SoftMaker logo

FlexiPDF 2022 och NX för Windows

Lista över förändringar

2022-10-25: Revision 3.0.7

4112 Korrigering av ett fel i version 3.0.6 som gjorde att skanningen av svartvita och gråskaliga bilder misslyckades i vissa situationer

2022-09-26: Revision 3.0.6

4694 Markeringar sparas nu korrekt.
4578 Funktionen ”Hitta och ersätta i filer” fungerar igen.
4781 4234 4666 Felmeddelandet ”Rendering misslyckades: Undantag fångades” förhindras nu.
4757 4773 4631 För vissa typsnitt med en icke-standardiserad typsnittsmatris kan texten bli osynlig.

2022-05-09: Revision 3.0.3

4678 I vissa fall kan du med Text Plus-verktyget infoga text endast en gång.
4648 Felmeddelandet ”Rendering misslyckades – undantaget fångades” visades i vissa PDF-filer.
3753 Du kan nu gå igenom formulärfälten i den ordning som de infogades.
4664 Röda streck kan visas nära streckkoder i PDF-filer.
4688 Automatisk textigenkänning (OCR) visar ibland text och den skannade bilden samtidigt.
4677 Markering sparades ibland med fel koordinater.
4332 Namnen på nya formulärelement anger nu på vilken sida de infogades.
4117 Förbättrad visning av svartvita bilder
4705 Formulärelement placeras nu i mitten av skärmen och inte i mitten av sidan.
4706 Färglistan kan saknas i dialogrutan ”Ersätt färger”.
4566 4696 4704 Åtgärdade ett fel vid sammanslagning av PDF-filer

2022-02-07: Revision 3.0.2

2523 Den automatiska säkerhetskopieringen placerar nu filerna i den tillfälliga mappen istället för i mappen för PDF-filer.
3486 Anpassade tangentbordsmappningar sparas nu permanent.
3877 Texten ”x of y” i Bates numrering är nu lokaliserad.
4026 Bättre kompatibilitet med JPEG 2000-bilder
4351 Hyperlänkar som är längre än 512 tecken kan nu redigeras.
4458 Bates-numreringen tar nu hänsyn till teckensnittsstorleken.
4513 Sidbeteckningarna visas nu i statusfältet igen.
4521 Felmeddelandet ”Det går inte att öppna filen C:\ProgramData\FlexiPDF 2022\3\product.xml” visas inte längre.
4558 Förbättringar av det ungerska användargränssnittet
4579 4609 4567 4561 Den senast använda skannern föreslås nu för nästa skanning.
Ytterligare felkorrigeringar

2021-11-26: Revision 3.0.1

2682 Ny funktion: Du kan nu växla mellan alla språk för användargränssnitt utan att behöva installera om.
3558 Ny funktion: Om FlexiPDF vid programstart ser att FlexiPDF-skrivardrivrutinen har inaktiverats blir du nu tillfrågad om du vill att aktivera den igen.
2424 4356 4449 4480 4508 När du öppnar och sparar PDF-filer är mappen Dokument nu vald som standard.
3753 Du kan nu gå igenom formulärfälten i den ordning som de infogades.
4523 När sidor extraherades från en PDF/A-fil sparades inte den nya PDF-filen i PDF/A-format.
2844 4238 4457 Förbättringar av översättningar av användargränssnittet
Ytterligare felkorrigeringar

2021-09-21: Revision 3.0.0

Revision 3.0.0 var den första revisionen av FlexiPDF 2022 för Windows.

Tillbaka till översikten

Tack.

Produkten har lagts till i kundvagnen.