SoftMaker logo

SoftMaker Office 2018
dla systemów Windows, Mac i Linux

Lista zmian

2019-10-28: wersja 972

Wszystkie programy
38954 41497 Mac Pakiet SoftMaker Office już jest uwierzytelniony. Można go uruchamiać w systemie macOS 10.15 Catalina bez generowania wyjątku w oprogramowaniu Gatekeeper.
38146 41504 Mac, Linux Ulepszenie: SoftMaker Office przeszukuje pod kątem fontów już nie tylko systemowe foldery fontów, ale też ich podfoldery.
TextMaker
41386   Czasami wyrazy napisane w języku niemieckim były dzielone przed zainicjowaniem słownika Duden Korrektor. Mogło to powodować niewłaściwe umieszczenie łącznika.
41542   W specyficznych sytuacjach część ułamkowa w polach liczbowych w bazie danych była pomijana w dokumencie.
41610 41096 41338 41289 41131   Usunięcie tabeli mogło powodować awarię programu TextMaker.
PlanMaker
41550   Włączenie ochrony arkusza mogło powodować zablokowanie programu PlanMaker.
Presentations
40757 40487   Kopiowanie tabel między prezentacjami mogło powodować awarię programu Presentations.

2019-08-27: wersja 970

Wszystkie programy
40604 Windows Jeśli jedna z aplikacji pakietu SoftMaker Office jest uruchamiana przez automatyzację OLE, komunikaty narzędzia sprawdzania dostępności aktualizacji są pomijane, aby skrypty mogły działać bez przerwy.
TextMaker
40752 40774   Otwarcie bazy danych DBF zawierającej usunięte rekordy mogło powodować awarię programu TextMaker.
40798   Znów działa wklejanie obrazów podczas wklejania stron internetowych z przeglądarki.
PlanMaker
40662 40735 40479 40761   Ulepszenia tabel przestawnych

2019-08-14: wersja 968

Wszystkie programy
38447 40391 Windows Jeśli pasek narzędzi nie znajdował się w swojej domyślnej pozycji u dołu, po ponownym uruchomieniu pakietu SoftMaker Office nie zawsze był przywracany układ okna.
40507 Linux W przypadku niektórych drukarek nie działało drukowanie do PDF, ponieważ drukarki nie obsługiwały kodowania WinAnsiEncoding używanego w naszych plikach PDF.
TextMaker
40324 40238 40424 40474 40424   Ulepszenie filtru importu plików RTF
PlanMaker
40357   Bezpośrednie edytowanie komórek ze znakami chińskimi powodowało ich nieczytelność.

2019-07-05: wersja 966

TextMaker
40335   Scalanie komórek tabeli już nie powoduje awarii programu TextMaker.
40329   Edycja komórek tabeli w nagłówkach ponownie działa.
40282 Mac Ulepszenie: Możliwość zmiany poziomu akapitów za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Ctrl+Lewo i Shift+Ctrl+Prawo.
33109 40327   Ulepszenie filtru importu plików RTF

