SoftMaker logo

FlexiPDF 2019 för Windows

Lista över förändringar

2020-04-08: Revision 2.0.7

3787 3625 3581 3562 3492 Förbättrad kantutjämning av svartvita bilder
3555 3395 Vissa lösenordsskyddade filer kunde inte öppnas.
3835 3824 3775 3752 I vissa fall blev texten i formfält osynlig.
3831 I en viss PDF-fil visas vissa ord inte i texten.
3839 3516 Viss text kan försvinna när du redigerar en PDF-fil.
3827 En PDF/En fil som redigerades i FlexiPDF kunde inte öppnas i Adobe Reader.
3817 Kommentarer återges nu annorlunda för att se till att all text visas.
3808 Bättre återgivning av vissa transparenta objekt
3793 Vissa musiknoter saknades i en PDF-fil.
3781 3740 2864 Förbättrad kod för att läsa in dåligt formade teckenkartor.
3773 Förbättrad sammanslagning av PDF-filer
3754 Bilder med 16 bitar per kanal stöds nu.
3751 När ett teckensnitt inte inbäddades i PDF-filen visades inte karonen över ”Š” och ”š”.
3750 TIFF-bilder hanteras nu korrekt när du minskar storleken på en PDF-fil.
3734 Text formaterad i Calibri-teckensnittet visas ibland i ett annat teckensnitt.
3714 Rektanglar visade när ett ersättningsteckensnitt inte hade samma tecken.
3703 Formulärfält visade inte omljud med ett monografiskt teckensnitt (Courier).
3700 Teckensnittet ”The Sans Light-Italic” läste inte in korrekt.
3663 Funktion: Du kan nu navigera i fält med Tabb och Skift + Tabb.
3658 Förbättrat transparenstoningsläge – ”Mörka”
3656 Ett problem med marginalpositionvärden i dialogrutan Bates-numrering har åtgärdats.
3642 Vissa Citibank PDF-filer visas inte korrekt.
3634 FlexiPDF använder nu maskens DPI-värdet snarare än bilden för att beräkna korrekt DPI-värdet för den återgivna bilden för OCR.
3633 FlexiPDF hanterar nu dåligt formaterade formulär bättre.
3620 Ibland visades FreeText-kommentarer på fel ställe.
3601 När en PDF innehåller ett ej inbäddat teckensnitt med fast teckenbredd väljer FlexiPDF nu ett lämpligt ersättningssteckensnitt.
3557 Du kan nu skicka PDF-formulär med en ”mailto:”-URL.
3538 Klisterlappar kan nu kopieras och klistras in med Ctrl + C och Ctrl + V.
3476 I vissa fall lästes inte färgprofilen in korrekt och vissa bilder verkade matta och mörkare.
3469 I vissa fall försvann omljud efter att ha klickat med textverktyget i textrutorna.
3458 Vissa markerade textstycken verkade inte markerade.
3456 I vissa fall genererades tomma sidor vid export av sidor från DATEV PDF-filer (skapade med SkyPDF-skrivardrivrutinen).
3453 Ibland lade automatiskt skapande av bokmärken till oönskade blanksteg i ord.
3449 I vissa fall kunde inställningen ”Spara som PDF 1.4” inte inaktiveras.
3442 Knappen ”Skicka formulärdata” fungerade inte alltid.
3430 Lösenordsskyddade PDF-filer visar inte längre tomma miniatyrbilder i FlexiPDF.
3342 Verktygstips kan nu brytas runt och trimma alltför lång text, till exempel i sidofältet Kommentarer.
3270 Vissa kommentarer var inte synliga på sidan, men bara i sidofältet Kommentarer.

2019-08-14: Revision 2.0.5

3565 Formaterade kryssrutor och alternativknappar (introducerade med FlexiPDF 2.0.4) fungerade endast med det engelska användargränssnittet.
3569 Formredigering avbryts inte längre när ett verktygstips visas.
3563 Textmarkering fungerar igen.
3479 Textens färg ändras inte efter import av en översättning.
3572 3559 3553 Vissa felkorrigeringar för PDF-formulär
Vissa översättningar av användargränssnitt har uppdaterats.

2019-07-31: Revision 2.0.4

2514 Funktion: Du kan nu öppna och spara PDF-filer med modern 256-bitars AES-kryptering.
3441 Funktion: Du kan nu välja mellan flera designstilar för kryssrutor och alternativknappar i PDF-formulär.
3370 Funktion: FlexiPDF-användargränssnittet finns nu också på svenska.
3420 Funktion: I formredigeringsläge kan du nu kopiera och klistra in formobjekt.
3375 Funktion: Frimärken och vattenmärken har lagts till för Slovakien.
3554 3399 Förbättrad kompatibilitet för kryssrutor i PDF-formulär med Adobe Acrobat
3421 Du kan nu lägga till verktygstips i formobjekt som visas för användarna när de fyller i formuläret och låter musen hovra över ett formobjekt.
3427 FlexiPDF visar nu eurosymbolen i PDF-filer som skapats med TextMaker.
3541 Du kan nu söka efter och ersätta med omvända snedstreck.
3536 Interaktiva knappar som visar/döljer delar av en PDF-fil fungerar nu i FlexiPDF.
3417 I vissa typer av PDF-filer återges text mycket snabbare nu och med högre kvalitet.
3470 FlexiPDF kraschade om du använde Text Plus-verktyget i en specifik PDF-fil.
3347 Förbättrad hantering av accentuerade tecken och omljud i formobjekt
3366 Kommentarer kan förloras när en PDF-fil läggs till en annan.
3379 Alternativet Zooma in på resultat i sökfunktionen använder nu en rimlig skalfaktor.
3424 Roterade monokroma bilder visas nu med kantutjämning.
3490 Med det tyska användargränssnittet var det inte möjligt att skapa PDF-filer som kräver lösenord både för att öppna och för att ändra sina säkerhetsinställningar.
Vissa översättningar av användargränssnitt har uppdaterats.

2019-05-01: Revision 2.0.2

3361 Funktion: Nytt kommando Arkiv > Spara som (reducerad storlek) som gör det enkelt att komma åt en funktion som minskar storleken på PDF-filer.
3363 Funktion: Registerhanteringen har skrivits om för att förbättra kompatibiliteten med Windows 10. FlexiPDF kan nu väljas som din förinställda PDF-visare med programmet Standardappar och med Öppna med | Välj en annan app.
3367 Du kan separera FlexiPDF 2019 från FlexiPDF 2017 eftersom FlexiPDF 2019 nu lagrar sina konfigurationsfiler i c:\ProgramData\FlexiPDF 2019.
Många översättningar av användargränssnittet har uppdaterats.

2019-02-22: Revision 2.0.1

En fil i FlexiPDF signerades inte digitalt. Därför kunde inte FlexiPDF-skrivardrivrutinen starta FlexiPDF efter att ha slutfört en PDF.

2019-02-21: Revision 2.0.0

Revision 2.0.0 var den första revisionen av FlexiPDF 2019 för Windows.

Tillbaka till översikten

Tack.

Produkten har lagts till i kundvagnen.