SoftMaker logo

SoftMaker Office

SoftMaker Office 2018 — rocznicowa aktualizacja

Szanowni Klienci SoftMaker!

Mamy już 30 lat! Trzydzieści lat temu powstała firma SoftMaker Software. Aby uczcić kolejną rocznicę naszej firmy, dla wszystkich użytkowników pakietów SoftMaker Office 2018 i SoftMaker Office NX przygotowaliśmy rocznicową aktualizację z wieloma nowymi funkcjami.

Co nowego w rocznicowej aktualizacji? Dowiedz się z tego artykułu.

Usprawniona obsługa skanera

Chociaż bieżące wersje programu Microsoft Word od lat nie zapewniały funkcji skanowania obrazów, my kolejny raz znacznie rozszerzyliśmy obsługę skanera w pakiecie SoftMaker Office — za sprawą rocznicowej aktualizacji.

W odpowiedzi na prośby wielu klientów oprócz dotychczasowej obsługi interfejsu TWAIN dodaliśmy skanowanie za pośrednictwem usługi pozyskiwania obrazów systemu Windows — WIA (Windows Image Acquisition). SoftMaker Office działa teraz praktycznie ze wszystkimi skanerami, a użytkownicy 64-bitowej wersji naszego oprogramowania ucieszą się szczególnie, ponieważ uzyskali dostęp do swoich skanerów także przy użyciu WIA.

Dodatkową zaletą obsługi interfejsu WIA jest możliwość skanowania wielu stron w jednym kroku. W programie TextMaker dla każdego zeskanowanego obrazu jest tworzona osobna strona. Program Presentations umieszcza kolejne skany na nowych slajdach. W programie PlanMaker zeskanowane obrazy są umieszczane jeden nad drugim w aktywnym dokumencie.

Zgodność z pakietem Microsoft Office 2019

Już od lat SoftMaker Office umożliwia otwieranie, wyświetlanie i dokładne zapisywanie dokumentów pakietu Microsoft Office. Rocznicowa aktualizacja zapewniła zgodność pakietu SoftMaker Office także z oprogramowaniem Microsoft Office 2019.

SoftMaker Office jest więc teraz zgodny z Microsoft Office począwszy od pradawnych wersji, takich jak Word 6.0 i Excel 5.0, aż do najnowszej: Microsoft Office 2019.

Poprawiono też zgodność w innych dziedzinach — na przykład do obrazów w dokumencie można dodać „odwrotne” przycięcie. Podobnie jak w pakiecie Microsoft Office przy użyciu opcji Obraz | Przycinanie można nie tylko usunąć niechciane fragmenty obrazu, ale też odwrotnie — dodać do obrazu margines zewnętrzny.

Kopiowanie i wklejanie przy formatowaniu

Zapewne wiesz, że nasz Malarz formatów umożliwia szybkie zastosowanie formatowania. Dzięki rocznicowej aktualizacji pędzel formatu można obsługiwać przy także użyciu klawiatury: wybierz tekst, skopiuj formatowanie przez naciśnięcie Ctrl+Shift+C, wybierz miejsce docelowe i zastosuj formatowanie przez naciśnięcie Ctrl+Shift+V.

Ulepszenia interfejsu użytkownika i lokalizacji

Użytkownicy preferujący klasyczny interfejs z menu od razu zauważą ulepszenie: rocznicowa aktualizacja zapewnia zestaw zaprojektowanych na nowo pasków narzędzi, które znacznie ułatwiają dostęp do wielu funkcji.

Menu rozwijane Wstawianie | Znak wzbogacono o nowe znaki typograficzne i ułatwiono jego obsługę: po umieszczeniu wskaźnika myszy nad pozycją jest wyświetlana etykietka z terminem technicznym oraz wartością Unicode znaku.

Uproszczono też wprowadzanie znaków Unicode w pakiecie SoftMaker Office dla systemu Windows: po naciśnięciu klawisza Alt można wstawiać znaki z wartościami Unicode większymi niż 255 przy użyciu klawiatury numerycznej. Na przykład naciśnięcie Alt+8364 powoduje wstawienie symbolu euro.

Kombinacje klawiszy Ctrl+F12Ctrl+Shift+F12 umożliwiają szybkie przełączanie się między kartami wstążek.

Zaktualizowano wiele tłumaczeń interfejsu użytkownika, a ponadto SoftMaker Office pierwszy raz jest dostępny z polskim interfejsem użytkownika.

Zadowoleni będą też użytkownicy pracujący z dokumentami po francusku: przy wpisywaniu tekstu francuskiego znaki cudzysłowu, zapytania, wykrzykniki, dwukropki i średniki są automatycznie dopełniane spacjami nierozdzielającymi.

Bezpośredni kontakt z zespołem SoftMaker

Dzięki nowej funkcji ? | Pomoc techniczna można się skontaktować z naszym zespołem pomocy bezpośrednio z poziomu pakietu SoftMaker Office (menu klasyczne: Pomoc > Pomoc techniczna):

Umożliwia to znacznie sprawniejsze odpowiadanie na pytania.

Gdyby kiedykolwiek zdarzyła się awaria programu, można wysłać raport o awarii bezpośrednio z aplikacji — nawet bez zainstalowanego programu pocztowego.

