SoftMaker logo

SoftMaker Office 2021 voor
Windows, Mac en Linux

Lijst van wijzigingen

7-3-2023: Revisie 1062

Alle programma’s
54808   De opdracht Onderzoek werkt weer met www.wissen.de.
  Diverse problemen opgelost

10-12-2022: Revisie 1060

TextMaker
54422   Invoegen of bijwerken van een inhoudsopgave kon tot gevolg hebben dat het programma stopte.
54433 Windows Door meerdere bestanden tegelijk te openen via de Verkenner zouden ze allemaal in één groot document kunnen worden samengevoegd, in plaats van ze in afzonderlijke tabbladen of vensters te laden.

23-11-2022: Revisie 1059 (alleen macOS)

TextMaker
54387 Mac TextMaker start nu weer in macOS ouder dan versie 10.14. De programmabibliotheek van Duden Korrektor riep een systeemfunctie aan die alleen beschikbaar was vanaf macOS versie 10.14.

16-11-2022: Revisie 1058

Alle programma’s
54104 Windows Vanwege een bug in de Windows 11 22H2-update, was het niet langer mogelijk om documenten direct in SoftMaker Office te openen door dubbel te klikken in Explorer. We hebben nu een workaround voor deze Windows-bug.
54146   Je kunt nu de functie van de Insert-toets uitschakelen, waarmee je wisselt tussen de modus invoegen en overschrijven, in SoftMaker Office. Dit voorkomt dat je per ongeluk overschakelt naar de modus overschrijven en voorkomt ook een bug in de DeepL-app die per ongeluk deze toetsaanslag naar programma's stuurt.
54087 Windows Niet alle beschikbaar papierformaten werden aangeboden bij sommige printers.
TextMaker
54052   Nieuwe functionaliteit: Een nieuwe versie van de Duitse grammaticacontrole Duden Korrektor met extra grammaticaregels en uitgebreide woordenlijst

4-10-2022: Revisie 1054

Alle programma’s
52709   Nieuwe functionaliteit: Sommige printerstuurprogramma’s vertraagden het opstsarten van TextMaker, PlanMaker en Presentations met wel 45 seconden, als de printer was uitgeschakeld of niet bereikbaar was. Daar is nu een workaround voor.
TextMaker
53605   In bepaalde gevallen zorgde een XLSX- of PMDX-bestand als bron in mailingen ervoor dat het programma vastliep.
PlanMaker
53590   Wijzigen van de kolombreedte of rijhoogte over meerdere werkbladen kon ervoor zorgen dat het programma vastliep.

10-8-2022: Revisie 1050

Alle programma’s
45254   Nieuwe functionaliteit: Het dialoogvenster Opties heeft nu een knop Beheer waarmee je de Office-configuratiebestanden, zoals je toetsenbordinstellingen, taakbalken en gebruikerswoordenboeken kunt importeren en exporteren. Zo kun je ze synchroniseren tussen verschillende Pc’s of je huidige instellingen herstellen bij toekomstige versies van SoftMaker Office.
52652 Windows Nieuwe functionaliteit: Met de optie Voorkeur voor grotere bedieningselementen in het dialoogvenster Opties kun je aangeven of de pictogrammen, schuifbalken, enz. moeten worden vergroot als de schermgrootte op 150% wordt gezet.
53039 46974 53237 Windows Wanneer Ctrl+1 tot Ctrl+3 werd ingedrukt om de invoertaal te wijzigen kon het programma vastlopen.
TextMaker
51577   Nieuwe functionaliteit: Een nieuwe versie van de Duitse grammaticacontrole Duden Korrektor met extra grammaticaregels en uitgebreide woordenlijst
53334   De instellign Pagina-achtergrond afdrukken wordt nu ook opgeslagen in RTF- en DOCX-opmaak.
PlanMaker
52663 52833 52825 Mac Het programma kon vastlopen wanneer een van de voorafgedefinieerde filters werd geselecteerd uit het vervolgkeuzemenu AutoFilter.
53154   Door gebruik van een zeer lange opmaaktekenreeks (langer dan 100 karakters) voor een door de gebruiker gedefinieerde nummeropmaak, kon het programma vastlopen.
53285   Verbeterde weergave van getallen met een groot aantal decimale plekken

7-4-2022: Revisie 1046

Alle programma’s
52640 52572 Windows Langzaam opstarten van toepassingen en onverwachte printerwijzigingen behoren nu tot het verleden.
52652 Windows Scrollbalken en linten verschijnen nu weer op werkelijke grote wanneer het scherm wordt opgeschaald tot 150%.
TextMaker
52629   Je kunt alineastijlen weer toepassen door dubbel te klikken in de zijbalk.
PlanMaker
52554   Kopiëren van cellen naar het klembord werkt weer op de normale snelheid.

