SoftMaker Office NX i 2024

Wersje wydane do tej pory

Nowe wersje SoftMaker Office NXSoftMaker Office 2024 zawierające udoskonalenia i poprawki są wydawane regularnie. Są instalowane automatycznie w postaci pakietów serwisowych.

 • 2024-05-27: wersja 1214

  • Przywrócono zgodność z systemami Arch Linux i Manjaro
  • Lepsza funkcja sztucznej inteligencji dzięki nowości — GPT-4o
  • Nowy słownik Duden Korrektor
  • Dowolnie skalowalny interfejs użytkownika
  • Dostosowanie interfejsu użytkownika do systemu Windows 11
  • Kopiowanie tylko odfiltrowanych danych w programie PlanMaker
  • Obsługa Zotero 7
 • 2024-02-21: wersja 1210

  • Lepsze skalowanie obrazów w programie Presentations
  • Eksport do formatu EPUB zgodny z Kindle
 • 2024-01-31: wersja 1208

  • W trybie ciemnym programu PlanMaker są teraz dostępne również ciemne dokumenty.
  • Dynamiczne tworzenie kodów QR i kodów kreskowych
  • Klawisz skrótu do tłumaczeń
 • 2023-11-20: wersja 1206

  • Nowa funkcja SmartChat do recenzji tekstu
  • Dłuższe teksty przy użyciu funkcji SmartChat
  • Nowy słownik Duden Korrektor
  • Przekazywanie formatowania przez formułę w programie PlanMaker
  • Numerowanie w języku greckim, rosyjskim i bułgarskim
 • 2023-09-07: wersja 1204

  • Ciemne dokumenty w trybie ciemnym programu TextMaker
  • SmartChat może się zwracać do czytelników w stylu formalnym lub nieformalnym
 • 2023-07-25: wersja 1202

  • Wiersz wprowadzania w programie PlanMaker można powiększyć do wielu wierszy
  • Wygodne wypełnianie komórek w programie PlanMaker
  • Kody QR i kody kreskowe są teraz dostępne również w programach PlanMaker i Presentations
 • 2023-06-20: wersja 1200

  Wersja 1200 była początkowym wydaniem pakietu SoftMaker Office NX.


2024-05-27: Udoskonalenia w wersji 1214

Przywrócono zgodność z systemami Arch Linux i Manjaro

Niedawno zaktualizowano do nowej wersji bibliotekę OpenSSL w systemach Arch Linux i Manjaro. Spowodowało to niezgodność z naszą własną biblioteką OpenSSL, w wyniku czego nie można było uruchamiać pakietu SoftMaker Office w tych systemach. Wersja 1214 zawiera rozwiązanie tego problemu.

Pobierz nowy pakiet instalacyjny .tgz: SoftMaker Office NX SoftMaker Office 2024

Pakiety menedżera Pacman do systemów Arch Linux i Manjaro również zostały zaktualizowane przez osoby zajmujące się ich utrzymaniem.

Lepsza funkcja sztucznej inteligencji dzięki nowości — GPT-4o NX UNI

Jedną z najpopularniejszych nowości w pakiecie SoftMaker Office jest funkcja SmartChat, która przy użyciu sztucznej inteligencji mądrze podsumowuje, poprawia, a nawet tworzy teksty na (niemal) każdy temat.

Korzystamy z najlepszej z obecnie dostępnych sztucznej inteligencji — ChatGPT firmy OpenAI. „Inteligencja” narzędzia ChatGPT wynika ze stanowiącego jego podstawę modelu językowego. Do tej pory był to model GPT-3.5. Natomiast teraz używamy zupełnie nowego modelu GPT-4o, który zapewnia istotne korzyści, ponieważ jest:

 • Mądrzejszy: GPT-4o lepiej rozumie złożone zapytania, więc generuje bardziej precyzyjne i istotne odpowiedzi.
 • Większy: dane wejściowe użytkownika mogą zawierać do 128 tysięcy wyrazów zamiast około 16 tysięcy. To umożliwia streszczenie nawet dużych dokumentów.
 • Szybszy: GPT-4o zapewnia wyniki dwukrotnie szybciej niż wcześniej.
 • Aktualny: wiedza GPT-3.5 kończy się na wrześniu 2021 roku, natomiast GPT-4o obejmuje okres aż do końca 2023 roku.
 • Wielojęzyczny: GPT-4o rozumie około 50 języków i może odpowiadać w każdym z nich.
 • Pojętniejszy: GPT-4o lepiej interpretuje niejednoznaczne lub niejasne zapytania i udziela odpowiednich odpowiedzi.
 • Bardziej kreatywny: GPT-4o ma lepsze wyniki w kreatywnych zadaniach, takich jak pisanie opowieści, wierszy lub innych kreatywnych tekstów.

