SoftMaker logo

SoftMaker Office 2021
dla systemów Windows, Mac i Linux

Lista zmian

2022-11-23: wersja 1059 (tylko system macOS)

TextMaker
54387 Mac Program TextMaker już uruchamia się w systemie macOS w wersji wcześniejszej niż 10.14. Biblioteka programu Duden Korrektor wywoływała funkcję systemową, która była dostępna tylko w systemie macOS 10.14 i nowszym.

2022-11-16: wersja 1058

Wszystkie programy
54104 Windows Ze względu na aktualizację 22H2 systemu Windows 11 nie było możliwe otwieranie dokumentów bezpośrednio w pakiecie SoftMaker Office przez dwukrotne kliknięcie w Eksploratorze. Teraz wprowadzono obejście tego problemu systemu Windows.
54146   Teraz można wyłączyć funkcję klawisza Insert, która przełącza między trybem wstawiania a nadpisywania w pakiecie SoftMaker Office. Zapobiegnie to przypadkowemu przełączeniu do trybu nadpisywania oraz stanowi obejście problemu w aplikacji DeepL, który powodował błędne wysłanie tego naciśnięcia klawisza do programów.
54087 Windows W przypadku pewnych drukarek niektóre dostępne rozmiary papiery nie były oferowane do wyboru.
TextMaker
54052   Ulepszenie: Nowa wersja narzędzia do sprawdzania gramatyki niemieckiej Duden Korrektor z dodatkowymi zasadami gramatycznymi i wzbogaconym słownikiem.

2022-10-04: wersja 1054

Wszystkie programy
52709   Ulepszenie: Niektóre sterowniki drukarki opóźniały uruchomienie programów TextMaker, PlanMaker i Presentations o nawet 45 sekund, jeśli drukarka była wyłączona lub nieosiągalna. Teraz wprowadzono obejście tego problemu.
TextMaker
53605   W niektórych sytuacjach użycie pliku XLSX lub PMDX jako źródła korespondencji seryjnej mogło spowodować przerwanie pracy programu.
PlanMaker
53590   Zmiana szerokości kolumn lub wysokości wierszy w wielu arkuszach mogła spowodować przerwanie pracy programu.

2022-08-10: wersja 1050

Wszystkie programy
45254   Ulepszenie: W oknie dialogowym Opcje teraz znajduje się przycisk Zarządzaj, który umożliwia importowanie i eksportowanie plików konfiguracji pakietu Office, takich jak mapowania klawiatury, paski narzędzi i słowniki użytkownika. Umożliwia to synchronizowanie ich między różnymi komputerami lub przywrócenie bieżących ustawień w przyszłych wersjach pakietu SoftMaker Office.
52652 Windows Ulepszenie: Opcja Preferuję używanie większych kontrolek w oknie dialogowym Opcje umożliwia określenie, czy ikony, paski przewijania itp. powinny być powiększone, gdy ekran jest skalowany do 150%.
53039 46974 53237 Windows Naciśnięcie klawiszy od Ctrl+1 do Ctrl+3 w celu zmiany języka wprowadzania mogło powodować przerwanie pracy programu.
TextMaker
51577   Ulepszenie: Nowa wersja narzędzia do sprawdzania gramatyki niemieckiej Duden Korrektor z dodatkowymi zasadami gramatycznymi i wzbogaconym słownikiem.
53334   Ustawienie Drukuj tło strony teraz jest zachowywane również w formatach RTF i DOCX.
PlanMaker
52663 52833 52825 Mac Wybranie jednego z gotowych filtrów z menu rozwijanego Autofiltr mogło spowodować przerwanie pracy programu.
53154   Użycie zbyt długiego ciągu formatowania (powyżej 100 znaków) do definiowanego przez użytkownika formatu liczbowego mogło spowodować przerwanie pracy programu.
53285   Ulepszono wyświetlanie liczb z wieloma miejscami po przecinku.

2022-04-07: wersja 1046

Wszystkie programy
52640 52572 Windows Poprawki zapobiegające wolnemu uruchamianiu aplikacji i nieoczekiwanym zmianom drukarki.
52652 Windows Paski przewijania i wstążka znów są widoczne w zwykłym rozmiarze w przypadku skalowania ekranu do 150%.
TextMaker
52629   Style akapitów znów można stosować przez ich dwukrotne kliknięcie na pasku bocznym.
PlanMaker
52554   Kopiowanie komórek do schowka znów działa z normalną szybkością.