22-3-2022: Revisie 1044

Alle programma’s
51895 Windows In de MSI-configuratie kun je nu weer een persoonlijke doelmap kiezen voor de toepassingen.
51898 52218 Mac, Linux Op sommige systemen werden liggende pagina's afgedrukt als staand.
50843 Windows Een printer die niet beschikbaar is, zorgt niet meer voor een vertraging bij het opstarten van de programma's.
TextMaker
47981   Als je iets intypt in beschermde tekst, krijg je nu een bericht in de statusbalk.

17-12-2021: Revisie 1042

Alle programma’s
  Diverse problemen opgelost

2-12-2021: Revisie 1040

Alle programma’s
51133 Mac In macOS 12 hebben bestandsdialogen nu weer de juiste afmetingen.
TextMaker
51577   Nieuwe functionaliteit: Een nieuwe versie van de Duitse grammaticacontrole Duden Korrektor met extra grammaticaregels en uitgebreide woordenlijst
51385   Koppelingen met bestanden en e-mailadressen worden nu correct geëxporteerd naar PDF-opmaak.
PlanMaker
51397   De functie TEKST.COMBINEREN gedraagt zich nu net als Excel voor wat betreft lege cellen.
51294 51137   Verbeteringen aan draaitabellen

2-11-2021: Revisie 1038

Alle programma’s
50951   Nieuwe functionaliteit: Je kunt nu hyperlinks invoegen naar bestanden die nog niet bestaan.
50768 Linux Nieuwe functionaliteit: SoftMaker Office respecteert nu sleuteldefinities in het .XCompose-bestand.
TextMaker
50367 50912 Mac Nieuwe functionaliteit: Duden Korrektor is nu ook beschikbaar op M1 Macs.
PlanMaker
24364   Nieuwe functionaliteit: Afbeeldingen en andere objecten met de instellingen "Positie: Alleen afhankelijk van de celpositie" worden samen gesorteerd wanneer de cellen worden gesorteerd.
45124   De functie AANTAL.ALS werkt nu net zoals in Excel.

19-7-2021: Revisie 1034

Alle programma’s
50672 Mac, Linux Nieuwe functionaliteit: Naast de PDF-handleiding, is contextgevoelige webgebaseerde help nu geïntegreerd in de programma’s.
38187   Nieuwe functionaliteit: In het dialoogvenster van PDF-export kun je nu de PDF-instellingen resetten met één klik.
49695 Mac Nieuwe functionaliteit: De programma's starten sneller.
46342   Nieuwe functionaliteit: In aanraakmodus, zijn de velden voor de kleurselectie nu ook vergroot.
50584 45449 50600 50644 50766 50780   Sommige afbeeldingen werden slechts gedeeltelijk of helemaal niet afgedrukt.
TextMaker
50620   Nieuwe functionaliteit: Nieuwe versie van Duden Korrektor.
50543 50580   TextMaker kon vastlopen bij het invoegen van objecten.
50534 50559   TextMaker kon vastgelopen bij het zoeken via de zijbalk.
PlanMaker
45124   Nieuwe functionaliteit: In de weergave pagina-einde worden de pagina-einden duidelijker weergegeven.
30766   Verbeterde opmaak van datumwaarden in het Hongaars, Frans en Spaans

20-5-2021: Revisie 1032

Alle programma’s
46346   Nieuwe functionaliteit: Verplaatsen van kleine objecten is nu makkelijker omdat objecten nu een extra verplaatsingshendel.
28105 Linux De toepassingen zijn nu compatibel met de klemboardmanager “parcellite”.
TextMaker
49984   Nieuwe functionaliteit: Nieuwe versie van Duden Korrektor met additionele grammaticacontrole voor Duitse teksten
47685   Nieuwe functionaliteit: Versleutelde DOCX-bestanden met een door de gebruiker gedefinieerde "salt"-waarde kunnen nu worden geopend.
44173 44515 50316   Verbeteringen aan import en export van ODT
49170   Bij het bijsnijden van afbeeldingen wordt nu rekening gehouden met de hoogte-breedteverhouding.
8185 10217 14130 19256 43558   De opdracht “Alles vervangen” werkt nu veel sneller.
49797 49811 49966 50031 50267   Verbeteringen aan de integratie met Zotero
50357   Een vastloper met de Roemeense gebruikersinterface is opgelost.
PlanMaker
33909 50247   Kleine incompatibiliteit met Excel, gerelateerd aan de functies SOMPRODUCT en IR.SCHEMA, opgelost.
Presentations
46184   Nieuwe functionaliteit: Opdracht "Verwijderen” in het contextmenu van tijdelijke aanduidingen
49840   Gegroepeerde tabellen kunnen nu ook worden opgeslagen in PPTX-indeling.

