SoftMaker logo

FlexiPDF

Genomgång: Komma igång med FlexiPDF

Bästa SoftMaker-kunder:

SoftMaker har nyligen lanserat den nya versionen av FlexiPDF. Med FlexiPDF 2019 kan du redigera PDF-filer lika enkelt som med en ordbehandlare.

I det här blogginlägget vill vi visa dig hur FlexiPDF kan hjälpa dig att utföra ditt dagliga arbete. Vi leder dig steg för steg genom det här kraftfulla PDF-redigeringsprogrammet och visar dess viktiga funktioner.

Arbeta med text – lika enkelt som med en ordbehandlare

En PDF-fil består av en eller flera sidor. En sida kan innehålla text, bilder, tabeller och teckningar. Du kan redigera alla dessa element med FlexiPDF. Det första avsnittet i denna bloggartikel handlar om texten.

Med FlexiPDF kan du redigera text som om du använder en ordbehandlare. När du har öppnat en PDF-fil väljer du bara verktyget för textredigering från verktygsfältet så är du redo att sätta igång!

Du kan nu helt enkelt klicka på befintlig text och börja skriva. Ange text, markera textdelar du vill arbeta med och ta bort, kopiera eller flytta dem. Du kan också välja ett område med musen, vilket ger dig en ny textram som du omedelbart kan fylla med text.

Eftersom oformaterad text är ganska tråkigt kan du använda FlexiPDF för att formatera efter eget önskemål. Det är lika enkelt att lägga till textformatering, som till exempel fetstil och kursiv, som det är att byta teckensnitt. Du kan välja färgen på varje textelement två gånger: en gång för normal fyllningsfärg, och för färgen på bokstävernas kontur.

Spåra ändringar ingår

Om du senare vill se vilka ändringar du har gjort i texten ska du aktivera den integrerade funktion för ändringsspårning. Detta påminner om hur TextMaker fungerar genom att markera text som har ändrats eller raderats. Du kan aktivera ändringsspårning med kommandot Arkiv > Inställningar > Redigering. I dialogrutan som visas ska du sätta en bock framför ”Visa ändrad text i” och välja färgen som ändringarna ska visas i:

Som du ser i följande skärmdump markeras all redigerad text automatiskt – här i rött:

Textredigering mellan sektioner och sidor

Svagheten med vissa andra PDF-redigeringsprogram är att de endast låter dig redigera enskilda textblock eller ramar, men inte hela texten som en logisk enhet.

FlexiPDF, å andra sidan, låter dig redigera text mellan stycken, kolumner och sidor. Du kopplar styckena i befintliga PDF-filer så att de representerar ett enda textblock. Fördelen med detta är att infogning och radering av text inte bara ger längre rader, utan brödtexten förlängs eller förkortas dessutom nedåt – även mellan flera sidor – vilket du är van vid med TextMaker eller andra ordbehandlare.

Klicka bara på verktyget Textkoppling:

Markera sedan textrutorna för att bilda en sammanhängande brödtext:

Detta är precis som om du hade flera kopplade textramar i TextMaker. Text flödar automatiskt mellan dessa ramar.

Du kan däremot gå ett steg längre: efter dessa steg väljer du Text > Textruta > Slå samman vertikalt om du vill ha en kontinuerlig textram. FlexiPDF justerar styckeavståndet mellan de tidigare textramarna så att layouten på sidan inte ändras.

Integrerad stavningskontroll

FlexiPDF hjälper dig att skapa PDF-dokument som är fria från stavnings- och skrivfel. Om du vill kontrollera om det finns stav fel i texten måste du först kontrollera att du har ställt in rätt språk. Du gör detta genom att välja Arkiv > Inställningar, aktivera fliken ”Stavning” och ställa in PDF-filens språk här:

Kör sedan Redigera > Kontrollera stavning för att utföra en stavningskontroll.

Kommentera och markera

Du arbetar ofta på PDF-filer i ett team, och alla dina kollegor vill skriva egna kommentarer. Se till att ingen viktig information går förlorad genom att använda FlexiPDF för att infoga olika typer av kommentarer och markeringar i PDF-dokument.

Klicka bara på en av följande ikoner i verktygsfälten Kommentera och Redigera:

Förutom textkommentarer finns också olika teckningar tillgängliga, liksom en textmarkör och frimärken. Både är förinställda och anpassade.

Obs! Om du inte ser ett visst verktygsfält kan du använda menyalternativet Visa > Verktygsfält för att aktivera det.

Ordna sidor

Med FlexiPDF kan du enkelt infoga, flytta och ta bort sidor. Detta är särskilt praktiskt med sidofältet Miniatyrbilder. Om du vill visa det väljer du Visa > Miniatyrbilder. Här kan du nu enkelt ordna om sidor med dra och släpp-funktionen. På verktygsfältet Sidåtgärder (Visa > Verktygsfält > Sida verksamhet) finner du också knappar du kan använda för att infoga, ta bort och rotera sidor:

Skapa nya PDF-dokument

FlexiPDF låter dig inte bara redigera befintliga PDF-filer, utan du kan även skapa nya. Du kan skapa PDF-filer från alla Windows-program som har en utskriftsfunktion.

