SoftMaker logo

Dataskyddsförklaring

SoftMaker tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. I detta meddelande om skydd av personuppgifter definierar vi först några termer och beskriver sedan:

 • vilka uppgifter från dig som vi lagra och behandlar,
 • på vilken rättslig grund vi tar emot, lagrar och behandlar dina uppgifter,
 • hur länge vi behåller dina uppgifter,
 • hur du kan kontakta oss angående uppgiftsskydd på SoftMaker,
 • och vilka rättigheter du kan hävda mot oss när det gäller dina uppgifter.

Definitioner

I detta meddelande om skydd av personuppgifter använder vi följande definitioner:

 1. GDPR är dataskyddsförordningen som harmoniserar reglerna för behandling av personuppgifter av privata företag och offentliga myndigheter i hela EU.
 2. Med personuppgifter avses all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”Registrerad”), en identifierbar fysisk person avser en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 3. Behandling avser alla åtgärder eller uppsättningar av åtgärder som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det görs med automatiserade medel, som till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggöring, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.
 4. Begränsning av behandlingen avser märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras behandling i framtiden.
 5. Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som är relaterade till en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestanda på jobbet, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.
 6. Pseudonymisering innebär behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad person utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 7. Arkiveringssystem avser varje strukturerad uppsättning av personuppgifter som är tillgängliga enligt specifika kriterier, vare sig de är centraliserade, decentraliserade eller spridda på funktionell eller geografisk basis.
 8. Personuppgiftsansvarig avser den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller något annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syften och medel för behandlingen av personuppgifter. Då syften och sätten för sådan behandling bestäms av unionslagstiftning eller medlemsstatslagstiftning, kan den personuppgiftsansvarige eller de specifika kriterierna för dess nominering föreskrivas av unionslagstiftningen eller medlemsstatens lagstiftning.
 9. Personuppgiftsbiträde avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter på den personuppgiftsansvariges vägnar.
 10. Mottagare avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller ett annat organ, till vilka personuppgifterna lämnas, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild utredning i enlighet med unionslagstiftningen eller medlemsstatens lagstiftning ska inte betraktas som mottagare. Behandlingen av dessa uppgifter av dessa offentliga myndigheter ska överensstämma med tillämpliga regler för dataskydd i enlighet med syftet med behandlingen.
 11. Tredje part avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ annat än den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och personer som, under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar, har behörighet att behandla personuppgifter.
 12. Medgivande av den registrerade innebär fritt given, specifik, informerad och entydig indikation på den registrerades önskemål genom vilka han eller hon, genom ett uttalande eller genom en klar bekräftande handling, samtycker till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige enligt definitionen i GDPR och andra bestämmelser om dataskydd är:

SoftMaker Software GmbH
Kronacher Str. 7
90427 Nürnberg
Tyskland
Telefon: +49 911 9363860
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbplats: www.softmaker.com

(nedan även kallad ”SoftMaker” eller ”vi”)

Användning av våra webbplatser

När du besöker våra webbplatser samlar vårt system automatiskt in en serie data:

 • IP-adressen och/eller värdnamnet på din dator
 • namnet, språket och versionen av din webbläsare
 • operativsystemet som används för att komma åt våra webbplatser
 • referensadressen (den tidigare besökta sidan)
 • datum och tid för din åtkomst
 • tidszonskillnaden till Greenwich Mean Time (GMT)
 • innehållet i begäran (specifik sida)
 • den överförda datavolymen
 • åtkomststatus och HTTP-statuskod

Vi använder inte denna information för att personligen identifiera dig. Istället behöver vi den för:

 • sammanfattad och anonymiserad användningsstatistik
 • optimering av våra webbplatser och deras annonsering
 • att säkerställa funktionerna på våra webbplatser
 • att stödja brottsbekämpande organ i händelse av en cyberattack

Loggfilerna på våra webbplatser lagras separat från andra personuppgifter.

