SoftMaker logo

FlexiPDF 2019 dla systemu Windows

Lista zmian

2020-04-08: wersja 2.0.7

3787 3625 3581 3562 3492 Ulepszono wygładzanie (antyaliasing) obrazów monochromatycznych.
3555 3395 Otwarcie niektórych plików chronionych hasłem było niemożliwe.
3835 3824 3775 3752 W niektórych przypadkach tekst w polach formularza stawał się niewidoczny.
3831 Czasami w plikach PDF niektóre słowa nie pojawiały się w tekście.
3839 3516 Podczas edycji pliku PDF czasami znikał fragment tekstu.
3827 Pliku PDF/A edytowanego w programie FlexiPDF nie można było otworzyć w programie Adobe Reader.
3817 Komentarze są teraz renderowane inaczej, aby cały tekst był widoczny.
3808 Ulepszono renderowanie niektórych obiektów przezroczystych.
3793 W plikach PDF czasami brakowało niektórych nut.
3781 3740 2864 Poprawiono kod do ładowania źle przygotowanych map znaków.
3773 Poprawiono scalanie plików PDF.
3754 Już są obsługiwane obrazy o 16 bitach na kanał.
3751 Jeśli font nie był osadzony w pliku PDF, nad „Š” i „š” nie był wyświetlany daszek odwrócony.
3750 Obrazy TIFF już są obsługiwane prawidłowo po zmniejszeniu rozmiaru pliku PDF.
3734 Tekst sformatowany przy użyciu czcionki Calibri czasami był wyświetlany inną czcionką.
3714 Jeśli w zastępujących fontach nie było takiego samego znaku, pojawiały się prostokąty.
3703 W przypadku czcionki o stałej szerokości (Courier) w polach formularza nie były wyświetlane umlauty.
3700 Czcionka „The Sans Light-Italic” nie była ładowana prawidłowo.
3663 Ulepszenie: Teraz można przechodzić między polami przy użyciu klawiszy Tab i Shift+Tab.
3658 Poprawiono tryb mieszania przezroczystości „Przyciemnij”.
3656 Rozwiązano problem z wartościami pozycji marginesów w oknie dialogowym numeracji Batesa.
3642 Niektóre pliki PDF z Citibank były wyświetlane niepoprawnie.
3634 W programie FlexiPDF jest teraz używana wartość dpi maski zamiast obrazu, co umożliwia poprawne obliczanie wartości dpi renderowanych obrazów na potrzeby funkcji rozpoznawania znaków (OCR).
3633 FlexiPDF teraz lepiej obsługuje źle przygotowane formularze.
3620 Czasami dopiski dodane jako swobodny tekst były wyświetlane w złym miejscu.
3601 Jeśli plik PDF zawiera nieosadzoną czcionkę o stałej szerokości, FlexiPDF wybiera odpowiednią czcionkę zastępczą.
3557 Już można przesyłać formularze PDF przy użyciu adres URL „mailto:”.
3538 Notatki można już kopiować i wklejać przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V.
3476 Czasami profil koloru nie był ładowany prawidłowo, więc niektóre obrazy były mniej wyraźne lub ciemniejsze.
3469 Czasami po kliknięciu narzędzia Tekst w polach tekstowych znikały umlauty.
3458 Niektóre wyróżnione części tekstu nie były wyświetlane jako wyróżnione.
3456 Czasami w wyniku eksportu stron z plików DATEV PDF (utworzonych przy użyciu sterownika drukarki SkyPDF) były generowane puste strony.
3453 Czasami podczas automatycznego tworzenia zakładki w wyrazach były dodawane niechciane spacje.
3449 Czasami wyłączenie ustawienia „Zapisz jako PDF 1.4” było niemożliwe.
3442 Przycisk „Prześlij dane formularza” nie zawsze działał prawidłowo.
3430 Pliki PDF chronione hasłem już nie są wyświetlane jako puste miniatury w programie FlexiPDF.
3342 W etykietkach narzędzi już jest możliwe zawijanie i przycinanie zbyt długiego tekstu — na przykład na pasku bocznym komentowania.
3270 Niektóre komentarze nie były widoczne na stronie, a tylko na pasku narzędzi komentowania.

