SoftMaker logo

SoftMaker Office dla systemu Android

Lista zmian

2022-05-04: wersja 1047.0429

Wszystkie programy
52586 52587   Ulepszenie: Programy opcjonalnie używają teraz okna dialogowego plików systemu Android. Umożliwia to dostęp do Dysku Google i innych usług przechowywania w chmurze, jeśli zainstalowano odpowiednią aplikację dostawcy chmury. Aby korzystać z tej funkcji, należy zaznaczyć opcję „Użyj systemowych okien dialogowych plików” na karcie Wygląd w oknie dialogowym Opcje. Funkcja wciąż jest w fazie próbnej, więc prosimy o uwagi i opinie.
  Poprawki błędów

2022-01-24: wersja 1043.0120

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2021-09-21: wersja 1035.0915

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2021-07-19: wersja 1035.0716

Wszystkie programy
50734   Na niektórych urządzeniach po uruchomieniu aplikacji był widoczny czarny ekran.

2021-07-13: wersja 1033

Wszystkie programy
50497   Ulepszenie: Przy uruchamianiu aplikacji są teraz wyświetlane wyjaśnienia dotyczące żądanych uprawnień do konkretnych celów oraz informacje o tym, które uprawnienia nie są obowiązkowe.
50517 50567 50720   Ulepszenie: Mysz działa teraz jak w programie w wersji komputerowej.
50672   Ulepszenie: Pełne podręczniki użytkownika są dostępne w formie pomocy online.
50503   Wysyłanie plików teraz działa również w systemie Android 11.
  Poprawiono różne błędy.

2021-05-05: wersja 1031

Wersja 1031 jest początkowym wydaniem pakietu SoftMaker Office dla systemu Android.

Powrót do omówienia

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.