiltr i filtry specjalne
 • Funkcje bazodanowe dla sum, średnich, wariancji itp.
 • NOWOŚĆ: Tabele — wyznaczone obszary w arkuszach, które można szybko formatować, modyfikować i analizować

Tworzenie atrakcyjnych arkuszy

 • NOWOŚĆ: Style komórek takie jak w programie Microsoft Excel 2019
 • Formatowanie warunkowe takie jak w programie Microsoft Excel 2019
 • Przenoszenie formatowania za pomocą pędzla formatu
 • Obramowanie, cieniowanie i wypełnianie deseniami
 • Podgląd w czasie rzeczywistym zmian formatowania
 • Obracanie i scalanie komórek
 • Wyśrodkowanie w kolumnach
 • Tworzenie i wypełnianie formularzy z polami wprowadzania danych, polami wyboru, listami rozwijanymi itp.
 • Nagłówki i stopki (podzielone na część lewą, środkową i prawą)
 • Kolorowe zakładki arkuszy
 • NOWOŚĆ: Wybór rozmiaru zakładek arkuszy

Grafika i rysunki

 • Wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w dokumencie za pomocą autokształtów, które są zgodne z programem Excel
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach plików
 • Zaawansowane funkcje graficzne, w tym efekty lustrzane, delikatne cienie i przezroczystość
 • Obrazy można przycinać bezpośrednio w dokumencie
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio w PlanMaker
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Ramki fotografii
 • Kontury i przyleganie
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki
 • NOWOŚĆ: Inteligentne prowadnice umożliwiające szybkie i precyzyjne wyrównywanie obiektów względem siebie

Prezentacja i wizualizacja danych

 • Zgodny z programem Excel, zaawansowany moduł do tworzenia imponujących wykresów
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, np. wykresy słupkowe, kołowe i histogramy
 • Każdy element wykresu można osobno sformatować przy użyciu dowolnego desenia wypełnienia lub gradientu koloru
 • Imponujące efekty wykresów: delikatne cienie, fazowane krawędzie, przezroczystość, źródła światła itp.
 • Obracanie wykresów w przestrzeni 3D

Dodatki

 • Pełna obsługa Unicode, w tym znaków arabskich
 • Program PlanMaker jest serwerem OLE i może wstawiać własne arkusze do dowolnego innego programu [Windows]
 • Możliwość przewijania i zmiany powiększenia na ekranach dotykowych przy użyciu palców

 • Programowanie makr przy użyciu programu BasicMaker i różnych języków programowania [Windows]
 • Sprawdzanie pisowni w 20 językach i dzielenie wyrazów w 33 językach
 • Możliwość dodania dowolnego słownika Hunspell

Oprogramowanie do prezentacji

Presentations dla systemów Windows, Mac i Linux: otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików .ppt oraz .pptx

Presentations

Pliki i drukowanie

 • Prezentacje można wymieniać bezstratnie ze wszystkimi wersjami programu SoftMaker Presentations we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie i zapisywanie plików PPTPPTXprogramu Microsoft PowerPoint (od 97 do 2019) z zachowaniem zgodności, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • Osadzanie czcionek ułatwiające bezproblemowe udostępnianie plików programu PowerPoint
 • Tworzenie plików PDF z wybranymi slajdami, konspektami, materiałami informacyjnymi i notatkami bezpośrednio w programie Presentations
 • Pliki PDF z tagami i zakładkami
 • Eksport całych prezentacji w postaci plików graficznych lub stron internetowych HTML
 • Eksport całych prezentacji w postaci plików wideo [Windows, Mac]
 • Podgląd dokumentu bezpośrednio z okna dialogowego plików
 • Wysyłanie prezentacji w dowolnym formacie (np. PPT, PPTX lub PDF) pocztą elektroniczną

Projektowanie

 • Liczne atrakcyjne szablony projektów ułatwią proces projektowania
 • Każdy szablon ma zestaw pasujących schematów kolorów
 • Możliwość zaprojektowania własnych schematów kolorów i przełączania się między nimi przez naciśnięcie przycisku
 • Układy slajdów usprawniają projektowanie
 • Uniwersalne symbole zastępcze, które mogą służyć do osadzania tekstu, grafiki, tabel, filmów lub dźwięków według potrzeb
 • NOWOŚĆ: Zaawansowana koncepcja wzorca slajdów (zgodne z programem PowerPoint 2007–2019)
 • Podgląd w czasie rzeczywistym zmian formatowania
 • Wiele punktorów graficznych

Grafika i rysunki

 • Wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w dokumencie za pomocą autokształtów, które są zgodne z programem PowerPoint
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach plików
 • Zaawansowane funkcje graficzne, w tym efekty lustrzane, delikatne cienie i przezroczystość
 • Obrazy można przycinać bezpośrednio w dokumencie
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio w Presentations
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Ramki fotografii
 • Kontury i przyleganie
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, np. wykresy słupkowe, kołowe i histogramy
 • Inteligentne prowadnice umożliwiające szybkie i precyzyjne wyrównywanie obiektów względem siebie

