SoftMaker logo

Porady i wskazówki: instalowanie pakietu SoftMaker Office 2018 dla systemu Linux

Aplikacje pakietu SoftMaker Office 2018 są dostępne w wersji 32- i 64-bitowej, co zapewnia ich zgodność z 32- (x86, 686) i 64-bitowym (x86_64, amd64) systemem Linux.

Przetestowaliśmy SoftMaker Office z bieżącymi wersjami następujących dystrybucji i zalecamy wybranie jednej z nich:

  • Debian
  • Ubuntu
  • Linux Mint
  • openSUSE
  • Fedora

 


Pobieranie

32-bitowe systemy Linux

64-bitowe systemy Linux

 


Instalacja w systemie Ubuntu i Linux Mint

Aby zainstalować pakiet SoftMaker Office, po prostu kliknij dwukrotnie pakiet instalacyjny DEB.

Konfiguracja automatycznych aktualizacji w systemie Ubuntu i Linux Mint

Pakiet SoftMaker Office 2018 można aktualizować z tego repozytorium DEB: https://shop.softmaker.com/repo/apt

Aby w systemie skonfigurować korzystanie z tego repozytorium, najpierw zainstaluj pakiet SoftMaker Office zgodnie z powyższym opisem, a następnie otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenie:

sudo /usr/share/office2018/add_apt_repo.sh

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji system Linux będzie automatycznie aktualizował pakiet SoftMaker Office 2018.

Jeśli nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, wpisanie tych poleceń zaktualizuje SoftMaker Office 2018 do najnowszej dostępnej wersji:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

 


Instalacja w systemie Debian

W systemie Debian należy zainstalować pakiet SoftMaker Office za pomocą wiersza polecenia.

W 32-bitowym systemie Debian otwórz okno powłoki lub terminala i wprowadź następujące polecenia:

su -
apt-get update
dpkg -i softmaker-office-2018_972-01_i386.deb
apt-get install -f

W 64-bitowym systemie Debian otwórz okno powłoki lub terminala i wprowadź następujące polecenia:

su -
apt-get update
dpkg -i softmaker-office-2018_972-01_amd64.deb
apt-get install -f

Konfiguracja automatycznych aktualizacji w systemie Debian

Pakiet SoftMaker Office 2018 można aktualizować z tego repozytorium DEB: https://shop.softmaker.com/repo/apt

Aby w systemie skonfigurować korzystanie z tego repozytorium, najpierw zainstaluj pakiet SoftMaker Office zgodnie z powyższym opisem, a następnie otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenia:

su -
/usr/share/office2018/add_apt_repo.sh

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji system Linux będzie automatycznie aktualizował pakiet SoftMaker Office 2018.

Jeśli nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, wpisanie tych poleceń zaktualizuje SoftMaker Office 2018 do najnowszej dostępnej wersji:

su -
apt-get update
apt-get upgrade

 


Instalacja w systemie Fedora

Pakiety instalacyjne RPM są podpisywane cyfrowo przez firmę SoftMaker. Przed zainstalowaniem pakietu SoftMaker Office pobierz nasz publiczny klucz GPG i zaimportuj go. Otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenie:

sudo rpm --import linux-repo-public.key

Jeśli pominiesz ten krok, nadal będzie możliwa instalacja pakietów SoftMaker RPM, ale po wyświetleniu komunikatu o brakującym kluczu GPG trzeba będzie nacisnąć przycisk Ignore (Ignoruj).

Następnie zainstaluj pakiet SoftMaker Office, klikając dwukrotnie pakiet instalacyjny RPM.

Konfigurowanie automatycznych aktualizacji w systemie Fedora

Pakiet SoftMaker Office 2018 można aktualizować z tego repozytorium RPM: https://shop.softmaker.com/repo/rpm

Aby w systemie skonfigurować korzystanie z tego repozytorium, najpierw zainstaluj pakiet SoftMaker Office zgodnie z powyższym opisem, a następnie otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenie:

sudo /usr/share/office2018/add_rpm_repo.sh

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji system Linux będzie automatycznie aktualizował pakiet SoftMaker Office 2018.

Jeśli nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, wpisanie tych poleceń zaktualizuje SoftMaker Office 2018 do najnowszej dostępnej wersji:

Jeśli używasz yum:

sudo yum update

Jeśli używasz dnf:

sudo dnf upgrade

 


Instalacja w systemie openSUSE

Pakiety instalacyjne RPM są podpisywane cyfrowo przez firmę SoftMaker. Przed zainstalowaniem pakietu SoftMaker Office pobierz nasz publiczny klucz GPG i zaimportuj go. Otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenie:

sudo rpm --import linux-repo-public.key

Nie pomijaj tego kroku, ponieważ może to spowodować niepowodzenie instalacji i krótkie wyświetlenie na ekranie jedynie niejasnego komunikatu o błędzie „Internal error” (Błąd wewnętrzny).

Następnie zainstaluj pakiet SoftMaker Office, klikając prawym przyciskiem myszy pakiet instalacyjny RPM i wybierając opcję „Install or remove software” (Zainstaluj lub usuń oprogramowanie).

Konfiguracja automatycznych aktualizacji w systemie openSUSE

Pakiet SoftMaker Office 2018 można aktualizować z tego repozytorium RPM: https://shop.softmaker.com/repo/rpm

Aby w systemie skonfigurować korzystanie z tego repozytorium, najpierw zainstaluj pakiet SoftMaker Office zgodnie z powyższym opisem, a następnie otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenie:

sudo /usr/share/office2018/add_rpm_repo.sh

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji system Linux będzie automatycznie aktualizował pakiet SoftMaker Office 2018.

Jeśli nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, wpisanie tych poleceń zaktualizuje SoftMaker Office 2018 do najnowszej dostępnej wersji:

Jeśli używasz zypper:

sudo zypper update

Jeśli używasz yum:

sudo yum update

Jeśli używasz dnf:

sudo dnf upgrade

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji możesz pominąć ten krok, ponieważ system Linux będzie automatycznie aktualizował pakiet SoftMaker Office 2018.

 


Instalacja w innych systemach

Jeśli Twojego systemu nie ma na liście i nie możesz uruchomić instalacji zgodnie z powyższymi instrukcjami, zainstaluj pakiet SoftMaker Office przy użyciu naszych pakietów instalacyjnych .tgz.

W zależności od systemu pobierz 32-bitowy lub 64-bitowy pakiet instalacyjny .tgz. Następnie rozpakuj go i uruchom skrypt instalacyjny, który znajduje się wewnątrz:

Jeśli używasz 32-bitowego systemu Linux:

tar xvzf softmaker-office-2018-972-i386.tgz
./installsmoffice

Jeśli używasz 64-bitowego systemu Linux:

tar xvzf softmaker-office-2018-972-amd64.tgz
./installsmoffice

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.