2022-03-22: wersja 1044

Wszystkie programy
51895 Windows Instalator MSI znów umożliwia wybór niestandardowego folderu docelowego aplikacji.
51898 52218 Mac, Linux W niektórych systemach strony o orientacji poziomej były drukowane w orientacji pionowej.
50843 Windows Niedostępna drukarka już nie opóźnia uruchomienia programów.
TextMaker
47981   W przypadku wpisywania w obszarze tekstu chronionego na pasku stanu pojawia się komunikat.

2021-12-17: wersja 1042

Wszystkie programy
  Różne poprawki błędów

2021-12-02: wersja 1040

Wszystkie programy
51133 Mac Okna dialogowe plików w systemie macOS 12 znów mają właściwy rozmiar.
TextMaker
51577   Ulepszenie: Nowa wersja narzędzia do sprawdzania gramatyki niemieckiej Duden Korrektor z dodatkowymi zasadami gramatycznymi i wzbogaconym słownikiem.
51385   Linki do plików i adresy e-mail już są prawidłowo eksportowane do formatu PDF.
PlanMaker
51397   Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY teraz zachowuje się tak jak w programie Excel w przypadku pustych komórek.
51294 51137   Ulepszenia tabel przestawnych

2021-11-02: wersja 1038

Wszystkie programy
50951   Ulepszenie: Teraz można wstawiać hiperlinki do plików, które jeszcze nie istnieją.
50768 Linux Ulepszenie: SoftMaker Office uznaje definicje kluczy w pliku .XCompose.
TextMaker
50367 50912 Mac Ulepszenie: Słownik Duden Korrektor jest dostępny na komputerach Mac z układem M1.
PlanMaker
24364   Ulepszenie: Obrazy i inne obiekty z ustawieniem „Położenie: Zależy tylko od położenia komórki” są sortowane wraz z sortowaną komórką.
45124   Funkcja LICZ.JEŻELI teraz działa jak w programie Excel.

2021-07-19: wersja 1034

Wszystkie programy
50672 Mac, Linux Ulepszenie: Oprócz podręcznika w formacie PDF z programami jest teraz zintegrowana kontekstowa pomoc online.
38187   Ulepszenie: W oknie dialogowym eksportu pliku PDF jednym kliknięciem można zresetować ustawienia PDF.
49695 Mac Ulepszenie: Programy uruchamiają się szybciej.
46342   Ulepszenie: Pola wyboru kolorów są teraz powiększone również w trybie dotykowym.
50584 45449 50600 50644 50766 50780   Niektóry obrazy nie były drukowane lub były drukowane tylko częściowo.
TextMaker
50620   Ulepszenie: Nowa wersja słownika Duden Korrektor.
50543 50580   Program TextMaker mógł ulec awarii podczas wstawiania obiektów.
50534 50559   Program TextMaker mógł ulec awarii podczas wyszukiwania na pasku bocznym.
PlanMaker
45124   Ulepszenie: Podział stron w widoku podziału strony jest wyświetlany wyraźniej.
30766   Ulepszono formatowanie wartości daty w języku węgierskim, francuskim i hiszpańskim.

2021-05-20: wersja 1032

Wszystkie programy
46346   Ulepszenie: Przenoszenie małych obiektów jest teraz łatwiejsze, ponieważ mają one dodatkowy uchwyt.
28105 Linux Aplikacje są teraz zgodne z menedżerem schowka „Parcelite”.
TextMaker
49984   Ulepszenie: Nowa wersja słownika Duden Korrektor z dodatkowym narzędziem do sprawdzania gramatyki w tekstach niemieckich.
47685   Ulepszenie: Już można otwierać zaszyfrowane pliki DOCX ze zdefiniowaną przez użytkownika wartością ciągu inicjującego („salt”).
44173 44515 50316   Ulepszono import i eksport plików ODT.
49170   Współczynnik proporcji już jest uwzględniany przy przycinaniu obrazów.
8185 10217 14130 19256 43558   Polecenie „Zamień wszystko” działa teraz znacznie szybciej.
49797 49811 49966 50031 50267   Ulepszono integrację z Zotero.
50357   Rozwiązano problem przerwania pracy programu po wybraniu interfejsu użytkownika w języku rumuńskim.
PlanMaker
33909 50247   Rozwiązano problem drobnych niezgodności z programem Excel dotyczących funkcji SUMA.ILOCZYNÓW i XIRR.
Presentations
46184   Ulepszenie: Polecenie „Usuń” w menu podręcznym symboli zastępczych.
49840   Grupowane tabele można teraz zapisać w formacie PPTX.