2019-08-14: wersja 2.0.5

3565 Stylizowane pola wyboru i przyciski radiowe (wprowadzone w wersji FlexiPDF 2.0.4) działały tylko w angielskim interfejsie użytkownika.
3569 Już nie występują przerwy w edycji formularza podczas wyświetlania etykietki narzędzia.
3563 Ponownie działa wyróżnianie tekstu.
3479 Tekst już nie zmienia koloru po imporcie tłumaczenia.
3572 3559 3553 Rozwiązano problemy dotyczące formularzy PDF.
Aktualizacja niektórych tłumaczeń interfejsu użytkownika.

2019-07-31: wersja 2.0.4

2514 Ulepszenie: Otwieranie i zapisywanie plików PDF przy użyciu nowoczesnego, 256-bitowego szyfrowania AES.
3441 Ulepszenie: Wiele stylów projektowania pól wyboru i przycisków radiowych w formularzach PDF.
3370 Ulepszenie: Interfejs użytkownika programu FlexiPDF w języku szwedzkim.
3420 Ulepszenie: Możliwość kopiowania i wklejania obiektów formularza w trybie edycji formularza.
3375 Ulepszenie: Dodano stemple i znaki wodne dla języka słowackiego.
3554 3399 Poprawiono zgodność pól wyboru w formularzach PDF z programem Adobe Acrobat.
3421 Możliwość dodawania etykietek narzędzi do obiektów formularza, które są wyświetlane użytkownikom podczas wypełniania formularza po przesunięciu na nie kursora myszy.
3427 Wyświetlanie symbolu euro w plikach PDF utworzonych w programie TextMaker w programie FlexiPDF.
3541 Możliwość wyszukiwania i zastępowania ukośników odwrotnych.
3536 Działające właściwie interaktywne przyciski pokazywania/ukrywania fragmentów pliku PDF w programie FlexiPDF.
3417 Szybsze renderowanie tekstu o lepszej jakości w niektórych typach plików PDF.
3470 Korzystanie z narzędzia Tekst Plus w niektórych plikach PDF powodowało awarię programu FlexiPDF.
3347 Ulepszono obsługę znaków diakrytycznych i umlautów w obiektach formularza.
3366 W przypadku dołączania jednego pliku PDF do innego mogła nastąpić utrata komentarzy.
3379 Poprawiono współczynnik skalowania w opcji przybliżania w wynikach funkcji wyszukiwania.
3424 Wyświetlanie obróconych obrazów monochromatycznych przy użyciu funkcji wygładzania krawędzi.
3490 W niemieckim interfejsie użytkownika było niemożliwe utworzenie plików PDF, które wymagały hasła zarówno do otworzenia, jak i zmiany ustawień zabezpieczeń.
Aktualizacja niektórych tłumaczeń interfejsu użytkownika.

2019-05-01: wersja 2.0.2

3361 Ulepszenie: Nowe polecenie Plik > Zapisz jako (mniejszy rozmiar), które umożliwia szybki dostęp do funkcji zmniejszenia rozmiaru plików PDF.
3363 Ulepszenie: Zmieniono obsługę rejestru w celu poprawy zgodności z systemem Windows 10. Możliwość wybrania programu FlexiPDF jako domyślnej przeglądarki plików PDF przy użyciu programu Aplikacje domyślne i poleceń Otwórz za pomocą | Wybierz inną aplikację.
3367 Nowe miejsce przechowywania plików konfiguracyjnych programu FlexiPDF 2019 (c:\ProgramData\FlexiPDF 2019) w celu oddzielenia od plików programu FlexiPDF 2017.
Aktualizacja wielu tłumaczeń interfejsu użytkownika.

2019-02-22: wersja 2.0.1

Plik w programie FlexiPDF nie był podpisywany cyfrowo. W wyniku tego sterownik drukarki FlexiPDF nie mógł uruchomić programu FlexiPDF po zakończeniu obsługi pliku PDF.

2019-02-21: wersja 2.0.0

Wersja 2.0.0 była początkowym wydaniem programu FlexiPDF 2019 dla systemu Windows.

Powrót do omówienia

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.