SoftMaker logo

SoftMaker Office

Vad är nytt i SoftMaker Office 2018? – Del 3

Bästa SoftMaker-kunder:

I den tredje delen av vår serie talar vi om PlanMaker 2018, vilket är vårt kraftfulla kalkylprogram. Vi kommer främst att fokusera på en funktion som vid en första anblick inte verkar särskilt ny – ”tabeller”. Du undrar förmodligen vad som är så speciellt med tabeller i ett kalkylblad. Detta och mycket mer finns i följande artikel.

Trevlig läsning!

Del 3: PlanMaker

En helt ny värld: tabeller i kalkylblad

Om tabeller i kalkylblad tidigare var okänt för dig, så kanske du undrar vad som är så speciellt med dem. För visst arbetar du med ett kalkylbladsprogram? Har du inte arbetat med tabeller hela tiden? Tja, inte riktigt: Enkelt uttryckt är dessa nya tabeller områden inom kalkylblad som kan formateras med ett enda klick. Du kan lägga till data i dem dynamiskt, och dessa data kan sedan refereras med en speciell syntax. Hur detta fungerar och hur du kan använda detta förklaras nedan.

Definiera ett område som en tabell

Det är ganska enkelt att definiera ett område som en tabell. Om du vill göra detta behöver du bara välja en av cellerna som ligger inom det område du vill konvertera till en tabell och sedan klicka på Infoga | Tabell. I de klassiska menyerna finner du detta kommando under Kalkylblad > Ny tabell.

PlanMaker använder sedan följande dialogruta för att avgöra vilket område som ska definieras som en tabell:

I skärmdumpen ovan ska du titta på tabellen bakom dialogrutan: Även om bara en enda cell markerades, så identifierade PlanMaker automatiskt källområdet för tabellen och föreslog det. Du kan antingen acceptera förslaget eller korrigera det först.

Om du är nöjd med det markerade området bekräftar du genom att klicka på ”Infoga”. Då kommer du se att området har formaterats som en tabell:

Vad hände? Förutom den automatiska formateringen med ett tabellformat – som du kan identifiera med de blå och vita olikfärgade raderna i figuren ovan – erbjuder detta område nu följande alternativ:

Automatiskt AutoFilter: Den första raden i den nyligen skapade tabellen innehåller nu ett AutoFilter. Detta fungerar på samma sätt som ett ”vanlig” AutoFilter i kalkylbladet, men filtrerar bara de värden som finns i tabellen. Det påverkar inte cellerna under tabellen. Som en extra bonus är du inte längre begränsad till ett AutoFilter per kalkylblad, eftersom varje tabell nu har ett eget.

Dynamisk referens: Innehållet i tabeller kan refereras med en speciell syntax som gör det mycket lättare att lägga till data dynamiskt.

Till exempel: Låt oss säga att du vill beräkna medelvärdet för kolumnen ”2016” i tabellen ovan. Du kan enkelt göra detta genom att ange =AVERAGE(Table1[2016]) i valfri cell.

Nu kanske du undrar vilken fördel denna syntax har över inmatningen = AVERAGE (D2: D11) som skulle ge dig samma resultat. Det är här den ovannämnda dynamiken kommer in i bilden. Om ytterligare värden läggs till i tabellen, inkluderas de automatiskt i beräkningen:

På så sätt kan du vara säker på att genomsnittet för hela kolumnen ”2016” i tabellen alltid beräknas, oavsett hur många celler kolumnen innehåller.

Hur lägger jag till nya värden i en tabell? Det är också ganska enkelt – du har tre olika alternativ:

  • Du kan antingen välja den nedre högra cellen i tabellen och trycka på Tab-tangenten,
  • eller så kan du förstora tabellområdet genom att dra den lilla triangeln i tabellens nedre högra hörn,
  • eller så anger du bara ett värde i en cell som ligger direkt till höger eller under tabellen.

