SoftMaker logo

FlexiPDF

Łatwe edytowanie plików PDF

 

Czasami pliki PDF po prostu nie wychodzą tak, jak byśmy chcieli. Edytowanie ich może być dość kłopotliwe, bo przecież ten format zaprojektowano pod kątem wyświetlania, a nie edytowania. Jednak jest aplikacja, dzięki której edytowanie plików PDF jest równie wygodne jak w edytorze tekstu: FlexiPDF.

Edytowanie plików PDF może okazać się konieczne z wielu powodów: te utworzone na podstawie stron internetowych rzadko wyglądają właściwie. Faktury zapisane jako PDF zawierają niepotrzebne stopki i linki. Artykuły online zachowane na przyszłość mogą mieć fragmenty tekstu zakryte banerami reklamowymi.

Kolejną motywacją do edycji pliku PDF bywa potrzeba skrócenia dokumentu przez pozbycie się okładek lub usunięcie niepotrzebnych sekcji. Lub może trzeba wyodrębnić akapit, aby zacytować go w pracy semestralnej. Albo logo z pliku PDF jest potrzebne do prezentacji. Czasami też trzeba przetłumaczyć dokument, a udostępniono go tylko w formacie PDF (prawdziwa sytuacja).

I jeszcze ta chwila, gdy zauważasz literówkę w idealnym pod wszystkimi innymi względami dokumencie PDF, a zdecydowanie nie chcesz uruchamiać pakietu do składu komputerowego tylko po to, aby poprawić taki maleńki błąd. Spójrz prawdzie w oczy: potrzebujesz edytora plików PDF.

Podstawowe funkcje za darmo

FreePDF to aplikacja do systemu Windows, która pomoże rozwiązać podstawowe problemy z plikami PDF. Jak sama nazwa wskazuje („Free”), jest zupełnie bezpłatna — wystarczy podać swój adres e-mail, pobrać instalator i aktywować aplikację przy użyciu kodu, który dotrze do skrzynki odbiorczej.

Przy użyciu programu FreePDF można usuwać strony i zmieniać ich kolejność, usuwać pola tekstowe i obrazy lub je przenosić. Można też dodać do dokumentu nowy tekst i elementy graficzne, takie jak notatki, rysunki czy obrazy. Aplikacja umożliwia też wypełnianie formularzy.

Główne ograniczenie FreePDF polega na tym, że nie można edytować tekstu.

Poprawienie „lietrówki” w pliku PDF

FreePDF ma komercyjnego bliźniaka, który umożliwia edytowanie tekstu: FlexiPDF. Jego dodatkowe funkcje obejmują wstawianie pustych stron, sprawdzanie pisowni dokumentów i śledzenie zmian redakcyjnych w wielu wersjach pliku PDF. Program umożliwia też wyszukiwanie i zamianę tekstu — nawet w wielu plikach.

A co najważniejsze, FlexiPDF ma wiele opcji eksportu. Pliki PDF można zapisać jako dokumenty TextMaker, Microsoft Word, HTML i jako e-booki ePUB. Jest również możliwe eksportowanie obrazów w formacie JPEG, PNG lub TIF.

FlexiPDF: wyodrębnianie obrazu

Do poważnych spraw: FlexiPDF Professional

Użytkownicy zaawansowani mogą potrzebować jeszcze więcej funkcji, takich jak porównywanie plików PDF umieszczonych obok siebie, dodawanie kolejnych numerów stron, wstawianie znaków wodnych lub numerowanie automatyczne (Batesa) na potrzeby indeksowania dokumentów. To wszystko zapewnia świetny FlexiPDF Professional.

FlexiPDF Professional zawiera silnik optycznego rozpoznawania znaków (OCR), który może konwertować pliki PDF w formie obrazów, takie jak skany czasopisma czy faktury, na edytowalny tekst. Ten program sprawdzi się też w przypadku plików PDF, w których cały tekst przekształcono w obiekty wektorowe. FlexiPDF Professional umożliwia nawet tworzenie interaktywnych formularzy PDF.

Dodatkowe funkcje obejmują zakrywanie poufnych informacji przez ich zaciemnienie w plikach PDF. Tłumacze docenią możliwość wyeksportowania treści do tłumaczenia w specjalnym oprogramowaniu, takim jak memoQ lub SDL Trados.

Pełne porównanie funkcji programów FreePDF, FlexiPDF i FlexiPDF Professional jest dostępne online.

