SoftMaker logo

Tips och råd

Installation

Distribuera din installation av SoftMaker Office 2021

Du kan installera SoftMaker Office 2021 för Windows över hela ditt nätverk med ditt favoritverktyg för programdistribution.

Distributionsinstruktioner


Konfigurera SoftMaker Office Professional 2021 och SoftMaker Office NX Universal med administrativa mallar

Administratörer kan använda administrativa mallar för att distribuera applikationsinställningar för SoftMaker Office via grupprinciper till datorer i ett nätverk. När en sådan inställning görs centralt kan användare inte längre ändra den på egen hand.

Du kan också använda administrativa mallar för att distribuera en produktnyckel för SoftMaker Office, vilket innebär att du slipper ange den manuellt på enskilda datorer.

Följande beskriver användning av administrativa mallar på en lokal dator. Mallarna är också kompatibla med programvara för systemhantering som SCCM och SMS.

 1. Ladda ned de administrativa mallarna för SoftMaker Office 2021 och packa upp dem.
 2. Placera filen softmaker.admx i %windir%\PolicyDefinitions.
 3. Placera filen softmaker.adml i %windir%\PolicyDefinitions\sv-USA (ersätt en-US med språkkoden för ditt system).
 4. Kör gpedit.msc.
 5. Du finner nu inställningarna för SoftMaker Office Professional i Lokal datorprincip > Datorkonfiguration > Administrativa mallar > SoftMaker och i Lokal datorprincip > Användarkonfiguration > Administrativa mallar > SoftMaker:
  • Inställningar gjorda i Datorkonfiguration gäller alla användare av datorn.
  • Inställningar gjorda i Användarkonfiguration gäller den inloggade användaren.
 6. Klicka för att öppna en av SoftMaker-avdelningarna.
 7. Klicka sedan på applikationen vars inställningar du vill ändra.
 8. Nu ser du applikationsinställningarna som är tillgängliga för konfiguration. Dubbelklicka på en inställning för att redigera den. Det finns tre val:
  • Ej konfigurerad: Inställningen görs inte. Användare kan konfigurera den i SoftMaker Office Professional.
  • Aktiverad: Inställningen är inställd på ”På”, och användare kan inte längre ändra den i SoftMaker Office Professional.
  • Inaktiverad: Inställningen är inställd på ”Av”, och användare kan inte längre ändra den i SoftMaker Office Professional.
  För vissa inställningar visas ytterligare alternativ i dialogrutan. Ställ in dem efter behov.

Installera SoftMaker Office för Windows på ett USB-minne

Om du vill ta med dig Office för Windows och viktiga dokument kan du kopiera SoftMaker Office till ett USB-minne. Du kan sedan sätta in detta USB-minne i alla Windows-baserade datorer (till exempel vänner eller på internetkaféer) och köra SoftMaker Office. Inga spår av SoftMaker Office lämnas kvar på datorn när du kopplar ur USB-minnena.

Så här fortsätter du:

 1. Installera SoftMaker Office på din dators inbyggda hårddisk. Då kan du arbeta med programmen som vanligt på din dator utan att använda ett USB-minne.
 2. Klicka på Windows-startknappen, välj sedan Program > SoftMaker Office > Verktyg > Installera SoftMaker Office på ett USB-minne.
 3. Följ instruktionerna i detta program. Programmen kopierar nu hela SoftMaker Office-mappen och hela mappen Mina dokument\SoftMaker till USB-minnet Detta gör att alla SoftMaker Office-programfiler, alla dokument och alla inställningar från Mina dokument\SoftMaker finns tillgängliga på USB-minnet.

När programmet är klart innehåller USB-minnet en fullt fungerande kopia av SoftMaker Office som inte registrerar sig själv i Windows, plus alla dina dokument och konfigurationsfiler.

Om du vill starta något av programmen öppnar du SoftMaker Office-mappen på USB-minnet och klickar sedan på programmet du vill köra (t.ex. TextMaker.exe eller PlanMaker.exe).


Installera SoftMaker Office för Linux på ett USB-minne

Du kan även köra SoftMaker Office för Linux från ett USB-minne. Så här fortsätter du:

 1. Installera SoftMaker Office på din Linux-dators inbyggda hårddisk. Då kan du arbeta med SoftMaker Office som vanligt utan att använda ett USB-minne.
 2. Skapa en mapp på USB-minnet och kopiera innehållet i SoftMaker Office-programmappen (t.ex. /usr/dela/office2021) till den här mappen
mkdir /media/disk/office2021 (ersätt /media/disk med sökvägen för ditt USB-minne)
cd /usr/share/office2021
cp -Rv * /media/disk/office2021 (ersätt /media/disk med sökvägen för ditt USB-minne)
 1. I den här nya mappen på USB-minnet skapar du en fil med namnet portable.txt. Dess innehåll är irrelevant:
cd /media/disk/office2021 (ersätt /media/disk med sökvägen för ditt USB-minne) 
tryck på portable.txt

Filen portabel.txt är bara en ”markörfil” som informerar SoftMaker Office om att den ska köras i ett portabelt läge och inte lämna några konfigurationsfiler på värdsystemet.

 1. Starta sedan TextMaker:
./textmaker

TextMaker skapar mappen /media/disk/office2021/SoftMaker och kopierar sina standarddokumentmallar och konfigurationsfiler till den. Det kan ta upp till en halv minut. Efter det startar TextMaker.

Installationen är klar nu.

Om du vill kan du även kopiera ytterligare dokument och mallar till USB-minnet. Lägg dokument i /media/disk/office2021/SoftMaker. Kopiera mallar till /media/disk/office2021/SoftMaker/TextMaker 2021 templates och /media/disk/office2021/SoftMaker/PlanMaker 2021 templates.

Om du vill starta något av programmen öppnar du SoftMaker Office-mappen på USB-minnet och dubbelklickar på programmet du vill köra (textmaker, planmaker eller presentations).

Tack.

Produkten har lagts till i kundvagnen.