SoftMaker logo

FlexiPDF

Przewodnik: wprowadzenie do programu FlexiPDF

Szanowni Klienci SoftMaker!

Firma SoftMaker niedawno wydała nową wersję programu FlexiPDF. FlexiPDF 2019 umożliwia edytowanie plików PDF równie łatwo jak w edytorze tekstu.

W tym wpisie chcemy pokazać, jak FlexiPDF pomaga wykonać codzienne zadania. Przedstawimy krok po kroku ten zaawansowany edytor plików PDF i pokażemy jego najważniejsze funkcje.

Praca z tekstem — wygodna jak w edytorze tekstu

Plik PDF składa się z co najmniej jednej strony. Strona może zawierać tekst, obrazy, tabele i rysunki. W programie FlexiPDF można edytować wszystkie z tych elementów. Pierwsza część naszego artykułu dotyczy tekstu.

W programie FlexiPDF można edytować tekst podobnie jak w edytorze tekstu. Po otwarciu pliku PDF wybierz na pasku narzędzi ikonę narzędzia edycji tekstu i zaczynaj!

Wystarczy kliknąć istniejący tekst i zacząć pisać. Wpisuj tekst, wyróżniaj fragmenty, z którymi chcesz pracować, usuwaj je, kopiuj lub przenoś. Możesz też zaznaczyć obszar przy użyciu myszy, a uzyskasz nową ramkę tekstową, którą można natychmiast wypełnić tekstem.

Zwykły tekst jest raczej banalny, więc FlexiPDF umożliwia jego sformatowanie w dowolny sposób. Dodanie formatowania tekstu, takiego jak pogrubienie i kursywa, jest równie łatwe jak zmiana czcionek. Kolor każdego elementu można wybrać dwukrotnie: raz do zwykłego wypełnienia kolorem, a drugi raz jako kolor konturu liter.

Śledzenie zmian

Aby móc później sprawdzić, jakie zmiany zostały wprowadzone do tekstu, wystarczy włączyć wbudowaną funkcję śledzenia zmian. Działa podobnie jak w programie TextMaker — modyfikacje i usunięcia tekstu są wyróżniane. Włącz śledzenie zmian, wybierając kolejno polecenia Plik > Preferencje > Edytowanie. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję „Pokaż zmieniony tekst w” i wybierz kolor wyróżniania zmian:

Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, cały edytowany tekst został automatycznie oznaczony — w tym przypadku na czerwono:

Edycja tekstu w sekcjach i na stronach

Słabym punktem niektórych edytorów plików PDF jest możliwość edytowania tylko pojedynczych bloków lub ramek tekstu, a nie całej treści jako jednostki logicznej.

FlexiPDF natomiast umożliwia edycję tekstu w akapitach, kolumnach i na całych stronach. Akapity plików PDF łączy się ze sobą, aby reprezentowały jeden blok tekstu. Dzięki temu w przypadku wstawiania czy usuwania tekstu nie pojawiają się po prostu dłuższe wiersze, ale cała treść jest odpowiednio wydłużana lub skracana nawet w zakresie kilkunastu stron — tak jak w programie TextMaker albo innym edytorze tekstu.

Wystarczy kliknąć narzędzie Połącz tekst:

Później można zaznaczyć pola tekstowe, aby utworzyć z nich ciągłą treść tekstu:

Działa to tak samo jak kilka połączonych ramek tekstowych w programie TextMaker. Tekst przepływa automatycznie między tymi ramkami.

A można pójść jeszcze krok dalej: po wykonaniu tych czynności wybierz Tekst > Pole tekstowe > Połącz pionowo, aby uzyskać ciągłą ramkę tekstową. FlexiPDF dostosuje odstępy między akapitami poprzednich ramek tekstowych, aby układ strony się nie zmienił.

