SoftMaker logo

Porady i wskazówki

FlexiPDF

Pobierz FlexiPDF 2019 ponownie

W przypadku utraty pliku instalacyjnego FlexiPDF można pobrać go ponownie tutaj. Tę wersję próbną można odblokować przez wybranie polecenia Pomoc > Kup/Aktywuj i wpisanie klucza produktu.

 


Drukowanie do pliku PDF nie działa

Pytanie: Gdy drukuję z aplikacji do pliku PDF przy użyciu sterownika drukarki FlexiPDF, nic się nie dzieje. Nie jest tworzony plik PDF i nie zostaje uruchomiony program FlexiPDF. Jak można to naprawić?

Odpowiedź: Podczas instalowania programu FlexiPDF w systemie Microsoft Windows jest instalowany specjalny sterownik drukarki do tworzenia plików PDF. Program instalacyjny oprogramowania FlexiPDF dodaje program PrintDisp.exe do listy aplikacji autostartu i ustawia jego status na Włączone. Niestety niektóre programy antywirusowe i oprogramowanie do optymalizacji systemu ustawiają jego status na Wyłączone, co uniemożliwia działanie sterownika drukarki programu FlexiPDF.

Problem można rozwiązać następująco:

 1. Otwórz Menedżer zadań systemu Windows.
 2. Przełącz na kartę Uruchamianie.
 3. Wybierz z listy pozycję PrintDisp i kliknij przycisk Włącz.
 4. Uruchom ponownie komputer.

 


Wdrażanie programu FlexiPDF w sieci

Program FlexiPDF można zainstalować w trybie cichym bez interakcji użytkownika. Proces ma dwa etapy:

Krok 1. Uruchom program instalacyjny oprogramowania FlexiPDF raz w zwykłym trybie interakcyjnym z parametrem wiersza polecenia, który powoduje zapisanie ustawień wybranych podczas instalacji w pliku .inf:

flexipdf2019.exe /SAVEINF="settings.inf"

Po ukończeniu instalacji w pliku settings.inf znajdującym się w folderze programu instalacyjnego będą zapisane wszystkie ustawienia wybrane podczas instalacji, takie jak instalacja sterownika drukarki, skróty itp.

Krok 2. Aby zainstalować program FlexiPDF na innych komputerach, skopiuj jego program instalacyjny i plik settings.inf na te komputery, a następnie uruchom program instalacyjny w ten sposób:

flexipdf2019.exe /LOADINF="settings.inf" /VERYSILENT /NORESTART

 


Dlaczego nie mogę edytować niektórych fragmentów tekstu przy użyciu narzędzia Tekst?

Przyczyna może być następująca:

 1. Tekst jest obrazem.
 2. Tekst jest ilustracją.
 3. Tekst jest zablokowany.

Wystąpienie przyczyny 1. lub 2. można potwierdzić, wyświetlając plik PDF przy użyciu polecenia Widok > Obrysy. W trybie obrysów prawdziwy tekst pozostaje bez zmian. Wszystkie obrazy stają się prostokątami z ukośnym krzyżem, a ilustracje mają niebieskie obrysy. Aby sprawdzić, czy wystąpiła przyczyna 3., kliknij tekst przy użyciu narzędzia Obiekt. Jeśli jest zablokowany, zostanie wyświetlone pytanie o jego odblokowanie.

 


Dlaczego wszystkie moje pliki PDF są wyświetlane z niebieskimi obrysami bez obrazów?

Wyświetlasz plik PDF w trybie obrysów. Ten tryb można przełączyć przy użyciu polecenia Widok > Obrysy. Ten tryb zapewnia szybszą pracę ze złożonymi plikami PDF, ponieważ program FlexiPDF nie musi rysować dużych obrazów ani złożonej grafiki. Nie wpływa to na wygląd plików PDF w innych widokach.

 


Dlaczego narzędzia edycji są wyszarzone i nie można ich wybrać?

Wynika to prawdopodobnie z ograniczeń zabezpieczeń wyświetlanego dokumentu. Wybierz polecenie Dokument > Ochrona i sprawdź ograniczenia dostępu do dokumentu. Może być koniczne uzyskanie hasła do odblokowania dokumentu.

 


Co oznaczają różowe prostokąty?

Podczas używania narzędzia wyboru (ikona z czarną strzałką na pasku narzędzi) wszystkie ścieżki przycinania na stronie są wyświetlane jako różowe prostokąty.

Ścieżki przycinania są używane przy formatowaniu pliku PDF do ukrywania części obrazów (a czasami tekstu) i zwykle są niewidoczne. Mogą mieć wpływ na sposób edycji tekstu i grafiki, więc program FlexiPDF pokazuje ich położenie, obrysowując je na różowo. Po zapisaniu dokumentu ścieżki przycinania znów będą niewidoczne. Więcej informacji o ścieżkach przycinania zawiera rozdział „Removing a clipping mask” (Usuwanie maski przycięcia) w podręczniku użytkownika.

 


Jak utworzyć edytowalny plik PDF w przeglądarce Google Chrome?

Przy drukowaniu strony internetowej w przeglądarce Google Chrome nie są wysyłane litery i fonty, ale obrazy liter. W przypadku utworzenia pliku PDF przez opcję drukowania do pliku PDF nie można edytować tekstu w wynikowym pliku PDF.

Można jednak utworzyć edytowalne pliki PDF przy użyciu zintegrowanej funkcji eksportu pliku PDF w przeglądarce Google Chrome, a później edytować je w programie FlexiPDF.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. W przeglądarce Google Chrome otwórz menu główne w prawym górnym rogu (kliknij przycisk trzech kropek pionowo).
 2. Kliknij pozycję Drukuj.
 3. W sekcji „Urządzenie docelowe” kliknij Zmień.
 4. Wybierz opcję „Zapisz jako PDF”.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.
 6. Wybierz miejsce docelowe i kliknij przycisk Zapisz.

Wynikowy plik PDF będzie można otworzyć i edytować w programie FlexiPDF.

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.