SoftMaker logo

SoftMaker Office HD

Funkcje

Edytor tekstu

TextMaker HD dla systemu Android: otwieranie, edycja i zapisywanie plików .doc oraz .docx

TextMaker HD

Ogólne

 • Praktycznie ten sam zakres funkcji co w programie TextMaker dla systemu Windows
 • Interfejs użytkownika zoptymalizowany pod kątem obsługi ekranu dotykowego tabletów z systemem Android
 • Obsługa myszy i klawiatury zewnętrznej

Pliki i drukowanie

 • Dokumenty można wymieniać bezstratnie ze wszystkimi wersjami programu TextMaker we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie i zapisywanie plików DOCDOCX z programu Microsoft Word (od 6.0 do 2016) z zachowaniem zgodności z oryginałem, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • Otwieranie i zapisywanie plików OpenDocument (zgodne z OpenOffice i LibreOffice)
 • Otwieranie i zapisywanie dokumentów w formacie RTF, HTML, Pocket Word, ASCII i Unicode
 • Asystent importu i eksportu plików tekstowych
 • Tworzenie plików PDF bezpośrednio w programie TextMaker HD
 • Formularze PDF, pliki PDF z tagami i zakładki w plikach PDF
 • Eksport do formatu książki elektronicznej EPUB
 • Drukowanie i korespondencja seryjna za pośrednictwem Google Print i różnych programów do drukowania dostępnych w sklepie Google Play
 • Wysyłanie dokumentów w dowolnym formacie (np. DOC, DOCX lub PDF) pocztą elektroniczną
 • Dostęp do dokumentów w usługach Dropbox, Dysk Google, Amazon Cloud Drive, Evernote i OneDrive bezpośrednio z TextMaker HD

Edycja i formatowanie

 • Wstawianie pól takich jak data/godzina, numer strony, autor, kolejne numery itp.
 • SmartText: na przykład po wpisaniu „asap” natychmiast pojawi się tekst „as soon as possible”
 • Obliczenia w tekście i tabelach
 • Obramowania i cieniowanie, wzory wypełnień, inicjały, kontrola akapitu
 • Ukryty i chroniony tekst
 • Style akapitów i znaków
 • Menedżer arkusza stylów: zarządzanie stylami i przenoszenie ich między dokumentami
 • Przenoszenie formatowania za pomocą pędzla formatu
 • Automatyczna numeracja wierszy, akapitów, list i nagłówków
 • Prawdziwe strony wzorcowe, nie tylko proste nagłówki i stopki

Złożone dokumenty

 • Widok konspektu przestawiający strukturę dokumentów
 • Śledzenie zmian umożliwiające monitorowanie wszystkich zmian wprowadzonych w dokumencie oraz ich późniejsze zaakceptowanie bądź odrzucenie
 • Komentarze widoczne jako „dymki” na prawym marginesie strony
 • Odsyłacze, przypisy dolne i końcowe, indeksy, spisy treści, bibliografie
 • Podpisy obrazów i spisy ilustracji
 • Tworzenie i wypełnianie formularzy z polami wprowadzania danych, polami wyboru, listami rozwijanymi, obliczeniami itp.

Grafika i rysowanie

 • Zintegrowane wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w dokumencie za pomocą autokształtów, które są w pełni zgodne z programem Microsoft Word
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach, zarówno z plików, jak i galerii systemu Android
 • Zaawansowane funkcje graficzne, w tym efekty lustrzane, delikatne cienie i przezroczystość
 • Obrazy można przycinać bezpośrednio w dokumencie
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio w TextMaker HD
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Ramki fotografii
 • Kontury i przyleganie
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, np. wykresy słupkowe, kołowe i histogramy

Tabele

 • Tabele złożone, a także zagnieżdżone i wielostronicowe
 • Możliwość scalania, podziału i obracania komórek
 • Powtarzające się wiersze nagłówka (nagłówki są automatycznie powtarzane na początku każdej nowej strony)
 • Sortowanie tekstu i tabel

