SoftMaker logo

Tips och råd

Installera SoftMaker Office 2021 för Linux

SoftMaker Office 2021 innehåller en uppsättning 64-bitars applikationer som kan användas med 64-bitars (x86_64, amd64) Linux-distributioner. 32-bitars distributioner stöds inte.

Vi testar SoftMaker Office med aktuella versioner av följande distributioner och rekommenderar att du väljer en av dem:

Information om installation på andra system finns här.

Du kan installera SoftMaker Office för Linux på ett av följande två sätt:

  1. Via SoftMaker-databasen: Detta är den rekommenderade installationsmetoden om du använder en DEB- eller RPM-baserad Linux. Du lägger till SoftMaker-databasen i ditt Linux-system en gång och får sedan alla uppdateringar automatiskt.
  2. Genom nedladdning från vår webbserver: Du laddar ner SoftMaker Office och installerar det manuellt. När en uppdatering släpps laddar du ner det nya installationspaketet och installerar det igen manuellt.

Debian

Rekommenderas: Installation via SoftMaker-databasen

Om du använder SoftMaker-databasen kan du enkelt installera SoftMaker Office och hålla det uppdaterat.

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange dessa kommandon för att konfigurera databasen och installera SoftMaker Office:

su -
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-office-2021

Om du har ställt in automatiska uppdateringar på ditt system, kommer Linux pakethanterare att hålla SoftMaker Office uppdaterat automatiskt.

Om du inte använder automatiska uppdateringar på ditt system kommer dessa kommandon att uppdatera SoftMaker Office till den senast tillgängliga versionen:

su -
apt update
apt upgrade

Alternativ: Manuell installation

Ladda först ner .deb-installationspaketet för SoftMaker Office:

Ladda ned

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange dessa kommandon för att installera SoftMaker Office:

su -
apt update
apt install -f ./softmaker-office-2021_1062-01_amd64.deb

Obs! Om du inte har laddat ner .deb-filen till den aktuella mappen, ska du ersätta ./ med sökvägen till .deb-filen.

När ett servicepaket släpps, ska du ladda ner det senaste .deb-installationspaketet och installera det igen enligt beskrivningen.


Ubuntu, Linux Mint

Rekommenderas: Installation via SoftMaker-databasen

Om du använder SoftMaker-databasen kan du enkelt installera SoftMaker Office och hålla det uppdaterat.

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange dessa kommandon för att konfigurera databasen och installera SoftMaker Office:

sudo -i
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-office-2021

Om du har ställt in automatiska uppdateringar på ditt system, kommer Linux pakethanterare att hålla SoftMaker Office uppdaterat automatiskt.

Om du inte använder automatiska uppdateringar på ditt system kommer dessa kommandon att uppdatera SoftMaker Office till den senast tillgängliga versionen:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Alternativ: Manuell installation

Ladda först ner .deb-installationspaketet för SoftMaker Office:

Ladda ned

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange dessa kommandon för att installera SoftMaker Office:

sudo apt update
sudo apt install -f ./softmaker-office-2021_1062-01_amd64.deb

Obs! Om du inte har laddat ner .deb-filen till den aktuella mappen, ska du ersätta ./ med sökvägen till .deb-filen.

När ett servicepaket släpps, ska du ladda ner det senaste .deb-installationspaketet och installera det igen enligt beskrivningen.


Manjaro

Manjaro inkluderar SoftMaker Office 2021 i dess databas, vilket gör installationen särskilt enkel.

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange detta kommando för att installera SoftMaker Office:

sudo pamac install softmaker-office-2021

Manjaro-pakethanteraren håller automatiskt SoftMaker Office uppdaterad.


Fedora

Rekommenderas: Installation via SoftMaker-databasen

Om du använder SoftMaker-databasen kan du enkelt installera SoftMaker Office och hålla det uppdaterat.

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange detta kommando för att ställa in databasen:

sudo wget -qO /etc/yum.repos.d/softmaker.repo https://shop.softmaker.com/repo/softmaker.repo

Om du använder dnf, ska du fortsätta enligt följande för att installera SoftMaker Office:

sudo dnf update
sudo dnf install softmaker-office-2021

Om du använder yum, ska du fortsätta enligt följande för att installera SoftMaker Office:

sudo yum update
sudo yum install softmaker-office-2021

Om Fedora uppmanar dig att bekräfta importen av SoftMaker GPG-nyckeln ska du göra det.