2019-07-01: wersja 965

Wszystkie programy
37459 Mac, Linux Ulepszenie: SoftMaker Office obsługuje kolekcje TrueType (fonty TTC) również w systemach macOS i Linux.
39986 Mac Ulepszenie: Narzędzie IME dla języka chińskiego, japońskiego i koreańskiego umożliwiające przechodzenie między alternatywami tekstu przy użyciu klawisza spacji.
39905 Mac Ulepszenie: Ulepszona obsługa klawiatury: Alt+kursor i Alt+Shift+kursor przenoszą karetkę słowo po słowie.
37331 Windows Oprogramowanie Dragon NaturallySpeaking już działa z pakietem SoftMaker Office w trybie wstążki.
39933   Etykiety ikon na zdefiniowanych przez użytkownika kartach wstążki już są wyświetlane prawidłowo.
39947   W przypadku zablokowania dostępu do naszego serwera licencji przez zaporę lub oprogramowanie antywirusowe jest wyświetlany precyzyjny komunikat o błędzie.
39474 39736   Zmiana rozmiaru okna programu już nie powoduje migania ekranu w systemie macOS 10.14.2 lub nowszym.
TextMaker
38858   Ulepszenie: Nowa wersja słownika Duden Korrektor z ulepszonym sprawdzaniem pisowni i gramatyki w języku niemieckim.
39838   Ulepszenie: Zachowywanie pól użytkownika, takich jak nazwa i adres, w formacie DOCX.
39768   Ulepszone automatyczne wstawianie wielkich liter: gdy akapit kończy się przecinkiem („Szanowny Panie,”), pierwszy znak w następnym akapicie już nie jest automatycznie zamieniany na wielką literę.
39918   Import uszkodzonych plików RTF z innych aplikacji już działa lepiej.
39887   Tabulatory znów działają jako separatory w plikach tekstowych używanych do korespondencji seryjnej.
39926   Podczas importu plików RTF cudzysłowy proste już nie są konwertowane na cudzysłowy drukarskie.
39989   Duplikowanie rekordów w oknie bazy danych działa ponownie.
39849   Nowe wiersze dodawane do tabeli teraz dziedziczą formatowanie z wiersza powyżej.
40033   Filtr importu plików ODT już importuje ustawienia dzielenia wyrazów z tych plików.
40108   Funkcja eksportu RTF zapisuje teraz ustawienia podajnika papieru.
PlanMaker
39980   W niektórych przypadkach w sortowaniu tabeli był uwzględniany wiersz nagłówka — poprawiono to.
39974   Dodano nową walutę — kina Papui-Nowej Gwinei.
39984   Komórki z datami już są wyświetlane prawidłowo na liście pól tabeli przestawnej na pasku bocznym.
BasicMaker
39901 Windows Funkcje tekstowe FRAGMENT.TEKSTU, LEWY, PRAWY I SPACE działają prawidłowo w wersji 64-bitowej.
40234 Windows Pasek stanu w edytorze BasicMaker teraz pokazuje prawidłowy numer kolumny w wierszach z tabulacjami.

2019-04-18: wersja 962

Wszystkie programy
39736 Mac Ograniczono miganie ekranu w systemie macOS 10.14.4
39758 Windows Jeśli instalacja pakietu serwisowego została przerwana z powodu ponownego uruchomienia systemu Windows podczas instalowania aktualizacji, pozostawała niekompletna instalacja pakietu SoftMaker Office, której nie można było naprawić nawet przez ponowne uruchomienie instalatora pakietu serwisowego.
TextMaker
39804   Czasami oczyszczanie bazy danych powodowało awarię programu.
39775   Przeglądarka bazy danych wyświetlana po wybraniu szablonu dokumentu z dołączoną bazą danych teraz znów pamięta używane wcześniej listy lub widok formularza.
39769   Po wybraniu szablonu dokumentu z dołączoną bazą danych DBF zestaw znaków do bazy danych już jest wybierany prawidłowo.
39808   Baza danych DBF z zestawem znaków DOS jest teraz otwierana przy użyciu strony kodowej 850 zamiast 437, co umożliwia korzystanie ze znaków diakrytycznych większości języków zachodnioeuropejskich.
PlanMaker
39786   Zmiana elementów wyświetlanych przez autofiltr powoduje teraz aktualizację obliczeń online na pasku stanu.
  Kilka ulepszeń filtru importu plików ODS
BasicMaker
39778   Skrypt BasicMaker może teraz odczytać zawartość komórki z arkusza PlanMaker nawet wtedy, gdy komórka jest chroniona.