Zintegrowane sprawdzanie pisowni

Program FlexiPDF pomaga przygotować dokumenty PDF bez błędów ortograficznych i literówek. Aby sprawdzić tekst pod kątem błędów pisowni, najpierw trzeba ustawić prawidłowy język. Aby to zrobić, wybierz Plik > Preferencje, przejdź do karty „Pisownia” i ustaw język pliku PDF:

Następnie wybierz Edycja > Sprawdź pisownię, aby przeprowadzić sprawdzanie pisowni.

Komentowanie i wyróżnianie

Często pracujesz nad plikami PDF w zespole, a każdy ze współpracowników musi dodać swoje komentarze. Aby nie pominąć żadnych ważnych informacji w dokumentach, w programie FlexiPDF można wstawiać do nich różne typy komentarzy i wyróżnień.

Wystarczy kliknąć ikony na paskach narzędzi komentowaniaedytowania:

Oprócz opcji komentowania są dostępne też różne rysunki, zakreślacze tekstu i stemple — gotowe oraz z możliwością dostosowania.

Uwaga: jeśli niektóre paski narzędzi są niewidoczne, można je aktywować przy użyciu pozycji menu Widok > Paski narzędzi.

Organizacja stron

W programie FlexiPDF można łatwo wstawiać, przenosić i usuwać strony. Najwygodniej zrobi się to przy użyciu paska bocznego Miniatury. Aby go wyświetlić, wybierz Widok > Miniatury. Pasek ten umożliwia zmianę kolejności stron przez ich przeciąganie i upuszczanie. Na pasku narzędzi Operacje na stronach (Widok > Paski narzędzi > Operacje na stronach stron) znajdują się przyciski do wstawiania, usuwania i obracania stron:

Tworzenie nowych dokumentów PDF

FlexiPDF umożliwia nie tylko edytowanie istniejących plików PDF, ale też tworzenie nowych. Pliki PDF można utworzyć z poziomu każdej aplikacji w systemie Windows, która ma funkcję drukowania.

Zarówno w przeglądarce internetowej, programie pocztowym, jak i aplikacji biznesowej wystarczy wybrać polecenie „Drukuj” i jako sterownik drukarki wskazać „FlexiPDF”:

To nie spowoduje utworzenie dosłownego wydruku, ale zapisanie bieżącej treści do pliku PDF, który można następnie otworzyć w programie FlexiPDF w celu dalszego przeglądania i edycji.

Obrazy i rysunki

W programie FlexiPDF można wstawiać i edytować obrazy oraz rysunki, a także zmieniać ich położenie — równie łatwo jak w edytorze tekstu. Wstaw nowe obrazy przy użyciu polecenia Obiekt > Obraz > Wstaw i utwórz nowe rysunki przy użyciu narzędzi na pasku Rysowanie (Widok > Paki narzędzi > Rysowanie):

Porada: Wstawienie obrazów bezpośrednio z telefonu lub kamery cyfrowej często powoduje, że pliki PDF są niepotrzebnie duże. Aby utworzyć mniejszy plik PDF do opublikowania w Internecie, trzeba obniżyć jakość osadzonych obrazów w celu zmniejszenia pliku. Wybierz kolejno Obiekt > Obraz > Przepróbkuj, aby wyświetlić wiele opcji zmniejszenia rozmiaru pliku.

Wyszukiwanie i zamienianie

Każdy bezpłatny czytnik PDF umożliwia wyszukanie tekstu w pliku PDF. FlexiPDF zapewnia jednak więcej możliwości, na przykład wyszukanie w tekście konkretnej czcionki lub formatowania, globalne wyszukiwanie i zastępowanie w kilku dokumentach jednocześnie... a nawet natychmiastowe zastąpienie jednej czcionki inną.

Wybierz kolejno Edycja > Znajdź i zamień > Znajdź, a następnie „Formatowanie znaku”, aby wyszukać tylko miejsca w tekście utworzone przy użyciu konkretnego formatowania:

Chcąc wyszukać konkretny termin w wielu plikach, wystarczy wybrać właściwe opcje w obszarze Edycja > Znajdź i zamień > W plikach.

