SoftMaker logo

SoftMaker Office 2018 voor
Windows, Mac en Linux

Lijst van wijzigingen

2019-10-28: Revisie 972

Alle programma’s
38954 41497 Mac SoftMaker Office is nu genotariseerd. Het kan op macOS 10.15 Cataline worden gestart zonder dat het een uitzondering veroorzaakt in Gatekeeper.
38146 41504 Mac, Linux Functionaliteit: SoftMaker Office scant nu niet alleen op lettertypen in de systeemmap voor lettertypen, maar ook in onderliggende mappen.
TextMaker
41386   In sommige gevallen, kreeg de Duitse tekst afbreekstreepjes nog voor dat Duden Korrektor was geïnstalleerd. Dit kon leiden tot verkeerde plaatsing van afbreekstreepjes.
41542   In specifieke gevallen werd het fractionele deel van numerieke velden in databases onderdrukt in het document.
41610 41096 41338 41289 41131   Verwijderen van een tabel veroorzaakte een crash in TextMaker.
PlanMaker
41550   Door het activeren van de schermbescherming bleef PlanMaker hangen.
Presentations
40757 40487   Het kopiëren van tabellen tussen presentaties kon een crash veroorzaken in Presentations.

2019-08-27: Revisie 970

Alle programma’s
40604 Windows Wanneer een van de toepassingen van SoftMaker Office wordt gestart vie OLE-automatisering, worden berichten van de update-controle onderdrukt zodat de scripts zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd.
TextMaker
40752 40774   Openen van een DBF-database die verwijderde records bevat kan TextMaker crashen.
40798   Plakken uit webpagina's van een webbrowser plakt nu de afbeeldingen ook weer.
PlanMaker
40662 40735 40479 40761   Verbeteringen aan draaitabellen

2019-08-14: Revisie 968

Alle programma’s
38447 40391 Windows Wanneer de taakbalk niet op de standaard positie onderaan stond, heeft SoftMaker Office na een herstart niet altijd zijn vensterpositie hersteld.
40507 Linux Op sommige printers werkte het adrukken niet meer via PDF omdat ze niet meer met WinAnsiEncoding konden werken, wat in onze PDF-bestanden wel het geval was.
TextMaker
40324 40238 40424 40474 40424   Verbeterd RTF-importfilter
PlanMaker
40357   Cellen met Chinese karakters werden onleesbaar wanneer ze ter plaatse werden bewerkt.

2019-07-05: Revisie 966

TextMaker
40335   Samenvoegen van tabelcellen zorgt voor vastlopers in TextMaker.
40329   Bewerken van tabelcellen in kopregels werkt nu weer.
40282 Mac Functionaliteit: Paragrafen kunnen nu worden gepromoot en gedegradeerd met de toetscombinaties Shift+Ctrl+Links en Shift+Ctrl+Rechts.
33109 40327   Verbeterd RTF-importfilter

2019-07-01: Revisie 965

Alle programma’s
37459 Mac, Linux Functionaliteit: SoftMaker FreeOffice ondersteunt nu ook TrueType-verzamelingen (TTC-lettertypen) in macOS en Linux.
39986 Mac Functionaliteit: Met de IME voor Chinees, Japans en Koreaan kun je nu alternatieve teksten lopen met behulp van de spatiebalk.
39905 Mac Functionaliteit: Verbeterde verwerking met het toetsenbord: Alt+Cursor en Alt+Shift+Cursor verplaatsen het caret-teken per woord.
37331 Windows Dragon NaturallySpeaking werkt nu met SoftMaker Office in lintmodus.
39933   Pictogrammen in door de gebruiker gedefinieerde tabbladen behouden nu hun label.
39947   Wanneer een firewall of antivirus-software de toegang blokkeert tot onze licentieserver, krijg je een duidelijke foutmelding.
39474 39736   Het wijzigen van de grootte van het programmavenster veroorzaakt niet langer een flikkering van het scherm in macOS 10.14.2 en hoger.
TextMaker
38858   Functionaliteit: Nieuwe versie van Duden Korrektor met verbeterde Duitse spellingscontrole en controle van de grammatica.
39838   Functionaliteit: Gebruikersvelden zoals naam en adres worden nu bewaard in DOCX-indeling.
39768   Verbeterd automatisch hoofdlettergebruik: Wanneer een alinea eindigt met een komma (“Geachte heer,”), wordt het eerste teken in de volgende alinea niet langer automatisch veranderd in een hoofdletter.
39918   RTF-import werkt nu beter met verminkte RTF-bestanden uit andere toepassingen.
39887   Tabs werken weer als scheidingsteken in tekstbestanden gebruikt voor mailings.
39926   De RTF-import converteert niet met alle rechte aanhalingstekens naar gekrulde aanhalingstekens.
39989   Dupliceren van records in de databaseschermen werkt weer.
39849   Nieuwe rijen toegevoegd aan tabellen overerven nu de opmaak van de rij erboven.
40033   Het ODT-importfilter importeert nu afbreekinstellingen van ODT-bestanden.
40108   De RTF-exportfunctie slaat nu de instellingen van de papierlade op.
PlanMaker
39980   In sommige gevallen werd de kopregel opgenomen bij het sorteren van tabellen.
39974   De Kina van Papua New Guinea is toegevoegd als valuta.
39984   Cellen met data worden nu correct weergegeven in de draaitabel veldlijst in de zijbalk.
BasicMaker
39901 Windows De tekenreeksfuncties MID, LEFT, RIGHT en SPACE werken nu ook correct met de 64-bitversie.
40234 Windows De status van de BasicMaker editor toont nu het correcte kolomnummer in regels met tabs.

