SoftMaker logo

SoftMaker Office HD

Porównanie z innymi pakietami biurowymi

Przekonaj się, że konkurencyjne aplikacje nie dorównują programowi TextMaker HD dla systemu Android:

TextMaker HD

  SoftMaker Office HD Documents To Go Premium Dokumenty Google na Androida WPS Office OfficeSuite 8 Pro + PDF Premium Polaris Office Premium Microsoft Office 365 dla tabletów
Nazwa i wersja programu TextMaker HD Word To Go 4.002 Dokumenty Google 1.3.492.11.32 WPS Office 6.5 OfficeSuite Pro 8.1.2568 Polaris Office Premium 6.08 Microsoft Word dla tabletów 16.0.3601.1020
Cena Zakup za 7,98 euro Zakup za 12,05 euro Bezpłatne Bezpłatne, ale zakupy w aplikacji od 0,74 do 13,75 euro za element Zakup za 16,05 euro Zakupy w aplikacji od 2,17 do 36,26 euro za element Subskrypcja za 2,89 euro miesięcznie lub 29,01 euro rocznie Subskrypcja od 7 euro miesięcznie
Producent SoftMaker Dataviz Google Kingsoft Mobile Systems Infraware Microsoft
Wymagana pamięć (Android 4.4.2) 33 MB 19 MB 43 MB 27 MB 51 MB 90 MB 331 MB
Powiązana wersja na komputer SoftMaker Office dla systemów Windows i Linux WPS Office dla systemów Windows i Linux Microsoft Office 365 dla systemów Windows i Mac

Pliki i zgodność

Odczyt | zapis plików Microsoft Word .doc | | | | | | |
Odczyt | zapis plików Microsoft Word .docx | | | | | | |
Odczyt i zapis chronionych hasłem plików .doc.docx (nie można edytować plików chronionych hasłem) (nie można otwierać chronionych hasłem plików .doc, nie można edytować plików .docx)
Aktywacja/dezaktywacja ochrony dokumentów hasłem
Zachowanie pierwotnego stylu i układu dokumentów Word
Wyświetlanie pierwotnego formatowania i zawartości dokumentów Word
Zapis pliku w innym formacie (np. plik .docx jako .doc)
Otwieranie i zapisywanie plików HTML
Inne obsługiwane formaty plików RTF, OpenDocument Text (ODT), OpenOffice, TextMaker (wszystkie wersje), Pocket Word, zwykłe pliki tekstowe Zwykłe pliki tekstowe RTF, zwykłe pliki tekstowe, ODT (tylko import) (nie można zapisać nawet w formacie .doc)
Otwieranie wielu dokumentów jednocześnie na kartach
Eksport dokumentów do formatu PDF bezpośrednio z programu
Dostosowywanie ustawień eksportu PDF (np. ochrony hasłem, osadzania czcionek, tagów...) (47 ustawień) (tylko 5 ustawień)
Drukowanie dokumentów przy użyciu systemu druku Android (aby drukować, należy przesłać dokumenty na serwer firmy Microsoft)
Korespondencja seryjna
Baza danych adresów
Kreator kopert
Bezpośredni dostęp z programu do plików w usługach Dysk Google | Dropbox | Evernote | OneDrive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wyświetlanie | edycja właściwości dokumentu (autor, temat, słowa kluczowe...) | | | | | | |
Użycie dowolnych czcionek TrueType, OpenType i PostScript w dokumentach (wystarczy skopiować pliki fontów na tablet) (tylko przez chmurę)

