SoftMaker logo

SoftMaker Office 2021 för
Windows, Mac och Linux

Lista över förändringar

2023-03-07: Revision 1062

Alla program
54808   Kommandot Forska fungerar nu igen med www.wissen.de.
  Diverse felkorrigeringar

2022-12-10: Revision 1060

TextMaker
54422   Om du infogar eller uppdaterar en innehållsförteckning kan det göra att programmet avbryts.
54433 Windows Om du öppnar flera filer samtidigt i Utforskaren kan du slå ihop dem till ett stort dokument i stället för att ladda dem i separata flikar eller fönster.

2022-11-23: Revision 1059 (endast macOS)

TextMaker
54387 Mac TextMaker startar nu igen i macOS före version 10.14. Programbiblioteket Duden Korrektor anropade en systemfunktion som endast var tillgänglig från och med macOS 10.14.

2022-11-16: Revision 1058

Alla program
54104 Windows På grund av ett fel i uppdateringen Windows 11 22H2 var det inte längre möjligt att öppna dokument direkt i SoftMaker Office genom att dubbelklicka i Utforskaren. Det här Windows-felet kan nu kringgås.
54146   Du kan nu inaktivera funktionen för Insert-tangenten, som växlar mellan infognings- och överskrivningsläge, i SoftMaker Office. Det här ser till att du inte växlar till överskrivningsläget oavsiktligt och kringgår även ett fel i appen DeepL som felaktigt skickar denna tangenttryckning till program.
54087 Windows Vissa skrivare erbjöd inte alla tillgängliga pappersstorlekar.
TextMaker
54052   Ny funktion: Den nya versionen av den tyska stavningskontrollen Duden Korrektor med ytterligare grammatikregler och en utökad ordlista

2022-10-04: Revision 1054

Alla program
52709   Ny funktion: Vissa skrivardrivrutiner fördröjer starten av TextMaker, PlanMaker och Presentations i upp till 45 sekunder om skrivaren är avstängd eller inte går att nå. Detta problem har nu åtgärdats.
TextMaker
53605   Om du använde en XLSX- eller PMDX-fil som källa för mailsammanslagning kunde det i vissa situationer leda till att programmet avbryts.
PlanMaker
53590   Programmet kunde avbrytas om du ändrade kolumnbredden eller radhöjden på flera kalkylblad.

2022-08-10: Revision 1050

Alla program
45254   Ny funktion: Dialogrutan Alternativ har nu knappen Hantera som du kan använda för att importera och exportera dina Office-konfigurationsfiler, t.ex. tangentbordsmappningar, verktygsfält eller användarordböcker. På så sätt kan du synkronisera dem mellan olika datorer eller återställa dina nuvarande inställningar i framtida versioner av SoftMaker Office.
52652 Windows Ny funktion: Alternativet Föredrar att använda större kontroller i dialogrutan Alternativ gör att du kan ange om ikoner, rullningslister, o.s.v., ska förstoras när skärmen skalas till 150 %.
53039 46974 53237 Windows Programmet kunde avbrytas om du tryckte på Ctrl+1 till Ctrl+3 för att ändra inmatningsspråk.
TextMaker
51577   Ny funktion: Den nya versionen av den tyska stavningskontrollen Duden Korrektor med ytterligare grammatikregler och en utökad ordlista
53334   Inställningen Skriv ut sidans bakgrund sparas nu även i RTF- och DOCX-format.
PlanMaker
52663 52833 52825 Mac Programmet kunde avbrytas kunde inträffa när man valde ett av de förinställda filtren från rullgardinsmenyn AutoFilter.
53154   Programmet kunde avbrytas om du använde av en alltför lång formatsträng (mer än 100 tecken) för ett användardefinierat numeriskt format.
53285   Förbättrad visning av tal med många decimaler

2022-04-07: Revision 1046

Alla program
52640 52572 Windows Långsam programstart och oväntade skrivarbyten förhindras nu.
52652 Windows Rullningslister och menyfliken visas nu i den vanliga storleken igen när skärmen skalas till 150 %.
TextMaker
52629   Du kan tillämpa styckeformat igen genom att dubbelklicka i sidofältet.
PlanMaker
52554   Kopiering av celler till urklippet fungerar nu igen med den vanliga hastigheten.

2022-03-22: Revision 1044

Alla program
51895 Windows MSI-installationen låter dig återigen välja en egen målmapp för applikationerna.
51898 52218 Mac, Linux På vissa system skrevs liggande sidor ut i stående orientering.
50843 Windows En otillgänglig skrivare fördröjer inte längre programstart.
TextMaker
47981   Om du skriver inuti skyddad text visas nu ett meddelande i statusfältet.

