SoftMaker logo

Podręczniki użytkownika

Poniżej znajdują się podręczniki użytkownika do oprogramowania SoftMaker Office i FlexiPDF (w języku angielskim), które można wyświetlić lub pobrać. Podręczniki są w formacie PDF, więc do ich wyświetlenia jest potrzebny czytnik plików PDF (na przykład FreePDF, który można pobrać bezpłatnie).Uwaga: aby zapisać jeden z tych plików na dysku twardym, należy kliknąć link prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako”.

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.