Edycja i formatowanie dokumentów

Listy punktowane i numerowane
Hiperlinki
Wstawianie pól (data, numer strony, autor...) (tylko data/godzina i numer strony)
Inicjały
Automatyczne obliczenia w tekście i tabelach
Wstawianie tabel | Scalanie i podział komórek | | | | | | |
Formatowanie tabeli: obramowania | siatka | wypełnianie kolorem | cieniowanie | autoformatowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prawdziwe strony wzorcowe | edycja nagłówków i stopek | wstawianie nowych nagłówków i stopek | | | | | | | | | | | | | |
Wstawianie podziału: strony | wiersza | kolumny | sekcji | rozdziału | | | | | | | | | | | | (podział stron nie zawsze dostępny) | | | | | | | | (podział wiersza, kolumny i sekcji nie zawsze dostępny) | | | | | | | |
Zakładki: wstawianie | przechodzenie | | | | | | |
Wstawianie symboli z tabeli znaków
SmartText: (np. po wpisaniu „asap” pojawi się „as soon as possible”)
Linijka do ustawiania tabulacji i marginesów: pozioma | pionowa | | | | | | |
Statystyki: liczba wyrazów, znaków, akapitów, wierszy, tabel, obrazów... (16 statystyk) (4 statystyki) (3 statystyki) (5 statystyk) (3 statystyki)
Style akapitu: zastosowanie | edycja | | | | | | |
Style znaków: zastosowanie | edycja | | | | | | |
Menedżer arkusza stylów do zarządzania stylami i kopiowania ich między dokumentami

Narzędzia językowe

Sprawdzanie pisowni podczas wpisywania (zakup w aplikacji za 7,53 euro)
Dołączone słowniki pisowni dla wielu języków (słowniki należy kupić osobno)
Wbudowany słownik synonimów (tezaurus do 10 języków)
Automatyczne dzielenie wyrazów (dzielenie wyrazów w 33 językach)

Obrazy, wykresy i rysowanie

Wstawianie obrazów z galerii | z plików | (14 formatów obrazów) | | (funkcja nie zawsze dostępna) | | | |
Wszechstronna edycja obrazów: przycinanie, jasność, kontrast, nasycenie, przezroczystość, cieniowanie, efekty lustrzane...
Wstawianie wykresów (81 typów wykresów 2D i 3D) (20 typów wykresów)
Wiele opcji formatowania wykresów: skalowanie, tytuły, legendy, kolory, gradienty, fazowanie krawędzi, źródła światła...
Wstawianie rysunków | autokształtów | | | | | | |
Wiele opcji formatowania rysunków i kształtów: kolory, linie, desenie, przezroczystości, gradienty, cieniowanie...
Wstawianie pól tekstowych
Wiele opcji formatowania pól tekstowych: rozmiar, położenie, krawędzie, wypełnienie, cieniowanie, efekty oświetlenia i lustrzane...
Dostosowanie zawijania tekstu wokół obiektów (tylko da obrazów i autokształtów) (tylko da obrazów i autokształtów) (tylko da obrazów i autokształtów)
Moduł TextArt z efektami czcionki

Złożone dokumenty

Komentarze: wyświetlane jak w programie Word w systemie Windows | edycja | wstawianie | formatowanie | | | | | | | | | (wstawianie nie zawsze dostępne) | | | | | | | | | | | |
Śledzenie zmian: wyświetlanie zmian | akceptowanie/odrzucanie zmian | wstawianie nowych zmian | | | | | | | | | | | | | |
Przypisy dolne i końcowe: edycja | formatowanie | wstawianie | | | | | | (błędy wyświetlania) | | | | | | | |
Podpisy | spisy ilustracji | | | | | | |
Spisy treści | indeksy | bibliografie | | | | | | | | | | | | | |
Odsyłacze
Wbudowany widok konspektu przestawiający strukturę dokumentów
Tworzenie formularzy (pola wprowadzania danych, pola wyboru, listy rozwijane, obliczenia...)
Tryb wypełniania formularza
Pasek boczny do szybkiej nawigacji w dokumentach i formatowania tekstu

Różne

Dostosowywanie pasków narzędzi
Bezproblemowa wymiana dokumentów między wersją mobilną i komputerową , 100% n/d n/d n/d n/d
Pomoc Nieograniczona pomoc techniczna (e-mail, faks, forum) Producent Producent Producent Producent Producent Producent

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.