SoftMaker logo

FlexiPDF 2019 voor Windows

Lijst van wijzigingen

2020-04-08: Revisie 2.0.7

3787 3625 3581 3562 3492 Verbeterde anti-aliassing van zwart-witafbeeldingen
3555 3395 Sommige met een wachtwoord beschermde bestanden konden niet worden geopend.
3835 3824 3775 3752 In sommige gevallen was de tekst in formuliervelden niet zichtbaar.
3831 In een bepaald PDF-bestand, verschenen sommige woorden niet in de tekst.
3839 3516 Sommige tekst verdween bij het bewerken van een PDF-bestand.
3827 Een PDF of bestand dat in FlexiPDF werd bewerkt kon niet worden geopend in Adobe Reader.
3817 Commentaar wordt nu anders gerenderd om te zorgen dat alle tekst wordt weergegeven.
3808 Betere rendering van bepaalde transparante objecten.
3793 Enkele muzieknoten ontbraken in een PDF-bestand.
3781 3740 2864 Verbeterde code voor het laden van slecht opgemaakte speciale tekens.
3773 Verbeterde samenvoeging van PDF-bestanden.
3754 Afbeeldingen met 16 bit per kanaal worden nu ook ondersteund.
3751 Als een lettertype niet was ingesloten in het PDF-bestandm werd de caron niet afgebeeld op de “Š” en “š”.
3750 TIFF-afbeeldingen worden nu correct verwerkt bij het verkleinen vna het formaat van een PDF-bestand.
3734 Tekst opgemaakt in het lettertype Calibri werd soms in een ander lettertype weergegeven.
3714 Er verschenen vierkanten als een vervangend lettertype niet over hetzelfde karacter beschikte.
3703 Formuliervelden gaven geen umlauts weer bij een lettertype met gelijke schriftdeling (Courier).
3700 Het lettertype “The Sans Light-Italic” werd niet correct geladen.
3663 Functie: Je kunt nu met behulp van Tab en Shift+Tab navigeren in velden.
3658 Verbeterde menging van transparantie in de modus “Verduisteren”.
3656 Een probleem met de positionering van de marge-waarden in het dialoogscherm van Bates-nummering is nu oplost.
3642 Sommige PDF-bestanden van Citibank werden niet correct weergegeven.
3634 FlexiPDF gebruikt nu de dpi-waarde van een masker in plaats van de afbeelding om de juiste dpi-waarde te berekenen van een gerenderde afbeelding voor OCR.
3633 FlexiPDF gaat nu beter om met slecht opgebouwde formulieren.
3620 Soms werden Freetext-annotaties op de verkeerde plek weergegeven.
3601 Als een PDF een niet-ingesloten lettertype met gelijke schriftdeling bevat, kiest FlexiPDF nu een geschikt vervangend lettertype.
3557 Je kunt nu PDF-formulieren verzenden met een “mailto:”-URL.
3538 Plaknoitities kunnen nu worden gekopieerd en geplakt met Ctrl+C en Ctrl+V.
3476 In enkele gevallen werd het kleurprofiel niet correct geladen en werden sommige afbeeldingen fletser en donkerder weergegeven.
3469 In sommige gevallen verdwenen de umlauts nadat met de Texttool om tekstkaders werd geklikt.
3458 Sommige gemarkeerde tekst werd niet als gemarkeerd weergegeven.
3456 In sommige gevallen resulteerde een export van DATEV PDF-bestanden (gemaakt met het SkyPDF-printerstuurprogramma) in lege pagina's.
3453 Soms zorgde automatisch aanmaken van bladwijzers voor ongewenste spaties binnen woorden.
3449 In sommige gevallen kon de instelling “Opslaan als PDF 1.4” niet worden uitgeschakeld.
3442 De actieknop “Formuliergegevens versturen” werkte niet altijd.
3430 Met een wachtwoord beschermde PDF-bestanden tonen geen lege miniaturen meer in FlexiPDF.
3342 Knopinfo kan nu te lange tekst verkorten en over de regel laten teruglopen, bijvoorbeeld in de zijbalk Commentaar.
3270 Sommige commentaren waren niet zichtbaar op de pagina, maar alleen in de zijbalk Commentaar.