Co musi zrobić użytkownik pakietu SoftMaker Office NX, aby korzystać z nowej sztucznej inteligencji? Zupełnie nic. Już ją włączyliśmy na naszym serwerze. Gdy użytkownik korzysta z funkcji SmartChat, już pracuje z GPT-4o.

Nowy słownik Duden Korrektor NX UNI PRO

Nowa wersja korzysta z najnowszego słownika Duden Korrektor, aby teksty tworzone w języku niemieckim były jeszcze lepsze.

Najważniejsza zmiana polega na obsłudze rekomendacji słownika Duden dotyczących automatycznego dzielenia wyrazów. Po wybraniu kolejno pozycji Plik | Opcje | Opcje słownika Duden Korrektor otwórz listę „Styl dzielenia wyrazów” i wybierz nową opcję „Rekomendacje słownika Duden”. Uzyskasz czytelne, łatwe do zrozumienia podziały wyrazów, które odzwierciedlają przyzwyczajenia z niemieckiego języka mówionego.

Dowolnie skalowalny interfejs użytkownika

Ikony i etykiety na wstążce oraz w oknach dialogowych wydają się za małe lub zbyt duże?

Teraz można to zmienić. Funkcja, którą użytkownicy pakietu SoftMaker Office znają już z innych systemów operacyjnych, teraz jest dostępna również w systemie Windows: wersja 1212 umożliwia dostosowanie skalowania interfejsu użytkownika.

Nową funkcję znajdziesz po wybraniu kolejno Plik | Opcje, przejściu na kartę „Wygląd” i kliknięciu przycisku „Rozmiar interfejsu użytkownika”. Wówczas wystarczy wybrać odpowiedni rozmiar czcionki okna dialogowego przy użyciu suwaka, a pakiet SoftMaker Office dopasuje właściwy rozmiar ikon na wstążce lub paskach narzędzi.

Dostosowanie interfejsu użytkownika do systemu Windows 11

Wygląd pakietu SoftMaker Office teraz lepiej pasuje do systemu Windows 11. W przypadku korzystania z systemu Windows 11 różne elementy, takie jak pola wprowadzania, pola wyboru i listy rozwijane, teraz wyglądają tak samo, jak w innych programach tego systemu.

Kopiowanie tylko odfiltrowanych danych w programie PlanMaker

W przypadku filtrowania danych w arkuszu programu PlanMaker i kopiowania ich do schowka teraz zostaną skopiowane tylko widoczne (odfiltrowane) dane.

Obsługa Zotero 7 NX UNI PRO

Program TextMaker jest teraz zgodny z oprogramowaniem Zotero 7.


2024-02-21: Udoskonalenia w wersji 1210

Lepsze skalowanie obrazów w programie Presentations

W przypadku zmiany rozmiaru slajdów w programie Presentations (na przykład z 4:3 na 16:9) następowała automatyczna zmiana rozmiaru wszystkich obrazów. Od wersji 1210 pojawia się zapytanie, czy użytkownik chce takiej zmiany.

Eksport do formatu EPUB zgodny z Kindle NX UNI PRO

TextMaker tworzy teraz pliki EPUB, które program Amazon KindleGen może konwertować na e-booki zgodne z formatem firmy Amazon.


2024-01-31: Udoskonalenia w wersji 1208

Ciemne dokumenty w trybie ciemnym programu PlanMaker NX UNI NX HOME

Ulepszony tryb ciemny z ciemnym tłem dokumentów w programie TextMaker zyskał wielką aprobatę, więc wprowadziliśmy go również w programie PlanMaker.