5-2-2021: Revisie 1030

TextMaker
49771 49781   Er is weer een probleem opgelost met betrekking tot lijsten met nummers en opsommingstekens.

27-1-2021: Revisie 1028

TextMaker
42364   Nieuwe functionaliteit: De zoekoptie in de zijbalk bewaart nu een lijst van recente zoekopdrachten.
49610 Mac, Linux Genummerde lijsten worden nu weer correct verwerkt (bug geïntroduceerd met revisie 1026).
PlanMaker
28191   Nieuwe functionaliteit: Bij CSV-import kun je nu meerdere scheidingstekens kiezen voor hetzelfde bestand.
30634   Nieuwe functionaliteit: CSV-import accepteert nu de regel sep= die het scheidingsteken bepaalt in CSV-bestanden gemaakt met diverse toepassingen.

19-1-2021: Revisie 1026

Alle programma’s
48766 Mac Nieuwe functionaliteit: Nieuwe pictogrammen voor de toepassing die beter passen bij de stijl van macOS pictogrammen.
TextMaker
44721   Nieuwe functionaliteit: Pagina-miniaturen tonen nu het paginanummer.
PlanMaker
49330   PlanMaker crasht niet meer bij het wijzigen van de assen van een grafiek.

15-12-2020: Revisie 1024

Alle programma’s
46641 48869 Mac Nieuwe functionaliteit: Er wordt nu een systeemeigen versie van SoftMaker Office voor macOS Big Sur en de Apple M1 CPU meegeleverd.
TextMaker
48628 48645 48634   Bepaalde oude .tmd-bestanden werden geweigerd door TextMaker.
48654   Openen van specifieke .doc-bestanden zorgde dat TextMaker bleef hangen.
44247   Met Turkse landinstellingen, wordt de i zonder punt, en de I met punt nu correct omgezet tussen hoofdletters en kleine letters.
47972   Drie kwetsbaarheden met speciaal vervaardigde .tmd-bestanden opgelost

11-11-2020: Revisie 1022

Alle programma’s
38765 Linux Nieuwe functionaliteit: Slepen & neerzetten van documenten, afbeeldingen in databases in de toepassingen van SoftMaker Office om ze te openen.
43152   Nieuwe functionaliteit: SoftMaker Office waarschuwt je nu als je nog maar weinig schijfruimte hebt in je Windows-map, tijdelijke map of documentenmap.
47835   Bekijken van het voorbeeld van tegen lezen beschermde documenten wordt nu voorkomen.
TextMaker
48477   Nieuwe functionaliteit: Nieuwe versie van Duden Korrektor voor verbeterde Duitse spellings- en gramaticacontrole (SoftMaker Office Professional en SoftMaker Office NX Universal)
44126   Nieuwe functionaliteit: Vouwmarkeringen kunnen nu op alle pagina’s worden geplaatst, niet alleen op de eerste pagina van een hoofdstuk.
47222   Nieuwe functionaliteit: Wanneer je een handmatige spellingscontrole uitvoert, kun je er nu voor kiezen om te beginnen op de huidige positie in plaats van bovenaan het document.
47842   Nieuwe functionaliteit: Nieuw doel "Lijst met afbeeldingen" toegevoegd aan het dialoogvenster ‘Ga naar’
45910   Nieuwe functionaliteit: Zotero-velden kunnen nu worden gelezen van en opgeslagen in RTF- en OpenDocument-tekst.
48058   Nieuwe functionaliteit: De functie “Spaties toevoegen rondom Franse leestekens, werkt nu in alle variaties van Frans, niet alleen Europees-Frans.
47583 46025 47928   Verbeteringen aan Zotero
47318 41840 Linux De paginagrootte in het document wordt nu expliciet overgedragen aan CUPS.
PlanMaker
47723   Bladnamen met apostrofs in hun naam worden nu correct behandeld.
48377   Drie kwetsbaarheden met speciaal vervaardigde .pmd-bestanden opgelost
48047   Met behulp van het dialoogvenster Celstijl wordt de sneltoets niet langer verwijderd uit de celstijl die wordt bewerkt.
Presentations
48064   De afbeeldingsopsommingstekens worden nu bewaard bij het opslaan en opnieuw laden van een presentatie.