2021-02-05: wersja 1030

TextMaker
49771 49781   Rozwiązano kolejny problem z listami punktowanymi i numerowanymi.

2021-01-27: wersja 1028

TextMaker
42364   Ulepszenie: Pasek boczny wyszukiwania teraz zawiera listę niedawnych wyszukiwań.
49610 Mac, Linux Listy numerowane znów są obsługiwane prawidłowo (błąd został wprowadzony w wersji 1026).
PlanMaker
28191   Ulepszenie: Funkcja importu plików CSV pozwala wybrać wiele separatorów dla tego samego pliku.
30634   Ulepszenie: Funkcja importu plików CSV akceptuje wiersz sep=, który definiuje separator elementów w plikach CSV utworzonych w niektórych aplikacjach.

2021-01-19: wersja 1026

Wszystkie programy
48766 Mac Ulepszenie: Nowe ikony aplikacji, które lepiej pasują do stylu ikon systemu macOS.
TextMaker
44721   Ulepszenie: Na miniaturach stron są wyświetlane numery stron.
PlanMaker
49330   Zmiana osi wykresu już nie powoduje awarii programu PlanMaker.

2020-12-15: wersja 1024

Wszystkie programy
46641 48869 Mac Ulepszenie: Dołączona natywna wersja pakietu SoftMaker Office dla systemu macOS Big Sur i procesora Apple M1.
TextMaker
48628 48645 48634   Program TextMaker nie obsługiwał niektórych starych plików .tmd.
48654   Otwieranie konkretnych plików .doc mogło powodować zawieszenie się programu TextMaker.
44247   W przypadku tureckich ustawień regionalnych i bez kropki oraz I z kropką są już poprawnie konwertowane na wielkie i małe litery.
47972   Rozwiązano trzy problemy z zabezpieczeniem specjalnie przygotowanych plików .tmd.

2020-11-11: wersja 1022

Wszystkie programy
38765 Linux Ulepszenie: Otwieranie dokumentów, obrazów i baz danych w aplikacjach SoftMaker Office metodą przeciągania i upuszczania.
43152   Ulepszenie: Pakiet SoftMaker Office ostrzega, gdy kończy się miejsce na dysku przeznaczone na folder systemu Windows, plików tymczasowych lub Dokumenty.
47835   Już nie jest możliwy podgląd plików z ochroną przed odczytem.
TextMaker
48477   Ulepszenie: Nowa wersja słownika Duden Korrektor do jeszcze lepszego sprawdzania pisowni i gramatyki niemieckiej (pakiety SoftMaker Office Professional i SoftMaker Office NX Universal).
44126   Ulepszenie: Znaczniki zagięcia strony można umieszczać na wszystkich stronach, nie tylko na pierwszej stronie rozdziału.
47222   Ulepszenie: Podczas ręcznego uruchamiania sprawdzania pisowni można wybrać miejsce rozpoczęcia — w bieżącej pozycji lub od początku dokumentu.
47842   Ulepszenie: W oknie dialogowym „Przejdź do” dodano nowe miejsce docelowe „Spis ilustracji”.
45910   Ulepszenie: Pola bazy danych Zotero można odczytywać z plików RTF i OpenDocument Text oraz zapisywać do nich.
48058   Ulepszenie: Funkcja automatycznego dodawania spacji do francuskich znaków interpunkcyjnych teraz działa z wszystkimi wersjami języka francuskiego, nie tylko z wersją europejską.
47583 46025 47928   Wprowadzono ulepszenia dotyczące bazy danych Zotero.
47318 41840 Linux Rozmiar strony dokumentu jest teraz wprost przekazywany do systemu CUPS.
PlanMaker
47723   Nazwy arkuszy zawierające apostrofy już są obsługiwane prawidłowo.
48377   Rozwiązano trzy problemy z zabezpieczeniem specjalnie przygotowanych plików .pmd.
48047   Korzystanie z okna dialogowego „Styl komórki” już nie powoduje usunięcia klawisza skrótu z edytowanego stylu komórki.
Presentations
48064   Punktory obrazowe są zachowywane podczas zapisywania i ponownego ładowania prezentacji.