Oavsett om det är en webbläsare, ett e-postprogram eller ett affärsprogram, så behöver du bara välja kommandot ”Skriv ut” i programmet och välja skrivardrivrutinen ”FlexiPDF”:

Detta skapar inte en utskrift i vanlig mening, utan det sparar det nuvarande innehållet i en PDF-fil som sedan öppnas i FlexiPDF för ytterligare visning och redigering.

Bilder och teckningar

Med FlexiPDF kan du infoga, placera och redigera bilder och teckningar lika enkelt som i en ordbehandlare. Infoga nya bilder med kommandot Objekt > Bild > Infoga och skapa nya teckningar med verktygen i verktygsfältet Teckning (Visa > Verktygsfält > Teckning):

Tips: Om du infogar bilder direkt från din mobiltelefon eller digitalkamera resulterar det ofta i onödigt stora PDF-filer. Om du vill skapa små PDF-filer för publicering på internet ska du minska kvaliteten på inbäddade bilder för att spara utrymme. Välj Objekt > Bild > Sampla om för en rad olika alternativ för att minska filstorleken.

Sök och ersätt

Alla kostnadsfria PDF-läsare kan hitta text i en PDF-fil. FlexiPDF kan göra mer, som till exempel att söka efter text i ett visst teckensnitt eller med viss formatering ... eller göra globala ersättningar i flera dokument samtidigt ... eller ersätta ett teckensnitt direkt med ett annat teckensnitt.

Under Redigera > Sök och ersätt > Sök väljer du ”Teckenformatering” för att bara söka efter textplatser som skapats med en specifik formatering:

Om du vill söka i flera dokument efter en viss term finner du lämpliga alternativ under Redigera > Sök och ersätt > I filer.

Det är lika enkelt att ersätta teckensnitt. Klicka på Redigera > Sök och ersätt > Teckensnitt för att öppna en dialogruta som låter dig göra just det.

Automatisk textigenkänning (OCR)

Vill du söka i dina skannade dokument efter innehåll? Med FlexiPDF Professional är detta möjligt. Den inbyggda optiska teckenigenkänningen skapar sökbara och redigerbara PDF-filer från dina dokument med ett klick.

Du har två alternativ: antingen skannar du dina dokument direkt till FlexiPDF, eller så kan du öppna skannade dokument och sedan utföra OCR.

Skanna och utför OCR direkt i FlexiPDF

Om du vill skapa dokument i FlexiPDF från pappersoriginal så att du kan söka efter och redigera innehållet kör du kommandot Arkiv > Nytt > Importera från skanner:

Se till att kryssa för ”Erkänn text (OCR)” och ange önskat PDF-format.

Textigenkänning i befintliga PDF-filer

Om du redan har ett skannat PDF-dokument som du vill göra sökbart och redigerbart, öppnar du det bara via Arkiv > Öppna och kör sedan OCR-funktionen, som finns under Dokument > Identifiera text (OCR).

Formulär

Med FlexiPDF kan du fylla i både interaktiva och statiska formulär.

Om du har ett interaktivt formulär kan du redigera det med hjälp av handverktyget som finns i verktygsfältet Redigera:

På ett klick kan du fylla i textrutor, välja alternativ i listrutor och markera kryssrutor.

Med FlexiPDF får du även ett kraftfullt sätt att fylla i statiska formulär tack vare Text Plus-verktyget:

Detta verktyg identifierar automatiskt områden som representerar inmatningsfält och låter dig fylla dem som om du hade ett interaktivt formulär:

Denna unika funktion är särskilt användbar för de många PDF-filer som används av organisationer (som offentliga kontor och myndigheter) som faktiskt är formulär men inte skapats som PDF-formulär. Detta klarar inte andra PDF-läsare av!

Dina dokument är säkra

Skydda dina PDF-filer från obehörig öppning, redigering, utskrift och kopiering av text. Med AES-kryptering är dina dokument säkra. Under menyalternativet Dokument > Säkerhet finner du många sätt att säkra dina dokument.

Om du vill göra delar av ditt dokument oläsliga (”svartmarkerade”) är FlexiPDF Professional rätt val för dig. Om du vill maskera text markerar du helt enkelt de önskade textområdena med hjälp av verktyget för textredigering och klickar på ”Maskera markerad text” i verktygsfältet Maskera:

Du kan också maskera bilder med knappen till höger.

Obs! När du har sparat den slutliga versionen av ditt dokument kan dessa maskerade områden inte längre återställas. En sådan fil kan du skicka tredje part utan att behöva oroa dig. Ingen kommer att kunna avslöja det maskerade innehållet.

Tack!

Vi hoppas att vår genomgång av FlexiPDF har varit till hjälp. Du kan testa FlexiPDF innan du köper programmet – ladda ned en gratis provversion idag här.

Vi hoppas att du ska ha stor nytta av FlexiPDF!

 

Meddelande: Det här blogginlägget publicerades ursprungligen den 1 december 2016 och uppdaterades den 13 mars 2019 för att täcka FlexiPDF 2019.

Lägg till kommentar

Tack.

Produkten har lagts till i kundvagnen.