Cookies

Liksom många andra webbplatser använder våra webbplatser ”cookies”. Det här är små textfiler som webbläsaren lagrar på din dator när du besöker en webbplats. En cookie lagrar små mängder data, till exempel ett ”cookie-ID”. Detta är en unik sträng av tecken som gör det möjligt för webbplatser att associera sidvyer med en specifik webbläsare. En viss webbläsare kan identifieras med sitt cookie-ID.

Vi använder cookies för följande syften, bland andra:

 • för att öka användarvänligheten på våra webbplatser
 • för att lagra dina preferenser, till exempel webbplatsens språk
 • för att spara dina inloggningsuppgifter, till exempel när du besöker vår webbshop
 • att tillhandahålla en kundvagn för dina beställningar

Du kan när som helst ta bort cookies i din webbläsare och du kan konfigurera alla vanliga webbläsare så att cookies i allmänhet inte lagras. Genom det sistnämnda uttrycker du din invändning mot inställningen av cookies. Om du inaktiverar inställningen av cookies kanske du inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser.

Registrering på våra webbplatser

Du kan registrera dig på våra webbplatser, till exempel för att skapa ett kundkonto i vår onlinebutik eller för att begära gratis programvara.

Då måste du lämna vissa personuppgifter. Du kan identifiera vilka personuppgifter detta är genom att granska inmatningsmasken som visas under registreringen. Förutom de synliga posterna samlas och lagras din IP-adress samt datum och tid för åtkomst. Vi behöver denna ytterligare information för att kunna spåra eventuellt missbruk via en e-postadress och därmed för vårt rättsliga skydd.

Dessutom lagrar vi vilka produkter du har beställt, inklusive produktnycklar eller serienummer. Detta ökar användarvänligheten eftersom du kan hämta denna information senare i vårt kundcenter.

Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part, utom då:

 • det finns en rättslig skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller
 • en domstol med behörig jurisdiktion eller en brottsbekämpande myndighet beslutar om vidarebefordran av uppgifterna, eller
 • det är nödvändigt att vidarebefordra uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk.

Prenumeration på vårt nyhetsbrev

När du registrerar dig på våra webbplatser för att få vårt nyhetsbrev via e-post måste du lämna vissa personuppgifter.

Du kan identifiera vilka personuppgifter detta är genom att granska inmatningsmasken som visas under registreringen. Förutom de synliga posterna samlas och lagras din IP-adress samt datum och tid för åtkomst. Vi behöver denna ytterligare information för att kunna spåra eventuellt missbruk via en e-postadress och därmed för vårt rättsliga skydd.

Vi skickar ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress du anger under registreringen som en del av vår dubbla registreringsprocess. Med denna bekräftelse e-post verifierar vi att du är den faktiska ägaren av e-postadressen och samtycker till att få nyhetsbrevet.

Om du klickar på bekräftelselänken i e-posten samlar vi in och lagrar din nuvarande IP-adress samt klickdatum och tid. Vi samlar in denna ytterligare information för att kunna spåra eventuellt missbruk via en e-postadress och därmed för vårt rättsliga skydd.

Om du köper varor eller tjänster från våra webbplatser eller begär gratis varor eller tjänster och anger din e-postadress, förbehåller vi oss rätten att använda den för att skicka vårt nyhetsbrev. Detta sker i enlighet med vårt legitima intresse att kontakta våra kunder för reklam, vilket är rådande vid intresseavvägning. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 fPR.

Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part, utom då:

 • det finns en rättslig skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller
 • en domstol med behörig jurisdiktion eller en brottsbekämpande myndighet beslutar om vidarebefordran av uppgifterna, eller
 • det är nödvändigt att vidarebefordra uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk.

Du kan avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev när som helst. Nyhetsbrevet innehåller en länk för att avsluta prenumerationen. Du kan också instruera oss på andra sätt, till exempel via e-post eller kontaktformulär, att sluta skicka vårt nyhetsbrev.

Kontakta via e-post eller kontaktformulär

Om du kontaktar oss via e-post eller via ett av våra kontaktformulär kommer vissa personuppgifter att samlas in och lagras av oss.