Om du har ställt in automatiska uppdateringar på ditt system, kommer Linux pakethanterare att hålla SoftMaker Office uppdaterat automatiskt.

Om du inte använder automatiska uppdateringar på ditt system kommer dessa kommandon att uppdatera SoftMaker Office till den senast tillgängliga versionen:

– Om du använder yum:

sudo yum update

– Om du använder dnf:

sudo dnf update

Alternativ: Manuell installation

Våra RPM-installationspaket är digitalt signerade. Innan du installerar SoftMaker Office ska du ladda ned vår offentliga GPG-nyckel:

Ladda ned

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange detta kommando för att importera GPG-nyckeln:

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

Obs! Om du inte har laddat ner GPB-filen till den aktuella mappen, ska du ersätta ./ med sökvägen till nyckelfilen.

Om du hoppar över detta steg kommer du fortfarande att kunna installera SoftMaker RPM-paket, men du måste trycka på Ignorera när du blir informerad om att GPG-nyckeln saknas.

Installera sedan SoftMaker Office genom att dubbelklicka på RPM-installationspaketet.

När ett servicepaket släpps, ska du ladda ner det senaste RPM-installationspaketet och installera det igen med ett dubbelklick.


openSUSE

Rekommenderas: Installation via SoftMaker-databasen

Om du använder SoftMaker-databasen kan du enkelt installera SoftMaker Office och hålla det uppdaterat.

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange dessa kommandon för att ställa in databasen:

sudo zypper addrepo -f https://shop.softmaker.com/repo/rpm SoftMaker
sudo zypper --gpg-auto-import-keys ref

Du måste bekräfta dessa kommandon genom att ange ditt rotlösenord.

Ange sedan det här kommandot för att installera SoftMaker Office:

sudo zypper install softmaker-office-2021

Om du har ställt in automatiska uppdateringar på ditt system, kommer Linux pakethanterare att hålla SoftMaker Office uppdaterat automatiskt.

Om du inte använder automatiska uppdateringar på ditt system kommer dessa kommandon att uppdatera SoftMaker Office till den senast tillgängliga versionen:

– Om du använder zypper:

sudo zypper update

– Om du använder yum:

sudo yum update

– Om du använder dnf:

sudo dnf upgrade

Alternativ: Manuell installation

Våra RPM-installationspaket är digitalt signerade. Innan du installerar SoftMaker Office ska du ladda ned vår offentliga GPG-nyckel:

Ladda ned

Öppna ett shell- eller terminalfönster och ange detta kommando för att importera GPG-nyckeln:

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

Obs! Om du inte har laddat ner GPB-filen till den aktuella mappen, ska du ersätta ./ med sökvägen till nyckelfilen.

Skippa inte det här steget – annars misslyckas installationen och det obskyra felmeddelandet som säger ”Internt fel” blinkar kort på skärmen.

Installera sedan SoftMaker Office genom att högerklicka på RPM-installationspaketet och välja ”Öppna med” och sedan ”YaSTprogramvara”. Tryck på Godkänn för att starta installationen.

När ett servicepaket släpps kan du installera det på samma sätt.


Installera på andra system

Om ditt system inte står med här och du inte kan köra installationen enligt anvisningarna ovan kan du installera SoftMaker Office med vårt .tgz-baserade installationspaket.

Ladda först ner .tgz-installationspaketet för SoftMaker Office:

Ladda ned

Packa upp det:

tar xvzf ./softmaker-office-2021-1062-amd64.tgz

Obs! Om du inte har laddat ner .tgz-filen till den aktuella mappen, ska du ersätta ./ med sökvägen till .tgz-filen.

Kör sedan installationsskriptet som finns i det:

./installsmoffice

Återställa dokumentikoner

När du installerar SoftMaker Office tilldelas ikonerna för vanliga dokumentformat, som till exempel DOCX, XLSX och PPTX, till SoftMaker Office. Om du inte gillar vår ikonstil kan du enkelt återställa de tidigare ikonerna genom att köra detta skript:

sudo /usr/share/office2021/mime/remove_icons.sh

Tack.

Produkten har lagts till i kundvagnen.