2021-12-17: Revision 1042

Alla program
  Diverse felkorrigeringar

2021-12-02: Revision 1040

Alla program
51133 Mac I macOS 12 har fildialoger nu återigen rätt storlek.
TextMaker
51577   Ny funktion: Den nya versionen av den tyska stavningskontrollen Duden Korrektor med ytterligare grammatikregler och en utökad ordlista
51385   Länkar till filer och e-postadresser exporteras nu korrekt till PDF-format.
PlanMaker
51397   TEXTJOIN-funktionen fungerar nu på samma sätt som i Excel när det gäller tomma celler.
51294 51137   Förbättringar av pivottabeller

2021-11-02: Revision 1038

Alla program
50951   Ny funktion: Du kan nu infoga hyperlänkar till filer som ännu inte finns.
50768 Linux Ny funktion: SoftMaker Office respekterar nu nyckeldefinitionerna i .XCompose-filen.
TextMaker
50367 50912 Mac Ny funktion: Duden Korrektor är nu även tillgängligt på M1 Mac.
PlanMaker
24364   Ny funktion: Bilder och andra objekt med inställningen ”Position: Beror endast på cellposition” sorteras tillsammans med de celler som sorteras.
45124   ANTAL.OM-funktionen fungerar nu på samma sätt som i Excel.

2021-07-19: Revision 1034

Alla program
50672 Mac, Linux Ny funktion: Förutom PDF-handboken integreras nu kontextkänslig webbaserad hjälp i programmen.
38187   Ny funktion: I dialogrutan PDF-export kan du nu återställa PDF-inställningarna med ett enda klick.
49695 Mac Ny funktion: Programmen startar snabbare.
46342   Ny funktion: I beröringsläge förstoras nu fälten för färgval.
50584 45449 50600 50644 50766 50780   Vissa bilder skrevs endast ut delvis eller inte alls.
TextMaker
50620   Ny funktion: Ny version av Duden Korrektor
50543 50580   TextMaker kan krascha när du infoga objekt.
50534 50559   TextMaker kan krascha när du söker via sidofältet.
PlanMaker
45124   Ny funktion: I sidbrytningsvyn visas sidbrytningarna på ett mer uttalat sätt.
30766   Förbättrad formatering av datumvärden på ungerska, franska och spanska

2021-05-20: Revision 1032

Alla program
46346   Ny funktion: Det är nu enklare att flytta små objekt eftersom objekt nu har ett ytterligare förflyttningshandtag.
28105 Linux Applikationerna är nu kompatibla med urklippshanteraren ”parcellite”.
TextMaker
49984   Ny funktion: Ny version av Duden Korrektor med ytterligare stavningskontroll för tyska texter
47685   Ny funktion: Krypterade DOCX-filer med ett användardefinierat ”salt”-värde kan nu öppnas.
44173 44515 50316   Förbättringar av ODT-import och -export
49170   Bildförhållandet beaktas nu när du beskär bilder.
8185 10217 14130 19256 43558   Kommandot ”Ersätt alla” är nu snabbare.
49797 49811 49966 50031 50267   Förbättringar av Zotero-integration
50357   Vi har åtgärdat ett fel som gjorde att programmet avbröts med det rumänska användargränssnittet.
PlanMaker
33909 50247   Mindre inkompatibiliteter med Excel relaterade till PRODUKTSUMMA- och XIRR-funktionerna fixades.
Presentations
46184   Ny funktion: Kommandot ”Radera” i snabbmenyn av platshållare
49840   Grupperade tabeller kan nu också sparas i PPTX-formatet.

2021-02-05: Revision 1030

TextMaker
49771 49781   En annan fråga relaterad till punkter och numrerade listor har åtgärdats.

2021-01-27: Revision 1028

TextMaker
42364   Ny funktion: Sidofältet Sök har nu en lista över senaste sökningar.
49610 Mac, Linux Numrerade listor hanteras nu korrekt igen (fel som introducerades i version 1026).
PlanMaker
28191   Ny funktion: Med CSV-import kan du nu välja flera avgränsare för samma fil.
30634   Ny funktion: CSV-import accepterar nu raden sep= som definierar artikelavgränsaren i CSV-filer som skapats av vissa applikationer.

2021-01-19: Revision 1026

Alla program
48766 Mac Ny funktion: Nya applikationsikoner som matchar macOS-ikonstilen bättre.
TextMaker
44721   Ny funktion: Sidminiatyrbilder visar nu sitt sidnummer.
PlanMaker
49330   PlanMaker kraschar inte längre när en diagramaxel ändras.

2020-12-15: Revision 1024

Alla program
46641 48869 Mac Ny funktion: En intern version av SoftMaker Office för macOS Big Sur och Apple M1-processorn ingår nu.
TextMaker
48628 48645 48634   Vissa gamla .tmd-filer nekades av TextMaker.
48654   TextMaker hängde sig om du öppnade specifika .doc-filer.
44247   På turkiska konverteras nu i utan prick och l med prick korrekt till versaler och gemener.
47972   Tre brister med speciellt utformade .tmd-filer har åtgärdats