Kontakt med hjälp av ett kontaktformulär: Du kan identifiera vilka personuppgifter detta är genom att granska inmatningsmasken som visas på kontaktformuläret. Förutom de synliga posterna samlas och lagras din IP-adress samt datum och tid för åtkomst. Vi behöver denna ytterligare information för att kunna spåra eventuellt missbruk via en e-postadress och därmed för vårt rättsliga skydd.

Kontakt per e-post: Om du kontaktar oss via e-post kommer personuppgifterna som samlas in och lagras av oss att vara det fullständiga e-postmeddelande som du skickar till oss, inklusive alla rubriker.

Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part, utom då:

 • det finns en rättslig skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller
 • en domstol med behörig jurisdiktion eller en brottsbekämpande myndighet beslutar om vidarebefordran av uppgifterna, eller
 • det är nödvändigt att vidarebefordra uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk.

Kommentarsfunktionen i vår blogg och vårt diskussionsforum

Du kan skriva kommentarer på vår blogg och vårt diskussionsforum. Om du gör detta kommer det användarnamn du valt (din pseudonym) att sparas och publiceras utöver texten till din kommentar.

Vi lagrar också din IP-adress samt datum och tid för din åtkomst. Detta är för vårt skydd om din kommentar inkluderar olagligt innehåll eller missbrukar vår blogg eller vårt diskussionsforum.

När du skapar ett användarkonto på vår blogg eller vårt diskussionsforum kommer vissa personuppgifter att samlas in och lagras av oss. Du kan identifiera vilka personuppgifter detta är genom att granska inmatningsmasken som visas i formuläret för att skapa konto. Förutom de synliga posterna samlas och lagras din IP-adress samt datum och tid för åtkomst. Detta är för vårt skydd om din kommentar inkluderar olagligt innehåll eller missbrukar vår blogg eller vårt diskussionsforum.

Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part, utom då:

 • det finns en rättslig skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller
 • en domstol med behörig jurisdiktion eller en brottsbekämpande myndighet beslutar om vidarebefordran av uppgifterna, eller
 • det är nödvändigt att vidarebefordra uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk.

Matomo-webbanalys

Vi använder komponenten ”Matomo” med anonymisering på våra webbplatser. Matomo är ett analysprogram som samlar in och utvärderar data om besökarnas beteende på våra webbplatser. Vi förbättrar dataskyddet genom att låta Matomo förkorta IP-adresserna för besökare på våra webbplatser och därmed göra dem anonyma.

Matomo drivs med vår egen webbserver. Ingen av de insamlade uppgifterna överförs till utvecklarna av Matomo.

Matomo lagrar cookies på den registrerades dator för att möjliggöra analys av användningen av sidorna på våra webbplatser. Varje gång en registrerad person besöker en sida på våra webbplatser som använder Matomo, uppmanas webbläsaren att överföra data till våra tjänster i analyssyfte.

Informationen som genereras av dessa cookies om din användning av webbplatsen, som t.ex.

 • IP-adressen och/eller värdnamnet på din dator
 • namnet, språket och versionen av din webbläsare
 • operativsystemet som du har åtkomst till
 • referensadressen (den tidigare besökta sidan)
 • datum och tid för din åtkomst

överförs till våra servrar och lagras där med IP-adressen anonymiserad.

Du kan när som helst ta bort cookies i din webbläsare och du kan konfigurera alla vanliga webbläsare så att cookies i allmänhet inte lagras. Genom det sistnämnda uttrycker du din invändning mot inställningen av cookies. Om du inaktiverar inställningen av cookies kanske du inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser.

Du kan förhindra Matomo från att samla in uppgifterna om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att klicka på följande knapp:

Du har skapat en avanmälningscookie Du har aktiverat alternativet ”Spåra inte” i din webbläsare Ditt besök spåras inte av Matomo. Avbryt spårning av Matomo

En cookie för avanmälan kommer att ställas in för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Denna cookie för avanmälan är endast giltig i den här webbläsaren och endast för en av våra webbplatser åt gången, och den lagras på din dator. Den löper ut efter 365 dagar. Om du tar bort dessa cookies i den här webbläsaren måste du ställa in denna cookie för avanmälan igen.