2019-04-10: wersja 960 (rocznicowa aktualizacja)

Wszystkie programy
39006   Ulepszenie: Zgodność programów TextMaker, PlanMaker i Presentations z formatami plików Word 2019, Excel 2019 i PowerPoint 2019.
38428 Windows Ulepszenie: Możliwość skanowania stron i obrazów nie tylko przy użyciu sterownika TWAIN, ale też WIA. Dzięki temu pakiet SoftMaker Office działa teraz z większością skanerów i w wersji 64-bitowej.
11356 Windows Ulepszenie: Sterownik skanera WIA umożliwiający skanowanie wielu stron w jednym kroku.
W programie TextMaker są tworzone pojedyncze strony.
W programie PlanMaker obrazy są umieszczane jeden nad drugim.
W programie Presentations są tworzone pojedyncze slajdy.
37997   Ulepszenie: Obsługa pędzla formatu przy użyciu klawiatury: wybierz tekst, naciśnij Ctrl+Shift+C, aby skopiować formatowanie, wybierz miejsce docelowe i naciśnij Ctrl+Shift+V, aby wkleić formatowanie.
36480 36524 36455 38263 19265 38932   Ulepszenie: Klasyczne menu w programach TextMaker, PlanMaker i Presentations z nowymi paskami narzędzi o bardziej logicznym układzie.
39478   Ulepszenie: Aktualizacja elementu menu rozwijanego Wstaw | Znak w celu dodania kolejnych znaków typograficznych.
38694   Ulepszenie: Nowe polecenie ? | Pomoc techniczna do wysyłania zapytań klientów bezpośrednio z pakietu SoftMaker Office.
39053 38694   Ulepszenie: Do wysyłania raportów o awarii już nie jest potrzebny program pocztowy, ponieważ pakiet SoftMaker Office wysyła je bezpośrednio.
19374   Ulepszenie: Przycinanie „odwrotne” obrazów w celu zapewnienia lepszej zgodności z pakietem Microsoft Office.
38852 Mac Ulepszenie: Przeciąganie zdjęć z aplikacji Apple Photos do dokumentów TextMaker, PlanMaker i Presentations.
38680 38694 38840   Ulepszenie: Przełączanie się między kartami wstążki za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+F12 i Ctrl+Shift+F12.
20366 Windows Ulepszenie: Możliwość wprowadzenia dowolnego znaku Unicode za pomocą kombinacji klawiszy Alt+nnnn. Aby na przykład wprowadzić znak euro, naciśnij Alt+8364.
  Ulepszenie: Aktualizacja wielu tłumaczeń interfejsu użytkownika, pierwszy raz jest dostępny polski interfejs użytkownika.
30336 38935   Ulepszenie: Obsługa francuskich zasad typograficznych: w przypadku tekstu w języku francuskim znaki cudzysłowu, zapytania, wykrzykniki, dwukropki i średniki są automatycznie dopełniane spacjami nierozdzielającymi.
38016 Mac Ulepszenie: Możliwość wprowadzenia tekstu chińskiego, japońskiego i koreańskiego, ponieważ program SoftMaker Office obsługuje narzędzie Mac IME.
39081 Mac, Linux Ulepszenie: Zmiana preferowanego miejsca przechowywania pliku licencji, aby umożliwić wszystkim użytkownikom danego komputera uruchomienie pakietu SoftMaker Office bez konieczności ponownego wprowadzania klucza produktu. Nowe preferowane miejsca: /Library/Application support/SoftMaker (macOS) i /etc/SoftMaker (Linux).
26135   Ulepszenie: Alfabetyczne sortowanie listy drukarek w oknie dialogowym Drukowanie.
TextMaker
  Ulepszenie: Nowy moduł bazy danych z nowymi funkcjami, takimi jak przeglądanie plików CSV.
38858   Ulepszenie: Aktualizacja słownika Duden Korrektor do wersji 3.4 z ulepszonym sprawdzaniem pisowni i gramatyki w języku niemieckim.