Ważne nowe funkcje programu TextMaker

Najnowsza wersja słownika Duden Korrektor: SoftMaker Office Professional 2018 i SoftMaker Office NX Universal zawierają najlepszy słownik do sprawdzania pisowni i gramatyki niemieckiej — Duden Korrektor. Rocznicowa aktualizacja uwzględnia najnowszą wersję tego słownika, która zapewnia jeszcze lepsze wyniki sprawdzania gramatyki.

Drukowanie zaznaczonego tekstu: wcześniej w programie TextMaker można było wydrukować cały dokument lub jego konkretne strony. Wraz z rocznicową aktualizacją pojawiła się kolejna opcja: drukowanie zaznaczonego tekstu. Wystarczy zaznaczyć dowolną liczbę wierszy dokumentu, wybrać Plik | Drukuj, a następnie zaznaczyć opcję Wybór w oknie dialogowym „Drukowanie”:

Zostanie wydrukowana tylko zaznaczona część dokumentu, wraz z osadzonymi obrazami i obiektami.

Zaznaczony tekst można też wyeksportować do pliku PDF.

Nowe funkcje modułu bazy danych: moduł bazy danych programu TextMaker obsługuje teraz również pliki CSV. Po otwarciu plików CSV można je przeglądać, przeszukiwać, a także wybierać rekordy na potrzeby korespondencji seryjnej.

Zapisywanie wykresów jako plików obrazu: zapisywanie wykresów jako plików obrazu było już możliwe w programie PlanMaker. Teraz umożliwiają to również TextMaker i Presentations. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy wykres w dokumencie i wybrać Zapisz jako obraz z menu kontekstowego.

Szybka zmiana języka tekstu: kliknięcie języka wyświetlonego na pasku stanu powoduje otwarcie wygodnego menu, które umożliwia bezpośrednią zmianę języka zaznaczonego tekstu.

Ważne nowe funkcje programu PlanMaker

Eksperymentalne importowanie plików OpenDocument Calc: wraz z rocznicową aktualizacją program PlanMaker został rozszerzony o eksperymentalny filtr importu plików OpenDocument Calc. Użytkownicy, którzy wcześniej pracowali z programem OpenOffice lub LibreOffice, mogą teraz edytować swoje pliki arkusza kalkulacyjnego w programie PlanMaker. Jeszcze nie wszystkie funkcje ODS są obsługiwane, więc prosimy o informacje, jeśli czegoś brakuje.

Obliczenia z zaokrąglaniem wyników: do karty „Obliczanie” polecenia Plik | Właściwości dodano opcję Dokładność jak wyświetlono. Po zaznaczeniu tej opcji obliczenia będą zawsze wykonywane z dokładnością widoczną dla komórek:

Jeśli na przykład komórka A1 zawiera obliczenie =10/3, ale wyświetla je z dokładnością tylko dwóch miejsc po przecinku (3,33), wtedy wynik 3*A1 będzie wartością 9,99 — nie 10.

Ulepszony autofiltr: autofiltr w programie PlanMaker rozszerzono o przydatne funkcje. Teraz umożliwia hierarchiczne grupowanie dat:

Dodano też kolejne opcje filtrowania dat, liczb i tekstu.

Wstawianie skopiowanych komórek: w przypadku kopiowania komórek do schowka i wstawiania ich w innym miejscu zwykłe polecenie Wklej powoduje zastąpienie istniejącej zawartości komórek w obszarze docelowym. Nowe polecenie Wstaw skopiowane komórki powoduje, że PlanMaker „robi miejsce” na wklejane komórki, przesuwając istniejące komórki w dół albo w prawo:

Wiele nowych funkcji obliczeniowych: do programu PlanMaker dodaliśmy niemal 50 nowych funkcji obliczeniowych, głównie statystycznych. Są one w pełni zgodne z programem Microsoft Excel.

Formatowanie wielu kolumn tekstu w prezentacjach

Nowe polecenie Narzędzia główne | Kolumny (menu klasyczne: Obiekt > Kolumny) w programie Presentations umożliwia formatowanie tekstu w ramkach tekstowych i symbolach zastępczych w wielu kolumnach:

Dzięki temu można utworzyć „prawdziwy” układ wielokolumnowy bez konieczności używania wielu ramek tekstowych czy tabel. Pliki oczywiście wciąż są zgodne z programem Microsoft PowerPoint.

Mamy nadzieję, że choć trochę przybliżyliśmy nowe funkcje, jakie dzięki rocznicowej aktualizacji otrzymują bezpłatnie użytkownicy pakietów SoftMaker Office 2018 i SoftMaker Office NX. Jeśli jeszcze nie masz pełnej wersji pakietu SoftMaker Office 2018, możesz pobrać bezpłatną 30-dniową wersję próbną.

W tym artykule ledwo musnęliśmy temat nowych funkcji. Objaśnienie wszystkich funkcji wykraczałoby już poza jego zakres i format. Osoby, które chcą poznać więcej szczegółów, zapraszamy do zapoznania się z pełną listą zmian dostępną na tej stronie.

Jak zwykle z niecierpliwością oczekujemy na wszelkie opinie, pomysły i propozycje, które można przesyłać przy użyciu funkcji komentowania na tym blogu. Dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie tego artykułu!

Dodaj komentarz

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.