Vi respekterar din integritet: Om du har aktiverat alternativet ”Spåra inte” i din webbläsare kommer ditt besök inte att spåras av Matomo.

Profilering

Vi använder inte profilering.

Rättslig grund för behandlingen

När det gäller åtgärder för databehandling där vi begär samtycke för ett specifikt behandlingsändamål utgör artikel 6.1a den rättsliga grunden för behandlingen. Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att verkställa ett avtal med den registrerade, till exempel för leverans av varor eller tjänster eller förkontraktsmässiga åtgärder, som till exempel förfrågningar om våra produkter och tjänster, baseras behandlingen på artikel 6.1b i GDPR. En behandlingsåtgärd kan också baseras på artikel 6.1f i GDPR där behandling är nödvändigt för att skydda ett av våra eller tredje parts legitima intressen, förutsatt att den registrerades intressen inte är rådande.

Period för vilken personuppgifter lagras

Vi lagrar bara personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppnå respektive syfte med datalagring, såvida inte lagar eller myndighetsbestämmelser kräver en längre lagringsperiod. Om lagringsändamålet inte längre gäller och den föreskrivna lagringsperioden löper ut raderas eller låses personuppgifter rutinmässigt.

Den registrerades rättigheter

Varje registrerad person som berörs av behandlingen av personuppgifter har ett antal rättigheter som han eller hon kan utöva gentemot oss. Registrerade personer som vill utöva sina rättigheter kan kontakta oss via vanligt accepterade kommunikationsmetoder.

Rätt till åtkomst

 1. Den registrerade ska ha rätt att få en bekräftelse från den personuppgiftsansvarige huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas, och att i sådana fall få åtkomst till personuppgifterna samt följande information:
  • Syftena med behandlingen
  • Berörda kategorier av personuppgifter
  • Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har utlämnats till eller kommer att utlämnas till, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer
  • Om möjligt, den planerade perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om inte möjligt, kriterierna som används för att fastställa den perioden
  • Förekomsten av rätten att begära att den personuppgiftsansvarige rättar eller raderar personuppgifter, rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter om den registrerade eller rätten att invända mot sådan behandling
  • Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
  • All tillgänglig information om var personuppgifterna kommer ifrån om de inte kommer från den registrerade personen;
  • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, enligt artikel 22.1 och 22.4 i GDPR, och åtminstone i dessa fall meningsfull information om motiveringen samt betydelsen och de planerade konsekvenserna av en sådan behandling för den registrerade.
 2. Om personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation, ska den registrerade ha rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR avseende överföringen.
 3. Den personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som den registrerade begär, kan den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader. Om den registrerade lämnar in begäran på elektronisk väg, och såvida inget annat begärs av den registrerade, ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt.
 4. Rätten att erhålla en kopia som avses i punkt 3 ska inte påverka andras rättigheter och friheter.

Rätt till rättelse

Den registrerade ska ha rätt att erhålla rättelse av felaktiga personuppgifter om honom eller henne från den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål. Med beaktande av syftena med behandlingen ska den registrerade ha rätt att fullborda ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att lämna in en kompletterande inlaga.

Rätt till radering (”rätten att glömmas”)