2020-09-10: wersja 1020

TextMaker
47122   W przypadku korespondencji seryjnej przy użyciu plików XLSX czasami były widoczne przypadkowe znaki końcowe.
47124   Pliki CSV zawierające tylko jedną kolumnę były odrzucane jako nieprawidłowe.
47094   Po zaznaczeniu tekstu na pasku bocznym nie był wyświetlany styl aktywnego akapitu.
47152   Zmiana interlinii mogła powodować niezamierzoną zmianę rozmiaru czcionki.
44515 45351 46841 45705 40031   Poprawiono obsługę znaków spacji w imporcie ODT.
PlanMaker
46674   W przypadku uruchomienia programu PlanMaker w trybie ciemnym tekst w tabelach był mało czytelny.
47176 47224 47248 47335 Mac Separator godziny był obsługiwany nieprawidłowo, co powodowało błędy formatowania i obliczeń.

2020-08-21: wersja 1018

Wszystkie programy
46641 Mac Pakiet SoftMaker Office jest teraz zgodny z systemem macOS 11.
46753 Linux SoftMaker Office znów działa z systemem openSuSE 15.x dzięki obejściu błędu wprowadzonego przez firmę SuSE w dystrybucji systemu Linux.
45704 45559 Linux Usprawniono obsługę plików na dyskach sieciowych.
43379   Ładowanie plików z dzieleniem wyrazów zostało zmienione, aby przyspieszyć uruchamianie się programu.
46347   Ulepszenie: Gdy obiekty są bardzo małe, cztery z ośmiu uchwytów są usuwanie, aby ułatwić dostęp do pozostałych uchwytów.
45638   Ulepszono wyświetlanie obrazów SVG.
TextMaker
45913   Ulepszenie: Dołączono nową wersję słownika Duden Korrektor.
46087   Poprawiono działanie funkcji Cofnij.
PlanMaker
46640   Poprawiono odczyt dokumentów z ochroną przed odczytem.
45025   Ulepszenie: W systemach w języku duńskim naciśnięcie klawisza przecinka na klawiaturze numerycznej teraz wstawia przecinek dziesiętny.

2020-06-26: wersja 1016

Wszystkie programy
45214   Automatyczne dzielenie wyrazów nie działało w niektórych językach, na przykład w niemieckim (bez słownika Duden Korrektor) i rosyjskim.
45067 45140 45235   Obrazy z przezroczystością nie były prawidłowo eksportowane do formatu PDF.
45057 45350   Opcja „Monituj o informacje podsumowania przy zapisywaniu” nie działała.
44872 45417   Poprawiono wyświetlanie i drukowanie obrazów SVG.
44626 45559 Linux Już można otwierać dokumenty z sieci dostępne przy użyciu systemu plików GVfs.
TextMaker
45125   Już można cofnąć działanie opcji „Resetuj numerowanie”.
45136   Znów działa wyszukiwanie fontów.
45059   Odsyłacze już nie są ograniczone do poziomów nagłówka 1, 2 i 3.
45461 Linux Poprawiono stabilność integracji z oprogramowaniem Zotero.
PlanMaker
44926   Ulepszenie: Już jest dostępna waluta rubel białoruski.
45109   Po dodaniu komentarza w programie PlanMaker nie była dostępna opcja „Zapisz”, a tylko „Zapisz jako”.
45483   Skróty klawiszowe pokazywania oraz ukrywania kolumn Ctrl+0 i Ctrl+Shift+0 zmieniono na Ctrl+8 i Ctrl+Shift+8, aby uniknąć konfliktu ze skrótami klawiszowymi systemu Windows.
BasicMaker
45063 Windows Symbol podziału wiersza „_” nie działał w połączeniu z poleceniem #include (uwzględnij).
45332 Windows Dostęp do niezainicjowanych zmiennych już nie powoduje awarii programu BasicMaker.

2020-06-03: wersja 1014

Wersja 1014 była początkowym wydaniem pakietu SoftMaker Office 2021.

Powrót do omówienia

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.