Narzędzia językowe

 • Sprawdzanie pisowni w 17 językach, synonimy w dziesięciu językach i automatyczne dzielenie wyrazów w 33 językach
 • Automatyczne sprawdzanie pisowni: nieprawidłowo napisane wyrazy są podkreślane na czerwono

Dodatki

 • Pełna obsługa Unicode
 • Rozszerzona obsługa czcionek azjatyckich i arabskich
 • Zintegrowany pełny moduł bazy danych na potrzeby plików dBASE
 • Wstawianie indywidualnych adresów na papierze firmowym

 • Tworzenie i drukowanie etykiet z bazy danych
 • Ułatwiona korespondencja seryjna
 • Bezpłatna pomoc

Arkusz kalkulacyjny

PlanMaker HD dla systemu Android: otwieranie, edycja i zapisywanie plików .xls oraz xlsx

PlanMaker HD

Ogólne

 • Praktycznie ten sam zakres funkcji co w programie PlanMaker dla systemu Windows
 • Interfejs użytkownika zoptymalizowany pod kątem obsługi ekranu dotykowego tabletów z systemem Android
 • Obsługa myszy i klawiatury zewnętrznej

Pliki i drukowanie

 • Arkusze można wymieniać bezstratnie ze wszystkimi wersjami programu PlanMaker we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie i zapisywanie plików XLSXLSXprogramu Microsoft Excel (od 5.0 do 2016) z zachowaniem zgodności z oryginałem, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • Asystent importu i eksportu plików tekstowych oraz baz danych dBASE
 • Tworzenie plików PDF bezpośrednio w programie PlanMaker HD
 • Pliki PDF z tagami i zakładkami
 • Drukowanie za pośrednictwem Google Print i różnych programów do drukowania dostępnych w sklepie Google Play
 • Skalowanie wydruku, aby zmieścił się na określonej liczbie stron
 • Wysyłanie arkuszy w dowolnym formacie (np. XLS, XLSX lub PDF) pocztą elektroniczną
 • Dostęp do dokumentów w usługach Dropbox, Dysk Google, Amazon Cloud Drive, Evernote i OneDrive bezpośrednio z PlanMaker HD

Wszechstronne możliwości obliczeń

 • Ponad 350 funkcji obliczeniowych
 • Arkusze z 1 milionem wierszy i 16 384 kolumnami
 • Obliczenia przy użyciu liczb zespolonych i funkcji tablicowych
 • Formatowanie liczb jako waluty, ze stałymi miejscami dziesiętnymi i separatorami tysięcy, jako wartości procentowych lub ułamkowych, jako daty i godziny itp.
 • Format czasu kalendarza wiecznego (20:00 + 5:00 to nie jest 1:00 ale 25:00) i obliczenia z ujemnymi wartościami czasu
 • Autosumowanie, automatyczny iloczyn itp.
 • Autowypełnianie: inteligentne wypełnianie obszarów komórek wartościami i wierszami wartości
 • Odwołania zewnętrzne (obliczenia na podstawie danych w innych plikach)

Edycja arkuszy kalkulacyjnych

 • Blokowanie wierszy i kolumn
 • Komentarze do komórek
 • Wyróżnianie składni
 • Inspekcja formuł pomagająca w rozwiązywaniu problemów z arkuszami
 • Sprawdzanie poprawności danych wejściowych (walidacja danych)
 • Autouzupełnianie komórek
 • Zaznaczanie i formatowanie wielu arkuszy jednocześnie
 • Ochrona arkusza, skoroszytu i dokumentów za pomocą szyfrowania

Analiza danych

 • Dzięki tabelom przestawnym można wyświetlać dane w konkretny sposób zgodnie z indywidualnymi wymogami, sumować je, sortować na kategorie, porównywać i szacować
 • Szukanie wyniku
 • Scenariusze
 • Tworzenie zakresów baz danych w arkuszach
 • Grupowanie danych (widok konspektu)
 • Sortowanie według maksymalnie 64 kolumn
 • Transponowanie zakresów komórek
 • Autofiltr i filtry specjalne
 • Funkcje bazodanowe dla sum, średnich, wariancji itp.