15705   Ulepszenie: Drukowanie zaznaczonego tekstu.
36305   Ulepszenie: Zapisywanie wykresów jako plików obrazu.
38392   Ulepszenie: Ramki tekstowe i autokształty nie są już wstawiane natychmiast. Zamiast tego pojawia się kursor myszy, który pozwala na określenie rozmiaru nowego obiektu przed jego utworzeniem. To nowe domyślne zachowanie można zmienić po wybraniu kolejno Plik | Opcje.
38377   Ulepszenie: Polecenie Widok | Ustaw powiększenie ma dodatkową opcję powiększania „Dopasuj tekst do okna”.
23583   Ulepszenie: Kliknięcie nazwy języka na pasku stanu umożliwia zmianę języka zaznaczonego tekstu.
38890   Ulepszenie: Możliwość edytowania pola i obliczeń po ich dwukrotnym kliknięciu.
38743   Ulepszenie: Nowa opcja Pomiń numerowanie na listach numerowanych.
32926   Ulepszenie: Przy użyciu ikony trójkąta w prawym dolnym rogu grup ZmianyKomentarze na karcie wstążki Recenzja można szybko zmienić ustawienia śledzonych zmian i komentarzy.
36097   Ulepszenie: Dodano dwie nowe funkcje pola do polecenia Wstaw | Pole: „Liczba stron w rozdziale” i „Rzeczywista liczba stron w rozdziale”.
8817   Ulepszenie: Możliwość szybkiego ustawienia flag zgodności dla konkretnych edytorów tekstu w menu Plik | Właściwości | Zgodność.
36540   Ulepszenie: Kompletne zapisywanie stylów tabeli w formatach DOCX i TMDX.
36755 34338   Ulepszenie: Lepsza obsługa cudzysłowów drukarskich w języku niemieckim: pojedynczy apostrof na początku słowa zamienia się w pojedynczy cudzysłów dolny.
38896   Ulepszenie: Język francuski: apostrof wewnątrz słowa nie jest już przekształcany w znak ›.
38790   Ulepszenie: Otwieranie hiperlinku przy użyciu Ctrl+kliknięcia zamiast zwykłego kliknięcia. Po przesunięciu kursora myszy na hiperlink w podpowiedzi jest widoczny jego adres URL.
PlanMaker
16847 36044   Ulepszenie: PlanMaker ma opcję Dokładność jak wyświetlono, która umożliwia kontynuowanie obliczeń z dokładnością widoczną w komórkach. Jeśli komórka A1 zawiera 3,3, ale jest wyświetlana przy użyciu dwóch cyfr (3,33), to 3 * A1 będzie wynosić 9,99, a nie 10.
25467   Ulepszenie: Nowa polecenie Wstaw skopiowane komórki służące do przenoszenia istniejących komórek lub wierszy w dół albo w prawo, aby zrobić miejsce dla wklejanej zawartości.
37212 37213 38606 38651   Ulepszenie: Ulepszona funkcja autofiltru: hierarchiczne grupowanie dat, więcej opcji filtrowania liczb, nowe filtry daty i tekstu.
26408   Ulepszenie: Eksperymentalny filtr importowania plików OpenDocument Calc.
27598 37928   Ulepszenie: Dodano prawie 50 funkcji obliczeniowych, głównie statystycznych.
35000   Ulepszenie: Możliwość wyszukiwania podziałów wierszy w oknie dialogowym Wyszukiwanie.
38289   W przypadku liczb z podstawą ujemną pierwszeństwo operatora potęgowania przed operatorem znaku już działa jak w programie Excel.
  Ulepszenie: Zaktualizowano podręczniki i pliki pomocy z opisami tabel przestawnych i nowych funkcji obliczeniowych.
Presentations
36305   Ulepszenie: Zapisywanie wykresów jako plików obrazu.
18979   Ulepszenie: Możliwość formatowania tekstu w wielu kolumnach.
BasicMaker
37342 Windows Ulepszenie: Możliwość uruchamiania skryptów BasicMaker także w 64-bitowej wersji pakietu SoftMaker Office.

Powrót do omówienia

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.