Po przełączeniu programu PlanMaker na tryb ciemny tło arkusza automatycznie zmienia się na ciemne. Tekst w ciemnych kolorach staje się jaśniejszy, więc jest bardziej czytelny.

Aby porównać sposób wyświetlania wcześniej i później, wystarczy przeciągnąć suwak.

Jeśli wolisz poprzednie, jasne tło arkusza w trybie ciemnym lub chcesz szybko sprawdzić, jak będzie wyglądał wydruk arkusza, po prostu kliknij ikonę „Ciemny dokument” na pasku narzędzi szybkiego dostępu — to ikona wyróżniona na żółto na sąsiednim zrzucie ekranu.

Wskazówka: Jeśli ikona jest niewidoczna na pasku narzędzi szybkiego dostępu, kliknij ikonę „>>” na jego prawym końcu i dodaj ikonę „Ciemny dokument” przy użyciu przycisków dodawania/usuwania.

Dynamiczne tworzenie kodów QR i kodów kreskowych NX UNI PRO

W dokumentach programów TextMaker, PlanMaker i Presentations można błyskawicznie osadzać kody QR oraz kody kreskowe.

Ta funkcja została teraz ulepszona w programie PlanMaker — można wybrać też komórkę tabeli zamiast stałego tekstu. Umożliwia to dynamiczne pobieranie z arkusza danych źródłowych do kodu QR lub kodu kreskowego, obliczanie ich, a nawet przeciąganie z innego dokumentu programu PlanMaker.

Klawisz skrótu do tłumaczeń NX UNI

Dzięki integracji narzędzia DeepL program TextMaker zapewnia doskonałe tłumaczenia w wielu językach.

Jeśli tłumaczysz zdanie po zdaniu lub akapit po akapicie, ciągłe klikanie „Tłumacz teraz” w pewnym momencie staje się męczące. Dlatego teraz w programie TextMaker można przypisać do polecenia „Tłumacz teraz” klawisz skrótu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno Plik | Dostosuj | Dostosuj wstążkę.
 2. W polu szybkiego wyszukiwania wpisz termin „Tłumacz”.
 3. Następnie kliknij Klawisze skrótów, aby rozwinąć okno dialogowe.
 4. Wprowadź odpowiedni klawisz skrótu w dolnej części okna dialogowego i kliknij Dodaj.
 5. Zamknij okno dialogowe.

Nowy klawisz skrótu będzie natychmiast gotowy do użycia.


2023-11-20: Ulepszenia w wersji 1206

Nowa funkcja SmartChat do recenzji tekstu NX UNI

Sztuczna inteligencja naprawdę świetnie się sprawdza przy pisaniu i poprawianiu tekstów. Od tego wydania program TextMaker NX zawiera pomocne funkcje służące do streszczania i tworzenia tekstów.

W wersji 1206 dodano nową funkcję „Recenzja tekstu”, która poddaje teksty „recenzji”.

Sprawdza teksty pod kątem błędów treści i stylistycznych, a także ocenia czytelność i poziom trudności. Pomaga przygotować lepsze teksty, przedstawiając użyteczne wskazówki dotyczące słabych punktów.

Dłuższe teksty przy użyciu funkcji SmartChat NX UNI

Teksty wysyłane do ChatGPT za pośrednictwem funkcji SmartChat mogą teraz zawierać nawet 16 000 wyrazów, a nie tylko 4000. Jest to pomocne przy streszczaniu długich tekstów. Tak dla orientacji: to umożliwia automatyczne streszczenie około 40 stron naraz.

Nowy słownik Duden Korrektor NX UNI PRO

Wraz z wersją 1206 jest dostępny najnowszy słownik Duden Korrektor, który rozpoznaje dodatkowe błędy gramatyczne w tekstach niemieckich. Znajduje na przykład nieprawidłowe użycie przypadków, takie jak w zdaniach „Der Sachverständige konnte keinem Fehler finden” lub „Wen gehört das Fahrrad?”. Jeszcze lepiej są wyłapywane błędy w umieszczeniu przecinków, na przykład braki przecinka w zdaniach podrzędnych. Rozbudowano też słownik do sprawdzania pisowni.