Tworzenie atrakcyjnych arkuszy

 • Style komórek i znaków
 • Formatowanie warunkowe i wiele nowych funkcji
 • Autoformatowanie: atrakcyjne formatowanie po kliknięciu jednego przycisku
 • Przenoszenie formatowania za pomocą pędzla formatu
 • Obramowanie, cieniowanie i wypełnianie deseniami
 • Obracanie i scalanie komórek
 • Wyśrodkowanie w kolumnach
 • Tworzenie i wypełnianie formularzy z polami wprowadzania danych, polami wyboru, listami rozwijanymi itp.
 • Nagłówki i stopki (podzielone na część lewą, środkową i prawą)
 • Kolorowe zakładki arkuszy

Grafika i rysowanie

 • Zintegrowane wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w dokumencie za pomocą autokształtów, które są w pełni zgodne z programem Microsoft Excel
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach, zarówno z plików, jak i galerii systemu Android
 • Zaawansowane funkcje graficzne, w tym efekty lustrzane, delikatne cienie i przezroczystość
 • Obrazy można przycinać bezpośrednio w dokumencie
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio w PlanMaker HD
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Ramki fotografii
 • Kontury i przyleganie
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki

Prezentacja i wizualizacja danych

 • Zgodny z programem Excel, zaawansowany moduł do tworzenia imponujących wykresów
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, np. wykresy słupkowe, kołowe i histogramy
 • Każdy element wykresu można osobno sformatować przy użyciu dowolnego desenia wypełnienia lub gradientu koloru
 • Imponujące efekty wykresów: delikatne cienie, fazowane krawędzie, przezroczystość, źródła światła itp.
 • Obracanie wykresów w przestrzeni 3D

Dodatki

 • Pełna obsługa Unicode, w tym znaków arabskich
 • Sprawdzanie pisowni w 20 językach i dzielenie wyrazów w 33 językach
 • Bezpłatna pomoc

Oprogramowanie do prezentacji

Presentations HD dla systemu Android: otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików .ppt oraz .pptx

Presentations HD

Ogólne

 • Praktycznie ten sam zakres funkcji co w programie Presentations dla systemu Windows
 • Interfejs użytkownika zoptymalizowany pod kątem obsługi ekranu dotykowego tabletów z systemem Android
 • Obsługa myszy i klawiatury zewnętrznej

Pliki i drukowanie

 • Prezentacje można wymieniać bezstratnie ze wszystkimi wersjami programu SoftMaker Presentations we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie i zapisywanie plików PPTPPTXprogramu Microsoft PowerPoint (od 97 do 2016) z zachowaniem zgodności, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • Drukowanie za pośrednictwem Google Print i różnych programów do drukowania dostępnych w sklepie Google Play
 • Osadzanie czcionek ułatwia bezproblemowe udostępnianie plików programu PowerPoint
 • Tworzenie plików PDF z wybranymi slajdami, konspektami, materiałami informacyjnymi i notatkami bezpośrednio w programie Presentations HD
 • Pliki PDF z tagami i zakładkami
 • Eksport całych prezentacji w postaci plików graficznych lub stron internetowych HTML
 • Wysyłanie prezentacji w dowolnym formacie (np. PPT, PPTX lub PDF) pocztą elektroniczną
 • Dostęp do dokumentów w usługach Dropbox, Dysk Google, Amazon Cloud Drive, Evernote i OneDrive bezpośrednio z Presentations HD

Projektowanie

 • Liczne atrakcyjne szablony projektów ułatwią proces projektowania
 • Każdy szablon ma zestaw pasujących schematów kolorów
 • Możliwość zaprojektowania własnych schematów kolorów i przełączania się między nimi przez naciśnięcie przycisku
 • Układy slajdów usprawniają projektowanie
 • Uniwersalne symbole zastępcze, które mogą służyć do osadzania tekstu, grafiki, tabel, filmów lub dźwięków według potrzeb
 • Zaawansowana koncepcja wzorca slajdów (umożliwia jednoczesne zmiany wszystkich slajdów)
 • Wiele punktorów graficznych
 • Wstawianie albumu fotograficznego