Multimedia

 • Łatwe wstawianie filmów i plików dźwiękowych [Windows, Mac]
 • Automatyczne lub wyzwalane przez akcję (kliknięcie albo wskazanie myszą) odtwarzanie plików multimedialnych [Windows, Mac]
 • Odtwarzanie dźwięków na slajdach [Windows, Mac]
 • Wstawianie kolekcji obrazów

Animacje i przejścia slajdów

 • Dostępne setki różnych animacji obiektów i tekstu
 • Gotowe schematy animacji do zastosowania w całej prezentacji
 • NOWOŚĆ: Mnóstwo oszałamiających animacji i przejść slajdów opartych na bibliotece OpenGL

Elastyczność prezentacji

 • Sterowane przez użytkownika i automatyczne prezentacje bez prezentera (tryb kiosku)
 • Interaktywne pokazy slajdów z wykorzystaniem wirtualnego piórazakreślacza
 • NOWOŚĆ: Widok prezentera — odbiorcy widzą pokaz slajdów na jednym monitorze lub ekranie projektora, a na drugim monitorze prowadzący ma do dyspozycji narzędzia do prezentacji
 • Pomocnicze notatki dla prezentera
 • Materiały informacyjne dla odbiorców
 • Widok pełnoekranowy

Zarządzanie i konspekt

 • Widok konspektu
 • Zintegrowane miniatury slajdów do zarządzania slajdami i zmiany ich kolejności

Dodatki

 • Pełna obsługa Unicode, w tym znaków arabskich
 • Program Presentations jest serwerem OLE i może wstawiać własne slajdy do dowolnego innego programu [Windows]
 • Możliwość przewijania i zmiany powiększenia na ekranach dotykowych przy użyciu palców

 • Sprawdzanie pisowni w 20 językach, synonimy w dziesięciu językach i automatyczne dzielenie wyrazów w 33 językach
 • Możliwość dodania dowolnego słownika Hunspell

Poczta e-mail, kontakty i kalendarz

Thunderbird wspomagany przez SoftMaker

Thunderbird „wspomagany przez SoftMaker”

Thunderbird jest doskonałym narzędziem do obsługi e-maili, kontaktów, zadań i terminów. A firma SoftMaker rozszerzyła program Thunderbird dla systemów Windows i Linux o praktyczne funkcje. Pozwalając programowi Thunderbird „wspomaganemu przez SoftMaker” efektywniej organizować wiadomości w folderach, zaoszczędzisz cenny czas.

Jeśli chcesz przenieść e-mail do innego folderu, po prostu wpisz kilka liter z nazwy folderu. Thunderbird natychmiast wyświetli wszystkie pasujące foldery. Następnie jedno naciśnięcie klawisza wystarczy, aby przenieść wiadomość! Równie łatwe jest przejście z jednego folderu do innego. To prawdziwa oszczędność czasu dla każdego, kto pracuje z wieloma folderami.

Języki

Dokumenty

SoftMaker Office umożliwia pracę z dokumentami we wszystkich językach (nawet arabskim).

Interfejs użytkownika (menu i okna dialogowe)

Języki interfejsu: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski (Portugalia), portugalski (Brazylia), holenderski, duński, szwedzki, fiński, estoński, łotewski, litewski, NOWOŚĆ: polski, węgierski, słoweński, rumuński, grecki, rosyjski, bułgarski, ukraiński, kazachski, turecki, arabski, indonezyjski, chiński, japoński, koreański

Sprawdzanie pisowni

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), niemiecki (przed i po reformie), szwajcarski niemiecki (przed i po reformie), francuski (Francja), francuski (Kanada), włoski, hiszpański (Hiszpania), hiszpański (Ameryka Łacińska), portugalski (Portugalia), portugalski (Brazylia), holenderski, duński, szwedzki, norweski, rosyjski, grecki, arabski

Wiele dodatkowych języków można dodać dzięki słownikom w formacie Hunspell.

Słowniki synonimów (tezaurusy)

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), niemiecki (Niemcy), niemiecki (Szwajcaria), francuski, włoski, hiszpański, holenderski

Automatyczne dzielenie wyrazów

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), niemiecki (przed i po reformie), szwajcarski niemiecki (przed i po reformie), francuski (Francja), francuski (Kanada), włoski, hiszpański (Hiszpania), hiszpański (Ameryka Łacińska), portugalski (Portugalia), portugalski (Brazylia), holenderski, duński, szwedzki, norweski, fiński, turecki, grecki, czeski, polski, słowacki, słoweński, chorwacki, serbski, rumuński, bułgarski, rosyjski, ukraiński, estoński, łotewski, litewski

Wymagania systemowe

Windows

 • Microsoft Windows 10, 8, 7
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 lub nowszy

Pakiet SoftMaker Office jest zgodny z serwerami aplikacji, takimi jak Citrix XenApp i serwer terminali firmy Microsoft.

Mac

Każdy komputer Mac z systemem macOS 10.10 lub nowszym

Linux

SoftMaker Office zawiera 32- i 64-bitowe wersje aplikacji, co zapewnia jego zgodność z systemem Linux x86 (686) oraz x86_64 (amd64).

Przetestowaliśmy SoftMaker Office z bieżącymi wersjami następujących dystrybucji i zalecamy wybranie jednej z nich:

Debian, Ubuntu, Linux Mint, openSUSE, Fedora

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.