SoftMaker logo

FlexiPDF 2022 i NX dla systemu Windows

Lista zmian

2022-10-25: wersja 3.0.7

4112 Skorygowanie błędu w wersji 3.0.6, który czasami powodował niepowodzenie skanowania obrazów czarno-białych oraz w skali szarości.

2022-06-26: wersja 3.0.6

4694 Wyróżnienia już są zapisywane prawidłowo.
4578 Funkcja „Znajdź i zamień w plikach” znów działa.
4781 4234 4666 Już nie jest wyświetlany komunikat o błędzie „Renderowanie nie powiodło się: wystąpił wyjątek”.
4757 4773 4631 W przypadku niektórych niestandardowych fontów tekst mógł być niewidoczny.

2022-05-09: wersja 3.0.3

4678 W niektórych przypadkach narzędzie Text Plus pozwalało wstawić tekst tylko raz.
4648 W przypadku niektórych plików PDF był wyświetlany komunikat o błędzie „Renderowanie nie powiodło się, wystąpił wyjątek”.
3753 Przechodzenie między polami formularza teraz odbywa się w kolejności, w jakiej wstawiono pola.
4664 W plikach PDF mogły pojawiać się czerwone paski obok kodów kreskowych.
4688 Funkcja automatycznego rozpoznawania tekstu (OCR) czasami jednocześnie wyświetlała tekst i zeskanowany obraz.
4677 Wyróżnienia czasami były zapisywane ze złymi współrzędnymi.
4332 Nazwy nowych elementów formularza teraz wskazują stronę, na której zostały wstawione.
4117 Poprawiono wyświetlanie obrazów czarno-białych.
4705 Elementy formularzy są teraz wstawiane na środku ekranu, a nie na środku strony.
4706 W oknie dialogowym zastąpienia kolorów mogło brakować listy kolorów.
4566 4696 4704 Poprawiono błąd scalania plików PDF.

2022-02-07: wersja 3.0.2

2523 Pliki automatycznej kopii zapasowej są teraz umieszczane w folderze plików tymczasowych zamiast w folderze plików PDF.
3486 Niestandardowe mapowania klawiszy już są trwale zapisywane.
3877 Tekst „x of y” w numeracji automatycznej (Batesa) już jest zlokalizowany.
4026 Lepsza zgodność ze standardem obrazów JPEG 2000
4351 Już można edytować hiperlinki dłuższe niż 512 znaków.
4458 W numeracji automatycznej (Batesa) jest uwzględniana wielkość czcionek.
4513 Na pasku stanu znów są wyświetlane etykiety stron.
4521 Już nie pojawia się komunikat o błędzie „Nie można otworzyć pliku C:\ProgramData\FlexiPDF 2022\3\product.xml”.
4558 Ulepszenia węgierskiego interfejsu użytkownika
4579 4609 4567 4561 Do kolejnego skanowania jest proponowany ostatnio używany skaner.
Poprawiono różne błędy.

2021-11-26: wersja 3.0.1

2682 Ulepszenie: Teraz można się przełączać między wszystkimi językami interfejsu użytkownika bez ponownego instalowania.
3558 Ulepszenie: Jeśli przy uruchamianiu program FlexiPDF wykryje, że wyłączono sterownik drukarki FlexiPDF, zaoferuje jego ponowne włączenie.
2424 4356 4449 4480 4508 Przy otwieraniu i zapisywaniu plików PDF teraz domyślnie wybrany jest folder Documents (Dokumenty).
3753 Przechodzenie między polami formularza teraz odbywa się w kolejności, w jakiej wstawiono pola.
4523 W przypadku wyodrębniania stron z pliku PDF/A nowy plik PDF nie był zapisywany w formacie PDF/A.
2844 4238 4457 Ulepszenia tłumaczeń interfejsu użytkownika
Poprawiono różne błędy.

2021-09-21: wersja 3.0.0

Wersja 3.0.0 była początkowym wydaniem programu FlexiPDF 2022 dla systemu Windows.

Powrót do omówienia

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.