SoftMaker logo

Porady i wskazówki

PlanMaker

Zlokalizowane nazwy funkcji

W programie Microsoft Excel są używane przetłumaczone nazwy funkcji. Podobnie jest w programie PlanMaker, jeśli używasz języka interfejsu użytkownika innego niż angielski. Na przykład angielska funkcja SUM ma nazwę SOMME w języku francuskim, SUMA w języku polskim i hiszpańskim, a Сумм w języku rosyjskim.

Podręcznik do PlanMaker w języku angielskim zawiera jedynie nazwy funkcji w języku angielskim, więc może być konieczne wyszukanie zlokalizowanych nazw funkcji. Ten plik .pmdx zawiera odsyłacz do wszystkich funkcji w programie PlanMaker.

 


Wstawianie bieżącej daty i godziny

Pytanie: Chcę wstawić aktualną datę lub godzinę do arkusza kalkulacyjnego. Nie chcę użyć funkcji DZIŚ() i TERAZ(), ponieważ są stale aktualizowane jako funkcje obliczeniowe.

Odpowiedź: Naciśnij Ctrl+. w przypadku daty i Ctrl+Shift+. w przypadku godziny.

 


Zmiana poziomu powiększenia za pomocą myszy

Jeśli masz mysz z kółkiem przewijania, możesz jej użyć do szybkiej zmiany poziomu powiększenia wyświetlanego arkusza. W tym celu przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl na klawiaturze i obróć kółko przewijania myszy.

 


Wiele walut w jednym arkuszu

W przeciwieństwie do innych programów arkuszy kalkulacyjnych PlanMaker umożliwia używanie dowolnej liczby walut w każdym arkuszu.

Aby wyświetlić liczbę jako kwotę w walucie, wybierz komórki do sformatowania, kliknij prawym przyciskiem myszy w wybranym obszarze i wybierz polecenie Komórka z menu kontekstowego. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz format liczby Waluta i właściwą walutę (np. zł, euro, franki szwajcarskie — CHF, USD itp.).

Można również po prostu wprowadzić liczbę z symbolem waluty. Jeśli na przykład w komórce wpiszesz € 42 lub 19,50 €, PlanMaker automatycznie rozpozna, że jest to kwota w euro i przedstawi ją w formacie walutowym „€”.

 


Łączenie dwóch kolumn w jedną

Pytanie: Mam arkusz z numerami kierunkowymi (np. 123) w kolumnie A i numerami telefonów (np. 456-7890) w kolumnie B. Chcę połączyć je w nowej kolumnie jako „123-456-7890”.

Odpowiedź: Wprowadź formułę =A1&"-"&B1 w komórce C1, a następnie skopiuj tę formułę do komórek poniżej tyle razy, ile masz numerów telefonów.

Teraz masz połączone numery telefonów, ale tylko jako formuły. Jeśli chcesz przekonwertować je na rzeczywiste wartości, zaznacz nowe formuły i skopiuj je do schowka za pomocą polecenia Narzędzia główne | Kopiuj. Pozostaw zaznaczone formuły i wykonaj polecenie Narzędzia główne | Wklej | Wklej wartości. Arkusz będzie już zawierać prawdziwe wartości numerów telefonów.

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.