2019-04-18: Revisie 962

Alle programma’s
39736 Mac Knipperen van het scherm beperkt op macOS 10.14.4
39758 Windows Wanneer de installatie van een servicepack is onderbroken omdat Windows heeft besloten om opnieuw op te starten na enige systeemupdates, was de installatie van SoftMaker Office incompleet en kon zelfs niet worden hersteld door de servicepack opnieuw te installeren.
TextMaker
39804   In sommige gevallen kan het opschonen van een database er voor zorgen dat het programma vastloopt.
39775   De databaseweergave die verschijnt wanneer je een documentsjabloon kiest met een gekoppelde database herinnert zich nu weer of je de laatste keer een lijst- of formulierweergave hebt gebruikt.
39769   Wanneer je een documentsjabloon kiest met een gekoppelde DBF-database, wordt de tekenset voor de database nu weer correct gekozen.
39808   Wanneer je een DBF-database met een DOS-tekenset gebruikt, wordt deze geopend met codepagina 850 in plaats van 437, waardoor je geaccentueerde tekens kunt gebruiken voor de meeste West-Europese talen.
PlanMaker
39786   Wijzigen wat de AutoFilter toont, werkt nu de online berekening in de statusbalk bij.
  Diverse verbeteringen aan het ODS-importfillter
BasicMaker
39778   Een BasicMaker-script kan nu celinhoud lezen van PlanMaker, ook al is de cel beschermd.

2019-04-10: Revisie 960 (Jubileum-update)