Jest to równie łatwe jak zastąpienie czcionek. Aby otworzyć okno dialogowe, w którym można to zrobić, kliknij kolejno Edycja > Znajdź i zamień > Czcionki.

Automatyczne rozpoznawanie tekstu (OCR)

Chcesz wyszukiwać treść w zeskanowanych dokumentach? Umożliwia to program FlexiPDF Professional. Wbudowane narzędzie optycznego rozpoznawania znaków tworzy z dokumentów pliki PDF, które można przeszukiwać i edytować — wystarczy jedno kliknięcie.

Są dwie możliwości: zeskanowanie dokumentów bezpośrednio do programu FlexiPDF lub otwarcie zeskanowanych dokumentów i następnie wykonanie zadania OCR.

Skanowanie i OCR bezpośrednio w programie FlexiPDF

Aby utworzyć w programie FlexiPDF dokumenty na podstawie oryginałów papierowych w celu wyszukiwania i edytowania treści, wybierz polecenie Plik > Nowy > Importuj ze skanera:

Koniecznie zaznacz opcję „Rozpoznaj tekst (OCR) i ustaw odpowiedni styl pliku PDF.

Rozpoznawanie tekstu w gotowych plikach PDF

Jeśli wyszukiwanie i edytowanie ma być możliwe w gotowych, zeskanowanych dokumentach PDF, po prostu otwórz je przy użyciu polecenia Plik > Otwórz i włącz funkcję OCR, która jest dostępna po wybraniu kolejno Dokument > Rozpoznaj tekst (OCR).

Formularze

FlexiPDF umożliwia wypełnianie formularzy interaktywnych i statycznych.

Formularz interaktywny można edytować przy użyciu narzędzia Ręka znajdującego się na pasku narzędzi Edycja:

Wystarczy jedno kliknięcie, aby wypełniać pola tekstowe, wybierać polecenia z menu rozwijanych i aktywować pola wyboru.

FlexiPDF zapewnia też doskonałą metodę wypełniania formularzy statycznych — przy użyciu narzędzia Tekst Plus:

Narzędzie automatycznie rozpoznaje obszary, które zawierają pola wprowadzania danych, i umożliwia ich wypełnianie podobnie jak w formularzu interaktywnym:

Ta wyjątkowa funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku wielu plików PDF używanych w firmach i organizacjach (takich jak urzędy oraz instytucje rządowe), które faktycznie są formularzami, ale nie utworzonymi jako formularze PDF. Inne czytniki PDF tego nie potrafią!

Bezpieczeństwo dokumentów

Chroń swoje pliki PDF przed nieuprawnionym otwarciem, edytowaniem, drukowaniem i kopiowaniem tekstu. Dzięki szyfrowaniu AES dokumenty są bezpieczne. Po wybraniu pozycji menu Dokument > Ochrona będą dostępne różne opcje zabezpieczenia dokumentu.

Jeśli natomiast chcesz, aby część dokumentu była nieczytelna (zaciemniona), doskonałym wyborem będzie FlexiPDF Professional. Aby zakryć tekst, wybierz obszary tekstu przy użyciu narzędzia do edycji i kliknij „Zakryj wybrany tekst” na pasku narzędzi Zakrywanie:

Zakryć można też obraz — przy użyciu przycisku po prawej stronie.

Uwaga: Po zapisaniu ostatecznej wersji dokumentu nie można już przywrócić zakrytych obszarów. Taki plik można więc przekazać bez wahania innym firmom czy osobom. Nikt nie będzie w stanie ujawnić zakrytej treści.

Dziękujemy!

Mamy nadzieję, że przewodnik po programie FlexiPDF okaże się przydatny. Przed kupnem programu FlexiPDF można go przetestować — już dziś pobierz bezpłatną wersję próbną tutaj.

Miłego korzystania z FlexiPDF!

 

Uwaga: ten wpis pojawił się na blogu 1 grudnia 2016 roku, ale 13 marca 2019 r. został zaktualizowany w celu zachowania zgodności z programem FlexiPDF 2019.

Dodaj komentarz

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.