2019-08-14: Revisie 2.0.5

3565 Gestileerde selectievakjes en keuzerondjes (geïntroduceerd met FlexiPDF 2.0.4) werkten alleen met de Engelse gebruikersinterface.
3569 Formulierbewerking wordt niet langer onderbroken wanneer knopinfo wordt getoond.
3563 Tekstmarkering werkt weer.
3479 Na importeren van een vertaling, wijzigt de tekst niet meer van kleur.
3572 3559 3553 Enkele problemen opgelost voor PDF-formulieren
Sommige vertalingen van de gebruikersinterface zijn bijgewerkt.

2019-07-31: Revisie 2.0.4

2514 Functionaliteit: Je kunt nu PDF-bestanden met moderne 256-bit AES-versleuteling openen en opslaan.
3441 Functionaliteit: Je kunt nu kiezen uit verschillende ontwerpstijlen voor selectievakjes en keuzerondjes in PDF-formulieren.
3370 Functionaliteit: De gebruikersinterface van FlexiPDF is nu ook beschikbaar in het Zweeds.
3420 Functionaliteit: In de formulierbewerkingsmodus kun je nu formulierobjecten kopiëren en plakken.
3375 Functionaliteit: Stempels en watermerken zijn toegevoegd voor het Slowaaks.
3554 3399 Verbeterde compatibiliteit van de selectievakjes in PDF-formulieren met Adobe Acrobat
3421 Je kunt nu knopinfo toevoegen aan formulierobjecten die aan de gebruikers worden getoond wanneer ze het formulier invullen en de muis over een formulierobject laten zweven.
3427 FlexiPDF toont nu het Euro-symbool in PDF-bestanden die door TextMaker zijn gemaakt.
3541 U kunt nu backslases zoeken en iets vervangen met een backslash
3536 Interactieve knoppen die delen van een PDF-bestand tonen/verbergen werken nu in FlexiPDF.
3417 In bepaalde soorten PDF-bestanden wordt tekst nu veel sneller en met een hogere kwaliteit weergegeven.
3470 Gebruik van het hulpprogramma Text Plus zorgde er in een specifieke PDF voor dat FlexiPDF vastliep.
3347 Verbeterde verwerking van tekens met accenten en umlauten in formulierobjecten
3366 Bij het toevoegen van een PDF-bestand aan een ander PDF-bestand kunnen opmerkingen verloren gaan.
3379 De optie Inzoomen op resultaten in de zoekoptie gebruikt nu een redelijk schalingsfactor.
3424 Geroteerde monochrome beelden worden nu weergegeven met behulp van anti-alisering.
3490 Met de Duitse gebruikersinterface was het niet mogelijk om PDF’s aan te maken waarvoor een wachtwoord nodig was voor het openen of wijzigen van hun beveiligingsinstellingen.
Sommige vertalingen van de gebruikersinterface zijn bijgewerkt.

2019-05-01: Revisie 2.0.2

3361 Functionaliteit: Nieuwe opdracht Bestand > Opslaan als (gereduceerde grootte) waarmee je eenvoudig toegang hebt tot een functie die de grootte van PDF-bestanden reduceert.
3363 Functionaliteit: De afhandeling van het register is herschreven om de compatibiliteit met Windows 10 te verbeteren. FlexiPDF kan nu worden ingesteld als je standaard PDF-viewer met het programma Standaard apps en met Openen met | Kies een andere app.
3367 Om een onderscheid te maken tussen FlexiPDF 2019 en FlexiPDF 2017, FlexiPDF 2019 slaat nu de configuratiebestanden op in c:\ProgramData\FlexiPDF 2019.
Veel vertalingen van de gebruikersinterface zijn bijgewerkt.

2019-02-22: Revisie 2.0.1

Een bestand in FlexiPDF was niet digitaal ondertekend. Als gevolg hiervan was het FlexiPDF-printerstuurprogramma niet in staat om FlexiPDF te starten na het voltooien van een PDF.

2019-02-21: Revisie 2.0.0

Revisie 2.0.0 was de initiële revisie van FlexiPDF 2019 voor Windows.

Terug naar het overzicht

Dank je.

Het product is toegevoegd aan het winkelwagentje