Om du hellre vill arbeta med dialogrutor kan du också utöka tabellen via Tabell | Område (med klassiska menyer: Kalkylblad > Tabell> Tabellområde).

Dynamiska cellreferenser är också extremt användbara för tabeller som fungerar som en källa för pivottabeller. Om nya värden läggs till i källtabellen, ingår de också i pivottabellen efter att du väljer ”Uppdatera pivottabeller.”

Den nya syntaxen för adressering av tabellinnehåll ger dig många andra alternativ, som till exempel adressering av flera kolumner i en tabell, adressering av vissa rader och så vidare. Men om vi beskriver alla dessa möjligheter skulle det göra artikeln alldeles för lång. De som är intresserade finner en detaljerad beskrivning i avsnittet ”Tabeller i kalkylblad” i vår PlanMaker-manual.

Särskilda formateringsalternativ: Som du redan har sett applicerades ett tabellformat automatiskt på området som markerats som en tabell. Men detta är inte det enda formatet du kan använda på din tabell. Många andra format är tillgängliga i den kontextkänsliga menyfliken ”Tabell". Om du vill aktivera motsvarande menyflik väljer du en valfri cell i tabellen, och då visas katalogen över ytterligare tabellmallar under Tabell | Tabellformat:

Om du använder det klassiska användargränssnittet finner du den här mallkatalogen under Kalkylblad > Tabell > Tabellinställningar på fliken ”Format”.

Som du ser på skärmdumpen ovan erbjuder tabellerna några andra formateringsalternativ förutom mallarna. Du kan till exempel markera den första eller sista kolumnen eller de automatiska brokiga ”menyflikarna” i raderna eller kolumnerna.

Alternativen Rubrikrad och Summeringsrad representerar specialfunktioner: förutom formateringsalternativ erbjuder båda elementen också speciella tekniska funktioner:

Rubrikrad ger kontrollerna för AutoFilter som nämns ovan. Du kan filtrera och sortera innehållet i tabellen med de små pilarna till höger om varje cell:

Summeringsrad innehåller också kontrollelement i varje cell. Dessa används däremot för att beräkna nyckeltal från innehållet ovan. Till exempel kan genomsnittet av ovanstående data beräknas i summeringsraden med ett enda klick:

För övrigt kan du också ändra innehåll och formatering av tabeller med konventionella metoder. Om du till exempel vill markera en cell kan du enkelt ändra teckensnittsfärgen. Du kan också använda den vanliga formelsyntaxen i en tabell.

Nya cellformat

Du kanske vet hur du arbetar med cellformat från äldre versioner av PlanMaker. Tack vare många nya format som du kan använda från en attraktiv katalog är detta enklare än någonsin tidigare – och du kommer alltid att vara kompatibel med Microsoft Excel 2016 och 2019. Du finner katalogen under Hem | Cellformat:

När du använder det klassiska gränssnittet med menyer och verktygsfält hittar du dessa format i en klassisk listruta på verktygsfältet Format.

Ange storleken på flikarna på kalkylbladet

Som svar på många förfrågningar från kunder har vi lagt till en praktisk liten funktion som gör det lättare att arbeta med flera kalkylblad: nu har användaren möjlighet att ställa in storleken på flikarna i kalkylbladets register. Om flikarna är för små för dig kan du göra dem större dem i inställningarna på fliken ”Visa”:

Kalkylbladets flikar visas sedan i den angivna storleken:

Teckenstorlekar mellan 4 och 48 är tillåtna.

Vi hoppas att du fått en informativ förhandstitt på några av de viktigaste nya funktionerna i PlanMaker 2018.

Tack för dina kommentarer på vårt senaste blogginlägg. Tveka inte att dela dina intryck och upplevelser med oss igen.

Ha det så kul med att prova nya SoftMaker Office!

Den kostnadsfria 30-dagars provversionen finns här.Add comment

Security code
Refresh

Tack.

Produkten har lagts till i kundvagnen.