Grafika i rysowanie

 • Zintegrowane wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w dokumencie za pomocą autokształtów, które są w pełni zgodne z programem Microsoft PowerPoint
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach, zarówno z plików, jak i galerii systemu Android
 • Zaawansowane funkcje graficzne, w tym efekty lustrzane, delikatne cienie i przezroczystość
 • Obrazy można przycinać bezpośrednio w dokumencie
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio w Presentations HD
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Ramki fotografii
 • Kontury i przyleganie
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, np. wykresy słupkowe, kołowe i histogramy
 • „Inteligentne prowadnice” umożliwiające szybkie i precyzyjne wyrównywanie obiektów względem siebie

Multimedia

 • Łatwe wstawianie plików dźwiękowych
 • Automatyczne lub wyzwalane przez akcję (kliknięcie albo wskazanie myszą) odtwarzanie plików multimedialnych
 • Odtwarzanie dźwięków na slajdach
 • Wstawianie kolekcji obrazów

Animacje i przejścia slajdów

 • Dostępne setki różnych animacji obiektów i tekstu
 • Gotowe schematy animacji do zastosowania w całej prezentacji
 • Liczne zapierające dech w piersiach animacje i przejścia slajdów

Elastyczność prezentacji

 • Sterowane przez użytkownika i automatyczne prezentacje bez prezentera (tryb kiosku)
 • Interaktywne pokazy slajdów z wykorzystaniem wirtualnego piórazakreślacza
 • Pomocnicze notatki dla prezentera
 • Materiały informacyjne dla odbiorców
 • Widok pełnoekranowy

Zarządzanie i konspekt

 • Widok konspektu
 • Zintegrowane miniatury slajdów do zarządzania slajdami i zmiany ich kolejności

Dodatki

 • Pełna obsługa Unicode, w tym znaków arabskich
 • Sprawdzanie pisowni w 20 językach, synonimy w dziesięciu językach i automatyczne dzielenie wyrazów w 33 językach
 • Bezpłatna pomoc

Języki

Dokumenty

SoftMaker Office HD dla systemu Android umożliwia pracę z dokumentami we wszystkich językach świata (nawet arabskim).

Interfejs użytkownika (menu i okna dialogowe)

Języki interfejsu: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski (Portugalia), portugalski (Brazylia), holenderski, duński, szwedzki, fiński, estoński, łotewski, litewski, węgierski, słoweński, rumuński, grecki, rosyjski, bułgarski, ukraiński, turecki, kazachski, chiński, japoński, koreański

Sprawdzanie pisowni

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), niemiecki (przed i po reformie), szwajcarski niemiecki (przed i po reformie), francuski (Francja), francuski (Kanada), włoski, hiszpański (Hiszpania), hiszpański (Ameryka Łacińska), portugalski (Portugalia), portugalski (Brazylia), holenderski, duński, szwedzki, norweski

Słowniki synonimów (tezaurusy)

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), niemiecki (Niemcy), niemiecki (Szwajcaria), francuski, włoski, hiszpański, holenderski

Automatyczne dzielenie wyrazów

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), niemiecki (przed i po reformie), szwajcarski niemiecki (przed i po reformie), francuski (Francja), francuski (Kanada), włoski, hiszpański (Hiszpania), hiszpański (Ameryka Łacińska), portugalski (Portugalia), portugalski (Brazylia), holenderski, duński, szwedzki, norweski, fiński, turecki, grecki, czeski, polski, słowacki, słoweński, chorwacki, serbski, rumuński, bułgarski, rosyjski, ukraiński, estoński, łotewski, litewski

Wymagania systemowe

Tablety z systemem Android z procesorem zgodnym z ARM i systemem Android 4.0 lub nowszym. Zalecane ekrany o przekątnej 7 cali lub większej.

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.