10-9-2020: Revisie 1020

TextMaker
47122   Mailings die gebruik maken van XLSX-bestanden vertoonden soms losse karakters aan het eind.
47124   CSV-bestanden van slechts één kolom werden geweigerd als ongeldig.
47094   Wanneer een tekst was geselecteerd, toonde de zijbalk niet langer de actieve alineastijl.
47152   Bij het wijzigen van de regelafstand werd soms ook de regelafstand veranderd.
44515 45351 46841 45705 40031   Correcte verwerking van spatietekens in ODT-import.
PlanMaker
46674   Met PlanMaker in donkere modus werd tekst in tabellen moeilijk leesbaar.
47176 47224 47248 47335 Mac Het scheidingsteken voor tijd werd incorrect verwerkt, waardoor de opmaak en berekeningen verkeerd liepen.

21-8-2020: Revisie 1018

Alle programma’s
46641 Mac SoftMaker Office is nu compatibel met macOS 11.
46753 Linux SoftMaker Office werkt nu weer met openSuSE 15.x dankzij een workaround voor een bug die SuSE had geïntroduceerd met hun Linux-distributie.
45704 45559 Linux Verbeterde verwerking van bestanden op netwerkschijven
43379   Het laden van afbreekbestanden is herschreven om het opstarten van het programma te versnellen.
46347   Nieuwe functionaliteit: Wanneer objecten heel erg klein zijn, worden vier van de acht hendels verwijderd zodat de resterende hendels gemakkelijker toegankelijk zijn.
45638   Verbeterde rendering van SVG-afbeeldingen
TextMaker
45913   Nieuwe functionaliteit: Nieuwe versie van Duden Korrektor meegeleverd
46087   Functie voor ongedaan maken gecorrigeerd
PlanMaker
46640   Lezen van tegen lezen beschermde documenten gecorrigeerd
45025   Nieuwe functionaliteit: Op Deense systemen, wordt nu een decimale komma ingevoegd als je op het numerieke toetsenbord op de toets decimale punt drukt.

26-6-2020: Revisie 1016

Alle programma's
45214   Automatisch afbreken werkte niet voor bepaalde talen zoals Duits (zonder de Duden Korrektor) en Russisch.
45067 45140 45235   Afbeeldingen met transparantie werden niet correct geëxporteerd naar PDF.
45057 45350   De optie “Melding voor samenvattingsinformatie bij opslaan” werkte niet.
44872 45417   Verbeterde weergave en afdrukken van SVG-afbeeldingen
44626 45559 Linux Je kunt nu documenten openen op het netwerk aangeboden via gvfs.
TextMaker
45125   Ongedaan maken is nu mogelijk voor de optie “Nummering opnieuw instellen”.
45136   Zoeken naar lettertypen werkt weer.
45059   Kruisverwijzingen zijn niet meer beperkt tot kopniveaus 1, 2 en 3.
45461 Linux Verschillende verbeteringen aan de stabiliteit van de Zotero-integratie.
PlanMaker
44926   Nieuwe functionaliteit:De Belarussische roebel wordt nu aangeboden als valuta.
45109   Na het toevoegen van een commentaar, kon PlanMaker niet meer opslaan, alleen Opslaan als werkte nog.
45483   De sneltoetsen Ctrl+0 en Ctrl+Shift+0 voor het weergeven en verbergen van kolommen zijn gewijzigd naar Ctrl+8 en Ctrl+Shift+8 om te voorkomen dat ze botsen met de sneltoetsen die zijn ingebouwd in Windows.
BasicMaker
45063 Windows Het symbool voor regeleinde "_" werkte niet in combinatie met de opdracht #Include.
45332 Windows BasicMaker loopt niet meer vast bij het openen van niet-geïnitialiseerde variabelen.

3-6-2020: Revisie 1014

Revisie 1014 was de eerste release van SoftMaker Office 2021.

Terug naar het overzicht

Dank je.

Het product is toegevoegd aan het winkelwagentje