Alle programma’s
39006   Functionaliteit: TextMaker, PlanMaker en Presentations zijn nu compatibel met de bestandsindelingen van Word 2019, Excel 2019 en PowerPoint 2019.
38428 Windows Functionaliteit: Je kunt nu pagina’s en afbeeldingen scannen met WIA, niet alleen met TWAIN. Hierdoor kan SoftMaker Office met meer scanners werken, en scannen werkt nu ook in de 64-bitversie.
11356 Windows Functionaliteit: Met een WIA-scannerstuurprogramma, kun je nu meerdere pagina’s in een stap scannen.
In TextMaker worden dan individuele pagina’s aangemaakt.
In PlanMaker worden de afbeeldingen over elkaar geplaatst.
In Presentations worden individuele dia’s aangemaakt.
37997   Functionaliteit: De opmaakkwast kan nu met het toetsenbord worden gebruikt: Selecteer de tekst, druk op Ctrl+Shift+C om de opmaak te kopiëren, selecteer de bestemming en druk op Ctrl+Shift+V om de opmaak te plakken.
36480 36524 36455 38263 19265 38932   Functionaliteit: Met klassieke menu’s bieden TextMaker, PlanMaker en Presentations nu nieuwe werkbalken met een meer logische indeling.
39478   Functionaliteit: Het vervolgkeuze-element Invoegen | Teken is bijwerkt voor additionele typografische tekens.
38694   Functionaliteit: Nieuwe opdracht ? | Ondersteuning om klantvragen direct vanuit SoftMaker Office te versturen
39053 38694   Functionaliteit: Je hebt geen e-mailprogramma meer nodig om storingsrapporten te versturen omdat je deze nu direct vanuit SoftMaker Office kunt sturen.
19374   Functionaliteit: Voor een betere compatibiliteit met Microsoft Office, kun je nu negatief bijsnijden op afbeeldingen.
38852 Mac Functionaliteit: Je kunt nu foto’s uit het programma Apple Photos slepen naar documenten van TextMaker, PlanMaker en Presentations.
38680 38694 38840   Functionaliteit: Je kunt nu wisselen tussen linttabbladen met behulp van de toetscombinaties Ctrl+F12 en Ctrl+Shift+F12.
20366 Windows Functionaliteit: Je kunt een Unicode-teken invoegen met behulp van de toetscombinatie Alt+nnnn. Druk bijvoorbeeld op Alt+8364 om een Euro-teken in te voegen.
  Functionaliteit: Veel vertalingen van de gebruikersinterface zijn nu bijgewerkt, en de Poolse gebruikersinterface is nu voor het eerst beschikbaar.
30336 38935   Functionaliteit: Franse typografische regels worden ondersteund: Met Franse tekst, aanhalingstekens, vraagtekens, uitroeptekens, dubbele punten en puntkomma’s worden nu automatisch opgevuld met niet-brekende spaties.
38016 Mac Functionaliteit: Je kunt nu Chinese, Japanse en Koreaanse tekens invoeren omdat SoftMaker Office nu de Mac IME ondersteunt.
39081 Mac, Linux Functionaliteit: Om er voor te zorgen dan iedere gebruiker op een computer SoftMaker Office kan opstarten zonder opnieuw een productsleutel in te moeten voeren, wordt de licentie bij voorkeur opgeslagen in /Library/Application support/SoftMaker (macOS) en /etc/SoftMaker (Linux).
26135   Functionaliteit: In het dialoogvenster voor afdrukken, wordt de lijst met printers nu alfabetisch gesorteerd.
TextMaker
  Functionaliteit: Nieuwe databasemodule met nieuwe functionaliteit zoals het weergeven van CSV-bestanden
38858   Functionaliteit: Duden Korrektor is bijgewerkt naar versie 3.4 die betere controle van de grammatica en spellingscontrole biedt voor Duits.
15705   Functionaliteit: Je kunt nu geselecteerde tekst afdrukken.
36305   Functionaliteit: Je kunt grafieken nu opslaan als afbeeldingsbestanden.
38392   Functionaliteit: Tekstkaders en AutoVormen worden niet meer automatisch ingevoerd. In plaats daarvan verschijnt de muiscursor waarmee je de grootte van het nieuwe object bepaalt voordat het wordt aangemaakt. Dit nieuwe standaardgedrag kan worden aangepast in Bestand | Opties.
38377   Functionaliteit: De opdracht Weergeven | Zoom instellen biedt nu een extra zoomoptie, “Tekst passen in venster”.
23583   Functionaliteit: Door te klikken op de naam van de taal in de statusbalk kun je nu de taal van de geselecteerde tekst wijzigen.
38890   Functionaliteit: Je kunt nu velden en berekeningen bewerken door er dubbel op te klikken.
38743   Functionaliteit: Nieuwe optie Nummering overslaan in genummerde lijsten
32926   Functionaliteit: Met behulp van het driehoekpictogram rechtsonder de groepen Wijzigingen en Commentaar van de linttab Redigeren, kun je nu snel de instellingen wijzigen voor het bijhouden van wijzigingen en commentaar.
36097   Functionaliteit: Er zijn twee nieuwe veldfuncties toegevoegd aan Invoegen | Veld: “Paginatelling in hoofdstuk” en “Werkelijke paginatelling in hoofdstuk”
8817   Functionaliteit: In Bestand | Eigenschappen | Compatibiliteit, kunnen de compatibiliteitsvlaggen nu snel worden ingesteld op specifieke tekstverwerkingsprogramma’s.
36540   Functionaliteit: Tabelstijlen worden nu volledig opgeslagen in DOCX- en TMDX-indeling.
36755 34338   Functionaliteit: Betere slimme aanhalingstekens in het Duits: een enkele apostrof aan het begin van een woord wordt omgezet in een enkel aanhalingsteken onderaan.
38896   Functionaliteit: Frans: een apostrof binnen een woord wordt niet meer omgezet in een ‘›’-teken.
38790   Functionaliteit: Gebruik om een hyperlink te openen nu Ctrl+klik in plaats van een eenvoudige klik. Als je de muis over de hyperlink beweegt, toont de knopinfo je de URL
PlanMaker
16847 36044   Functionaliteit: PlanMaker ondersteunt nu de optie Nauwkeurigheid zoals afgebeeld die de berekeningen met de zichtbare nauwkeurigheid van de cellen voortzet. Als cel A1 3.3 bevat maar alleen wordt weergegeven met twee posities (3.33), dan wordt 3*A1 de waarde 9.99 en niet 10.
25467   Functionaliteit: Nieuwe opdracht Gekopieerde cellen invoegen waarbij bestaande cellen of rijen omlaag of naar rechts worden verplaatst om ruimte te maken voor de geplakte content
37212 37213 38606 38651   Functionaliteit: Verbeterde AutoFilter -functie: hiërarchische groepering van data, meer opties voor het getallenfilter, nieuwe datum- en tekstfilters
26408   Functionaliteit: Importfilter voor OpenDocument Calc-bestanden
27598 37928   Functionaliteit: Bijna 50 rekenfuncties toegevoegd, voornamelijk in statistiek
35000   Functionaliteit: Je kunt nu naar regelafbrekingen zoeken in het dialoogvenster Zoeken.
38289   Bij negatieve basisnummers werkt de voorrang van de machtsverheffen ^ ten opzichte van de plus/minteken nu zoals in Excel.
  Functionaliteit: Bijgewerkte handleidingen en helpbestanden die draaitabellen en de nieuwe rekenfuncties beschrijven
Presentations
36305   Functionaliteit: Je kunt grafieken nu opslaan als afbeeldingsbestanden.
18979   Functionaliteit: Je kunt tekst opmaken in meerdere kolommen.
BasicMaker
37342 Windows Functionaliteit: BasicMaker-scripts werken nu ook met de 64-bitversie van SoftMaker Office.

Terug naar het overzicht

Dank je.

Het product is toegevoegd aan het winkelwagentje