Jak to działa

Instalator Windows instaluje zarówno aplikację, jak i sterownik wirtualnej drukarki. To oznacza, że dla dowolnego dokumentu można otworzyć okno dialogowe drukowania i jako drukarkę wybrać „FlexiPDF”, a plik natychmiast zostanie otwarty do edycji odpowiednio w programie FreePDF lub FlexiPDF.

Przy użyciu FreePDF można edytować pliki PDF przez tworzenie bloków tekstu adnotacji, usuwanie zbędnych tekstów, obrazów lub stron oraz w razie potrzeby zmianę ułożenia elementów strony. Gdy wszystko jest gotowe, można dodać do pliku PDF ochronę hasłem, które uniemożliwi innym osobom ingerowanie w dokument.

FlexiPDF: usuwanie bloku (przed)

Oto prosty przykład. Na stronach dokumentu PDF utworzonego z artykułu magazynu online Time znajdują się reklamy, które zakrywają zasadniczy tekst. Wybierz Narzędzie obiektów (skrót klawiaturowy: V) i kliknij element, który chcesz usunąć. Aby sprawdzić, czy jest wybrany odpowiedni element, naciśnij klawisz Del. Jeśli przypadkowo usuniesz coś ze strony, po prostu wybierz Edytuj > Cofnij lub naciśnij klawisze Ctrl+Z, kliknij inny element i spróbuj ponownie.

Możesz też narysować prostokąt wyboru wokół elementu, który chcesz usunąć. Jeśli zauważysz, że są zaznaczone również te części strony, które chcesz zachować, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i klikaj elementy do zachowania. Gdy skończysz, możesz ponownie nacisnąć klawisz Del, aby usunąć właściwe elementy.

FlexiPDF: usuwanie bloku (po)

W przypadku programu FreePDF te czynności trzeba powtórzyć dla każdej strony, która zawiera przeszkadzające elementy. W programie FlexiPDF można skrócić ten proces — wystarczy najpierw zaznaczyć elementy, a następnie wybrać polecenia Edytuj > Usuń między stronami, aby konsekwentnie usunąć element z całego dokumentu.

Przestroga: jeśli zaznaczony element nakłada się na inny element strony, polecenie „Usuń między stronami” może usunąć też treść pod elementem przeznaczonym do skasowania. W takim przypadku należy przywrócić oryginalną wersję dokumentu (Plik > Przywróć do zapisanych) i usunąć elementy ręcznie.

Program FreePDF służy do edytowania i usuwania stron oraz elementów strony, ale nie umożliwia edytowania istniejącego tekstu. Jeśli potrzebujesz takiej funkcji, rozwiązanie stanowi program FlexiPDF.

Edytowanie tekstu w programie FlexiPDF

W wielu przypadkach konwersja pliku PDF powoduje rozbicie ciągłego tekstu na oddzielne bloki, a przy okazji nawet umieszczenie każdego wiersza we własnym bloku tekstu. Edytowanie tekstu jest wówczas kłopotliwe.

FlexiPDF ma jednak narzędzia, które szybko rozwiązują taki problem. Polecenie „Połącz tekst” powoduje, że tekst przepływa z jednego pola tekstowego do innego. Wystarczy wybrać narzędzie na pasku narzędzi, kliknąć pierwszą ramkę tekstową, a następnie kolejne ramki. Kolejność łączonych ramek jest potwierdzana przy użyciu dużych numerów w każdym bloku tekstu. Możesz ją zmienić, klikając wielokrotnie.

Jeśli tekst jest rozbity na wiersze, takie podejście może być zbyt czasochłonne. Wtedy z pomocą przychodzi funkcja przebudowania pola tekstowego. Wybierz Narzędzie edycji tekstu na pasku narzędzi.

FlexiPDF: łączenie tekstu (przed)

Narysuj pole tekstowe wokół bloków tekstu, które chcesz scalić. Następnie wybierz z menu Tekst > Pole tekstowe > Przebuduj (skrót klawiaturowy: Ctrl+Shift+B). Po chwili oddzielne pola tekstowe zostaną scalone w jedno edytowalne pole, zwykle bez zmiany układu strony. Sprytne, prawda?

FlexiPDF: łączenie tekstu (po)

Wypróbuj! Jeśli jeszcze nie masz pobranego programu FreePDF, możesz go zdobyć bezpłatnie tutaj.

Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, weź pod uwagę program FlexiPDF, wszechstronny edytor plików PDF firmy SoftMaker. Jego wersję próbną można pobrać za darmo.

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.