SoftMaker logo

SoftMaker Office dla systemu Android

Lista zmian

2022-11-22: wersja 1059.1117

Wszystkie programy
54223 51513   Ulepszona obsługa systemowego okna dialogowego plików
54110   W przypadku niektórych urządzeń zapisywanie na karcie SD było niemożliwe.
54247   Na niektórych urządzenia wyświetlenie stron pomocy i podręcznika użytkownika było niemożliwe.

2022-10-03: wersja 1051.0911

Wszystkie programy
52586 52587   Ulepszenie: Okno dialogowe plików systemu Android jest teraz włączone domyślnie. Umożliwia to dostęp do Dysku Google i innych usług przechowywania w chmurze, jeśli zainstalowano odpowiednią aplikację dostawcy chmury. Uwaga: można przełączyć się do starego okna dialogowego plików, wyłączając opcję „Użyj systemowych okien dialogowych plików” w oknie dialogowym Opcje na karcie Wygląd.
49505 49548   Ulepszenie: Brakujące słowniki do sprawdzania pisowni i tezaurusy są teraz pobierane automatycznie oraz instalowane na żądanie.
53185   Ulepszenie: Oprócz subskrypcji miesięcznej teraz jest oferowana także subskrypcja roczna.

2022-05-04: wersja 1047.0429

Wszystkie programy
52586 52587   Ulepszenie: Programy opcjonalnie używają teraz okna dialogowego plików systemu Android. Umożliwia to dostęp do Dysku Google i innych usług przechowywania w chmurze, jeśli zainstalowano odpowiednią aplikację dostawcy chmury. Aby korzystać z tej funkcji, należy zaznaczyć opcję „Użyj systemowych okien dialogowych plików” na karcie Wygląd w oknie dialogowym Opcje.

2022-01-24: wersja 1043.0120

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2021-09-21: wersja 1035.0915

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2021-07-19: wersja 1035.0716

Wszystkie programy
50734   Na niektórych urządzeniach po uruchomieniu aplikacji był widoczny czarny ekran.

2021-07-13: wersja 1033

Wszystkie programy
50497   Ulepszenie: Przy uruchamianiu aplikacji są teraz wyświetlane wyjaśnienia dotyczące żądanych uprawnień do konkretnych celów oraz informacje o tym, które uprawnienia nie są obowiązkowe.
50517 50567 50720   Ulepszenie: Mysz działa teraz jak w programie w wersji komputerowej.
50672   Ulepszenie: Pełne podręczniki użytkownika są dostępne w formie pomocy online.
50503   Wysyłanie plików teraz działa również w systemie Android 11.

2021-05-05: wersja 1031

Wersja 1031 jest początkowym wydaniem pakietu SoftMaker Office dla systemu Android.

Powrót do omówienia

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.