 1. Den registrerade ska ha rätt att begära att den personuppgiftsansvarige raderar personuppgifter om honom eller henne utan onödigt dröjsmål, och den personuppgiftsansvarige ska ha skyldigheten att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om ett av följande skäl gäller:
  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller behandlas på annat sätt
  • Den registrerade återkallar det samtycke som behandlingen bygger på enligt artikel 6.1a i GDPR eller artikel 9.2 i GDPR, och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
  • Den registrerade gör invändningar mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det finns inga tvingande berättigade skäl för behandlingen, eller om den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.2 i GDPR
  • Personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en juridisk skyldighet i enlighet med unionslagstiftningen eller medlemsstatens lagstiftning som den personuppgiftsansvarige är föremål för;
  • Personuppgifterna har samlats in i förhållande till erbjudandet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.
 2. Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och är skyldig enligt punkt 1 att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för implementeringen, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter att den registrerade personen har begärt att dessa personuppgiftsbiträden ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller replikeringar av, dessa personuppgifter.
 3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas i den utsträckning som behandlingen är nödvändig:
  • för att utöva rätten till yttrandefrihet och information
  • för efterlevnad av en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt unionslagstiftningen eller medlemsstatens lagstiftning som den personuppgiftsansvarige är föremål för eller för att utföra en uppgift som av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som anförtrotts den personuppgiftsansvarige
  • av allmänt intresse inom området folkhälsa i enlighet med punkterna i och h i artikel 9.2 och artikel 9.3 i GDPR
  • för arkiveringsändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i GDPR i den utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen, eller
  • för upprättande, utövande eller försvar av rättsanspråk.

Rätt till begränsning av behandlingen

 1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:
  • Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, för en tidsperiod som ger den personuppgiftsansvarige möjligheten att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
  • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning
  • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
  • Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl,
 2. Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.
 3. En registrerad som har fått behandling begränsad i enlighet med punkt 1 ska underrättas av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen av behandlingen upphör.

Rätt till dataportabilitet

 1. Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om
  • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b, och
  • b behandlingen sker automatiserat.
 2. Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 ska den registrerade ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt.
 3. Utövandet av den rätt som avses i punkt 1 i den här artikeln ska inte påverka tillämpningen av artikel 17 i GDPR. Den rätten ska inte gälla i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
 4. Den rätt som avses i punkt 1 får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att göra invändningar

 1. Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 2. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.
 3. Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
 4. Senast vid den första kommunikationen med den registrerade ska den rätt som avses i punkterna 1 och 2 uttryckligen meddelas den registrerade och redovisas tydligt, klart och åtskilt från eventuell annan information.
 5. När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får den registrerade utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.
 6. Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska den registrerade, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Rätt att dra tillbaka samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till att behandla hans eller hennes personuppgifter.

Bestämmelser om dataskydd angående vår användning av PayPal

Vi har integrerat online-betaltjänsten PayPal som ett av de tillgängliga betalningsalternativen i vår onlinebutik på våra webbplatser.

PayPals operativa företag i Europa är PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Om en registrerad väljer PayPal som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår onlinebutik överförs den registrerades uppgifter automatiskt till PayPal. Genom att välja PayPal som betalningsalternativ samtycker den registrerade till överföring av personuppgifter som krävs för att behandla betalningen. Denna information kan innehålla för- och efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, beställda produkter inklusive priser och annan information som krävs för betalningsbearbetning och bedrägeribekämpning.

PayPal kan dela personuppgifter med banker, kreditföretag, dotterbolag och underleverantörer.

En registrerad kan dra tillbaka sitt samtycke till PayPals behandling av personuppgifter när som helst genom att skicka ett meddelande till PayPal. Sådan återkallelse påverkar inte personuppgifter som måste överföras och behandlas för betalningsbehandling eller som måste förvaras på grund av lagbestämmelser.

PayPal sekretesspolicy informerar dig om PayPals insamling, behandling och användning av personlig information.

Ändringslogg för inlagan

2020-07-20: Avsnittet ”Bestämmelser om dataskydd angående vår användning av Olark-livechatt” borttaget. SoftMaker använder inte längre Olark-livechat.

2020-10-15: Avsnittet ”Bestämmelser om dataskydd angående vår användning av Google Analytics” borttaget. SoftMaker använder inte längre Google Analytics.

2020-10-15: Avsnittet ”Bestämmelser om dataskydd angående vår användning av Facebook” borttaget. SoftMaker har inte använt Facebook-komponenter på ett långt tag.

2020-10-15: Avsnittet ”Bestämmelser om dataskydd angående vår användning av Twitter” borttaget. SoftMaker har inte använt Twitter-komponenter på ett långt tag.

Tack.

Produkten har lagts till i kundvagnen.