Przekazywanie formatowania przez formułę w programie PlanMaker

PlanMaker teraz przekazuje formatowanie, takie jak „Waluta”, „Data/godzina” i „Procent”, przez komórki wynikowe. Jeśli na przykład komórka A1 zawiera „42,00 EUR”, wówczas formuła =A1+1 już nie zwraca „43”, lecz „43 EUR”.

Numerowanie w języku greckim, rosyjskim i bułgarskim

Program TextMaker teraz obsługuje również numerowanie akapitów i nagłówków za pomocą liter greckich, rosyjskich i bułgarskich.


2023-09-07: Ulepszenia w wersji 1204

Ciemne dokumenty w trybie ciemnym programu TextMaker

Najnowsza wersja programu TextMaker zawiera ulepszenie wyczekiwane przez miłośników trybu ciemnego: teraz ciemne tło jest widoczne nie tylko w interfejsie, ale można na nim wyświetlać również dokumenty. Taki typ wyświetlania jest szczególnie przyjemny dla oczu.

Po przełączeniu na tryb ciemny tło dokumentu automatycznie zmienia się na ciemne. Tekst w ciemnych kolorach staje się jaśniejszy, więc jest bardziej czytelny.

Aby porównać sposób wyświetlania wcześniej i później, wystarczy przeciągnąć suwak.

Jeśli wolisz poprzednie, jasne tło dokumentu w trybie ciemnym lub chcesz szybko sprawdzić, jak będzie wyglądał wydruk, po prostu kliknij ikonę „Ciemny dokument” na pasku narzędzi szybkiego dostępu — to ikona wyróżniona na żółto na sąsiednim zrzucie ekranu.

Wskazówka: Jeśli ikona jest niewidoczna na pasku narzędzi szybkiego dostępu, kliknij ikonę „>>” na jego prawym końcu i dodaj ikonę „Ciemny dokument” przy użyciu przycisków dodawania/usuwania.

Formalny i nieformalny styl zwracania się do użytkowników do wyboru w funkcji SmartChat NX UNI

SmartChat to przydatne narzędzie, które automatycznie napisze za Ciebie testy, jeśli odczuwasz spadek kreatywności. Nie ma znaczenia, czy to kartka urodzinowa w obcym języku, raport lub biuletyn klubowy, tekst techniczny do pracy albo na studia, czy nawet bajka, która zachwyci dzieci: SmartChat to napisze!

Jednakże trzeba pamiętać, że w językach niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, holenderskim, polskim i rosyjskim są używane różne zaimki osobowe, które zależą od wymaganego stopnia formalności. W języku francuskim są to „vous” lub „tu”, w niemieckim „du” albo „Sie” itd. Jeśli ChatGPT wybierze zły poziom formalności, musisz poprawić tekst ręcznie. Jest to nie tylko uciążliwe, ale praktycznie niemal na pewno przeoczysz co najmniej jeden zaimek lub nie dostosujesz jakiejś formy czasownika do zaimka.

Ale takie ryzyko to już przeszłość. Program TextMaker w najnowszej wersji umożliwia wybranie wymaganego poziomu formalności dzięki funkcji „Napisz tekst”. Zadziała w językach niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, holenderskim, polskim i rosyjskim — we wszystkich często używanych językach, w których rozróżnia się formy zwrotu do czytelnika.


2023-07-25: Ulepszenia w wersji 1202

Wielokrotny wiersz wprowadzania w programie PlanMaker

Wiersz wprowadzania można powiększyć, co ułatwia edytowanie długich formuł. Można wybrać sposób wyświetlania wiersza wprowadzania: jako jeden wiersz, jako wiele wierszy lub z automatycznym rozwijaniem na potrzeby długich formuł.

Wygodne wypełnianie komórek w programie PlanMaker

Jeśli masz kolumnę z wartościami i wpisujesz formułę lub wartość z prawej strony, teraz możesz automatycznie wypełnić komórki poniżej, klikając dwukrotnie prawy dolny róg prostokąta wyboru.

Kody QR i kody kreskowe są dostępne również w programach PlanMaker i Presentations NX UNI PRO

Funkcja kodu QR/kreskowego jest teraz dostępna także w programach PlanMaker i Presentations.


2023-06-20: wersja 1200

Wersja 1200 była początkowym wydaniem pakietu SoftMaker Office NX.

Powrót do omówienia