2020-11-11: Revision 1022

Alla program
38765 Linux Ny funktion: Dra och släpp dokument, bilder och databaser till SoftMaker Office-applikationer för att öppna dem.
43152   Ny funktion: SoftMaker Office varnar dig nu när din Windows-mapp, temporära mapp och mappen Dokument börjar få slut på diskutrymme.
47835   Nu förhindras förhandsgranskning av skrivskyddade dokument.
TextMaker
48477   Ny funktion: Ny version av Duden Korrektor för förbättrad tysk stavningskontroll och grammatikkontroll (SoftMaker Office Professional och SoftMaker Office NX Universal)
44126   Ny funktion: Vikmärken kan nu placeras på alla sidor, inte bara på första sidan i ett kapitel.
47222   Ny funktion: När du kör en manuell stavningskontroll kan du nu välja att starta den på den aktuella positionen eller överst i dokumentet.
47842   Ny funktion: Nytt mål ”Figurförteckning” har lagts till i dialogrutan Gå till
45910   Ny funktion: Zotero-fält kan nu läsas från och sparas i RTF och OpenDocument Text.
48058   Ny funktion: Funktionen som automatiskt lägger till blanksteg runt franska skiljetecken fungerar nu med alla varianter av franska, och inte bara europeisk franska.
47583 46025 47928   Förbättringar av Zotero
47318 41840 Linux Sidstorleken i dokumentet överförs nu uttryckligen till CUPS.
PlanMaker
47723   Bladnamn med apostrofer i deras namn hanteras nu korrekt.
48377   Tre brister med speciellt utformade .pmd-filer har åtgärdats
48047   Dialogrutan Cellformat tar nu inte längre bort snabbtangenten från cellformatet som redigeras.
Presentations
48064   BIldpunkter behålls nu när du sparar och laddar om en presentation.

2020-09-10: Revision 1020

TextMaker
47122   Dokumentkoppling med XLSX-filer visade ibland överskridande tecken.
47124   CSV-filer med bara en kolumn nekades som ogiltiga.
47094   När text markerades visade inte sidofältet längre det aktiva styckeformatet.
47152   Teckensnittets storlek kunde oavsiktligt ändras vid ändring av radavstånd.
44515 45351 46841 45705 40031   Korrigerade hantering av blanksteg i ODT-import
PlanMaker
46674   Text i tabeller blev svår att läsa när Mörkt läge var aktiverat i PlanMaker.
47176 47224 47248 47335 Mac Tidsavgränsaren hanterades inkorrekt, vilket orsakade formaterings- och beräkningsproblem.

2020-08-21: Revision 1018

Alla program
46641 Mac SoftMaker Office är nu kompatibelt med macOS 11.
46753 Linux SoftMaker Office kan nu återigen användas med openSuSE 15.x om man kringgår ett fel som SuSE introducerade i deras Linux-distribution.
45704 45559 Linux Förbättrad hantering av filer på nätverksenheter
43379   Inläsningen av avstavade filer skrevs om för att påskynda programstart.
46347   Ny funktion: När objekt är mycket små tas fyra av de åtta handtagen bort för att underlätta åtkomst till de återstående handtagen.
45638   Förbättrad återgivning av SVG-bilder
TextMaker
45913   Ny funktion: Ny version av Duden Korrektor inkluderas
46087   Korrigerade funktionen Ångra
PlanMaker
46640   Korrigerade läsningen av skrivskyddade dokument
45025   Ny funktion: På danska system går det nu att infoga ett decimalkomma om du trycker på decimaltecknet på det numeriska tangentbordet.

2020-06-26: Revision 1016

Alla program
45214   Automatisk avstavning fungerade inte för vissa språk som exempelvis tyska (utan Duden Korrektor) och ryska.
45067 45140 45235   Bilder med transparens exporterades inte korrekt till PDF.
45057 45350   Alternativet ”Fråga om sammanfattande information när du sparar” fungerar inte.
44872 45417   Förbättrad visning och utskrift av SVG-bilder
44626 45559 Linux Du kan nu öppna dokument i nätverket som erbjuds via gvfs.
TextMaker
45125   Det nu att ångra med alternativet ”Återställ numrering”
45136   Det går nu att söka efter teckensnitt igen.
45059   Korsreferenser är inte längre begränsade till 1, 2 och 3.
45461 Linux Flera stabilitetsförbättringar för Zotero-integrationen
PlanMaker
44926   Ny funktion: Den vitryska rubeln erbjuds nu som valuta.
45109   Efter att ha lagt till en kommentar kunde endast Spara som användas i PlanMaker för att spara filen.
45483   Snabbtangenterna Ctrl + 0 och Ctrl + Shift + 0 för att visa och dölja kolumner har ändrats till Ctrl + 8 och Ctrl + Shift + 8 för att undvika en kollision med snabbtangenter inbyggda i Windows.
BasicMaker
45063 Windows Sidbrytningssymbolen ”_” fungerade inte i kombination med kommandot #Include.
45332 Windows BasicMaker kraschar inte längre vid åtkomst till ej initierade variabler.

2020-06-03: Revision 1014

Revision 1014 var den första versionen av SoftMaker Office 2021.

Tillbaka till översikten

Tack.

Produkten har lagts till i kundvagnen.